Oncologie Zuyd
757 views | +0 today
Follow
Oncologie Zuyd
Nieuws voor de oncologieverpleegkundige (in opleiding)
Curated by Liesbeth
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nieuwe online trainingen voor mensen met kanker

Nieuwe online trainingen voor mensen met kanker | Oncologie Zuyd | Scoop.it

Het Trimbos-instituut heeft in samenwerking met deskundigen en kankerpatiënten nieuwe MijnKoers online trainingen ontwikkeld voor mensen met kanker die willen stoppen met roken of minder alcohol willen drinken. MijnKoers trainingen zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en bieden ondersteuning bij het stoppen met roken of verminderen van alcoholgebruik.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Angst bij kanker - Voeding bij kanker

Angst bij kanker - Voeding bij kanker | Oncologie Zuyd | Scoop.it

In het laatst verschenen nummer van TvZ  staan deze 2 artikels in de rubriek: Onderzoek & Praktijk


* Angst bij kanker. Wat kunnen verpleegkundigen doen (pg 44-47).


* Voeding bijkanker. De stand van zaken (pg 48-52).


Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: De kans van 0,0059% kankerzooi, meer dan chemo en een kale kop

NIEUW: De kans van 0,0059% kankerzooi, meer dan chemo en een kale kop | Oncologie Zuyd | Scoop.it

De kans van 0,0059% is een boek over kanker in de breedste zin van het woord. Een boek over mijn jeugd met het overlijden van mijn moeder (aan kanker) als bittere pil. Over de ontdekking van mijn eigen kanker op achtentwintigjarige leeftijd en de erfelijke belasting, die aan het ontstaan van mijn kanker ten grondslag lag. Een boek over kiezen tussen het al dan niet invriezen van bevruchte embryo’s, het behouden of verliezen van mijn borsten, met pruik of kale kop door het leven gaan. 

Het is een boek voor iedereen die de ongecensureerde waarheid over het kankerleven wil lezen en leren. De patiënt, de professional, de collega, vriend of kennis, de ouder, het kind van, de nieuwsgierige en niet op de laatste plaats de mantelzorger. De oh zo onmisbare mantelzorger, die vaak stilzwijgend deze zware en verantwoordelijke taak toebedeeld krijgt.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Een slechte voedingstoestand heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven van kinderen met kanker

Een slechte voedingstoestand heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven van kinderen met kanker | Oncologie Zuyd | Scoop.it

Bovenstaand artikel is verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift Verpleegkunde, nr 3.


DOEL: Deze studie beoogt de invloed van een slechte voedingstoestand op de kwaliteit van leven bij kinderen met kanker vast te stellen.


CONCLUSIE: Ondervoeding en gewichtsverlies zijn geassocieerd met een slechter fysiek en sociaal functioneren, terwijl overgewicht en gewichtstoename het emotioneel en sociaal functioneren beïnvloeden.


Lezen? Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuydbibliotheek. Zuyd gebruikers kunnen het tijdschrift ook digitaal raadplegen.
Zie: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://www.tijdschriftverpleegkunde.nl


more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

AvL lanceert Kwaliteitsdashboards voor vijf grote kankersoorten

AvL lanceert Kwaliteitsdashboards voor vijf grote kankersoorten | Oncologie Zuyd | Scoop.it

Om gehoor te geven aan de steeds grotere behoefte van patiënten om beter inzicht te krijgen in de zorg voor patiënten met kanker publiceert het Antoni van Leeuwenhoek op haar website zogenoemde kwaliteitsdashboards over borstkanker, longkanker, prostaatkanker, melanoom en dikke darmkanker. De dashboards laten per kankersoort zien hoe patiënten de zorg en behandeling specifiek voor die tumorsoort waarderen (patiënttevredenheid), hoeveel patiënten er worden behandeld (bekwaamheid), hoe de behandelresultaten eruit zien (kwaliteitsindicatoren en overlevingscijfers) en de wachttijden. Ook is er per kankersoort specifiek aandacht voor de innovatie in de behandeling.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

HERZIENE DRUK: Handboek voeding bij kanker

HERZIENE DRUK: Handboek voeding bij kanker | Oncologie Zuyd | Scoop.it

Dit handboek is van groot belang voor de ondersteuning van patiënten tijdens en na de behandeling van kanker. Veel wordt ge­schreven over de juiste voeding door pa­tiën­ten, naasten en zorgverleners. Maar veelal berust dit niet op wetenschappelijke feiten en/of jarenlange ervaring in de beroepspraktijk. Dit handboek gaat juist wel uit van feiten en ervaring waarbij de nieuwste inzichten meegenomen zijn.


