Kvalitetsarbete i praktiken | Källkritik och informationskompetens | Scoop.it
Skolverket har olika publikationer, verktyg, information som kan vara till hjälp i arbetet med att utveckla kvaliteten i en verksamhet. Här har vi sorterat våra resurser enligt den process som ett kvalitetsutvecklingsarbete följer.

Via Andreas Wåhlström, Kent Wallén, Monica Ehrenstråle