Para festexar o día de Europa e co desexo de que rexurda destas cinzas que nos queiman