Opeskuuppi
16.1K views | +0 today
Opeskuuppi
Sosiaalinen media, teknologia, verkostot, oppiminen, tvt, tabletit
Curated by Timo Ilomäki
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Timo Ilomäki from Learning With Social Media Tools & Mobile
Scoop.it!

iPadit, sosiaalinen media ja Campus 2.0 Helsinki Business College:ssa

iPadit, sosiaalinen media ja Campus 2.0 Helsinki Business College:ssa | Opeskuuppi | Scoop.it

Hel­sinki Busi­ness College:ssa al­kaa nyt syk­syllä mie­len­kiin­toi­nen ke­hi­tys­hanke, jossa op­pi­mi­sen tueksi ote­taan iPa­dit ja so­si­aa­li­sen me­dian op­pi­mi­sym­pä­ristö Cam­pus 2.0. Hank­keessa on tar­koi­tus ke­hit­tää mm. mo­bii­lia kent­tä­työs­ken­te­lyä (esim. työ­har­joit­te­lut, yri­tys­käyn­nit), me­dia­ri­kasta (vi­deo, kuva, ääni) op­pi­mista ja omaeh­toista portfoliotyöskentelyä.


Via Ilkka Olander
more...
No comment yet.
Rescooped by Timo Ilomäki from Universities & Social Media
Scoop.it!

Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä | Purot.net

Sosiaalinen media oppilaitoksen sisäisessä kehittämisessä | Purot.net | Opeskuuppi | Scoop.it

Erinomainen Harto Pöngän (Twitter: @hponka) ideoima tiivistelmä sosiaalisen median soveltamisesta oppilaitosten sisäiseen kehittämiseen! (kuva: JT)

 

1. Mindmap: Koulutuksen suunnittelu

2. Esitys: Mitä meiltä odotetaan


Via Juhani Tapanainen
more...
No comment yet.