Ostium: Kybernetické imaginárno. Rozhovor s Pierrem Lévym , Michaela Fišerová | The Semantic Sphere | Scoop.it
Internetový casopis pre humanitné odbory. Vydáva obcianske združenie Schola Philosophica od roku 2005