Palliatieve Zorg Zuyd
156 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Palliatieve zorg in beweging

Palliatieve zorg in beweging | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Lustrumsymposium vijf jaar Expertisecentrum Palliatieve Zorg in het LUMC Donderdag 26 januari 2017 LUMC


Boerhaave Nascholing

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Kennissynthese palliatieve zorg

Kennissynthese palliatieve zorg | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it
Met de ‘Kennissynthese onderwijs’ is een flinke stap gezet om de verbetering van het onderwijs over palliatieve zorg in gang te zetten.

De kennissynthese draagt bij aan meer samenhang tussen mbo, hbo en wo, waardoor het mogelijk wordt om professionals op te leiden die in teams kunnen werken en eenzelfde (vak-)taal spreken. In de kennissynthese is vastgesteld waaraan, binnen de verschillende onderwijsniveaus (mbo, hbo en wo), moet worden voldaan op het gebied van kennis, vaardigheden en attitudeaspecten.
more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Wijkgerichte Zorg Zuyd
Scoop.it!

NIEUW: Gezamenlijke besluitvorming in zorg & welzijn

NIEUW: Gezamenlijke besluitvorming in zorg & welzijn | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Besluitvorming over wonen, welzijn, gezondheid en zorg worden vaak in samenspraak met anderen genomen. Professionals kunnen een belangrijke rol vervullen in het ondersteunen van deze besluitvorming. In Gezamenlijke besluitvorming in zorg en welzijn reiken verschillende experts inzichten aan over besluitvorming in specifieke complexe situaties. Voorbeelden daarvan zijn mensen met dementie, alleenstaande ouderen die willen verhuizen, mensen die palliatieve zorg ontvangen of kinderen die aan een chronische ziekte lijden. Ieder hoofdstuk bevat casuïstiek en uitgewerkte handreikingen. Daarmee kunnen studenten en beginnende tot meer ervaren professionals in zorg en welzijn hun expertise in het faciliteren van besluitvorming vergroten en verdiepen.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.


Via Liesbeth, Lies Groenveld
more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Nieuwsbrief Agora juni 2016 - Het belang van bestendige palliatieve zorg

Nieuwsbrief Agora juni 2016 - Het belang van bestendige palliatieve zorg | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Longarts Sander de Hosson - First do no harm

* ’Veel meer dan alleen de allerlaatste levensfase’

* Kies het juiste moment om met iemand te praten

* Nieuwe manier om in gesprek te komen over het levenseinde

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Pallium 2

Pallium 2 | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* De Stonemountain Runners

* Beeldende begeleiding

* 'Suzanne’ als vertrekpunt

* Levenseinderituelen

* De rol van casemanagers


Voor Zuyd gebruikers is het vaktijdschrift digitaal toegankelijk: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/12479


more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Gezamenlijk huisbezoek verbetert palliatieve zorg thuis

Gezamenlijk huisbezoek verbetert palliatieve zorg thuis | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Huisartsen en een andere hulpverlener leggen gezamenlijk huisbezoeken af. Dat blijkt goed voor verbetering van o.a. de kwaliteit van de palliatieve zorg thuis


In Rotterdam werken 16 groepen actief met palliatieve thuiszorg (PaTz). PaTz is een methodiek om de kwaliteit, samenwerking en overdracht rond de palliatieve zorg thuis te verbeteren. De eerste resultaten laten een verbetering zien en iedereen is bereid door te gaan. Wat bepaalt het succes van zo’n groep?


Vilans interviewde daarom medisch consulenten, verpleegkundig consulenten, huisartsen en wijkverpleegkundigen.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Documentaire: Levenseindekliniek

Documentaire: Levenseindekliniek | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Anderhalf jaar lang worden patiënten en mede- werkers van de Levenseindekliniek gevolgd.


De Levenseindekliniek krijgt zo'n twaalfhonderd euthanasieverzoeken per jaar, waarvan er ongeveer 350 worden ingewilligd. Daarmee voorziet de Levenseindekliniek, die vier jaar geleden van start ging, duidelijk in een behoefte.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

NIEUW: Casusboek Palliatieve Zorg

NIEUW: Casusboek Palliatieve Zorg | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Casusboek palliatieve zorg beoogt een aanvulling te zijn op de bestaande standaardwerken over palliatieve zorg. Een groot aantal deskundigen op het gebied van de palliatieve zorg hebben hun ervaring en kennis gebundeld in de vorm van casuïstiek gebaseerd op hun eigen praktijk. Hoewel er in de praktijk meestal meerdere problemen tegelijkertijd spelen, is er voor gekozen, ten behoeve van de overzichtelijkheid, steeds één probleem in de schijnwerpers te zetten. Iedere casus wordt beëindigd met een multiple choice vraag. De antwoorden worden gegeven en besproken aan de hand van de nationale richtlijnen en recente literatuur.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Nieuwsbrief Agora april 2016 - Wanneer praat jij over de dood?

