D'altres opten per la formacio; d'adults, on poden fer cursos d'idiomes o, fins i tot, treure's el graduat de secundària (aquests últims havien pujat un 17% fins al 2011). Però l'escàs 5% d'augment general dels alumnes de la ...


Via immav