Realtimeboard: Online realtime samenwerken + overleggen + presenteren. | Online samenwerken en leren 2.0 | Scoop.it

RealtimeBoard is een tool waarmee het mogelijk is om online samen te werken aan een document. De samenwerking is realtime: wanneer de één een handeling verricht verschijnt die ogenblikkelijk ook op het scherm van de ander. Tijdens de samenwerking kunnen de deelnemers met elkaar chatten en overleggen over hun werk. Ook is het mogelijk om bij de afzonderlijke elementen in het document commentaar te plaatsen, waarop de ander ogenblikkelijk kan reageren.

 

In een document kunnen worden opgenomen: teksten, lijnen, geometrische figuren, memoblaadjes, handmatige tekeningen en illustraties van eigen pc, internet of de gallery van RealtimeBoard. Indien gewenst kunnen elementen gekoppeld worden.

 

RealtimeBoard kent een presentatiemodus. Alle elementen in het document krijgen dan een nummer. Net als bij Prezi kan daarna, in een zelf te bepalen volgorde, op de genummerde elementen van het document worden ingezoomd.

Wie met een ander aan een document of presentatie wil samenwerken kan die ander daartoe uitnodigen. Het versturen van een uitnoding gebeurt vanuit RealtimeBoardzelf.

 

Om met RealtimeBoard te kunnen werken moet een account worden aangevraagd. Dit geldt ook voor de personen die worden voor samenwerking uitgenodigd. In de uitnodigingsmail die zij ontvangen worden zij doorgelinkt naar de pagina waar een account kan worden aangevraagd. Hieronder wordt de werking van RealtimeBoardnader toegelicht.


Via Herman van Schie