Kungliga biblioteket (KB) är en statlig myndighet som fungerar som nationalbibliotek och är ansvarig för samordning och utveckling av hela det svenska biblioteksväsendet.