Opetusteknologia
440 views | +0 today
Opetusteknologia
Opetusteknologiaan liittyviä linkkejä ja vinkkejä
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Katri Karjalainen from Learning With Social Media Tools & Mobile
Scoop.it!

Pros and Cons of The Flipped Classroom

Pros and Cons of The Flipped Classroom | Opetusteknologia | Scoop.it

The stories these teachers told me cover many sides of the flipped classroom experience…what works…what doesn’t…ways it can improve.


Via Ilkka Olander
more...
No comment yet.
Rescooped by Katri Karjalainen from Digitalt lärande (#digiskola)
Scoop.it!

20 anledningar till varför IT misslyckas i skolan

20 anledningar till varför IT misslyckas i skolan | Opetusteknologia | Scoop.it
IT gör sakta men säkert sitt intåg i skolan. Ibland går det som på räls ibland går det mindre bra. Jag har tillsammans med Janne Svärdhagen författat en lista på olika saker som kan hindra IT-satsn...

Via Simon Hansell
more...
No comment yet.
Rescooped by Katri Karjalainen from Digitalt lärande (#digiskola)
Scoop.it!

2. Fria upphovsrättslicenser underlättar kunskapsdelning och lärande

2. Fria upphovsrättslicenser underlättar kunskapsdelning och lärande | Opetusteknologia | Scoop.it

Översikt av Creative Commons-licenserna.


Via Simon Hansell
more...
No comment yet.
Rescooped by Katri Karjalainen from Opeskuuppi
Scoop.it!

Pelkät it-laitteet eivät riitä kouluissa - Teknologia - 3T

Pelkät it-laitteet eivät riitä kouluissa - Teknologia - 3T | Opetusteknologia | Scoop.it
Uusimpien taulutietokoneiden, älypuhelimien, älypaneelien ja kosketuspöytien käyttö on laajenemassa kouluissa.

Via Keijo Sipilä, Timo Ilomäki
more...
No comment yet.
Rescooped by Katri Karjalainen from Opeskuuppi
Scoop.it!

Oppimisen tulevaisuus: MOOC, Flipped Classroom ja muita ilmiöitä

Oppimisen tulevaisuus: MOOC, Flipped Classroom ja muita ilmiöitä | Opetusteknologia | Scoop.it

Bill Ga­tes en­nusti jo 2010, että ”vii­den vuo­den päästä maa­il­man par­haat luen­not löy­tää il­mai­seksi ne­tistä. Se tu­lee ole­maan pa­rempi kuin yk­si­kään yli­opisto.” Ga­te­sin en­nus­tuk­sen to­teu­tu­mi­nen ei ole niin kau­kana kuin arvaisi. Vii­mei­sen vuo­den ai­kana maa­il­man huip­pu­yli­opis­tot ovat kil­van avan­neet ver­kossa ovi­aan mil­joo­nille op­pi­joille: Edx, Cour­sera, Udacity…


Via Ilkka Olander, Timo Ilomäki
more...
No comment yet.
Rescooped by Katri Karjalainen from Digucation - digital education for the 21st Century
Scoop.it!

Tips Every Teacher should Know about Google Docs in Education ( Great Easy Guide )

Tips Every Teacher should Know about Google Docs in Education ( Great Easy Guide ) | Opetusteknologia | Scoop.it

Via Phill Cantone
more...
No comment yet.
Rescooped by Katri Karjalainen from Digucation - digital education for the 21st Century
Scoop.it!

Teaching Ideas Mindmap - Edgalaxy: Where Education and Technology Meet.

an interactive mindmap of teaching ideas: Mindmap of lesson plans for teachers, K-12...

Via Phill Cantone
more...
No comment yet.
Scooped by Katri Karjalainen
Scoop.it!

5 Fun Ways to Use Facebook in Your Lesson Plans and Teaching | Emerging Education Technology | Diigo

more...
No comment yet.
Rescooped by Katri Karjalainen from The 21st Century
Scoop.it!

10 Free Web 2.0 Tools And How To Easily Use Them In Your Classroom

10 Free Web 2.0 Tools And How To Easily Use Them In Your Classroom | Opetusteknologia | Scoop.it
If you're short on time but looking to learn about some of the coolest and most engaging web 2.0 tools, you're in luck! From Today's Meet to Socrative, there's plenty here for a teacher on the go but in the know.

Via Dr. Susan Bainbridge
more...
No comment yet.
Rescooped by Katri Karjalainen from Digitalt lärande (#digiskola)
Scoop.it!

Pando - free file sharing software

Pando - free file sharing software | Opetusteknologia | Scoop.it

Pando is a free file sharing software that makes downloading, streaming and sharing large media files fast, easy and fun. Need to email large attachments, IM a folder, or publish your downloadable videos to the Web? Meet Pando.


