Om eens over na te denken...
861 views | +0 today
Follow
Om eens over na te denken...
de titel spreekt voor zich
Curated by Dirks scoop
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Vrijhandel

“Wat is in feite de vrijhandel ? Het is de vrijheid van het kapitaal. Mijne heren, laat u niet imponeren door het woord “vrijheid”. Vrijheid van wie ? Het gaat niet om de vrijheid van een individu tegenover een ander individu. Het gaat om de vrijheid van het kapitaal om de arbeiders te verpletteren. De vrijhandel zal de spanning tussen kapitalisten en arbeiders nog opvoeren. De arbeider zal gauw merken dat het vrijgeworden kapitaal hem nog meer dan vroeger in de slavernij zal dompelen. Het systeem van de vrijhandel is destructief. Het ondermijnt de nationaliteiten en het drijft de tegenstelling tussen bourgeoisie en proletariaat op de spits. De vrijhandel, mijne heren, is de weg recht naar de sociale revolutie. En daarom stem ik vóór de vrijhandel. Ik dank u”
(Karl Marx, Association Démocratique, 9 januari 1848, Maison des Meuniers, Brussel
Dirks scoop's insight:
Share your insight
more...
No comment yet.
Rescooped by Dirks scoop from Denkoefening
Scoop.it!

Satire of realiteit?

Satire of realiteit? | Om eens over na te denken... | Scoop.it
Interimkantoor Accent Jobs geeft werknemers een smartphone als ze niet stemmen in het sociale overleg. Luc Haekens zoekt uit wat mensen zo nog willen opgeven.

Via Denkoefening Be
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Tolerant

Allen "hebben het nodig om tolerant te zijn, willen ze getolereerd worden."


 

Dirks scoop's insight:

(Een citaat van van Louis De Potter uit “Union”, 1829, in 

“Het verlies van België. De strijd tussen de Nederlandse koning en de Belgische revolutionairen in 1830”, Johan Op de Beek, Horizon, 2015, p. 120) 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Democratie

Democratie | Om eens over na te denken... | Scoop.it

"In de jaren ’20 en ’30 van vorige eeuw werd eveneens gezegd dat de democratie de gigantische uitdagingen van díé tijd niet aankon. Dictaturen waren daartoe veel beter uitgerust. 

We weten hoe dat uitgedraaid is." 

Geert Van Istendael 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Bovenlaag

"... een neoliberale organisatie creëert steevast een niet-productieve bovenlaag, wiens voornaamste functie het is zichzelf in stand te houden via het controleren van anderen.", Paul Verhaeghe in 'De neoliberale waanzin. Flexibel, efficiët en... gestoord', pp. 27-28

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

meten = weten

meten = weten | Om eens over na te denken... | Scoop.it

"Grote vragen en vernieuwend engagement buiten platgetreden paden worden ontraden, moraal en maatschappijdiscussie worden vervangen door oppervlakkige meetbare opinieoorlogjes en vluchtige weetjes. Dit is een terugdringen van de ethische en andere waardekeuzes uit het publieke debat. Opiniepeilingen, assessments en marktonderzoeken bepalen wat je keuze zal/moet zijn, niet je eigen waarderingswerk. De slogan 'meten = weten' drukt die verdwazing kernachtig uit. Natuurlijk kan meten zinvol zijn, maar die activiteit gaat steeds uit van voorafgaande concepten en aannames die de burger kritiekloos moet slikken.", Rik Pinxten in 'Schoon protest. Want er is wel een alternatief', EPO/Berchem, 2014  

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Verheven

"Je kunt een geloofssysteem onmogelijk scheiden van de dingen die in naam zijn god worden bedreven. Een godsdienst mag de meest verheven gevoelens aanhangen, als hij discipelen voortbrengt die ongelovigen ombrengen of aanhangers die zich verheugen in de dood van godloochenaars, zou dat toch ons enthousiasme enigszins moeten temperen. Een godsdienst is waard wat zijn volgelingen ervan maken.”  

- Michael Parenti in 'God en zijn demonen', p. 14 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Ter overweging

"Had het afgehangen van de toenmalige captains of industry, dan hadden we nu nog een zevendaagse werkweek en kinderarbeid, want volgens de bedrijfsleiders anno 1900 was kinderarbeid strikt noodzakelijk om hun concurrentiële positie te kunnen behouden.” 

(Hermann, Krapuul.nl)

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

rijken en machtigen

"Deze neiging om de rijken en machtigen te bewonderen of zelfs te vereren, en om mensen die arm zijn te verachten of op zijn minst te negeren, is de voornaamste en meest wijdverspreide oorzaak van het verval van onze morele gevoelens."

