Om eens over na te denken...
888 views | +0 today
Follow
 
Scooped by Dirks scoop
onto Om eens over na te denken...
Scoop.it!

Vrijhandel

“Wat is in feite de vrijhandel ? Het is de vrijheid van het kapitaal. Mijne heren, laat u niet imponeren door het woord “vrijheid”. Vrijheid van wie ? Het gaat niet om de vrijheid van een individu tegenover een ander individu. Het gaat om de vrijheid van het kapitaal om de arbeiders te verpletteren. De vrijhandel zal de spanning tussen kapitalisten en arbeiders nog opvoeren. De arbeider zal gauw merken dat het vrijgeworden kapitaal hem nog meer dan vroeger in de slavernij zal dompelen. Het systeem van de vrijhandel is destructief. Het ondermijnt de nationaliteiten en het drijft de tegenstelling tussen bourgeoisie en proletariaat op de spits. De vrijhandel, mijne heren, is de weg recht naar de sociale revolutie. En daarom stem ik vóór de vrijhandel. Ik dank u”
(Karl Marx, Association Démocratique, 9 januari 1848, Maison des Meuniers, Brussel
Dirks scoop's insight:
Share your insight
more...
No comment yet.
Om eens over na te denken...
de titel spreekt voor zich
Curated by Dirks scoop
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Democratie en technocratie

‘Vandaag zit de democratie klem tussen de technocratie en het populisme. Die versterken elkaar alleen maar. Mensen stemmen voor populisten omdat ze – terecht – inzien dat ze door technocraten worden geregeerd en geen inspraak krijgen. Daaruit halen technocraten dan weer het argument dat kiezers “toch maar voor populisten stemmen”, waarna ze nog meer macht naar zich toe trekken. Het is een vicieuze cirkel. (Stefan Rummens, Knack, 14sep2016,p.86) 

Populisten zoals Donald Trump zijn volgens Rummens een gevaarlijk symptoom. "Ze tonen aan dat er iets mis is", zegt hij. "Zoals vele populisten flirt Trump met de grens van wat democratisch aanvaardbaar is. Een van de basiselementen van een democratie is dat je de legitimiteit van je tegenstander erkent. Het is typisch voor populisten dat ze dat respect niet opbrengen. Trump dreigde er tijdens de campagne mee dat hij Clinton in de cel zou gooien, en waarschuwde dat hij bij verlies de uitslag niet zou erkennen." (...) "Europa moet lessen trekken uit de overwinning van Trump: de tegenstelling tussen links en rechts moet dringend in ere worden hersteld."(Stefan Rummens, De Morgen, 11nov2016)

Als onze verkozen politici opnieuw voldoende macht in handen krijgen, kunnen zij de kiezers ook opnieuw echte opties bieden. (Stefan Rummens, De Morgen, 24sep2016)
Dirks scoop's insight:
Share your insight
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

“de kritiek op de religie is de basis van alle kritiek” *

“de kritiek op de religie is de basis van alle kritiek” * | Om eens over na te denken... | Scoop.it

In het opzicht dat religie een soort fictieve kennis van het universum is. Deze fictie heeft twee bronnen: de zwakheid van de mens ten opzichte van de natuur, en de onsamenhangendheid van de sociale verhoudingen. De natuur vrezend of haar negerend, niet in staat zijnd de sociale verhoudingen te analyseren of te negeren, trachtte de mens in zijn behoeften te voorzien door fantastische beeltenissen te scheppen, deze te begiftigen met een denkbeeldige realiteit, en vervolgens te knielen voor zijn eigen schepping. De basis van deze scheppingsdrang ligt in de praktische behoefte van de mens om zichzelf te oriënteren, een behoefte die op haar beurt voortkomt uit de omstandigheden van de strijd om het bestaan. Religie is een poging tot aanpassing aan de directe leefomgeving, om de strijd om het bestaan succesvol aan te kunnen gaan. Er zijn binnen deze poging tot aanpassing praktische en toepasselijke regels. Maar deze regels zijn verbonden met mythes, fantasieën, bijgeloof, imaginaire kennis. Zoals elke ontwikkeling van cultuur een opeenstapeling van kennis en vaardigheid is, zo is de kritiek op de religie de basis voor andere kritiek: om de weg te bereiden voor reële kennis, is het nodig om imaginaire kennis uit te bannen. In het geval van de religie, is dat echter alleen waar wanneer men de kwestie in zijn geheel beziet. Historisch gezien — niet alleen in specifieke gevallen, maar ook in de ontwikkeling van hele klassen — is werkelijke kennis in verschillende vormen en op verschillende manieren verbonden met religieuze vooroordelen. **


