Etiske dilemmaer på nett | Skolebibliotek | Scoop.it
De siste dagene har jeg, på grunn av noe annet jeg jobber med, spurt litt om hva man tenker når man blir spurt om hva slags etiske utfordringer eller dilemmaer man står overfor på nett. Jeg tror ne...