 

Adam Smith

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Vrijheid

"Vrijheid is essentieel voor ons welzijn: zonder kwijnen mensen weg. Maar dat wil niet zeggen dat dat zich best laat vertalen in een samenleving waarin individuen vooral voor zichzelf bezig zijn, omdat succes hun eigen verantwoordelijkheid is en falen hun eigen schuld."

 

(Maarten van den Heuvel in: "Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Oude waarden in nieuwe tijden", Boom/Amsterdam, 2014, p.94)

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

"verhalen"

"Zeker, de partijen zoeken naar herbronning en opfrisbeurten van hun programma. Maar met uitzondering van de Groenen, inspireren ze zich toch nog steeds op ideologieën, die in de 19de eeuw ontstaan zijn. Er is één groot verschil met die tijd. Er was toen een keur aan denkers die het politieke handelen stuurden. Karl Marx, priester Daens, John Stuart Mill, paus Leo XIII, om er maar een paar te noemen, vertelden geen verhalen maar analyseerden problemen waarvoor ze oplossingen aanreikten. Hun ideeën werden door de ene gedeeld, door de andere niet. Zo hoort het in een democratie.

 

Maar waar zijn de denkers van de 21ste eeuw, die oplossingen bedenken die aangepast zijn aan de postindustriële, ontzuilde, geglobaliseerde, door klimaatverandering bedreigde maatschappij, waarin armoede toeneemt en het roverskapitalisme triomfeert, die politici inspireren om nieuwe paden te bewandelen, nieuwe horizonten te verkennen, burgers opnieuw te enthousiasmeren?"

 

(Walter Zinzen in: "Mens erger je!", pp. 54-55)

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Massamens

De conformist van het anders zijn.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Controversieel

"Vanaf het moment dat iemand het om welke reden dan ook niet met je eens is en dat ook zegt kan je als controversieel bestempeld worden”, Slavoj Žižek
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Respect

"Respect voor de overheid wordt in Utopië niet afgedwongen maar verdiend en zo hoort het ook." 

(Thomas More in "Utopia", Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2016, p. 122)
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

"Omdat er statuten zijn die nóg slechter zijn, mag je de spoorwegmannen of d dokwerkers niet meer verdedigen?"

«Arbeidsherverdeling en welvaartsherverdeling: dat is alles wat je kunt doen. Er zijn geen andere wonderoplossingen, denk ik. Wil je iedereen zingeving dankzij arbeid kunnen bieden, dan zul je de beschikbare arbeid moeten herverdelen, bijvoorbeeld door een 30 urenweek. En dan ga je het bijkomende rendement dat robots opleveren, niet alleen aan de eigenaars van de robots moeten geven, maar herverdelen over de hele samenleving, om zo bijvoorbeeld de zorg- en onderwijsmensen te betalen die we alsmaar meer nodig zullen hebben. Voor dat kruispunt staan we. In plaats van steeds minder mensen zich steeds productiever te laten zotwerken, en de rest uit het arbeidsproces te duwen. Je kunt, zoals nu in Spanje gebeurt, toch niet blijvend meer dan de helt van je jongeren aan de kant zeten? Dat is toch geen toekomstmodel? Als één op de vier jongeren hier in Antwerpen de school verlaat zonder diploma, dan zit je toch met een tikkende tijdbom? Ik weet niet wanneer het zal gebeuren, maar als die bom opnieuw ontplot, zal het niet meer zo gecontroleerd en vriendelijk zijn als het per slot van rekening toch was met de AEL van Abou Jahjah.» 

 

Peter Mertens in Humo, 9 februari 2016 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Winterzonnewende

Winterzonnewende | Om eens over na te denken... | Scoop.it

Yule, Midwinter, Joel of winterzonnewende genoemd, valt rond 21 December. 
Met de zonnewende vieren we de terugkomst van het licht en wordt het jaarwiel weer op gang gebracht. Het is de tijd om wensen te doen voor het nieuwe jaar.
Deze dag heeft de langste nacht van het jaar. Na de lange nacht, worden de dagen weer langer. We vieren de terugkeer van het licht. 
 
Het is een tijd van bezinning... loslaten en opnieuw beginnen... opnieuw geboren worden... het licht aanschouwen. Het is tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar. Het is de eerste, officiële dag van de winter. Het is een feest van vrede, een tijd van inspiratie, vooruit blikken en hoop. 

 

Met Yule werden vanouds grote vuren aangestoken om de terugkeer van het licht te vieren. Vuur heeft een transformerende werking. Het vuur heeft de vonk in zich die na de winter moeder Aarde bevrucht. Met Yule werd een groot blok eikenhout verbrand: het Yuleblok. 

Het vuur verandert en verjongt de groeikracht om in het voorjaar de alles opnieuw te laten groeien. 

