LOCI AMŒNI
1.2K views | +2 today
 
LOCI AMŒNI
A place to find the people and the places and landscapes from the Classical world
Curated by LVDVS CHIRONIS
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

EΚ ΔΟΜΩΝ ΩΙΣΤΡΗΣΑ

EΚ ΔΟΜΩΝ ΩΙΣΤΡΗΣΑ | LOCI AMŒNI | Scoop.it
Photo by Sergi V. Oliver, from the Dionysiaca Pompa of the Ludi Saguntini MMXVI

Tοιγάρ νιν αὐτὰς ἐκ δόμων ᾤστρησ᾽ ἐγὼ
μανίαις, ὄρος δ᾽οἰκοῦσι παράκοποι φρενῶν:
σκευήν τ᾽ ἔχειν ἠνάγκασ᾽ ὀργίων ἐμῶν,
καὶ πᾶν τὸ θῆλυ σπέρμα Καδμείων, ὅσαι
γυναῖκες ἦσαν, ἐξέμηνα δωμάτων:
ὁμοῦ δὲ Κάδμου παισὶν ἀναμεμειγμέναι
χλωραῖς ὑπ᾽ ἐλάταις ἀνορόφοις ἧνται πέτραις.
(Εὐριπίδης, Βάκχαι 32-38)
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

EYOI !

EYOI ! | LOCI AMŒNI | Scoop.it
LVDI SAGVNTINI MMXVI, photo by Sergi V. Oliver

 «Κικλήσκoμεν Διόνυσον ἐρίβρομον,
Ζηνὸς καὶ Σεμέλης ἐρικυδέος ἀγλαὸν υἱόν,
ὃν τρέφον ἠύκομοι Νύμφαι,
θυρσεγχής,
τρίγονον,
Βακχεῖον ἄνακτα.»

Εὐοῖ, Εὐοῖ, Εὐοῖ !!!
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΑΣΕΛΓΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΑΣΕΛΓΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ | LOCI AMŒNI | Scoop.it
Reconstructed face of King Philip II

 'Ορᾶτε γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὸ πρᾶγμα, οἷ προελήλυθ᾽ ἀσελγείας ἅνθρωπος, ὃς οὐδ᾽ αἵρεσιν ὑμῖν δίδωσι τοῦ πράττειν ἢ ἄγειν ἡσυχίαν, ἀλλ᾽ ἀπειλεῖ καὶ λόγους ὑπερηφάνους... (Δημοσθένης, Κατὰ Φιλίππου A 4.9)
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΑΙ ΜΑΡΤΙΑΙ ΕΙΔΟΙ

ΑΙ ΜΑΡΤΙΑΙ ΕΙΔΟΙ | LOCI AMŒNI | Scoop.it
Tις αὐτῷ μάντις ἡμέρᾳ Μαρτίου μηνὸς, ἣν Εἰδοὺς Ῥωμαῖοι καλοῦσι, προείποι μέγαν φυλάττεσθαι κίνδυνον ἐλθούσης δὲ τῆς ἡμέρας προϊὼν ὁ Καῖσαρ εἰς τὴν σύγκλητον ἀσπασάμενος προσπαίξειε τῷ μάντει φάμενος ‘αἱ μὲν δὴ Μάρτιαι Εἰδοὶ πάρεισιν’ ὁ δὲ ἡσυχῇ πρὸς αὐτόν εἴποι ‘ναί πάρεισιν, ἀλλ᾽οὐ παρεληλύθασι.’ (L.Mestrius Plutarchus, Βίοι Παράλληλοι: Καῖσαρ 63,3-4)
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ARBITER FORMAE

ARBITER FORMAE | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Paris y la manzana de la Discordia, by José Daniel Cabrera

 

Tresque simul divae, Venus et cum Pallade Iuno,
 graminibus teneros inposuere pedes.
obstupui, gelidusque comas erexerat horror,
 cum mihi 'pone metum!' nuntius ales ait:
'arbiter es formae; certamina siste dearum,
 vincere quae forma digna sit una duas.'
(P.Ovidius Naso, Heroides XVI, 65-70)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

AMPLEXVS PSYCHEN

AMPLEXVS PSYCHEN | LOCI AMŒNI | Scoop.it

"Puellam elegit et virginitate privavit: teneat, possideat, amplexus Psychen semper suis amoribus perfruatur." (L.Apuleius Madaurensis, Metamorphoses VI, 24).

