Skolor dåliga på internetvett | Skolbiblioteket och lärande | Scoop.it
Svenska elever pratar sällan om hur de ska förhålla sig till internet. Runt en fjärdedel uppger att de aldrig pratat om hur de ska skydda sig på nätet eller skilja på vad som är sant och falskt.

Via Monica Ehrenstråle