- Sosiale medier er ypperlige verktøy for foreldre i arbeidet med skolen. Det gir fellesskap og fremmer kunnskap. Og det kan brukes til å ansvarliggjøre kommunene, sa kommunikatør Alf Tore Meling på Foreldretinget.