Lgr 11 Svenska åk 7-9 | Källkritik och informationskompetens | Scoop.it
En sammanställning som visar kopplingen mellan förmågor, centralt innehåll och kunskapskraven i åk 7-9.