Why Social Marketing Is So Hard | CRM & Social CRM | Scoop.it

Trženje in oglaševanje je ustvarjanje poželenja in oblikovanje javne podobe. Tradicionalni pristopi so pri tem vedno manj učinkoviti, za uporabo novih tehnologij pa doktrina še ni izoblikovana. So pa znane usmeritve.