* Karl Marx 

** Leon Trotski

Dirks scoop's insight:
"Religie zet de chaos van de natuur en de chaos van de sociale verhoudingen om in fantastische beeltenissen. Slechts de afschaffing van de aardse chaos kan voorgoed een einde maken aan zijn religieuze weerspiegeling. Een bewuste, redelijke, geplande leiding van het sociale leven, in al zijn facetten, zal voor altijd een eind maken aan alle wondergeloof en hekserij."
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Mag je een 'speciaal' mens bewusteloos slaan?

Mag je een 'speciaal' mens bewusteloos slaan? | Om eens over na te denken... | Scoop.it
Stel: een bende jonge skinheads pest en vernedert een 85-jarige man van Turkse origine al jarenlang. Ze gooien de ruiten van zijn huis stelselmatig in. Op een bepaald moment wordt de oude man bewusteloos geslagen door jongeren. Zou dat uitgebreid de nationale media halen? Ja. En terecht. Zouden pers en samenleving verontwaardigd zijn? Ja. En terecht. Want het is relevant en we moeten vermijden dat racisten dat opnieuw en straffeloos kunnen doen. 

Stel: een jongerenbende van Gents-Turkse origine bedreigt een Gentse man van 85, al jaren. Ze vernederen hem als hij buitenkomt. Ze spuwen in zijn gezicht. Ze slaan om de paar weken zijn ramen in. Er volgen ontelbare andere pesterijen. Want de man, Hendrik, hangt slogans uit tegen onverdoofd slachten. En dat vinden sommige mensen niet leuk. Vorige week is Hendrik door jongeren voor zijn deur bewusteloos gestampt. Hij heeft een zware hoofdwonde. 

Is dat belangrijk nieuws? Ja. Want de feiten zijn bij politie, justitie en pers al jarenlang bekend zonder dat iemand echt optreedt. Haalt het de nationale media? Nauwelijks. Is de pers verontwaardigd? Neen. Die bericht omzichtig over "ongenoegen bij mensen van bepaalde religies". Maar diezelfde journalisten - in Het Laatste Nieuws en op VTM - bestempelen Hendrik zonder schroom en expliciet als moslimhater en antisemiet. 'Hij heeft het toch wel zelf uitgelokt om bewusteloos te worden gestampt', staat er net niet bij. Het Nieuwsblad brengt een kort maar correct artikel. En dat was het dan. Een 'fait divers'. Daarna kan iedereen weer wegkijken.
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

De wereld

"De oude wereld sterft, de nieuwe wereld talmt met te verschijnen, en in die schemering duiken monsters op." 
(Antonio Gramsci) 
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Respect

"Respect voor de overheid wordt in Utopië niet afgedwongen maar verdiend en zo hoort het ook." 

(Thomas More in "Utopia", Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2016, p. 122)
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

"Omdat er statuten zijn die nóg slechter zijn, mag je de spoorwegmannen of d dokwerkers niet meer verdedigen?"

«Arbeidsherverdeling en welvaartsherverdeling: dat is alles wat je kunt doen. Er zijn geen andere wonderoplossingen, denk ik. Wil je iedereen zingeving dankzij arbeid kunnen bieden, dan zul je de beschikbare arbeid moeten herverdelen, bijvoorbeeld door een 30 urenweek. En dan ga je het bijkomende rendement dat robots opleveren, niet alleen aan de eigenaars van de robots moeten geven, maar herverdelen over de hele samenleving, om zo bijvoorbeeld de zorg- en onderwijsmensen te betalen die we alsmaar meer nodig zullen hebben. Voor dat kruispunt staan we. In plaats van steeds minder mensen zich steeds productiever te laten zotwerken, en de rest uit het arbeidsproces te duwen. Je kunt, zoals nu in Spanje gebeurt, toch niet blijvend meer dan de helt van je jongeren aan de kant zeten? Dat is toch geen toekomstmodel? Als één op de vier jongeren hier in Antwerpen de school verlaat zonder diploma, dan zit je toch met een tikkende tijdbom? Ik weet niet wanneer het zal gebeuren, maar als die bom opnieuw ontplot, zal het niet meer zo gecontroleerd en vriendelijk zijn als het per slot van rekening toch was met de AEL van Abou Jahjah.» 