Het handboek is in de eerste plaats bedoeld om informatie te bieden aan de (oncologie)diëtist die de patiënt met kanker behandelt. Maar omdat goede voedingszorg multidisciplinair is en de zorg voor de voedingstoestand ook hoort tot het professionele handelen van de arts, verpleegkundige, fysiotherapeut en andere paramedici, is dit handboek ook voor hen bedoeld.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Zorgboeken het Melanoom - Longkanker - Vermoeidheid en kanker

Zorgboeken het Melanoom - Longkanker - Vermoeidheid en kanker | Oncologie Zuyd | Scoop.it


In de collectie van Zuyd zijn weer een aantal zorgboeken opgenomen.

Dit zorgboek geeft uitgebreide informatie over het melanoom. Wat is een melanoom precies? Hoe wordt de diagnose gesteld? Wat zijn stadia? Welke behandelingen zijn er? Wat gebeurt er nadat de behandelingen zijn afgerond? Er is naast de medische kant ook aandacht voor de psychosociale en zakelijke aspecten van de ziekte. Wat betekent het voor relaties, het werk, financieel?


Heel wat mensen die worden of werden behandeld voor kanker, hebben te kampen met een ongewone, extreme vermoeidheid, die veel dagelijkse activiteiten frustreert. Die vermoeidheid heeft verschillende oorzaken: de kanker zelf, de behandelingen of de psychologische stress die kanker met zich meebrengt.

Gelukkig wordt steeds duidelijker hoe deze vermoeidheid het beste kan worden aangepakt.


Longkanker is een ernstige vorm van kanker die in de westerse wereld veel voorkomt. Na het stellen van de diagnose komen veel vragen naar boven, zoals wat longkanker precies is, in welke vormen deze kan worden onderverdeeld, welke vervolgonderzoeken nodig zijn en wat de vooruit- zichten zijn?


Te leen in de Zuyd bibliotheek.


more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Voedingsvoorschriften bij gebruik van procarbazine

Voedingsvoorschriften bij gebruik van procarbazine | Oncologie Zuyd | Scoop.it

In het lentenummer van Dé Verpleegkundig Specialist onderstaand artikel:


Effect van procarbazine en MAO-remmers op tyramine.


Procarbazine is een cytostaticum met een krachtige werking op de celdeling. maar het is tevens eenmiddel dat een interactive kan geven met bepaalde tyraminerijke voedingsmiddelen. Een eenduidige landelijke richtlijn over voedingsvoorschriften ontbreekt. Reden voor een onderzoek (pg. 16-23).


Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nieuwsbrief V&Vn Oncologie Juli

Nieuwsbrief V&Vn Oncologie Juli | Oncologie Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Kanker: biografie van een sluipmoordenaar - Amerikaanse documentaireserie bij NTR

* Nieuwe fluorescentiecamera toont tumorbevattende lymfeklieren in kleur.

* Laatste levensfase bij eenderde patiënten onnodig opgerekt

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Psychosociale oncologie 2

Psychosociale oncologie 2 | Oncologie Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

Proefschriftbesprekingen:

* Patiënt wordt nog te weinig betrokken bij besluitvorming over (neo)-adjuvante behandeling

* Leven met prostaatkanker: behoefte aan en gebruik van psychosociale ondersteuning


* Klinische les: ONCOPOL. Stay fit, stay at work. Hoe kunnen we iemand na de diagnose kanker helpen om aan het werk te blijven.


* Mindfulness bij patiënten met een erfelijke aanleg voor kanker

* Thuis of in het ziekenhuis sterven


* Wetenschappelijke artikels besproken:

- Eenzaamheid tijdens het eerste jaar na kanker

- Zorggerelateerde stress bij moeders van kinderen met kanker

- Beweeggedrag en vermoeidheidsklachten bij patiënten met lymfklierkanker


* Praktijk: Distress en matched care. Signalering van distress en zorg bij borstkankerpatiënten.


* Wetenschap: RE-CAP. Werkhervatting voor kankerpatiënten in een uitke- ringssituatie.


Het tijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Web-tv: ‘De verpleegkundige van de toekomst 3’

Web-tv: ‘De verpleegkundige van de toekomst 3’ | Oncologie Zuyd | Scoop.it

25 mei van 20.00 - 21.00 u


Bohn Stafleu van Loghum organiseert een reeks gratis webinars rondom Bachelor Nursing 2020. Na de twee succesvolle uitzendingen met Marieke Schuurmans en Annemieke Nijst ontvangt Ruud Koolen andermaal twee gasten: Wilma Jackson (manager Leerhuis) en Ilona Mijland (programmaleider verpleegkundig leiderschap).


De vorige 2 uitzendingen zijn ook nog steeds te bekijken.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: Immuno-/targeted therapie in de hemato-/oncologische zorg

NIEUW: Immuno-/targeted therapie in de hemato-/oncologische zorg | Oncologie Zuyd | Scoop.it

Deze nieuwe druk van Immuno-/targeted therapie in de hemato-/oncologische zorg is een professioneel naslagwerk voor (oncologie)verpleegkundigen en overige zorgverleners die patiënten begeleiden die worden behandeld met immuno-/targeted therapie. Het boek biedt ondersteuning bij het opstellen van afdelingsgebonden protocollen of richtlijnen, patiënteninformatie of klinische lessen.

