LOCI AMŒNI
Follow
1.2K views | +0 today
 
LOCI AMŒNI
A place to find the people and the places and landscapes from the Classical world
Curated by LVDVS CHIRONIS
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΒΟΥΚΟΛΙΑΖΕΟ ΔΑΦΝΙ

ΒΟΥΚΟΛΙΑΖΕΟ ΔΑΦΝΙ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Arcadia (1883), by Thomas Eakins


Βουκολιάζεο Δάφνι, τὺ δ᾽ ᾠδᾶς ἄρχεο πρᾶτος,
ᾠδᾶς ἄρχεο Δάφνι, συναψάσθω δὲ Μενάλκας,
μόσχως βουσὶν ὑφέντες, ὑπὸ στείραισι δὲ ταύρως.
χοἱ μὲν ἁμᾷ βόσκοιντο καὶ ἐν φύλλοισι πλανῷντο
μηδὲν ἀτιμαγελεῦντες: ἐμὶν δὲ τὺ βουκολιάζευ
ἐκτόθεν, ἄλλωθεν δὲ ποτικρίνοιτο Μενάλκας.
(Θεόκριτος, Εἰδύλλια 9, 1-6)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

PSYCHEN ACCVRRIT SVAM

PSYCHEN ACCVRRIT SVAM | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Psyché ranimée par le baiser de l'Amour, Antonio Canova (1793)
photo by J.Fourniol


Sed Cupido, iam cicatrice solida revalescens nec diutinam suae Psyches absentiam tolerans,...longe velocius provolans Psychen accurrit suam...et... Psychen innoxio punctulo sagittae suae suscitat. (L.Apuleius Madaurensis, Metamorphoses, VI, 21)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Πάλιν δὲ τοῦ Ξέρξου γράψαντος ‘πέμψον τὰ ὅπλα,’ ἀντέγραψε Λεωνίδας ‘μολὼν λαβέ.’ (L.Mestrius Plutarchus, Apophthegmata Laconica 51)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΔΥΩ ΥΙΕΣ ΒΟΡΕΑΟ

ΔΥΩ ΥΙΕΣ ΒΟΡΕΑΟ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Jason and the Harpies, by José Cabrera Peña

 

...οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
ἥρωες μεσσηγὺς ἀνίαχον: αἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἀυτῇ
πάντα καταβρόξασαι ὑπὲρ πόντοιο φέροντο
τῆλε παρέξ: ὀδμὴ δὲ δυσάσχετος αὖθι λέλειπτο.
τάων δ᾽ αὖ κατόπισθε δύω υἷες Βορέαο
φάσγαν᾽ ἐπισχόμενοι ὀπίσω θέον.
(Απολλώνιος Ρόδιος, Ἀργοναυτικά II, 269-274)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

CVRA PLACENDI

CVRA PLACENDI | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Roman Beauty Kit, Tarraco Viva (2007), photo by Sebastià Giralt

 

Discite quae faciem commendet cura, puellae,
Et quo sit vobis forma tuenda modo...
Forsitan antiquae Tatio sub rege Sabinae
 Maluerint, quam se, rura paterna coli...:
At vestrae matres teneras peperere puellas.
...Sit vobis cura placendi,
 Cum comptos habeant saecula nostra viros.
(P. Ovidius Naso, Medicamina Faciei Femineae, vv.1-24)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΤΑΛΩΣ ΧΑΛΚΕΙΟΣ

ΤΑΛΩΣ ΧΑΛΚΕΙΟΣ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Jason and Talos, by José Cabrera Peña

 

Tοὺς δὲ Τάλως χάλκειος, ἀπὸ στιβαροῦ σκοπέλοιο
ῥηγνύμενος πέτρας, εἶργε χθονὶ πείσματ᾽ ἀνάψαι,
Δικταίην ὅρμοιο κατερχομένους ἐπιωγήν.
(Απολλώνιος Ρόδιος,  Ἀργοναυτικά IV, 1638-40)
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΔΩΜΑΤΑ ΚΑΛΑ

ΔΩΜΑΤΑ ΚΑΛΑ | LOCI AMŒNI | Scoop.it
Tοῖσιν δ᾽ ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ,
υἱάσι καὶ γαμβροῖσιν, ἑὰ πρὸς δώματα καλά.
(Ὅμηρος,  Ὀδύσσεια III, 386-7)
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

FRAGILEM RATEM

FRAGILEM RATEM | LOCI AMŒNI | Scoop.it
Illi robur et aes triplex
circa pectus erat, qui fragilem truci              
     commisit pelago ratem
primus, nec timuit praecipitem Africum
     decertantem Aquilonibus
nec tristis Hyadas nec rabiem Noti,
     quo non arbiter Hadriae              
maior, tollere seu ponere volt freta.
(Q.Horatius Flaccus, Carmina I, 3, 9-16)
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