 

Peter Mertens in Humo, 9 februari 2016 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Winterzonnewende

Winterzonnewende | Om eens over na te denken... | Scoop.it

Yule, Midwinter, Joel of winterzonnewende genoemd, valt rond 21 December. 
Met de zonnewende vieren we de terugkomst van het licht en wordt het jaarwiel weer op gang gebracht. Het is de tijd om wensen te doen voor het nieuwe jaar.
Deze dag heeft de langste nacht van het jaar. Na de lange nacht, worden de dagen weer langer. We vieren de terugkeer van het licht. 
 
Het is een tijd van bezinning... loslaten en opnieuw beginnen... opnieuw geboren worden... het licht aanschouwen. Het is tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar. Het is de eerste, officiële dag van de winter. Het is een feest van vrede, een tijd van inspiratie, vooruit blikken en hoop. 

 

Met Yule werden vanouds grote vuren aangestoken om de terugkeer van het licht te vieren. Vuur heeft een transformerende werking. Het vuur heeft de vonk in zich die na de winter moeder Aarde bevrucht. Met Yule werd een groot blok eikenhout verbrand: het Yuleblok. 

Het vuur verandert en verjongt de groeikracht om in het voorjaar de alles opnieuw te laten groeien. 

Dirks scoop's insight:

https://www.youtube.com/watch?v=3d_B5vkpBu0 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Eigen God eerst

Eigen God eerst | Om eens over na te denken... | Scoop.it

We zouden beter wat minder ruzie maken over welke God nu de beste is,

en liever voor wat vrede zorgen op de wereld

Wie schiep de moslims en wie schiep de joden en 't Talibanvolk van Afghanistan
wie schiep de heimatloze zigeuners en de katoenplukkers van Oezbekistan
Schiep Jahweh misschien ook de pygmeeën en bedacht ie voor d'eskimo's dat ijskoud lot
en die dorre woestijnen voor de magere berbers of was dat Allah, was dat Jehovah, of God

Wie schiep de hindoe's en hun heilige koeien en 't arm volk dat daar op strate creveert
Heel handig die kasten en die wedergeboorte, zodat de pasja daar rustig regeert
Wie verzon toch al die verstikkende fabels an al die uitverkoren flauwekul
En dat ultiem paradijs voor de zelfmoordkrijgers, den blik naar achter en 't verstand op nul

God schiep destijds in amper zes dagen de wereld en het eindeloos firmament
Maar de zevenden dag viel ie in slape, aldus dat na 't vertellement
We weten zo weinig van zoveel geheimen, van kleuren en rassen en 't waarom van 't heelal
En zo bedacht de mens zelve zijneschepper, elk volk zijn Godje dat hem beschermen zal

Die God van 't eigen volk in nen gruwel, die "gott mit uns" die tut mir so leit
'k geloof niet in een God tot de tanden bewapend, in "dieu le veut" en in "god on my side"
zwijg mij val al die wrokkige goden, 't zij Jahweh 't zij Allah, de die zijn al dood
vertel ons liever van vriendschap en vrede en 't eerlijk delen van 't dagelijks brood 

 

(Willem Vermandere)

Dirks scoop's insight:

Willem Vermandere, dinsdag 17 februari 2015 om 20u 

Zaal Vita, Basiliek van Koekelberg 

Tickets: € 5,- 

Info: mbultereys@irisnet.be 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Radicaal

“Een radicale democratie is een maatschappij zonder meesters of onderdanen, omdat niemand verondersteld wordt buiten het beperkte terrein van zijn bevoegdheid macht over zijn medeburgers uit te oefenen. Deze vrijheid die de basis vormt voor authentiek zelfrespect is het tegengestelde van willekeur, omdat ze gedragen wordt door een orde die het resultaat is van onderlinge afspraken in plaats van dogma‟s, ideologieën of privileges.”, Ludo Abicht in: 'Gewoon volk eerst', EPO, p. 119

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Waarheid

Geloof, bijgeloof, ongeloof:
Koran, Thora, Evangelie, 
elk op zijn manier. 


Iedere generatie heeft haar eigen leugens 
en iedereen wil erin geloven! 
Zal er ooit een generatie opstaan, 
die alleen maar naar waarheid zal zoeken? 