Via Paulo Tomás Neves, Maria Margarida Correia, Simon Hansell
more...
No comment yet.
Rescooped by Katri Karjalainen from The 21st Century
Scoop.it!

Laptops in class: Distractions or tools?

Laptops in class: Distractions or tools? | Opetusteknologia | Scoop.it

For some students, laptops trump pen and paper in the classroom, but students and teachers agree that whatever the choice of tools, it’s important to exercise self-discipline to get the most out of the learning experience.


Via Dr. Susan Bainbridge
more...
No comment yet.
Rescooped by Katri Karjalainen from Digitalt lärande (#digiskola)
Scoop.it!

6 Great Note-Taking Tools for Students and Teachers

6 Great Note-Taking Tools for Students and Teachers | Opetusteknologia | Scoop.it

"6 fantastic note-taking tools for taking and sharing notes in education.

 

One of the best things about education technology is that it has allowed students and teachers alike to turn to online annotation and records, making hastily scrawled, illegible scribbles and coffee-stained pages a thing of the past. From university students keeping track of lectures to young students making plans and mind maps, there is an online note-taking tool to suit everyone…"


Via Timo Ilomäki, Simon Hansell
more...
No comment yet.
Scooped by Katri Karjalainen
Scoop.it!

“Flipping” the World Language Classroom | | Calico SpanishCalico Spanish

“Flipping” the World Language Classroom | | Calico SpanishCalico Spanish | Opetusteknologia | Scoop.it
more...
No comment yet.
Rescooped by Katri Karjalainen from Digitalt lärande (#digiskola)
Scoop.it!

How to embed YouTube clips into powerpoint

How to embed YouTube clips into powerpoint | Opetusteknologia | Scoop.it

A short guide to embedding a YouTube video directly into a PowerPoint 2007 or 2010 slide.


Via Abi Woldhuis, Simon Hansell
more...
No comment yet.
Rescooped by Katri Karjalainen from Education Technology - theory & practice
Scoop.it!

8 Free and simple tools to create video tutorials for Teachers

8 Free and simple tools to create video tutorials for Teachers | Opetusteknologia | Scoop.it

Via Timo Ilomäki
more...
No comment yet.
Suggested by Simon Hansell
Scoop.it!

Dropbox vs. the Alternatives: Which Online Syncing Service Is Right for You?

Dropbox vs. the Alternatives: Which Online Syncing Service Is Right for You? | Opetusteknologia | Scoop.it
Dropbox may be the most popular service for syncing files and storing them online, but that doesn't mean it's the best.
more...
No comment yet.
Rescooped by Katri Karjalainen from Digucation - digital education for the 21st Century
Scoop.it!

StoryKeepers - iPad StoryTelling APPS

StoryKeepers - iPad StoryTelling APPS | Opetusteknologia | Scoop.it

Via Phill Cantone
more...
No comment yet.
Scooped by Katri Karjalainen
Scoop.it!

Education Technology - theory and practice

Education Technology - theory and practice | Opetusteknologia | Scoop.it

Timo Ilomäen blogi, videoita ja lyhyehköjä esimerkkejä erilaisen teknologian käytöstä opetuksessa.

more...
No comment yet.
Scooped by Katri Karjalainen
Scoop.it!

Technology in Education: Research Says!! | Canadian Education Association (CEA)

Technology in Education: Research Says!! | Canadian Education Association (CEA) | Opetusteknologia | Scoop.it
Technology in Education: Research Says!!
more...
No comment yet.
Rescooped by Katri Karjalainen from Opeskuuppi
Scoop.it!

Kurkistus sosiaaliseen mediaan lokakuu 2012

Peruskoulun sosiaalisen median koulutus (nämä diat sekä diani Twitteristä)Kangasalla...

Via Timo Ilomäki
more...
No comment yet.
Scooped by Katri Karjalainen
Scoop.it!

5 Ways Technology is Transforming the Classroom | Inspired Magazine

5 Ways Technology is Transforming the Classroom | Inspired Magazine | Opetusteknologia | Scoop.it
5 Ways Technology is Transforming the Classroom - Since the early 2000s, online education has taken off. In the earl...
more...
No comment yet.
Rescooped by Katri Karjalainen from Opeskuuppi
Scoop.it!

Mobiiliopetusteknologia lukiolaisen arjessa: Flipped classroom -kokeilu MAA2-kurssilla - osa I

Mobiiliopetusteknologia lukiolaisen arjessa: Flipped classroom -kokeilu MAA2-kurssilla - osa I | Opetusteknologia | Scoop.it

Via Timo Ilomäki
more...
No comment yet.