LOCI AMŒNI
1.6K views | +0 today
 
LOCI AMŒNI
A place to find the people and the places and landscapes from the Classical world
Curated by LVDVS CHIRONIS
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΑΝΤΙΟΙ ΤΟΙΣ ΠΟΛΕΜΙΟΙΣ

ΑΝΤΙΟΙ ΤΟΙΣ ΠΟΛΕΜΙΟΙΣ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Kαὶ οὐκέτι τρία ἢ τέτταρα στάδια διειχέτην τὼ φάλαγγε ἀπ᾽ ἀλλήλων ἡνίκα ἐπαιάνιζόν τε οἱ Ἕλληνες καὶ ἤρχοντο ἀντίοι ἰέναι τοῖς πολεμίοις (Ξενοφῶν, Ἀνάβασις I,8,17)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

AD INTERNECIONEM

AD INTERNECIONEM | LOCI AMŒNI | Scoop.it
Exercitus omnium fortissimus, disciplina, manu experientiaque bellorum inter Romanos milites princeps, marcore ducis, perfidia hostis, iniquitate fortunae circumventus, (...) inclusus silvis, paludibus, insidiis ab eo hoste ad internecionem trucidatus est, quem ita semper more pecudum trucidaverat... (C.Velleius Paterculus, Historiae II, 119, 2)
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

NOMINE CLARVS ERAT

NOMINE CLARVS ERAT | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Hic locus Herculeo nomine clarus erat.  

Cuncta iacent flammis et tristi mersa favilla:  

 Nec superi vellent hoc licuisse sibi.

(M. Valerius Martialis, Epigrammata IV, 44, 6-8)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

TΑ ΣΦΑΓΙΑ ΕΓΙΝΕΤΟ ΚΑΛΑ

TΑ ΣΦΑΓΙΑ ΕΓΙΝΕΤΟ ΚΑΛΑ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Reenactment Of The Battle Of Marathon , by Malcolm Brabant. 


 Ως δέ σφι διετέτακτο καὶ τὰ σφάγια ἐγίνετο καλά, ἐνθαῦτα ὡς ἀπείθησαν οἱ  Ἀθηναῖοι δρόμῳ ἵεντο ἐς τοὺς βαρβάρους. ἦσαν δὲ στάδιοι οὐκ ἐλάσσονες τὸ μεταίχμιον αὐτῶν ἢ ὀκτώ. (Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύς, Ἱστορία VI, 112,1.)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

NAVALE QVOQVE

NAVALE QVOQVE | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Spectacula assidue magnifica et sumptuosa edidit non in amphitheatro modo, uerum et in circo, ubi praeter sollemnes bigarum quadrigarumque cursus proelium etiam duplex, equestre ac pedestre, commisit; at in amphitheatro nauale quoque.  (C.Suetonius Tranquillus, Domitianus 4)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

TVRRITI SCOPVLI

TVRRITI SCOPVLI | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Aci Trezza - Sicilia , by Franco Rattazzi . 


Vela legunt socii et proras ad litora torquent. 

Portus ab Euroo fluctu curvatus in arcum, 

obiectae salsa spumant aspargine cautes; 

ipse latet; gemino demittunt bracchia muro 

turriti scopuli, refugitque ab litore templum. 

(P.Vergilius Maro, Aeneis III, 532-6)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΣΠΙΛΑΔΕΣ ΤΕ ΠΑΓΟΙ

ΣΠΙΛΑΔΕΣ ΤΕ ΠΑΓΟΙ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

A cloudy sunset , by Alexander Pappas .


Nῆχε δ᾽ ἐπειγόμενος ποσὶν ἠπείρου ἐπιβῆναι. 

ἀλλ᾽ ὅτε τόσσον ἀπῆν ὅσσον τε γέγωνε βοήσας,

καὶ δὴ δοῦπον ἄκουσε ποτὶ σπιλάδεσσι θαλάσσης: 

ῥόχθει γὰρ μέγα κῦμα ποτὶ ξερὸν ἠπείροιο 

δεινὸν ἐρευγόμενον, εἴλυτο δὲ πάνθ᾽ ἁλὸς ἄχνῃ: 

οὐ γὰρ ἔσαν λιμένες νηῶν ὄχοι, οὐδ᾽ ἐπιωγαί. 

ἀλλ᾽ ἀκταὶ προβλῆτες ἔσαν σπιλάδες τε πάγοι τε.. 