 

(Al-Ma'ari) 

 

 

in: 'En de mens schiep god', Lucas Catherine,  EPO, 2012 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Funker Vogt - History

They were fighting for land in earlier days 
Wanting to extend their living space 
They were fighting for their faith a thousand years 
Call it holy war - it's the sum of your fears 

They are fighting for oil at the present time 
Want to suppress all of these crimes 
Fighting goes on in the next decade 
It will never stop until it's too late 

They will fight for water not far from today 
A limited resource after the decay 
They were fighting for land in earlier days 
Thought they were a superior race 

History repeats itself 
The war will soon begin 
It's already ten to twelve 
We are almost within 

A new war just started to avenge their nation 
The war against terror - our new obligation 
We are in a tunnel with no light at the end 
The war is not over, there is more to defend 

They were fighting for land in earlier days Wanting to extend their living space

They were fighting for their faith a thousand years Call it holy war - it's ... 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Bezit

"Waar sprake is van veel bezit, zal ook veel ongelijkheid voorkomen. Voor iedere rijke moeten er minstens vijfhonderd armen zijn."

 

Adam Smith

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Meer blauw of meer Allah op straat?

Meer blauw of meer Allah op straat? | Om eens over na te denken... | Scoop.it

Elk levensbeschouwelijk symbool gedragen door een ambtenaar verraadt een aanhorigheid bij een mens- en wereldbeeld, bij een referentiekader waarvan de fundamentele uitgangspunten mogelijk strijdig zijn met die van de rechtstaat. Zelfs indien de dienstverlening conform de kwaliteitseisen gebeurt, kan er een onwenselijke schijn van partijdigheid ontstaan. 


Het vertrouwen van de burger in de onafhankelijkheid van de overheid is voor het goed functioneren van de liberale rechtstaat echter dermate belangrijk dat ook die schijn van partijdigheid in rekening moet worden gebracht.

Dirks scoop's insight:
Het probleem daarbij is echter dat zij hun gezag ontlenen aan hun levensbeschouwelijke identiteit en niet in aan het feit dat ze de rechtsgemeenschap vertegenwoordigen.
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Slachtoffers van bedrog

"De mensen waren en blijven domme slachtoffers van bedrog en zelfbedrog in de politiek, zolang ze achter alle zedelijke, religieuze, politieke en sociale frases, verklaringen en beloften niet de belangen van deze of gene klasse weten te ontdekken." 
- V.I. Lenin, 16 december,1913 in: "Drie bronnen en drie bestanddelen van het marxisme"
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Het algemeen belang is nooit in het belang van allen

Het algemeen belang is nooit in het belang van allen | Om eens over na te denken... | Scoop.it

Verliezers kunnen zich niet onttrekken aan de beslissingen van de winnaars. Dit is een eigenaardig onderdeel van het democratische model waarover vrijwel niemand zich schijnt te verwonderen. 

Het gevolg van deze opzet is dat streven naar macht over je eigen leven via de stembus ook altijd een streven naar macht over anderen betekent. Die ‘anderen’ zullen op hun beurt bij de volgende verkiezingen proberen de ‘schade’ te herstellen. 

Onderdeel van dit systeem is echter dat de schade nooit wordt hersteld. Alleen de rollen van ‘winnaar’ en ‘verliezer’ blijven overgaan van de ene partij op de ander. 

Het resultaat is dat steeds meer partijen hopen de schade te herstellen. Allemaal hebben ze net iets andere of zelfs tegenovergestelde idealen en claimen ze te handelen in het algemeen belang. Het algemeen belang is echter, door de onvermijdelijke verdeling van de stemmers in winnaars en verliezers, nooit in het belang van allen. 

Een opvallende eigenschap van nieuwe partijen, is dat ze ‘directe democratie’ beloven, in de vorm van lokale inspraak en referenda. 

Maar waarom hebben we nieuwe politieke partijen nodig om meer zeggenschap te krijgen over ons eigen leven? Politieke partijen zijn er om zeggenschap te krijgen over anderen. Maar misschien willen mensen helemaal geen nieuwe vorm van zeggenschap over anderen, simpelweg meer zeggenschap over zichzelf. 

Ook voor de nieuwe partijen geldt dat een streven naar verbetering van je eigen leven voelt als een verslechtering voor iemand anders. Directe inspraak beloven, zonder de onvrijwillige wederzijdse afhankelijkheid aan de wortel van het democratische systeem weg te nemen, klinkt als meer van hetzelfde.

Het resultaat van meer keuzemogelijkheid is hooguit dat de lont wat langer wordt, maar helemaal uit het kruitvat verdwijnen zal hij niet.

