Praktijkondersteuner Zuyd
830 views | +0 today
Follow
Praktijkondersteuner Zuyd
Nieuws voor de praktijkverpleegkundige en de praktijkondersteuner
Curated by Liesbeth
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Stoppen met roken gesprek bij huisarts en andere zorgverleners

Stoppen met roken gesprek bij huisarts en andere zorgverleners | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Ruim driekwart van de rokers bezoekt jaarlijks de huisarts, maar met slechts 25 tot 33 procent wordt (stoppen met) roken besproken. Ook de tandarts en medisch specialist hebben het vaker niet dan wel over de nadelige gevolgen van roken. Tegelijkertijd heeft het een positief effect als juist zij hun patiënten adviseren te stoppen met roken.  

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

The nurse will see you now – sharing patient care in general practice

The nurse will see you now – sharing patient care in general practice | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

With Australia’s population growing, living longer, and experiencing more disease and disability, there’s no doubt demand for health services will increase.

But how are we going to pay for it? With this question in mind, the Commonwealth government is increasingly looking to the primary health care setting for solutions: to keep patients out of hospitals, prevent illness and improve the overall well-being of the population.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Lean in de huisartsenpraktijk: een introductie in het implementeren van LEAN in uw praktijk

Lean in de huisartsenpraktijk: een introductie in het implementeren van LEAN in uw praktijk | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Recensie (van procesverbeteren.nl):


Zoekt u als huisarts vaak naar dingen in de behandelkamers van collega’s? Heeft u het gevoel dat het voorraadbeheer veel te veel tijd kost, en grijpt u desondanks nog vaak mis? Is het ’s ochtends altijd ontzettend druk aan de telefoon? Worden de protocollen niet nageleefd? Is de informatieoverdracht gebrekkig?

Is het antwoord op dit soort vragen ja, lees dan verder! Het boek “Lean in de huisartsenpraktijk” geeft namelijk tips om deze problemen op te lossen. Beschreven wordt hoe de toepassing van Lean de huisartsenpraktijk van één van de auteurs, Ulrich Schultz, veranderde. Het resultaat: Een overzichtelijke, gestructureerde en bijna altijd rustige werkplek, waarin iedereen open naar elkaar is. Tekortkomingen leiden niet meer tot verwijten aan personen, maar worden gezien als mogelijkheid tot verbetering.


De kracht vind ik vooral dat één van de auteurs – Ulrich Schultz - zelf huisarts is. Hierdoor staan er voorbeelden in van processen die zijn collega’s ongetwijfeld zullen aanspreken. Een voorbeeld is het verbeteren van de communicatie rondom uitslagen van aanvullend onderzoek. Betere kennisoverdracht (first time right) tussen de arts en de assistente, en tussen de assistente en de patiënt, leidt hier tot minder rework. Lees: de patiënt belt niet opnieuw en hoeft ook niet opnieuw gebeld te worden.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.


more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

EADV nieuwsbrief september

EADV nieuwsbrief september | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Werken met diabetes

* Vooraankondiging symposium ‘Diabetes, het kind Centraal’

* Accuraatheid bloedglucosemeters

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

De praktijk hét tijdschrift voor de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner 4

De praktijk hét tijdschrift voor de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner 4 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Stilstaan bij bewegen. De zorgmodule Bewegen samengevat.

* Nieuwe geneesmiddelen bij DM2: onbekend maakt onbemind?

* Onderzoek: extra zuivelinname zinvol bij ouderen?

* Moeheid en zelfmanagement bij hoge glucosewaarden.

* Uigelicht: NHG-standaard acuut hoesten.

* Fries dorp Ureterp op weg naar een rookvrije generatie.

* Richtsnoer astma bij volwassenen.


Het vakblad staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Welk meetinstrument voor welke COPD-patiënt?

