S'ha acabat veure els videos sencers! TUBECHOP, és una eina que serveix per tallar videos en línia,