Graphic Recording WorkshopNews & events - The Flexible Platform | SKETCHNOTING | Scoop.it
The Natural Step is een holistische benadering die inspeelt op de behoefte voor een systeemaanpak voor duurzaamheid. Binnen The Natural Step wordt aangehaakt op de eigen identiteit van de organisatie om tot een concrete aanpak te komen.

Via F. Thunus