Nieuwsbrief Agora april 2016 - Wanneer praat jij over de dood? | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Met o.a.:

* Oog en oor hebben voor hoe het echt met mensen gaat

* Palliatieve zorg is meer dan terminale zorg

* Een palliatieve benadering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

* Een goed gesprek over het levenseinde begint met kennis van diversiteit

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Studiedag ‘De zuster en de dood’ gaat over optimale zorg in de laatste levensfase

Studiedag ‘De zuster en de dood’ gaat over optimale zorg in de laatste levensfase | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Netwerk Palliatieve Zorg - Waardenland

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Pallium 1

Pallium 1 | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

MET o.a.
* Zorgmodule palliatieve zorg

* Toekomst van de hospicezorg

* Rapport: E-pal


en meer.

Lies Groenveld's insight:
Het vaktijdschrift is digitaal voor Zuyd gebruikers. Raadpleeg hiervoor SpringerLink.
more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

TvZ 1: thema Palliatieve Zorg

TvZ 1: thema Palliatieve Zorg | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Dossier: Palliatieve zorg
In het dossier worden verschillende aspecten van de palliatieve zorg besproken. Onder andere de rol van mantelzorgers, de laatste zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de unieke manier waarop ieder mens zijn of haar laatste levensfase doorbrengt.

 

Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek


Via Liesbeth
more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Hoop in palliatieve zorg

Hoop in palliatieve zorg | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

In het  laatst verschenen vaktijdschrift Verpleeg- kunde is het proefschrift "Hope in palliative care" van Erik Holsman besproken.

 

Hoop is een belangrijk thema in de zorg voor mensen in de laatste levensfase. Als zorgverlener is het thema ‘hoop’ een manier om met ongeneeslijk zieke patiënten hun toekomst bespreekbaar te maken. Hoop kan echter ook lastig zijn: jij hoopt dat iemand verder lijden bespaard blijft, terwijl je patiënt hoopt op te knappen en stelt daarvoor alles in het werk.

 

Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

Het proefschrift is digitaal beschikbaar: http://dare.uva.nl/record/1/477883

 

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Driekwart verpleegkundigen ziet rol stervenshulpverlener wel zitten

Driekwart verpleegkundigen ziet rol stervenshulpverlener wel zitten | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Vierenzeventig procent van de verpleegkundigen ziet een rol voor de verpleegkundige weggelegd als stervenshulpverlener bij voltooid leven, bleek uit een peiling van NU´9.


Ook longarts Sander de Hosson ziet een rol voor verpleegkundigen bij stervensbegeleiding. Op 6 december geeft hij op de Nursing Experience een workshop Palliatieve Zorg.


Lees meer via de link. 

more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Nurse Academy 3

Nurse Academy 3 | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

MET o.a. 


* Klinisch redeneren:  Dyspneu in de palliatieve fase 

 

* Multimorbiditeit: Palliatieve zorg bij de ziekte van Parkinson


Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.Via Liesbeth
more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Geriatrie Zuyd
Scoop.it!

Gratis e-paper: over ouderenzorg met o.a. palliatieve zorg

Gratis e-paper: over ouderenzorg met o.a. palliatieve zorg | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

In deze gratis publicatie komt de veelomvattende zorg voor ouderen aan bod. Er wordt aandacht geschonken aan verschillende woonvormen, de palliatieve zorg, incontinentie en Korsakov.


Via Liesbeth
more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Geriatrie Zuyd
Scoop.it!

Klaar met leven? Ouderen en het levenseinde in psychologisch perspectief

Klaar met leven? Ouderen en het levenseinde in psychologisch perspectief | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Wat leert de klinisch praktijk ons over stervenkunst, verlangen naar de dood, het zelfgekozen levenseinde en angst voor de dood? Wat kan de psychologie bijdragen aan ondersteuning voor ouderen in hun allerlaatste levensfase?