Dirks scoop's insight:
"Het is eigenaardig dat verliezers zich binnen het democratische model niet kunnen onttrekken aan de beslissingen van de winnaars."
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Vrijhandel

“Wat is in feite de vrijhandel ? Het is de vrijheid van het kapitaal. Mijne heren, laat u niet imponeren door het woord “vrijheid”. Vrijheid van wie ? Het gaat niet om de vrijheid van een individu tegenover een ander individu. Het gaat om de vrijheid van het kapitaal om de arbeiders te verpletteren. De vrijhandel zal de spanning tussen kapitalisten en arbeiders nog opvoeren. De arbeider zal gauw merken dat het vrijgeworden kapitaal hem nog meer dan vroeger in de slavernij zal dompelen. Het systeem van de vrijhandel is destructief. Het ondermijnt de nationaliteiten en het drijft de tegenstelling tussen bourgeoisie en proletariaat op de spits. De vrijhandel, mijne heren, is de weg recht naar de sociale revolutie. En daarom stem ik vóór de vrijhandel. Ik dank u”
(Karl Marx, Association Démocratique, 9 januari 1848, Maison des Meuniers, Brussel
Dirks scoop's insight:
Share your insight
more...
No comment yet.
Rescooped by Dirks scoop from Denkoefening
Scoop.it!

Satire of realiteit?

Satire of realiteit? | Om eens over na te denken... | Scoop.it
Interimkantoor Accent Jobs geeft werknemers een smartphone als ze niet stemmen in het sociale overleg. Luc Haekens zoekt uit wat mensen zo nog willen opgeven.

Via Denkoefening Be
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Tolerant

Allen "hebben het nodig om tolerant te zijn, willen ze getolereerd worden."


 

Dirks scoop's insight:

(Een citaat van van Louis De Potter uit “Union”, 1829, in 

“Het verlies van België. De strijd tussen de Nederlandse koning en de Belgische revolutionairen in 1830”, Johan Op de Beek, Horizon, 2015, p. 120) 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Democratie

Democratie | Om eens over na te denken... | Scoop.it

"In de jaren ’20 en ’30 van vorige eeuw werd eveneens gezegd dat de democratie de gigantische uitdagingen van díé tijd niet aankon. Dictaturen waren daartoe veel beter uitgerust. 

We weten hoe dat uitgedraaid is." 

Geert Van Istendael 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Bovenlaag

"... een neoliberale organisatie creëert steevast een niet-productieve bovenlaag, wiens voornaamste functie het is zichzelf in stand te houden via het controleren van anderen.", Paul Verhaeghe in 'De neoliberale waanzin. Flexibel, efficiët en... gestoord', pp. 27-28

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

meten = weten

meten = weten | Om eens over na te denken... | Scoop.it

"Grote vragen en vernieuwend engagement buiten platgetreden paden worden ontraden, moraal en maatschappijdiscussie worden vervangen door oppervlakkige meetbare opinieoorlogjes en vluchtige weetjes. Dit is een terugdringen van de ethische en andere waardekeuzes uit het publieke debat. Opiniepeilingen, assessments en marktonderzoeken bepalen wat je keuze zal/moet zijn, niet je eigen waarderingswerk. De slogan 'meten = weten' drukt die verdwazing kernachtig uit. Natuurlijk kan meten zinvol zijn, maar die activiteit gaat steeds uit van voorafgaande concepten en aannames die de burger kritiekloos moet slikken.", Rik Pinxten in 'Schoon protest. Want er is wel een alternatief', EPO/Berchem, 2014  

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Verheven

"Je kunt een geloofssysteem onmogelijk scheiden van de dingen die in naam zijn god worden bedreven. Een godsdienst mag de meest verheven gevoelens aanhangen, als hij discipelen voortbrengt die ongelovigen ombrengen of aanhangers die zich verheugen in de dood van godloochenaars, zou dat toch ons enthousiasme enigszins moeten temperen. Een godsdienst is waard wat zijn volgelingen ervan maken.”  

- Michael Parenti in 'God en zijn demonen', p. 14 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Ter overweging

"Had het afgehangen van de toenmalige captains of industry, dan hadden we nu nog een zevendaagse werkweek en kinderarbeid, want volgens de bedrijfsleiders anno 1900 was kinderarbeid strikt noodzakelijk om hun concurrentiële positie te kunnen behouden.” 

(Hermann, Krapuul.nl)

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

rijken en machtigen

"Deze neiging om de rijken en machtigen te bewonderen of zelfs te vereren, en om mensen die arm zijn te verachten of op zijn minst te negeren, is de voornaamste en meest wijdverspreide oorzaak van het verval van onze morele gevoelens."

 

Adam Smith

more...
No comment yet.