מס"ע - התמודדות עם הבעיה הסבוכה של יצירתיות בהשכלה הגבוהה | למידת חקר בשילוב תיקשוב | Scoop.it
מהי בעיה סבוכה? – אנו חיים בעולם שבו חלים באורח מתמיד ומהיר שינויים גדולים ומנסים, במערכות החינוך וההשכלה, להתמודד עם הבעיה הסבוכה של הכנת הלומדים לתח