LOCI AMŒNI
Follow
798 views | +0 today
 
LOCI AMŒNI
A place to find the places and landscapes from the Classical world
Curated by LVDVS CHIRONIS
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΟΥ ΣΕ ΦΟΒΗΣΟΜΑΙ

ΟΥ ΣΕ ΦΟΒΗΣΟΜΑΙ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Ettore contro Achille, Troia, XII sec aC, by Raffaele Caruso. 

 

'οὔ σ᾽ ἔτι Πηλέος υἱὲ φοβήσομαι, ὡς τὸ πάρος περ

τρὶς περὶ ἄστυ μέγα Πριάμου δίον, οὐδέ ποτ᾽ ἔτλην

μεῖναι ἐπερχόμενον: νῦν αὖτέ με θυμὸς ἀνῆκε

στήμεναι ἀντία σεῖο: ἕλοιμί κεν ἤ κεν ἁλοίην.'

(Ὅμηρος, Ιλιάς, XXII, 250ss)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

IN PALATIO

IN PALATIO | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Habitavit Augustus primo iuxta Romanum Forum supra Scalas anularias, in domo quae Calvi oratoris fuerat; postea in Palatio, sed nihilo minus aedibus modicis Hortensianis, et neque laxitate neque cultu conspicuis, ut in quibus porticus breves essent Albanarum columnarum et sine marmore ullo aut insigni pavimento conclavia. (G.Suetonius Tranquillus, Divus Augustus LXII)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

AMPLECTERE, SPES MEA

AMPLECTERE, SPES MEA | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Tu facis me quidem ut vivere nunc velim,

quom mihi te licet tangere. ut vix mihi

credo ego hoc, te tenere. obsecro, amplectere,  

spes mea... (T.Maccius Plautus, Rudens I, 4, 25-8)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

OCULOS CLAROS

OCULOS CLAROS | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Oculos habuit claros ac nitidos divus Augustus (...); dentes raros et exiguos et scabros; capillum leviter inflexum et subflavum; supercilia coniuncta; mediocres aures; nasum et a summo eminentiorem et ab imo deductiorem; colorem inter aquilum candidumque. (C.Suetonius Tranquillus,Divus Augustus 79)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

MARTIS VLTORIS TEMPLVM

MARTIS VLTORIS TEMPLVM | LOCI AMŒNI | Scoop.it

In privato solo Martis Ultoris templum forumque Augustum ex manibiis feci...Dona ex manibiis...in templo Martis Ultoris consacravi... (Augustus, Res Gestae, XXI)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

APVD ACTIVM

APVD ACTIVM | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Victus est Antonius ab Augusto navali pugna clara et inlustri apud Actium, qui locus in Epiro est, ex qua fugit in Aegyptum... (Eutropius, Breviarium ab Urbe condita, VII, 7)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΚΑΤΕΛΥΘΗ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

ΚΑΤΕΛΥΘΗ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Kατελύθη μὲν οὖν ὁ πόλεμος καὶ τὰ πανταχοῦ λῃστήρια τῆς θαλάσσης ἐξέπεσεν οὐκ ἐν πλείονι χρόνῳ τριῶν μηνῶν (L.Mestrius Plutarchus, Βίοι Παράλληλοι, Πομπήϊος 28,2 )

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

TESTAMENTVM FACTVM

TESTAMENTVM FACTVM | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Testamentum L. Planco C. Silio cons. (...) ante annum et quattuor menses quam decederet, factum ab eo. (G.Suetonius Tranquillus, Divus Augustus, 101)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

AD PRETIOSOS CIBOS

AD PRETIOSOS CIBOS | LOCI AMŒNI | Scoop.it

O miserabiles, quorum palatum nisi ad pretiosos cibos non excitatur ! Pretiosos autem non eximius sapor aut aliqua faucium dulcedo sed raritas et difficultas parandi facit. (L. Annaeus Seneca, De consolatione ad Helviam matrem 10,5).

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

AEOLIO CARMINE NOBILEM

AEOLIO CARMINE NOBILEM | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Quem tu, Melpomene, semel

nascentem placido lumine uideris,

illum (...)

quae Tibur aquae fertile praefluunt                   

et spissae nemorum comae

fingent Aeolio carmine nobilem.

