ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
107 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by clipping news | by Public Relation STOU from ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Scoop.it!

STOU OPEN HOUSE 2014

STOU OPEN HOUSE 2014 | ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Scoop.it

Via clipping news | by Public Relation STOU
clipping news | by Public Relation STOU 's insight:

มสธ. เปิดบ้านให้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 ณ โถงชั้นล่างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานเปิดบ้าน มสธ. (STOU Open House 2014) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และดีเจรายการวิทยุ ที่ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชมนิทรรศการและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.ทุกระดับ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ

  ในช่วงวันงาน มสธ. เพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ภายในวันงาน จะได้รับของที่ระลึกและจับสลากลุ้นรับ “แท็บแล็ต”และของรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2503 3641, 0 2504 7777, 0 2504 7788 หรือ www.stou.ac.th

more...
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 1, 2014 10:14 PM
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาการวิจัยนิเทศศาสตร์อาเซียน ในวันที่ 3-5 เมษายน 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น เขตหลักสี่ กทม. ฟรี! ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น สามารถลงทะเบียนได้ที่อีเมลล์ gchor008@gmail.com, pa_stou@hotmail.co.th,aey931@hotmail.com หรือสอบถามโทร. 0 2504 8400, 0 2504 8351-3
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 17, 2014 10:07 PM

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 “ สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ ” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 21, 2014 4:50 AM

20 เม.ย. 2557  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ได้มีการจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 2 / 2557 และ การประชุมสามัญ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( สออ. ) ประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2257 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ

Rescooped by clipping news | by Public Relation STOU from ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Scoop.it!

สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ กับมสธ.

สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ กับมสธ. | ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Scoop.it

Via clipping news | by Public Relation STOU
clipping news | by Public Relation STOU 's insight:

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 “ สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ ” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 

more...
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 1, 2014 10:14 PM
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาการวิจัยนิเทศศาสตร์อาเซียน ในวันที่ 3-5 เมษายน 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น เขตหลักสี่ กทม. ฟรี! ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น สามารถลงทะเบียนได้ที่อีเมลล์ gchor008@gmail.com, pa_stou@hotmail.co.th,aey931@hotmail.com หรือสอบถามโทร. 0 2504 8400, 0 2504 8351-3
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 21, 2014 4:50 AM

20 เม.ย. 2557  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ได้มีการจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 2 / 2557 และ การประชุมสามัญ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( สออ. ) ประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2257 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, July 17, 2014 10:31 PM

มสธ. เปิดบ้านให้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 ณ โถงชั้นล่างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานเปิดบ้าน มสธ. (STOU Open House 2014) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และดีเจรายการวิทยุ ที่ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชมนิทรรศการและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.ทุกระดับ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ

  ในช่วงวันงาน มสธ. เพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ภายในวันงาน จะได้รับของที่ระลึกและจับสลากลุ้นรับ “แท็บแล็ต”และของรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2503 3641, 0 2504 7777, 0 2504 7788 หรือ www.stou.ac.th

Rescooped by clipping news | by Public Relation STOU from ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Scoop.it!

พิธีมอบประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

พิธีมอบประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 | ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Scoop.it

Via clipping news | by Public Relation STOU
clipping news | by Public Relation STOU 's insight:

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( มสธ. ) ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยทัศน์ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา เกือบ 8,000 คน 

more...
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 17, 2014 10:07 PM

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 “ สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ ” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 21, 2014 4:50 AM

20 เม.ย. 2557  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ได้มีการจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 2 / 2557 และ การประชุมสามัญ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( สออ. ) ประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2257 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, July 17, 2014 10:31 PM

มสธ. เปิดบ้านให้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 ณ โถงชั้นล่างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานเปิดบ้าน มสธ. (STOU Open House 2014) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และดีเจรายการวิทยุ ที่ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชมนิทรรศการและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.ทุกระดับ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ

  ในช่วงวันงาน มสธ. เพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ภายในวันงาน จะได้รับของที่ระลึกและจับสลากลุ้นรับ “แท็บแล็ต”และของรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2503 3641, 0 2504 7777, 0 2504 7788 หรือ www.stou.ac.th

Rescooped by clipping news | by Public Relation STOU from ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Scoop.it!

มสธ. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระสังฆราช

มสธ. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระสังฆราช | ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Scoop.it

Via clipping news | by Public Relation STOU
clipping news | by Public Relation STOU 's insight:

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.57 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์วรวุธ เทพทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัยได้เป็นประธานในพิธีที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( มสธ. ) ร่วมพิธีเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวาระครบ 131 วัน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

more...
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 17, 2014 10:07 PM

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 “ สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ ” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 21, 2014 4:50 AM

20 เม.ย. 2557  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ได้มีการจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 2 / 2557 และ การประชุมสามัญ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( สออ. ) ประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2257 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, July 17, 2014 10:31 PM

มสธ. เปิดบ้านให้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 ณ โถงชั้นล่างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานเปิดบ้าน มสธ. (STOU Open House 2014) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และดีเจรายการวิทยุ ที่ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชมนิทรรศการและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.ทุกระดับ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ

  ในช่วงวันงาน มสธ. เพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ภายในวันงาน จะได้รับของที่ระลึกและจับสลากลุ้นรับ “แท็บแล็ต”และของรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2503 3641, 0 2504 7777, 0 2504 7788 หรือ www.stou.ac.th

Rescooped by clipping news | by Public Relation STOU from ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Scoop.it!