Dirks scoop's insight:

https://www.youtube.com/watch?v=3d_B5vkpBu0 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Eigen God eerst

Eigen God eerst | Om eens over na te denken... | Scoop.it

We zouden beter wat minder ruzie maken over welke God nu de beste is,

en liever voor wat vrede zorgen op de wereld

Wie schiep de moslims en wie schiep de joden en 't Talibanvolk van Afghanistan
wie schiep de heimatloze zigeuners en de katoenplukkers van Oezbekistan
Schiep Jahweh misschien ook de pygmeeën en bedacht ie voor d'eskimo's dat ijskoud lot
en die dorre woestijnen voor de magere berbers of was dat Allah, was dat Jehovah, of God

Wie schiep de hindoe's en hun heilige koeien en 't arm volk dat daar op strate creveert
Heel handig die kasten en die wedergeboorte, zodat de pasja daar rustig regeert
Wie verzon toch al die verstikkende fabels an al die uitverkoren flauwekul
En dat ultiem paradijs voor de zelfmoordkrijgers, den blik naar achter en 't verstand op nul

God schiep destijds in amper zes dagen de wereld en het eindeloos firmament
Maar de zevenden dag viel ie in slape, aldus dat na 't vertellement
We weten zo weinig van zoveel geheimen, van kleuren en rassen en 't waarom van 't heelal
En zo bedacht de mens zelve zijneschepper, elk volk zijn Godje dat hem beschermen zal

Die God van 't eigen volk in nen gruwel, die "gott mit uns" die tut mir so leit
'k geloof niet in een God tot de tanden bewapend, in "dieu le veut" en in "god on my side"
zwijg mij val al die wrokkige goden, 't zij Jahweh 't zij Allah, de die zijn al dood
vertel ons liever van vriendschap en vrede en 't eerlijk delen van 't dagelijks brood 

 

(Willem Vermandere)

Dirks scoop's insight:

Willem Vermandere, dinsdag 17 februari 2015 om 20u 

Zaal Vita, Basiliek van Koekelberg 

Tickets: € 5,- 

Info: mbultereys@irisnet.be 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Radicaal

“Een radicale democratie is een maatschappij zonder meesters of onderdanen, omdat niemand verondersteld wordt buiten het beperkte terrein van zijn bevoegdheid macht over zijn medeburgers uit te oefenen. Deze vrijheid die de basis vormt voor authentiek zelfrespect is het tegengestelde van willekeur, omdat ze gedragen wordt door een orde die het resultaat is van onderlinge afspraken in plaats van dogma‟s, ideologieën of privileges.”, Ludo Abicht in: 'Gewoon volk eerst', EPO, p. 119

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Waarheid

Geloof, bijgeloof, ongeloof:
Koran, Thora, Evangelie, 
elk op zijn manier. 


Iedere generatie heeft haar eigen leugens 
en iedereen wil erin geloven! 
Zal er ooit een generatie opstaan, 
die alleen maar naar waarheid zal zoeken? 

 

(Al-Ma'ari) 

 

 

in: 'En de mens schiep god', Lucas Catherine,  EPO, 2012 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Funker Vogt - History

They were fighting for land in earlier days 
Wanting to extend their living space 
They were fighting for their faith a thousand years 
Call it holy war - it's the sum of your fears 

They are fighting for oil at the present time 
Want to suppress all of these crimes 
Fighting goes on in the next decade 
It will never stop until it's too late 

They will fight for water not far from today 
A limited resource after the decay 
They were fighting for land in earlier days 
Thought they were a superior race 

History repeats itself 
The war will soon begin 
It's already ten to twelve 
We are almost within 

A new war just started to avenge their nation 
The war against terror - our new obligation 
We are in a tunnel with no light at the end 
The war is not over, there is more to defend 

They were fighting for land in earlier days Wanting to extend their living space

They were fighting for their faith a thousand years Call it holy war - it's ... 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Bezit

"Waar sprake is van veel bezit, zal ook veel ongelijkheid voorkomen. Voor iedere rijke moeten er minstens vijfhonderd armen zijn."

 

Adam Smith

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Verantwoordelijkheid

"Je kunt doen wat je beslist te doen, maar je kunt niet beslissen wat je gaat beslissen te doen."

 

Sam Harris (Amerikaans filosoof, °1967)

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Democratie

"Democratie bestaat op grond van conflict, en verandering zal van onderuit komen. Van individuen die nadenken, hun ideeën delen met anderen, en terug een gemeenschap willen maken." 

(Paul Verhaeghe in "Wegwerpmens. Lief en leed van een interimmer", Tuur Viaene, EPO, Berchem, 2014, p. 11) 

 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Kiezen

"ook zijn die het onrecht negeren of niet protesteren, hebben een keuze gemaakt" 

Ludo Abicht in "Democratieën sterven langzaam", p. 2014 

 

more...
No comment yet.