IDEM PISTOR [EST]

IDEM PISTOR [EST] | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Terentius Neo, photo by Eugene Jerod Green

 

Valde ingeniosus est: idem sutor est, idem cocus idem pistor, omnis musae mancipium. Duo tamen vitia habet, quae si non haberet, esset omnium numerum: recutitus est et stertit.   (G.Petronius Arbiter, Satyricon 68)
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΑΝΑΡΡΟΙΒΔΕΙ ΜΕΛΑΝ ΥΔΩΡ

ΑΝΑΡΡΟΙΒΔΕΙ ΜΕΛΑΝ ΥΔΩΡ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Tῷ δ᾽ ὑπὸ δῖα Χάρυβδις ἀναρροιβδεῖ μέλαν ὕδωρ.

τρὶς μὲν γάρ τ᾽ ἀνίησιν ἐπ᾽ ἤματι, τρὶς δ᾽ ἀναροιβδεῖ

δεινόν:μὴ σύ γε κεῖθι τύχοις, ὅτε ῥοιβδήσειεν:

οὐ γάρ κεν ῥύσαιτό σ᾽ ὑπὲκ κακοῦ οὐδ᾽ ἐνοσίχθων.

(Ὅμηρος, Ὀδύσσεια XII, 104-7)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΟΥΛΟΜΕΝΑΙ ΚΑΦΗΡΙΔΕΣ

ΟΥΛΟΜΕΝΑΙ ΚΑΦΗΡΙΔΕΣ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Cape Kafireas (Greece), photo taken by Nikos Tsatsakis


Oὐλόμεναι νήεσσι Καφηρίδες, αἵ ποτε νόστον
ὠλέσαθ᾽ Ἑλλήνων καὶ στόλον Ἰλιόθεν,
πυρσὸς ὅτε ψεύστας χθονίης δνοφερώτερα νυκτὸς
ἧψε σέλα, τυφλὴ δ᾽ ἔδραμε πᾶσα τρόπις
χοιράδας ἐς πέτρας...

(Lollius Bassus, Anthologia Graeca IX, 289, 1-5)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

INLATA ASPIDE

INLATA ASPIDE | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Proximo deinde anno persecutus reginam Antoniumque Alexandream, ultimam bellis civilibus imposuit manum. Antonius se ipse non segniter interemit, adeo ut multa desidiae crimina morte redimeret. At Cleopatra frustratis custodibus inlata aspide in morsu et sanie eius expers muliebris metus spiritum reddidit. (M.Velleius Paterculus, Historia Romana, II, 87).

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

NΑΥΣ ΟΛΙΓΑΣ

NΑΥΣ ΟΛΙΓΑΣ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Mετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον ἦλθεν ἐξ Ἀθηνῶν Θυμοχάρης ἔχων ναῦς ὀλίγας. (Ξενοφῶν, Ἑλληνικά I,1,1)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

AD RVBICONEM FLVMEN

AD RVBICONEM FLVMEN | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Photo by amnesia_a


Consecutusque cohortis ad Rubiconem flumen, qui provinciae eius finis erat, paulum constitit...Tunc Caesar: 'Eatur,' inquit, 'quo deorum ostenta et inimicorum iniquitas vocat. Iacta alea est,' inquit. (C. Suetonius Tranquillus, Divus Iulius, 31-32)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

DEO INVICTO MITHRAE

DEO INVICTO MITHRAE | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Carrawburgh Mithraeum on Hadrian's Wall reconstructed in the Museum of Antiquities


DEO INV(icto) M(ithrae)
 L(ucius) ANTONIVS
PROCVLVS
 PRAEF(ectus) COH(ortis) I BAT(avorum)
ANTONINIANAE
V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)


 (Acc.No. 1956.10.31; RIB 1544; CSIR I.6.121)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

Ο ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ

Ο ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Photo by Marsyas.


Κόλασις γὰρ οὐκ ἦν ὁ ἐξοστρακισμός, ἀλλὰ παραμυθία φθόνου καὶ κουφισμὸς ἡδομένου τῷ ταπεινοῦν τοὺς ὑπερέχοντας καὶ τὴν δυσμένειαν εἰς ταύτην τὴν ἀτιμίαν ἀποπνέοντος. (L. Mestrius Plutarchus, Βίοι Παράλληλοι: Θεμιστοκλῆς 22.3)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

DESINE VRGERE

DESINE VRGERE | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Photo by Sergi V. Oliver (2014)

 

Desine, Paulle, meum lacrimis urgere sepulcrum:
 panditur ad nullas ianua nigra preces;
cum semel infernas intrarunt funera leges,
 non exorato stant adamante uiae.
(Sextus Propertius, Elegiae IV, 11, 1-4)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