(Ὅμηρος, Ὀδύσσεια V, 399-405)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ ΑΦΡΟΓΕΝΕΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ ΑΦΡΟΓΕΝΕΑ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Photo inspired by the Aphrodite rising from the sea (Ludovisi Throne), by Francesco Vezzoli 


Mήδεα δ᾽ ὡς τὸ πρῶτον ἀποτμήξας ἀδάμαντι 

κάββαλ᾽ ἀπ᾽ ἠπείροιο πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ, 

ὣς φέρετ᾽ ἂμ πέλαγος πουλὺν χρόνον, ἀμφὶ δὲ λευκὸς 

ἀφρὸς ἀπ᾽ ἀθανάτου χροὸς ὤρνυτο: τῷ δ᾽ ἔνι κούρη 

ἐθρέφθη: πρῶτον δὲ Κυθήροισιν ζαθέοισιν 

ἔπλητ᾽, ἔνθεν ἔπειτα περίρρυτον ἵκετο Κύπρον. 

ἐκ δ᾽ ἔβη αἰδοίη καλὴ θεός, ἀμφὶ δὲ ποίη 

ποσσὶν ὕπο ῥαδινοῖσιν ἀέξετο: τὴν δ᾽ Ἀφροδίτην 

ἀφρογενέα τε θεὰν καὶ ἐυστέφανον Κυθέρειαν 

κικλῄσκουσι θεοί τε καὶ ἀνέρες, οὕνεκ᾽ ἐν ἀφρῷ 

θρέφθη: ... 

(Ἡσίοδος, Θεογονία, vv.188-198)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

FERROQVE NECARI

FERROQVE NECARI | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Itaque ... sacramentum iuravimus: uri, vinciri, verberari ferroque necari ... Tanquam legitimi gladiatores domino corpora animasque religiosissime addicimus. (C. Petronius Arbiter, Satyricon CXVII)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΘΙΑΣΟΙΣ ΕΝ ΜΕΣΟΙΣΙΝ

ΘΙΑΣΟΙΣ ΕΝ ΜΕΣΟΙΣΙΝ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Greek God Dionysus and Maenads , by Cristian Baitg . 


Ἔκδημος ὢν μὲν τῆσδ᾽ ἐτύγχανον χθονός, 

κλύω δὲ νεοχμὰ τήνδ᾽ ἀνὰ πτόλιν κακά, 

γυναῖκας ἡμῖν δώματ᾽ ἐκλελοιπέναι 

πλασταῖσι βακχείαισιν, ἐν δὲ δασκίοις 

ὄρεσι θοάζειν, τὸν νεωστὶ δαίμονα

Διόνυσον, ὅστις ἔστι, τιμώσας χοροῖς: 

πλήρεις δὲ θιάσοις ἐν μέσοισιν ἑστάναι 

κρατῆρας, ἄλλην δ᾽ ἄλλοσ᾽ εἰς ἐρημίαν 

πτώσσουσαν εὐναῖς ἀρσένων ὑπηρετεῖν, 

πρόφασιν μὲν ὡς δὴ μαινάδας θυοσκόους, 

τὴν δ᾽ Ἀφροδίτην πρόσθ᾽ ἄγειν τοῦ Βακχίου. 

(Εὐριπίδης, Βάκχαι 215-225)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΟΥΔΕ Μ᾽ ΕΘΕΛΞΕ

ΟΥΔΕ Μ᾽ ΕΘΕΛΞΕ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Goddess Circe , photo by Cristian Baitg . 


Tεῦχε δέ μοι κυκεῶ χρυσέῳ δέπαι, ὄφρα πίοιμι, 

ἐν δέ τε φάρμακον ἧκε, κακὰ φρονέουσ᾽ ἐνὶ θυμῷ. 

αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον, οὐδέ μ᾽ ἔθελξε... 

(Ὅμηρος, Ὀδύσσεια X, 316-8)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

LARENTIAE VXORI EDVCANDOS

LARENTIAE VXORI EDVCANDOS | LOCI AMŒNI | Scoop.it

The childhood of Romulus and Remus , by Gregorio Lazzarini (1657-1730).


