למידת חקר בשילוב תיקשוב
107 views | +0 today
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by יפה בן-דרור
Scoop.it!

מס"ע - בחינה מחודשת של למידה משולבת

מס"ע - בחינה מחודשת של למידה משולבת | למידת חקר בשילוב תיקשוב | Scoop.it
אפילו כשהילדים הם בעלי הישגים גבוהים וקל להם עם טכנולוגיה חדשה, נראה שרבים הולכים ומאבדים את תחושת הפליאה והסקרנות שלהם, מציין ג'והן סיליי בראון. שיטו
more...
No comment yet.
Scooped by יפה בן-דרור
Scoop.it!

מס"ע - למידה שיתופית מקוונת - איזה דגמים אנחנו מכירים?

מס"ע - למידה שיתופית מקוונת - איזה דגמים אנחנו מכירים? | למידת חקר בשילוב תיקשוב | Scoop.it
ד"ר צביה לוטן מתארת במאמרונה למידה שיתופית מקוונת - איזה דגמים אנחנו מכירים? את האופן בו באה לביטוי למידה שיתופית מקוונת וקוראת להצגת דגמים ללמיד
more...
No comment yet.
Scooped by יפה בן-דרור
Scoop.it!

Deeper Learning: A Collaborative Classroom Is Key

Deeper Learning: A Collaborative Classroom Is Key | למידת חקר בשילוב תיקשוב | Scoop.it
What's ideal when it comes to collaboration in our classrooms?
more...
No comment yet.
Scooped by יפה בן-דרור
Scoop.it!

Explore The History of Information with Cave Paintings to The Internet ~ Educational Technology and Mobile Learning

Explore The History of Information with Cave Paintings to The Internet ~ Educational Technology and Mobile Learning | למידת חקר בשילוב תיקשוב | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by יפה בן-דרור
Scoop.it!

Why Problem-Based Learning Is Better

Why Problem-Based Learning Is Better | למידת חקר בשילוב תיקשוב | Scoop.it
For generations, we have bypassed the development of true problem solving skills in our curricula, avoiding the hard questions at the end of the chapter.
more...
No comment yet.
Rescooped by יפה בן-דרור from Learning Through Inquiry
Scoop.it!

Reflective Practice: taking time to teach: Inquiry as a stance: revisiting ideas

Reflective Practice: taking time to teach: Inquiry as a stance: revisiting ideas | למידת חקר בשילוב תיקשוב | Scoop.it

Inquiry as a stance: revisiting ideas

“...inquiry is a collaborative process of connecting to and reaching beyond current understandings to explore tensions significant to learners.” ~Kathy Short


Via Tasha Cowdy
more...
No comment yet.
Rescooped by יפה בן-דרור from Learning Through Inquiry
Scoop.it!

Inquiry for Dummies: "It came from outer space!" or Developing questions with Grade 4

Inquiry for Dummies: "It came from outer space!" or Developing questions with Grade 4 | למידת חקר בשילוב תיקשוב | Scoop.it

I feel a little like the child who cried, "The emperor has no clothes!" Really, there isn't too much to this whole inquiry thing. I know I'm oversimplifying, but it seems to me that time and time again, all I need to do is listen to students, take them seriously, ask them questions to help them further develop their own interests, and off they go!


Via Tasha Cowdy
more...
No comment yet.
Rescooped by יפה בן-דרור from Learning Through Inquiry
Scoop.it!

Inquiry Teapots

Inquiry Teapots | למידת חקר בשילוב תיקשוב | Scoop.it
This is an absolutely wonderful project that is screaming out for international collaboration.  Think of it like a chain letter, but math related. @Namastececi send out a call on Twitter to see i...

Via Tasha Cowdy
more...
No comment yet.
Rescooped by יפה בן-דרור from Learning Through Inquiry
Scoop.it!

Authentic Inquiry Maths

Authentic Inquiry Maths | למידת חקר בשילוב תיקשוב | Scoop.it
Authentic Inquiry Maths - how it plays out in the primary/elementary school context...

