Democratie en burgerschap
19 views | +0 today
Democratie en burgerschap
Burgers nemen steeds vaker de verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun omgeving. De overheid stimuleert dit en ondersteunt hen hierbij.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Intrekking Zondagswet in consultatie | SC Online

Intrekking Zondagswet in consultatie | SC Online | Democratie en burgerschap | Scoop.it
De door de Tweede Kamer gewenste intrekking van de Zondagswet is een stapje dichterbij gekomen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft het conceptwetsvoorstel gepubliceerd op de website internetconsultatie.nl.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Gemeente Amsterdam biedt 5000 taalcursussen aan

De gemeente Amsterdam biedt 5000 taalcursussen aan nieuwkomers in de stad. Het aanbod bestaat uit professionele begeleiding, hulp van vrijwilligers en digitale zelfstudie. Dit staat in het jaarprogramma Educatie Werkt!
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Handleiding ‘Een verkiezingsdebat voor iedereen!’ - VNG

Het verkiezingsdebat is een belangrijk moment in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.Hoe zorgt u ervoor dat álle inwoners, óók groepen met een maatschappelijke achterstand, deze debatten kunnen volgen? Het Nederlands Debat Instituut en Stichting Lezen & Schrijven hebben hiervoor een handleiding ontwikkeld.

De handleiding is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met het organiseren van lokale verkiezingsdebatten. Het doel van de handleiding is ondersteuning bieden en ervoor te zorgen dat iedereen het debat kan volgen.

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Burgerparticipatie: strategische inzet sociale media

Sociale media kunnen een brug slaan tussen overheden en burgers. De motivatie, wensen en behoeften van die burgers moeten daarbij het vertrekpunt zijn.

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Wederkerigheid uit vrije wil is heel gewoon

Wie de recente publicaties leest over de participatiesamenleving wordt getroffen door de moraliserende toon. De burger wordt gemaand niet op de overheid te leunen maar zelf initiatief te tonen. Maar ook de critici schuwen geen moralisme..

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Burgerbelangen: hulp voor klokkenluiders en burgers

Gewone burgers hebben vaak betere ideeën dan het handjevol lokale politici dat dankzij ijdelheid en een grote mond uit de - enkele tientallen bezoekers van afdelingsvergaderingen - boven kwam drijven.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Kiezer hoort lokale politicus aan, maar denkt landelijk

Kiezer hoort lokale politicus aan, maar denkt landelijk | Democratie en burgerschap | Scoop.it
De gemeenteraadsverkiezingen zijn al eerder een tussenrapport voor Haagse politici gebleken. Hoe staan de landelijke partijen ervoor?   Het is jammer voor de hardwerkende lokale politici, maar lokale verkiezingen zijn ook een Haags evenement.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Reuring!Cafe RMO: terugtreden is vooruitzien

Reuring!Cafe RMO: terugtreden is vooruitzien | Democratie en burgerschap | Scoop.it

Maatschappelijke initiatieven zouden meer verantwoordelijkheid moeten krijgen bij de organisatie van publieke voorzieningen. In dat geval zullen overheid én samenleving verschillen in inhoud, toegang en financiering moeten accepteren, aldus de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in zijn advies Terugtreden is vooruitzien (juli 2013).

Maar kunnen en durven politici en bestuurders dit? De terugtredende overheid leidt tot nieuwe vragen en uitdagingen:

1. In- en uitsluiting. De samenleving zal voorzieningen anders inrichten dan de overheid. Er zal mogelijke verschil gaan ontstaan in toegankelijkheid, kwaliteit en identiteit van voorzieningen. Hoe groot zijn deze verschillen? En waar liggen de grenzen?

2. Nieuwe financiering. Tijdens de verzorgingsstaat was overheidssubsidiëring de belangrijkste vorm van financiering van maatschappelijk initiatief. Maar zijn er nieuwe financieringsarrangementen te bedenken die én voordeliger zijn én beter aansluiten bij de inzet en overtuiging van mensen?     

3. Rechtsstatelijke waarborgen. De rol van de overheid wordt niet minder, maar anders. Een terugtredende overheid kan alleen bij een sterke rechtsstaat. Hoe kan de overheid deze nieuwe rechtsstatelijkheid garanderen?
 