Tenet fama, cum fluitantem alveum, quo expositi erant pueri, tenuis in sicco aqua destituisset, lupam sitientem ex montibus, qui circa sunt, ad puerilem vagitum cursum flexisse; eam summissas infantibus adeo mitem praebuisse mammas, ut lingua lambentem pueros magister regii pecoris invenerit —Faustulo fuisse nomen ferunt—; ab eo ad stabula Larentiae uxori educandos datos. (T.Livius, Ab Urbe condita I,4,6-7)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

PARCAS CERIALIBVS HERBIS

PARCAS CERIALIBVS HERBIS | LOCI AMŒNI | Scoop.it
Flamen Quirinalis (Pompa Robigalia - LVDI SAGVNTINI MMXVII. Photo by Sergi V. Oliver)

‘Aspera Robigo, parcas Cerialibus herbis, 
et tremat in summa leve cacumen humo. 
tu sata sideribus caeli nutrita secundis 
crescere, dum fiant falcibus apta, sinas. 
(...) 
parce, precor, scabrasque manus a messibus aufer 
neve noce cultis: posse nocere sat est. 
nec teneras segetes, sed durum amplectere ferrum, 
quodque potest alios perdere, perde prior. 
utilius gladios et tela nocentia carpes: 
nil opus est illis, otia mundus agit. 
 (P. Ovidius Naso, Fasti IV, 907-42)
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΕΡΓΑ ΠΟΛΥΧΡΥΣΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

ΕΡΓΑ ΠΟΛΥΧΡΥΣΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Aphrodite , by Cristian Baitg


Mοῦσά μοι ἔννεπε ἔργα πολυχρύσου Ἀφροδίτης ,  

Κύπριδος , ἥτε θεοῖσιν ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὦρσε  

καί τ᾽ ἐδαμάσσατο φῦλα καταθνητῶν ἀνθρώπων 

οἰωνούς τε διιπετέας καὶ θηρία πάντα, 

ἠμὲν ὅσ᾽ ἤπειρος πολλὰ τρέφει ἠδ᾽ ὅσα πόντος: 

πᾶσιν δ᾽ ἔργα μέμηλεν ἐυστεφάνου Κυθερείης. 

(Ὅμηρος, Εἲς Ἀφροδίτην 1- 6)


more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

DVM COLERIS

DVM COLERIS | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Cum fieret, lapis asper erat: nunc, nobile signum,      

Nuda Venus madidas exprimit imbre comas. 

Tu quoque dum coleris, nos te dormire putemus; 

Aptius a summa conspiciere manu. 

Cur mihi nota tuo causa est candoris in ore? 

Claude forem thalami! quid rude prodis opus? 

Multa viros nescire decet; pars maxima rerum 

Offendat, si non interiora tegas. 

 (P. Ovidius Naso, Ars amatoria III, 223-230)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΣΑΠΦΟΥΣ  ΦΟΡΜΙΖΩΝ ΠΟΘΟΝ

ΣΑΠΦΟΥΣ  ΦΟΡΜΙΖΩΝ ΠΟΘΟΝ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Sappho and Alcaeus , painting by Sir Lawrence Alma-Tadema (1881)


Λέσβιος Ἀλκαῖος δὲ πόσους ἀνεδέξατο κώμους, 

Σαπφοῦς φορμίζω  ἱμερόεντα πόθον, 

γινώσκεις. ὁ δ᾽ ἀοιδὸς ἀηδόνος ἠράσαθ᾽ ὕμνων 

Τήιον ἀλγύνων ἄνδρα πολυφραδίῃ. 

καὶ γὰρ τὴν ὁ μελιχρὸς ἐφωμίλησεν Ἀνακρέων 

στελλομένην πολλαῖς ἄμμιγα Λεσβιάσι: 

φοίτα δ᾽ ἄλλοτε μὲν λείπων Σάμον, ἄλλοτε δ᾽ αὐτὴν 

οἰνηρῇ δείρῃ κεκλιμένην πατρίδα, 

Λέσβον ἐς εὔοινον... 

(Ἑρμησιάναξ ὁ Κολοφωνίος, quoted by Ἀθήναιος Nαυκρατίτης, Δειπνοσοφισταί 13,71)


more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΣΥΝΔΙΕΣΩΣΕ ΑΥΤΟΝ ΕΜΕ

ΣΥΝΔΙΕΣΩΣΕ ΑΥΤΟΝ ΕΜΕ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Alcybiades and Socrates , by Milek Jakubiec.


  'Ανθρώπων ἢ οὗτος, τετρωμένον οὐκ ἐθέλων ἀπολιπεῖν, ἀλλὰ συνδιέσωσε καὶ τὰ ὅπλα καὶ αὐτὸν ἐμέ. καὶ ἐγὼ μέν, ὦ Σώκρατες, καὶ τότε ἐκέλευον σοὶ διδόναι τἀριστεῖα τοὺς στρατηγούς ( Πλάτων, Συμπόσιον 220ε)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

LIMES CANDIDVS

LIMES CANDIDVS | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Voié Lactée, by Julien Ben. 