Welk meetinstrument voor welke COPD-patiënt? | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
De COPD-ziektelastmeter, die de afgelopen jaren is ontwikkeld en deze zomer enthousiast werd omarmd door de Long Alliantie Nederland (LAN), wordt naar verwachting op korte termijn in alle HIS-sen geïntegreerd. Maar er bestaat ook sinds 2005 een ander COPD-meetinstrument: het Nijmegen Clinical Screening Instrument (NCSI). Hoe verhouden beide meetinstrumenten zich tot elkaar? We vroegen het professor Niels Chavannes, hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan het LUMC.
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

EADV nieuwsbrief 7

EADV nieuwsbrief 7 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

- Ketonenmeter en –strips voortaan via nieuwe route

- ikstopnu.nl gelanceerd

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nieuwsbrief juni 2016

Nieuwsbrief juni 2016 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Nieuw tijdschrift voor praktijkondersteuners/praktijkverpleegkundige

* Actieprogramma: gebruik psychofarmaca terugbrengen

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Educatie diabetes - Kennisplein Chronische Zorg

Educatie diabetes - Kennisplein Chronische Zorg | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

De Diabetesvereniging Nederland (DVN) start DiabetesSchool met basiscursus, themabijeenkomsten en coaching.


Mensen met diabetes weten vaak weinig van hun ziekte. Daardoor is het soms lastig om de patiënt actief bij zijn of haar behandeling te betrekken. Met de nieuwe DiabetesSchool wil Diabetesvereniging Nederland (DVN) mensen met diabetes meer inzicht geven in hun aandoening.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Huisarts mag meer samen- werken om dementie niet te missen

Huisarts mag meer samen- werken om dementie niet te missen | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Huisartsen lijken bij een aanzienlijk deel van hun oudere patiënten met dementie niet door te hebben wat er aan de hand is. De huisarts speelt een sleutelrol in het herkennen en diagnosticeren van dementia.

Dat blijkt uit onderzoek van Pim van den Dungen.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Huisartspraktijken helpen laaggeletterden naar gezond gewicht

Huisartspraktijken helpen laaggeletterden naar gezond gewicht | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Drie huisartsenpraktijken gaan in een meerjarentraject aan de slag met zelfmanagement voor laaggeletterden met overgewicht.
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Gesprekskaart ‘Baas over je eigen gezondheid’

Gesprekskaart ‘Baas over je eigen gezondheid’ | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Studente Veerle Wolters verdiepte zich in effectieve zelfmanagementinterventies voor diabetespatiënten in de huisartsenpraktijk. In co-creatie met Vilans ontwikkelde ze de gesprekskaart ‘Baas over je eigen gezondheid’

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: Maag-, darm- en leverziekten

NIEUW: Maag-, darm- en leverziekten | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Als zelfstandige discipline is het specialisme Maag-, Darm- en Leverziekten een betrekkelijk jong vak. In korte tijd is veel kennis over de (patho)fysiologie, de diagnostiek en therapie verworven. Vertaling hiervan naar de huisartsenpraktijk is een grote wens. Het boek Maag-, darm- en leverziekten binnen de serie Praktische huisartsgeneeskunde voldoet hieraan. Het boek biedt een compleet en actueel overzicht van de huidige inzichten en is natuurlijk, zoals alle delen in de reeks Praktische huisartsgeneeskunde, praktijkgericht.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Tijdschrift voor praktijkondersteuning 5

Tijdschrift voor praktijkondersteuning 5 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Onderzoek: Effect long revalidatie bij laagbelastbare COPD-patiënten

* Casus Motivatie en medicatie bij COPD  

* Uitgelicht NHG-Standaard SOLK   * Beschouwing: gliclazide en hypoglykemie. Gliclazide kan het kwaad?

* Educatie Niet-aangeboren hersenletsel

* Uit de praktijk Zorg voor laag geletterde patiënten


Voor Zuyd gebruikers is het tijdschrift digitaal: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/12503


Het tijdschift staat ook ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nieuwsbrief november 2016

Nieuwsbrief november 2016 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Betrouwbare basis voor evidence based voedingszorg

* Onderzoek vroegsignalering van alcohol misbruik onder de 55+

* Handreiking Zelfmanagement en beperkte gezondheidsvaardigheden

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Titels uit de serie: Spreekuur thuis

Titels uit de serie: Spreekuur thuis | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

* De hypofyse hapert: en nu?: wat doet de hypofyse? hoe ga je ermee om? wat hebben anderen ervaren?