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Platform Overleg december 2013 | Platform Bescherming Burgerrechten

De ministeries van Veiligheid & Justitie en Defensie boden op 3 december de evaluatie van de WIVD (Wet op Inlichtingen- en veiligheidsdiensten) aan. In het rapport wordt ingegaan op het huidige optreden van de AIVD (en ...
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Raad kan vermeend democratisch gat zelf dichten

De discussie over en kritiek op de betekenis en de reikwijdte van gemeenschappelijke regelingen duikt om de zoveel tijd op. De kritiek van de laatste tijd richt zich met name op het zogeheten democratische gat.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Kamerdebat EU-referendum één grote poppenkast

Kamerdebat EU-referendum één grote poppenkast | Democratie en burgerschap | Scoop.it
Gisteravond was ik bij de behandeling van het door het Burgerforum-EU aangevraagde debat over referenda bij soevereiniteitsoverdracht richting Brussel.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Tegenstanders willen referendum EU

Video Met de moed der wanhoop proberen tegenstanders van de EU een referendum over Europa af te dwingen. Meer dan 60.000 handtekeningen hebben ze opgehaald, om de Tweede Kamer te dwingen op zijn minst een debat te houden.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

NOS:geen berichtgeving over burger initiatief

Bijzonder om te zien dat meer als 60.000 mensen het burgerinitiatief steunden waardoor het vanavond behandeld zal worden in de tweede kamer, en de NOS met geen woord hierover spreekt.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Vrijwilligers zijn in de wijk ultiem belangrijke spelers

Vrijwilligers in de wijk of de buurt zijn al zo oud als de weg naar Rome. Dan bedoel ik niet in leeftijd maar als spelers in de wijk. Het “een goede buur zijn” is een van de basiswaarden in onze samenleving.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Kijk uit met staatsrecht; gemeenten SNbS /  Zelfs het CDA wil nu gekozen burgemeester. Dat is niet onmogelijk. Maar veranderen om het veranderen, is dom.

(Elsevier) Het is een tijdje heel erg stil geweest ten huize van het CDA. Plotseling hoor je een deur slaan en wie komt er naar buiten? Sybrand van Haersma Buma met een pleidooi voor de gekozen burgemeester!
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Aanbiedingsbrief rapport internetstemmen voor kiezers in het buitenland

Dit is een kamerstuk van de Rijksoverheid. Aanbiedingsbrief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar het stemmen via internet voor kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Inzicht in beslisgedrag maakt dat meer burgers meedoen

Zelfredzaamheid is het credo in de nieuwe participatiestaat. Helaas is niet iedereen in staat of bereid het heft in eigen hand te nemen. Inzicht in het menselijk beslisgedrag kan ervoor zorgen dat meer burgers meedoen: mensen hebben soms een klein zetje in de rug nodig.

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Online democratieplatform wellicht bruikbaar voor e-participatie

Een ‘fascinerend middel’ dat de burger kan betrekken bij beleidsvoornemens met complexe trajecten. Dat kan LiquidFeedback zijn, volgens de Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven, die een boek over de methode in ontvangst nam.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

'Helft Kamerzetels via districtenstelsel'

01/02/14 18:00 - De gekozen burgemeester komt steeds dichterbij. Want ook het CDA, jarenlang tegenstander, is om. Ook moet de helft van de Kamerzetels via een districtenstelsel worden gekozen.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Portal Raadsleden & decentralisaties - VNG

Informatieportal van VNG ter ondersteuning van raadsleden met nieuws, publicaties, praktijkvoorbeelden, sociale media met betrekking tot de overheveling van rijkstaken naar de gemeentelijke overheid.

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Nieuwjaarstoespraak voorzitter Privacy First

Nieuwjaarstoespraak voorzitter Privacy First | Democratie en burgerschap | Scoop.it
Op donderdagavond 16 januari jl. hield Stichting Privacy First haar Nieuwjaarsborrel in het CREA Theater in Amsterdam met als gastsprekers Jacob Kohnstamm en Simon Davies.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Onafhankelijk toezicht graag - Publiekrecht en politiek

De Wet financiering politieke partijen bevat bepalingen over het registreren en openbaar maken van geldelijke bijdragen en bijdragen in natura, stelt grenzen aan anonieme bijdragen en is ook van toepassing op aan de partijen verbonden neveninstellingen.

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Workshopprogramma ‘De ervaring leert’ / Ondersteuning van raadsleden / Voor gemeenten / In het land / - Prodemos

Workshopprogramma ‘De ervaring leert’ / Ondersteuning van raadsleden / Voor gemeenten / In het land / - Prodemos | Democratie en burgerschap | Scoop.it
Prodemos, huis voor democratie en rechtsstaat
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Burgerforum-EU vangt bot in Kamer

Zoals verwacht is in de Tweede Kamer geen meerderheid om een referendum te houden over de Europese Unie. Burgerforum-EU, een burgerinitiatief, wil graag een referendum en debatteert er vanavond over met Kamerleden en met minister Timmermans.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Tweede Kamer wil geen EU-referendum

Tweede Kamer wil geen EU-referendum | Democratie en burgerschap | Scoop.it
Gepubliceerd: 21 jan 2014 20:27 Laatste update: 21 jan 2014 20:29 Algemeen Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet niets in het pleidooi van het Burgerforum EU om een referendum te houden over de 'sluipende machtsoverdracht' aan Brussel.
more...
No comment yet.