Sociala medier i skolan – att förebygga och hantera kränkningar | Källkritik och informationskompetens | Scoop.it
Vad säger lagen om skolans ansvar vid kränkningar? Gör det någon skillnad om kränkningarna sker på nätet? Hur kan skolan arbeta förebyggande så att eleverna får en trygg miljö?

Via Åsa Petersson