Opeskuuppi
16.1K views | +0 today
Opeskuuppi
Sosiaalinen media, teknologia, verkostot, oppiminen, tvt, tabletit
Curated by Timo Ilomäki
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Timo Ilomäki from Learning With Social Media Tools & Mobile
Scoop.it!

iPadit, sosiaalinen media ja Campus 2.0 Helsinki Business College:ssa

iPadit, sosiaalinen media ja Campus 2.0 Helsinki Business College:ssa | Opeskuuppi | Scoop.it

Hel­sinki Busi­ness College:ssa al­kaa nyt syk­syllä mie­len­kiin­toi­nen ke­hi­tys­hanke, jossa op­pi­mi­sen tueksi ote­taan iPa­dit ja so­si­aa­li­sen me­dian op­pi­mi­sym­pä­ristö Cam­pus 2.0. Hank­keessa on tar­koi­tus ke­hit­tää mm. mo­bii­lia kent­tä­työs­ken­te­lyä (esim. työ­har­joit­te­lut, yri­tys­käyn­nit), me­dia­ri­kasta (vi­deo, kuva, ääni) op­pi­mista ja omaeh­toista portfoliotyöskentelyä.


Via Ilkka Olander
more...
No comment yet.
Rescooped by Timo Ilomäki from Learning With Social Media Tools & Mobile
Scoop.it!

Tulevaisuuden oppikirja: kuratoitu kokoelma web-resursseja?

Tulevaisuuden oppikirja: kuratoitu kokoelma web-resursseja? | Opeskuuppi | Scoop.it

Millainen on tulevaisuuden oppikirja / oppimateriaali? Voisiko kuratointi olla yksi ratkaisu verkkosisällön hallintaan opiskelun yhteydessä? 12 Etua kuratoinnista oppimisen yhteydessä.


Via Ilkka Olander
more...
No comment yet.