Vtque suos arcus per nubila circinat Iris, 

sic superincumbit signato culmine limes 

candidus et resupina facit mortalibus ora, 

dum nova per caecam mirantur lumina noctem 

inquiruntque sacras humano pectore causas. 

(M. Manilius, Astronomica, I)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

FEMINARVM DVCTV BELLARE

FEMINARVM DVCTV BELLARE | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Boudicca , photo by Sergi V. Oliver ( Sagvntvm Invicta , 30/04/2017)


Boudicca curru filias prae se vehens, ut quamque nationem accesserat, solitum quidem Britannis feminarum ductu bellare testabatur, sed tunc non ut tantis maioribus ortam regnum et opes, verum ut unam e vulgo libertatem amissam, confectum verberibus corpus, contrectatam filiarum pudicitiam ulcisci. (C.Cornelius Tacitus, Annales XIV, 35)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΜΟΥΝΗ ΕΛΠΙΣ ΕΜΙΜΝΕ

ΜΟΥΝΗ ΕΛΠΙΣ ΕΜΙΜΝΕ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Pandora , photo by Cristian Baitg .


ἀλλὰ γυνὴ χείρεσσι πίθου μέγα πῶμ᾽ ἀφελοῦσα 

ἐσκέδασ᾽: ἀνθρώποισι δ᾽ ἐμήσατο κήδεα λυγρά. 

μούνη δ᾽ αὐτόθι Ἐλπὶς ἐν ἀρρήκτοισι δόμοισιν 

ἔνδον ἔμιμνε πίθου ὑπὸ χείλεσιν, οὐδὲ θύραζε 

ἐξέπτη...

(Ἡσίοδος, Ἔργα καὶ Ἡμέραι vv. 94-98)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

EAMQVE EDOCENS RECINERE

EAMQVE EDOCENS RECINERE | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Greek God Pan playing pan flute surrounded by nymphs , by Cristian Baitg   


Tunc forte Pan deus rusticus iuxta superi cilium amnis sedebat, complexus Echo montanam deam eamque voculas omnimodas edocens recinere; proxime ripam vago pastu lasciviunt, comam fluvii tondentes, capellae. Hircuosus deus sauciam Psychen atque defectam, utcumque casus eius non inscius, clementer ad se vocatam sic permulcet verbis lenientibus... (L.Apuleius Madaurensis, Metamorphoses V, 25).

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

PERIVRI PLENISSIMVS

PERIVRI PLENISSIMVS | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Daem. 

Quis istic est qui deos tam parvi pendit? paucis expedi. 


Trach. 

Fraudis sceleris parricidi periuri plenissimus,

legirupa impudens impurus inverecundissimus, 

uno verbo absolvam, lenost: quid illum porro praedicem? 


(T. Maccius Plautus, Rudens 650-3)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΘΕΩΝ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ

ΘΕΩΝ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

God Zeus , photo by Cristian Baitg . 


Ζῆνα θεῶν τὸν ἄριστον ἀείσομαι ἠδὲ μέγιστον,  

εὐρύοπα, κρείοντα, τελεσφόρον, ὅστε Θέμιστι 

ἐγκλιδὸν ἑζομένῃ πυκινοὺς ὀάρους ὀαρίζει. 

ἵληθ᾽, εὐρύοπα Κρονίδη, κύδιστε μέγιστε. 

(Ὅμηρος, Εἲς Ὕπατον Κρονίδην)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

SEXVS INSCIVS FERRI

SEXVS INSCIVS FERRI | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Hecate vs Boudicca , by TARRACO LVDVS - ( SAGVNTVM INVICTA , 30/5/2017) - Photo by Sergi V. Oliver


Stat sexus rudis insciusque ferri;  

ut pugnas capit improbus viriles! 

Credas ad Tanain ferumque Phasim 

Thermodontiaeas calere turmas. 

(P.Papinius Statius, Silvae I, 6, 53-6)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

NE VIOLA CEREREM

NE VIOLA CEREREM | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Ceres or Robigo ?  (Pompa Robigalia - LVDI SAGVNTINI MMXVII . Photo by Sergi V. Oliver) 


At tu ne viola Cererem , semperque colonus 

absenti possit solvere vota tibi. 

(P. Ovidius Naso, Fasti IV, 931-2)

more...
No comment yet.