(Q.Horatius Flaccus, Carmina, IV, 3)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΜΝΗΜΑ ΠΑΜΜΕΓΕΘΕΣ

ΜΝΗΜΑ ΠΑΜΜΕΓΕΘΕΣ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

 Ἐν Ἁλικαρνασσῷ μνῆμαπαμμέγεθες ἔχω ἐπικείμενον, ἡλίκον οὐκ ἄλλος νεκρός, ἀλλ᾽ οὐδὲ οὕτως ἐς κάλλος ἐξησκημένον, ἵππων καὶ ἀνδρῶν ἐς τὸ ἀκριβέστατον εἰκασμένων λίθου τοῦ καλλίστου, οἷον οὐδὲ νεὼν εὕροι τις ἂν ῥᾳδίως (Λουκιανός ὁ Σαμοσατεύς, Νεκρικοὶ Διάλογοι: Διογένης καὶ Μαύσωλος, 1)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

VIA APPIA

VIA APPIA | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Censeo via Appia iter facias et celeriter Brundisium venias. (M.Tullius Cicero, Epistulae ad Atticum, VIII,11C).

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

NOMEN MERCVRIO

NOMEN MERCVRIO | LOCI AMŒNI | Scoop.it

In memoriam Juanvi Santa Isabel

 

Iovis iussu venio, nomen Mercurio est mihi...  

nunc ne hunc ornatum vos meum admiremini,
quod ego huc processi sic cum servili schema:

...ego servi sumpsi Sosiae mi imaginem

(T.Plautus Maccius, Amphitruo I, 19-124)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

OMNIA POST RELIGIONEM

OMNIA POST RELIGIONEM | LOCI AMŒNI | Scoop.it
Photo: Carnuntum - Archäologischer Park: Römerfest 2013.
Omnia namque post religionem ponenda semper nostra ciuitas duxit, etiam in quibus summae maiestatis conspici decus uoluit. quapropter non dubitauerunt sacris imperia seruire, ita se humanarum rerum futura regimen existimantia, si diuinae potentiae bene atque constanter fuissent famulata. (P.Valerius Maximus, Factorum et dictorum memorabilium libri novem, I,1,9)
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΕΝ ΠΟΝΤΩΙ

ΕΝ ΠΟΝΤΩΙ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,

ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ:

αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο...

(Ὅμηρος, Ὀδύσσεια I, 4-7)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

LATISSIMAE FLAMMAE

LATISSIMAE FLAMMAE | LOCI AMŒNI | Scoop.it

a.d.IX Kal.Sept.

Interim e Vesuvio monte pluribus locis latissimae flammae altaque incendia relucebant, quorum fulgor et claritas tenebris noctis excitabatur. (C.Plinius Secundus, Epistulae VI, 16, 13)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

POST SCAENAM

POST SCAENAM | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Vitruvian Roman Theatre, by balawat.com


Post scaenam porticus sunt constituendae, uti, cum imbres repentini ludos interpellaverint, habeat populus, quo se recipiat ex theatro, choragiaque laxamentum habeant ad comparandum...Media vero spatia quae erunt subdiu inter porticus, adornanda viridibus videntur, quod hypaethroe ambulationes habent magnam salubritatem. (M.Vitruvius Pollio, De architectura V, 9, 1-5)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

PERSPECTISSIMVM FORVM

PERSPECTISSIMVM FORVM | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Cum [Constantius Augustus] venisset ad rostra, perspectissimum priscae potentiae forum, obstupuit perque omne latus quo se oculi contulissent miraculorum densitate praestrictus... (Ammianus Marcellinus, Res gestae a fine Corneli Taciti, XVI, 10, 13)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

DO CIVITATEM ROMANORVM

DO CIVITATEM ROMANORVM | LOCI AMŒNI | Scoop.it
Constitutio Antoniniana - Papyrus Gissensis 40


a.d.V Id.Iul., anno CMLXV A.V.C.