Per geneesmiddel wordt informatie gegeven over het werkingsmechanisme,de indicaties en wijze van toediening en wordt ingegaan op de bijwerkingen en de specifieke aandachtspunten voor de zorg.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TARGET - Stichting Oncowijs

TARGET - Stichting Oncowijs | Oncologie Zuyd | Scoop.it
Ook in 2017 zullen er een aantal TARGET cursussen georganiseerd worden. Net als de vorige jaren vinden deze cursussen plaats op verschillende data in verschillende steden van het land.

De TARGET cursus in gebaseerd op het Europese scholings programma van de EONS en beoogt een beter begrip te geven van de wetenschappelijke achtergronden van TARGET therapie en immunotherapie.  


De onderwerpen:

-Biologie van kanker en het immuunsysteem

-TARGET therapie en immunotherapie

-Management van bijwerkingen

-Mucocutane reacties


De TARGET cursus is toegespitst op de verpleegkundige praktijk. Gezien de continue ontwikkelingen op dit gebied mag u deze cursus dan ook niet missen.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: Goede kanker bestaat niet! een realistisch ervaringsverhaal over schildklierkanker

NIEUW: Goede kanker bestaat niet! een realistisch ervaringsverhaal over schildklierkanker | Oncologie Zuyd | Scoop.it

De auteur geeft een inkijk in haar leven waarbij haar ziekte, schildklierkanker, centraal staat. In een periode van één jaar laat Anke zien welke perikelen ze dagelijks mee van doen heeft. De lezer wordt meegenomen in een emotionele achtbaan tussen hoop en vrees. Ziekenhuisbezoeken, verdachte knobbels, momenten van intens geluk en momenten van angst wisselen elkaar af. De centrale vragen die ze zichzelf stelt, is of ze weer ooit haar normale leven kan oppakken en of zoiets bestaat als 'goede kanker'? De antwoorden op deze vragen vind je terug in dit compacte boekje dat je gemakkelijk doorleest.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Zeldzame vormen van borstkanker

Zeldzame vormen van borstkanker | Oncologie Zuyd | Scoop.it

Borstkanker treft ieder jaar een grote groep vrouwen met name ouder dan 50 jaar, zeldzame vormen zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: Handboek voor overlevers van kanker, een gids voor mensen die vooruitkijken

NIEUW: Handboek voor overlevers van kanker, een gids voor mensen die vooruitkijken | Oncologie Zuyd | Scoop.it

In 23 hoofdstukken komen onderwerpen aan de orde als: orgaanbeschadigingen door radio- en/of chemotherapie, vermoeidheid, pijn, geheugen- en concentratieverlies, gewichtsproblemen, veranderingen in het seksleven, overgang en onvruchtbaarheid, leren leven met een beschadigd lichaam, angst voor een recidief, de psychosociale gevolgen van kanker, stress en traumaverwerking, spanningen in het gezin en in de relatie (want kanker ontregelt de hele familie), eenzaamheid, lotgenotencontact, de omgang met bureaucratie en met vooroordelen op het werk, confrontaties met verzekeringsartsen en het UWV, financiële gevolgen van kanker bij het kopen van een huis of het afsluiten van een verzekering, specifieke gevolgen voor zzp’ers, verandering van het zelfbeeld.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Patient participation in treatment decision-making in the last phase of life

Patient participation in treatment decision-making in the last phase of life | Oncologie Zuyd | Scoop.it

Linda Brom deed in de laatste levensfase van oncologie patiënten onderzoek naar patiëntenparticipatie bij medische besluitvorming. Hoe worden beslissingen over het al dan niet starten van een nieuwe palliatieve chemotherapie genomen in de praktijk.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Oncologie juli

Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Oncologie juli | Oncologie Zuyd | Scoop.it
Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Direct eten na slokdarm- kankeroperatie mogelijk

Direct eten na slokdarm- kankeroperatie mogelijk | Oncologie Zuyd | Scoop.it

Patiënten die in het Catharina Ziekenhuis een slokdarmkankeroperatie ondergaan, worden uitgedaagd om direct na de operatie te eten. Uit onderzoek van het ziekenhuis blijkt dat patiënten dan sneller genezen.

Lees meer via de link.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nieuwsbrief V&VN Oncologie Juni

Nieuwsbrief V&VN Oncologie Juni | Oncologie Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Oproep voor deelname aan onderzoek: Online zelfmanagement binnen de oncologie

* Revisie richtlijn Spirituele zorg

more...
No comment yet.