Via Tasha Cowdy
more...
No comment yet.
Scooped by יפה בן-דרור
Scoop.it!

A Simple PowerPoint Technique to Make Your E-Learning Courses Look Good » The Rapid eLearning Blog

A Simple PowerPoint Technique to Make Your E-Learning Courses Look Good » The Rapid eLearning Blog | למידת חקר בשילוב תיקשוב | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by יפה בן-דרור
Scoop.it!

מס"ע - התמודדות עם הבעיה הסבוכה של יצירתיות בהשכלה הגבוהה

מס"ע - התמודדות עם הבעיה הסבוכה של יצירתיות בהשכלה הגבוהה | למידת חקר בשילוב תיקשוב | Scoop.it
מהי בעיה סבוכה? – אנו חיים בעולם שבו חלים באורח מתמיד ומהיר שינויים גדולים ומנסים, במערכות החינוך וההשכלה, להתמודד עם הבעיה הסבוכה של הכנת הלומדים לתח
more...
No comment yet.
Scooped by יפה בן-דרור
Scoop.it!

מס"ע - מחקר : סטודנטים המתכשרים להוראה והשימוש ב"מחברת" משותפת באינטרנט לרישום הערות במהלך ההרצאה

מס"ע - מחקר : סטודנטים המתכשרים להוראה והשימוש ב"מחברת" משותפת באינטרנט לרישום הערות במהלך ההרצאה | למידת חקר בשילוב תיקשוב | Scoop.it
המאמר מדווח על חקר מקרה של פיתוח הוראה של הרצאה בהשכלה הגבוהה על ידי קישור סימולטני בין הוראה פנים אל פנים לבין תוכנה חברתית לשיתוף ההערות שהסטודנטים
more...
No comment yet.
Scooped by יפה בן-דרור
Scoop.it!

Student Voice: Experiencing Deeper Learning Through PBL

Although high school student Rahil had some academic struggles after immigrating from Fiji just a few years ago, he found opportunity and purpose in the proj...
more...
No comment yet.
Scooped by יפה בן-דרור
Scoop.it!

Integrating Technology with PBL: Keep the End in Mind - The Partnership for 21st Century Skills

Integrating Technology with PBL: Keep the End in Mind - The Partnership for 21st Century Skills | למידת חקר בשילוב תיקשוב | Scoop.it
Driving Question: How does technology change the game in project-based learning?
more...
No comment yet.
Rescooped by יפה בן-דרור from Learning Through Inquiry
Scoop.it!

The Learning Journey

The Learning Journey | למידת חקר בשילוב תיקשוב | Scoop.it

Reflective Connections- Times are a Changing….

 

Change is such a dynamic concept. It is a concept our children will see so much in their lives possibly more so than any other time in human history.


Via Tasha Cowdy
more...
No comment yet.
Rescooped by יפה בן-דרור from Learning Through Inquiry
Scoop.it!

Learning by Accident – Teaching Paradox

Learning by Accident – Teaching Paradox | למידת חקר בשילוב תיקשוב | Scoop.it

Sometimes things happen completely by accident in class. A thought drifts into the collective through something that flashes by the window, or a voice in the hall. A plan to do one thing turns into a plan to do another. A spill on the floor leads to an impromptu lean-up session that leads to a conversation that leads to a brainstorming session that leads to a new project idea.


Via Tasha Cowdy
more...
No comment yet.
Rescooped by יפה בן-דרור from Learning Through Inquiry
Scoop.it!

From teaching to learning…

From teaching to learning… | למידת חקר בשילוב תיקשוב | Scoop.it
We’re working on shifting the focus from teaching to learning at my school. We try to ensure decisions are based on our learning principles, be they about teaching, classrooms, programs or pe...

Via Tasha Cowdy
more...
No comment yet.
Rescooped by יפה בן-דרור from Learning Through Inquiry
Scoop.it!

Inquiry through thinking and creativity: A Creative Narrative

Inquiry through thinking and creativity: A Creative Narrative | למידת חקר בשילוב תיקשוב | Scoop.it

Via Tasha Cowdy
more...
No comment yet.