KystbiblioteketOslo (KystbiblioteketOslo) | LibraryThing | Skolebibliotek | Scoop.it
LibraryThing kan brukes til katalogisering av små skolebibliotek. Det er gratis opp til 200 bøker og koster 25$ for en livslang lisens. Dette er et eksempel på et temaorganisert maritimt bibliotek, som kan brukes som et idegrunnlag for evt. oppbygging av skolebibliotekkatalog for de mange småskoler vi har i Norge og Sverige. Det finnes ikke utlånsmodul for systemet, så dette må løses på annen måte.