* Diabetes en nu?: Wat zijn de oorzaken? Hoe krijg je het onder controle? Hoe ziet je toekomst eruit?

* Een zieke nier en nu?: wie de regie neemt, voelt zich beter.

* In de problemen met hart en vaten. En nu?: zijn cholesterol en bloeddruk echt zo belangrijk?


Nu te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Training: Drugs in de huisartsenpraktijk

Training: Drugs in de huisartsenpraktijk | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Training voor huisartsen en praktijkondersteuners over de meest voorkomende drugs en de effecten op patiënten. Lees meer via de link.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners - Nieuwsbrief sept

V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners - Nieuwsbrief sept | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

Ouderen weten weinig over hun medicijnen

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Tijdschrift voor praktijkondersteuning 3

Tijdschrift voor praktijkondersteuning 3 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

 Nascholing:   

* Insulineresistentie 

* Seksuele klachten bij diabetes

*  Urine-incontinentie bij mannen en vrouwen

* Implementatie Suïcidepreventie: de machteloosheid voorbij?


* Laboratoriumdiagnostiek: Laboratoriumtests bij nierfunctiestoornissen


Het tijdschrift is digitaal toegankelijk voor Zuyd gebruikers: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/12503


Ook ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NU IN DE COLLECTIE: Dichter bij diabetes een praktische handleiding

NU IN DE COLLECTIE: Dichter bij diabetes een praktische handleiding | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Dichter bij diabetes geldt als een onmisbaar naslagwerk voor de professionele praktijkondersteuner. Er komen verschillende aspecten van diabetes mellitus type 2 aan de orde, waaronder hypo- en hyperglykemie, complicaties, psychologische aspecten en therapieën.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nieuwsbrief mei 2016

Nieuwsbrief mei 2016 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Inhalatorgebruik.nl

* Een ander gesprek over eigen regie

* Zorgprofessionals, patiënten en zorgverzekeraars met Zorgmodule Bewegen eensgezind over bewegen als medicijn

more...
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Motivational interviewing vemindert aantal ziekenhuisopnames copd-patiënt

Motivational interviewing vemindert aantal ziekenhuisopnames copd-patiënt | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Copd-patiënten die na een ziekenhuisopname vanwege exacerbatie begeleiding krijgen met motivational interviewing, hoeven beduidend minder vaak weer opgenomen te worden dan patiënten die reguliere zorg krijgen. Dat blijkt uit een gerandomiseerde studie die motivational interviewing en reguliere zorg vergelijkt. Het onderzoek is op het congres van de American Thoracic Society gepresenteerd door Roberto Benzo, arts en onderzoeker in Mayo Clinic in Rochester, Minnesota.
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

EADV nieuwsbrief 4

EADV nieuwsbrief 4 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Richtlijn ‘light’ of consensusdocument bloedglucosemeting

* Implementatie consensusdocument insulinepomptherapie

* e-Medication met behulp van apps

* Eersteuitgifte.nl ook voor begeleiding van diabetespatiënten

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners - Jaarcongres 2016

V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners - Jaarcongres 2016 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Het jaarcongres vindt plaats op donderdag 15 september 2016 te De Eenhoorn, Regardz Amersfoort.


Als praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner heb je de mogelijkheid om veel kennis en praktische 'tools' te vergaren in één dag. Het jaarcongres onderscheidt zich van alle andere congressen op inhoud en kwaliteit. We bieden de mogelijkheid om drie workshops te bezoeken van 1,5 uur per workshop. Doordat de workshops 1,5 uur duren garanderen we je bij iedere workshop een inhoudelijke verdieping door een deskundige spreker en/ of praktische tips door een ervaren (praktijk)verpleegkundige/ondersteuner.

more...
No comment yet.