מס"ע - מחקר : סטודנטים המתכשרים להוראה והשימוש ב"מחברת" משותפת באינטרנט לרישום הערות במהלך ההרצאה | למידת חקר בשילוב תיקשוב | Scoop.it
המאמר מדווח על חקר מקרה של פיתוח הוראה של הרצאה בהשכלה הגבוהה על ידי קישור סימולטני בין הוראה פנים אל פנים לבין תוכנה חברתית לשיתוף ההערות שהסטודנטים