MIHI PLAVDO

MIHI PLAVDO | LOCI AMŒNI | Scoop.it

'Populus me sibilat, at mihi plaudo
ipse domi, simul ac nummos contemplor in arca.'
(Q.Horatius Flaccus, Satyrae I,1, 66-67)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΦΗΓΟΝ ΑΠΕΙΡΕΣΙΗΝ ΔΙΖΗΜΕΝΩ

ΦΗΓΟΝ ΑΠΕΙΡΕΣΙΗΝ ΔΙΖΗΜΕΝΩ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Jason and the Golden Fleece, by José Cabrera Peña


Tὼ δὲ δι᾽ ἀτραπιτοῖο μεθ᾽ ἱερὸν ἄλσος ἵκοντο,
φηγὸν ἀπειρεσίην διζημένω, ᾗ ἔπι κῶας
βέβλητο, νεφέλῃ ἐναλίγκιον, ἥ τ᾽ ἀνιόντος
ἠελίου φλογερῇσιν ἐρεύθεται ἀκτίνεσσιν.
(Απολλώνιος Ρόδιος,  Ἀργοναυτικά IV, 123-126)
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

NOMEN AB ILLO

NOMEN AB ILLO | LOCI AMŒNI | Scoop.it

 

(Ikaria, photo by Raphael Kominis)

 

              Rapidi vicinia solis
mollit odoratas, pennarum vincula, ceras.
Tabuerant cerae: nudos quatit ille lacertos,
remigioque carens non ullas percipit auras,
oraque caerulea patrium clamantia nomen
excipiuntur aqua: quae nomen traxit ab illo.
(P.Ovidius Naso, Metamorphoses VIII, 225-230)
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

TANTIS MVNITIONIBVS

TANTIS MVNITIONIBVS | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Romanorum manus tantis munitionibus distinetur nec facile pluribus locis occurrit.  Multum ad terrendos nostros valet clamor, qui post tergum pugnantibus exstitit... (C.Iulius Caesar, De bello Gallico VII, 84, 3-4)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΤΗΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗΝ ΧΕΛΩΝΗΝ

ΤΗΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗΝ ΧΕΛΩΝΗΝ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Tῶν δὲ Ῥωμαίων οἱ πρῶτοι τοὺς θυρεοὺς ἐξερείσαντες εἰς τὸ τεῖχος καὶ κατὰ τούτων οἱ κατόπιν ἄλλους οἵ τε ἑξῆς ὁμοίως τὴν καλουμένην παρ᾽ αὐτοῖς χελώνην ἐφράξαντο, καθ᾽ ἧς τὰ βέλη φερόμενα περιωλίσθανεν ἄπρακτα... (Titus Flavius Iosephus,  Ἱστορία Ἰουδαϊκού πολέμου πρὸς Ῥωμαίους II, 19, 5)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΕΘΑΝΟΝ [Μ]ΑΡΝΑΜΕΝΟΙ ΜΕΔΟΙΣΙ

ΕΘΑΝΟΝ [Μ]ΑΡΝΑΜΕΝΟΙ ΜΕΔΟΙΣΙ | LOCI AMŒNI | Scoop.it
The Marathon Stone, photo
from HOROS [17-21 (2004-2009) 679-692] 

 

Ἐ ρ ε χ θ ε ΐ [ς]
Φêμις ἄρ᾽ | hος κιχ[άν]<ει> αἰεὶ εὐφαõς hέσσχατα γαί[ες]
τõνδ᾽ ἀνδρõν ἀρετὲν πεύσεται hος ἔθανον
[μ]αρνάμενοι Μέδοισι καὶ ἐσστεφάνοσαν Ἀθένας
[π]αυρότεροι πολλõν δεχσάμενοι πόλεμον
Ἀντιφõν
Ἀφσέφες
Χσένον
Γλαυκιάδες
Τιμόχσενος
Θέογνις
Διόδορος
Εὐχσίας
Εὐφρονιάδες
Εὐκτέμον
Καλλίας
Ἀντίας
Τόλμις
Θοκυδίδες
Δῖος
Ἀμυνόμαχος
Λεπτίνες
Αἰσχραῖος
Πέρον
Φαο[δ]ρίας [ - - - - - - - -]
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

NVBES ORIEBATVR

NVBES ORIEBATVR | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Nubes — incertum procul intuentibus ex quo monte; Vesuvium fuisse postea cognitum est — oriebatur, cuius similitudinem et formam non alia magis arbor quam pinus expresserit. Nam longissimo velut trunco elata in altum quibusdam ramis diffundebatur, credo quia recenti spiritu evecta, dein senescente eo destituta aut etiam pondere suo victa in latitudinem vanescebat, candida interdum, interdum sordida et maculosa prout terram cineremve sustulerat. (C.Plinius Caecilius Secundus, Epistulae VI, 16, 5-6)

more...
No comment yet.