Dit boek belicht het thema 'klaar met leven' vanuit een psychologisch perspectief. Het sluit aan bij vraagstukken waar professionals mee worden geconfronteerd in de praktijk en geeft handreikingen om ouderen bij te staan in hun verlangens, dilemma's en angsten ten aanzien van het levenseinde.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.


Via Liesbeth
more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Vroegtijdige herkenning van palliatieve patiënten

Vroegtijdige herkenning van palliatieve patiënten | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

In de laatst verschenen uitgave van Huisarts & Wetenschap kan je bovenstaand onderzoeksartikel lezen.


Verder nog een korte bijdrage:

"Palliatieve zorg: de rol van de huisarts"


Voor Zuyd gebruikers is het vaktijdschrift digital toegankelijk: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/12445

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Inzet casemanager palliatieve zorg leidt tot minder zieken- huisopnames in laatste levensfase - VUmc

Inzet casemanager palliatieve zorg leidt tot minder zieken- huisopnames in laatste levensfase - VUmc | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Patiënten met kanker die thuis ondersteuning krijgen van een casemanager palliatieve zorg overlijden vaker thuis en minder vaak in het ziekenhuis dan patiënten zonder casemanager.

Dit blijkt uit onderzoek van Annicka van der Plas.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Verpleegkundigen bedenken ‘kraampakket’ voor de laatste levensfase

Verpleegkundigen bedenken ‘kraampakket’ voor de laatste levensfase | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Verpleegkundigen Willeke de Pagter en Mandalie Bulten uit Middelburg bedachten de PP-box: de praktische Palliatieve Box vol spullen om het patiënten in de laatste levensfase zo comfortabel mogelijk te maken. Nursing sprak met Mandalie.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

What ‘a good death’ means for bereaved family carers

What ‘a good death’ means for bereaved family carers | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

In EBN van april verscheen bovenstaand artikel.


There is a growing body of evidence exploring end-of-life experience and the attributes of a ‘good death’ with general consensus being reached on the complexity of managing dying due to its multidimensional nature.1 ,2 Such complexity has been argued to result in care providers prioritising medical aspects of care over non-clinical aspects such as the social and psychological experience of dying, a critical issue that the study by Holdsworth seeks to address.


Zuyd gebruikers kunnen het tijdschrift digitaal benaderen: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp27892&lang=nl&site=eds-live

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Bewust afzien van eten en drinken* | Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Bewust afzien van eten en drinken* | Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

In Nederland wordt 0,4-2,1% van de sterfgevallen voorafgegaan door bewust stoppen met eten en drinken. Er is weinig bekend over de rol van de huisarts bij dit proces. Doel van dit onderzoek was meer informatie te verzamelen over de praktijk: de betrokkenheid van huisartsen bij stoppen met eten en drinken, de kenmerken en motieven van de patiënten, en het verloop van de stervensfase.


Het artikel is digitaal te lezen.
Het vaktijdschrift staat ook ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Zo pak je rouw bij ouderen aan

Zo pak je rouw bij ouderen aan | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it
Lies Groenveld's insight:
Artikel verschenen in nummer 2 van TvV. Het tijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.
more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Richtlijn 'dyspneu in de palliatieve fase' herzien

Richtlijn 'dyspneu in de palliatieve fase' herzien | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it
De richtlijn ‘Dyspneu in de palliatieve fase’ is herzien en vanaf nu te raadplegen op pallialine.nl.
more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Geriatrie Zuyd
Scoop.it!

Zorgen voor zieke ouderen tot het einde

Zorgen voor zieke ouderen tot het einde | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Zorgen voor zieke ouderen tot het einde is geschreven voor zorgverleners die ondersteuning willen bieden aan ouderen die geconfronteerd worden met ziek zijn en sterven. Het boek biedt inzichten om kwetsbare ouderen beter te begrijpen en handvatten om de zorg te laten aansluiten bij het dagelijkse leven in familieverband van zieke ouderen en hun mantelzorgers. Zorgen voor zieke ouderen tot het einde focust op belevingen van ouderen en mantelzorgers rond ziekte, zorg en zorgplanning aan het levenseinde, geeft mogelijke reacties van zorgverleners weer, biedt tips om rekening te houden met de belastbaarheid van mantelzorgers en geeft een extra duw in de rug om de essentie van zorg terug te vinden.

 

Het boek richt zich tot iedereen met interesse voor geriatrische, oncologische en palliatieve zorg, o.a. verpleegkundigen, psychologen, docenten, onderzoekers, beleidsmakers en studenten.

 

Te leenin de Zuyd bibliotheek.


Via Liesbeth
more...
No comment yet.