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

NΑΥΣ ΟΛΙΓΑΣ

NΑΥΣ ΟΛΙΓΑΣ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Mετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον ἦλθεν ἐξ Ἀθηνῶν Θυμοχάρης ἔχων ναῦς ὀλίγας. (Ξενοφῶν, Ἑλληνικά I,1,1)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

PSYCHEN ACCVRRIT SVAM

PSYCHEN ACCVRRIT SVAM | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Psyché ranimée par le baiser de l'Amour, Antonio Canova (1793)
photo by J.Fourniol


Sed Cupido, iam cicatrice solida revalescens nec diutinam suae Psyches absentiam tolerans,...longe velocius provolans Psychen accurrit suam...et... Psychen innoxio punctulo sagittae suae suscitat. (L.Apuleius Madaurensis, Metamorphoses, VI, 21)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Πάλιν δὲ τοῦ Ξέρξου γράψαντος ‘πέμψον τὰ ὅπλα,’ ἀντέγραψε Λεωνίδας ‘μολὼν λαβέ.’ (L.Mestrius Plutarchus, Apophthegmata Laconica 51)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΔΥΩ ΥΙΕΣ ΒΟΡΕΑΟ

ΔΥΩ ΥΙΕΣ ΒΟΡΕΑΟ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Jason and the Harpies, by José Cabrera Peña

 

...οἱ δ᾽ ἐσιδόντες
ἥρωες μεσσηγὺς ἀνίαχον: αἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἀυτῇ
πάντα καταβρόξασαι ὑπὲρ πόντοιο φέροντο
τῆλε παρέξ: ὀδμὴ δὲ δυσάσχετος αὖθι λέλειπτο.
τάων δ᾽ αὖ κατόπισθε δύω υἷες Βορέαο
φάσγαν᾽ ἐπισχόμενοι ὀπίσω θέον.
(Απολλώνιος Ρόδιος, Ἀργοναυτικά II, 269-274)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

CVRA PLACENDI

CVRA PLACENDI | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Roman Beauty Kit, Tarraco Viva (2007), photo by Sebastià Giralt

 

Discite quae faciem commendet cura, puellae,
Et quo sit vobis forma tuenda modo...
Forsitan antiquae Tatio sub rege Sabinae
 Maluerint, quam se, rura paterna coli...:
At vestrae matres teneras peperere puellas.
...Sit vobis cura placendi,
 Cum comptos habeant saecula nostra viros.
(P. Ovidius Naso, Medicamina Faciei Femineae, vv.1-24)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΤΑΛΩΣ ΧΑΛΚΕΙΟΣ

ΤΑΛΩΣ ΧΑΛΚΕΙΟΣ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Jason and Talos, by José Cabrera Peña

 

Tοὺς δὲ Τάλως χάλκειος, ἀπὸ στιβαροῦ σκοπέλοιο
ῥηγνύμενος πέτρας, εἶργε χθονὶ πείσματ᾽ ἀνάψαι,
Δικταίην ὅρμοιο κατερχομένους ἐπιωγήν.
(Απολλώνιος Ρόδιος,  Ἀργοναυτικά IV, 1638-40)
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

AVRIS CAPRIPEDVM SATYRORVM

AVRIS CAPRIPEDVM SATYRORVM | LOCI AMŒNI | Scoop.it
Pompa Dionysiaca, photo by Sergi V. Oliver (Lvdi Sagvntini MMXVI)

 Bacchum in remotis carmina rupibus
vidi docentem, credite posteri,
Nymphasque discentis et auris
capripedum Satyrorum acutas

euhoe, recenti mens trepidat metu,
plenoque Bacchi pectore
turbidum laetatur. euhoe...

(Q.Horatius Flaccus, Carmina II, 19, 1-7)
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

TRIARIOS SVBDVCIT

TRIARIOS SVBDVCIT | LOCI AMŒNI | Scoop.it
Photo from The Romans.

 Paulus postquam metata castra impedimentaque conlocata animadvertit, ex postrema acie triarios primos subducit, deinde principes, stantibus in prima acie hastatis, si quid hostis moveret, postremo hastatos... (Titus Livius, Ab Urbe condita XLIV, 37, 1-2)
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

FINIS COMMODISSIMVS

FINIS COMMODISSIMVS | LOCI AMŒNI | Scoop.it
Pridie quam occideretur, in sermone nato super cenam apud Marcum Lepidum, quisnam esset finis uitae commodissimus, repentinum inopinatumque praetulerat. (C.Suetonius Tranquillus, De vita Caesarum: Divus Iulius LXXXVII)
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΑΥΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

ΑΥΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ | LOCI AMŒNI | Scoop.it
Ὑπατία: ἡ Θέωνος τοῦ γεωμέτρου θυγάτηρ, τοῦ Ἀλεξανδρέως φιλοσόφου, καὶ αὐτὴ φιλόσοφος καὶ πολλοῖς γνώριμος (...) Aὕτη ἐν Ἀλεξανδρείᾳ καὶ ἐγεννήθη καὶ ἀνετράφη καὶ ἐπαιδεύθη. τὴν δὲ φύσιν γενναιοτέρα τοῦ πατρὸς οὖσα οὐκ ἠρκέσθη τοῖς διὰ τῶν μαθημάτων παιδεύμασιν ὑπὸ τῷ πατρί, ἀλλὰ καὶ φιλοσοφίας ἥψατο τῆς ἄλλης οὐκ ἀγεννῶς... (Σοῦδα, Ὑπατία)
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

SVBLATO GENITORE

SVBLATO GENITORE | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Aeneas escaping from conquered Troy by José Daniel Cabrera Peña and Rocío Espín Piñar


Undique convenere, animis opibusque parati,
in quascumque velim pelago deducere terras.
Iamque iugis summae surgebat Lucifer Idae
ducebatque diem, Danaique obsessa tenebant
limina portarum, nec spes opis ulla dabatur;
cessi, et sublato montes genitore petivi.
(P.Vergilius Maro, Aeneis II, 799-804)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΕΡΓΑ ΔΕΙΝΑ

ΕΡΓΑ ΔΕΙΝΑ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Tῶν δὲ Ῥωμαίων, ὡς ἀντέστησαν τῇ φάλαγγι, μὴ δυναμένων βιάζεσθαι, Σάλουιος ὁ τῶν Πελιγνῶν ἡγούμενος ἁρπάσας τὸ σημεῖον τῶν ὑφ᾽ αὑτὸν εἰς τοὺς πολεμίους ἔρριψε.

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΒΟΥΚΟΛΙΑΖΕΟ ΔΑΦΝΙ

ΒΟΥΚΟΛΙΑΖΕΟ ΔΑΦΝΙ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Arcadia (1883), by Thomas Eakins


Βουκολιάζεο Δάφνι, τὺ δ᾽ ᾠδᾶς ἄρχεο πρᾶτος,
ᾠδᾶς ἄρχεο Δάφνι, συναψάσθω δὲ Μενάλκας,
μόσχως βουσὶν ὑφέντες, ὑπὸ στείραισι δὲ ταύρως.
χοἱ μὲν ἁμᾷ βόσκοιντο καὶ ἐν φύλλοισι πλανῷντο
μηδὲν ἀτιμαγελεῦντες: ἐμὶν δὲ τὺ βουκολιάζευ
ἐκτόθεν, ἄλλωθεν δὲ ποτικρίνοιτο Μενάλκας.
(Θεόκριτος, Εἰδύλλια 9, 1-6)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

AD RVBICONEM FLVMEN

AD RVBICONEM FLVMEN | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Photo by amnesia_a


Consecutusque cohortis ad Rubiconem flumen, qui provinciae eius finis erat, paulum constitit...Tunc Caesar: 'Eatur,' inquit, 'quo deorum ostenta et inimicorum iniquitas vocat. Iacta alea est,' inquit. (C. Suetonius Tranquillus, Divus Iulius, 31-32)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

DEO INVICTO MITHRAE

DEO INVICTO MITHRAE | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Carrawburgh Mithraeum on Hadrian's Wall reconstructed in the Museum of Antiquities


DEO INV(icto) M(ithrae)
 L(ucius) ANTONIVS
PROCVLVS
 PRAEF(ectus) COH(ortis) I BAT(avorum)
ANTONINIANAE
V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)


 (Acc.No. 1956.10.31; RIB 1544; CSIR I.6.121)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

Ο ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ

Ο ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Photo by Marsyas.


Κόλασις γὰρ οὐκ ἦν ὁ ἐξοστρακισμός, ἀλλὰ παραμυθία φθόνου καὶ κουφισμὸς ἡδομένου τῷ ταπεινοῦν τοὺς ὑπερέχοντας καὶ τὴν δυσμένειαν εἰς ταύτην τὴν ἀτιμίαν ἀποπνέοντος. (L. Mestrius Plutarchus, Βίοι Παράλληλοι: Θεμιστοκλῆς 22.3)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

DESINE VRGERE

DESINE VRGERE | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Photo by Sergi V. Oliver (2014)

 

Desine, Paulle, meum lacrimis urgere sepulcrum:
 panditur ad nullas ianua nigra preces;
cum semel infernas intrarunt funera leges,
 non exorato stant adamante uiae.
(Sextus Propertius, Elegiae IV, 11, 1-4)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

MIHI PLAVDO

MIHI PLAVDO | LOCI AMŒNI | Scoop.it

'Populus me sibilat, at mihi plaudo
ipse domi, simul ac nummos contemplor in arca.'
(Q.Horatius Flaccus, Satyrae I,1, 66-67)

more...
No comment yet.