Imperator  Caesar  Marcus  Aurelius  Seuerus  Antoninus  Augustus  dicit : Nunc  uero . . . . potius oportet querellis et libellis sublatis quaerere quomodo diis immortalibus gratias agam, quod ista uictoria . . . . me seruauerunt. Itaque existimo sic magnifice et religiose maiestati eorum satisfacere me posse, si peregrinos, quotiens cumque in meorum hominum numerum ingressi sint, in religiones (?) deorum inducam. Do igitur omnibus peregrinis, qui in orbe terrarum sunt, ciuitatem Romanorum, manente omni genere ciuitatum, exceptis dediticiis. Oportet enim multitudinem non solum omnia . . . . sed etiam uictoria circumcingi. Praeterea hoc edictum augebit (?) maiestatem populi Romanorum cum facta sit eadem aliorum (?) ( peregrinorum ? ) dignitas... (Constitutio Antoniniana)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΚΑΘ᾽ΙΠΠΙΚΗΝ

ΚΑΘ᾽ΙΠΠΙΚΗΝ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Aὐτοὶ δὲ ὡπλισμένοι παριᾶσι κράνεσι μὲν σιδηροῖς ἢ χαλκοῖς κεχρυσωμένοις, ὅσοι κατ᾽ ἀξίωσιν αὐτῶν διαπρεπεῖς ἢ καθ᾽ ἱππικὴν διαφέροντες, ὡς καὶ αὐτῷ τούτῳ ἐπάγειν ἐπὶ σφᾶς τῶν θεωμένων τὰς ὄψεις (L.Flavius Arrianus, Ars tactica 34, 2)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

PVLCHERRIMA ROMA

PVLCHERRIMA ROMA | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Rerum facta est pulcherrima Roma,

septemque una sibi muro circumdedit arces.

(P.Vergilius Maro, Georgicon II, vv.534-5) 

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΚΟΛΟΣΣΟΝ ΡΟΔΟΥ

ΚΟΛΟΣΣΟΝ ΡΟΔΟΥ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Aὐτῷ σοὶ πρὸς Ὄλυμπον ἐμακύναντο κολοσσὸν 

τόνδε Ῥόδου ναέται Δωρίδος, Ἀέλιε, 

χάλκεον ἁνίκα κῦμα κατευνάσαντες Ἐνυοῦς 

ἔστεψαν πάτραν δυσμενέων ἐνάροις. 

οὐ: γὰρ ὑπὲρ πελάγους μόνον † κάτθεσαν, ἀλλὰ 

καὶ ἐν γᾷ, 

ἁβρὸν ἀδουλώτου φέγγος ἐλευθερίας: 

τοῖς γὰρ ἀφ᾽ Ἡρακλῆος ἀεξηθεῖσι γενέθλας 

πάτριος ἐν πόντῳ κἠν χθονὶ κοιρανία.

(Anthologia Graeca VI, 171) 

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΕΣΕΙΔΟΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΕΣΕΙΔΟΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

καὶ κραναᾶς Βαβυλῶνος ἐπίδρομον ἅρμασι τεῖχος

καὶ τὸν ἐπ᾽ Ἀλφειῷ Ζᾶνα κατηυγασάμην,

κάπων τ᾽ αἰώρημα, καὶ Ἠελίοιο κολοσσόν,

καὶ μέγαν αἰπεινᾶν πυραμίδων κάματον,

μνᾶμά τε Μαυσώλοιο πελώριον ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἐσεῖδον

Ἀρτέμιδος νεφέων ἄχρι θέοντα δόμον,

κεῖνα μὲν ἠμαύρωτο † δεκηνιδε νόσφιν Ὀλύμπου

ἅλιος οὐδέν πω τοῖον ἐπηυγάσατο.

(Ἀντίπατρος, Anth. Gr. 9.58)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

POST VINA

POST VINA | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Quis post vina gravem militiam aut pauperiem crepat?

Quis non te potius, Bacche pater, teque, decens Venus?

(Q.Horatius Flaccus, Carmina I, 18,vv.5-6)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

LVPAM MITEM

LVPAM MITEM | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Tenet fama cum fluitantem alveum, quo expositi erant pueri, tenuis in sicco aqua destituisset, lupam sitientem ex montibus qui circa sunt ad puerilem vagitum cursum flexisse; eam submissas infantibus adeo mitem praebuisse mammas ut lingua lambentem pueros magister regii pecoris invenerit... (T.Livius  Patavinus, Ab Urbe condita I, 4)

more...
No comment yet.