ซัมซุงมอบเลเซอร์พริ้นเตอร์แก่ มสธ.

ซัมซุงมอบเลเซอร์พริ้นเตอร์แก่ มสธ. | ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Scoop.it

Via clipping news | by Public Relation STOU
clipping news | by Public Relation STOU 's insight:

ซัมซุงมอบเลเซอร์พริ้นเตอร์ จำนวน 550 เครื่อง มูลค่า 8,305,000 บาท ให้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

more...
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 17, 2014 10:07 PM

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 “ สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ ” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 21, 2014 4:50 AM

20 เม.ย. 2557  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ได้มีการจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 2 / 2557 และ การประชุมสามัญ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( สออ. ) ประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2257 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, July 17, 2014 10:31 PM

มสธ. เปิดบ้านให้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 ณ โถงชั้นล่างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานเปิดบ้าน มสธ. (STOU Open House 2014) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และดีเจรายการวิทยุ ที่ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชมนิทรรศการและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.ทุกระดับ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ

  ในช่วงวันงาน มสธ. เพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ภายในวันงาน จะได้รับของที่ระลึกและจับสลากลุ้นรับ “แท็บแล็ต”และของรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2503 3641, 0 2504 7777, 0 2504 7788 หรือ www.stou.ac.th

Rescooped by clipping news | by Public Relation STOU from ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Scoop.it!

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบัน Savan Institute of Management (SIM)

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบัน Savan Institute of Management (SIM) | ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Scoop.it

Via clipping news | by Public Relation STOU
clipping news | by Public Relation STOU 's insight:

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน Savan Institute of Management (SIM) ณ สถาบัน SIM แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ วัสดุการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษา

more...
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 17, 2014 10:07 PM

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 “ สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ ” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 21, 2014 4:50 AM

20 เม.ย. 2557  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ได้มีการจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 2 / 2557 และ การประชุมสามัญ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( สออ. ) ประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2257 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, July 17, 2014 10:31 PM

มสธ. เปิดบ้านให้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 ณ โถงชั้นล่างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานเปิดบ้าน มสธ. (STOU Open House 2014) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และดีเจรายการวิทยุ ที่ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชมนิทรรศการและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.ทุกระดับ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ

  ในช่วงวันงาน มสธ. เพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ภายในวันงาน จะได้รับของที่ระลึกและจับสลากลุ้นรับ “แท็บแล็ต”และของรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2503 3641, 0 2504 7777, 0 2504 7788 หรือ www.stou.ac.th

Rescooped by clipping news | by Public Relation STOU from ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Scoop.it!

10 ชุดวิชายอดฮิตโครงการสัมฤทธิบัตร เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 31 มีนาคม 2557 | www.stou.ac.th

10 ชุดวิชายอดฮิตโครงการสัมฤทธิบัตร  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 31 มีนาคม 2557  | www.stou.ac.th | ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Scoop.it

Via clipping news | by Public Relation STOU
clipping news | by Public Relation STOU 's insight:

10 ชุดวิชายอดฮิตโครงการสัมฤทธิบัตร                                                               

 

ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ 

ชุดวิชาไทยศึกษา   

ชุดวิชาการบัญชีขั้นต้น   

ชุดวิชาความรู้เบื้งต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

ชุดวิชากฎหมายมหาชน  

ชุดวิชากฎหมายแพ่ง : บุคคล นิติกรรม สัญญา 

ชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

ชุดวิชากฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ 

ชุดวิชาพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์

more...
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 17, 2014 10:07 PM

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 “ สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ ” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 21, 2014 4:50 AM

20 เม.ย. 2557  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ได้มีการจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 2 / 2557 และ การประชุมสามัญ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( สออ. ) ประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2257 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, July 17, 2014 10:31 PM

มสธ. เปิดบ้านให้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 ณ โถงชั้นล่างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานเปิดบ้าน มสธ. (STOU Open House 2014) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และดีเจรายการวิทยุ ที่ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชมนิทรรศการและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.ทุกระดับ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ

  ในช่วงวันงาน มสธ. เพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ภายในวันงาน จะได้รับของที่ระลึกและจับสลากลุ้นรับ “แท็บแล็ต”และของรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2503 3641, 0 2504 7777, 0 2504 7788 หรือ www.stou.ac.th

Rescooped by clipping news | by Public Relation STOU from ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Scoop.it!

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พบ ผอ. ศูนย์ฯ มสธ 10 ศูนย์

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พบ ผอ. ศูนย์ฯ มสธ 10 ศูนย์ | ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Scoop.it
clipping news | by Public Relation STOU 's insight:

ผศ. อรสา  ปานขาว รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ และหัวหน้าประชาสัมพันธ์ วิทยากรร่วมบรรยายการสื่อสารเชิงรุก  พร้อมพบ ผอ. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  ลำปาง นครสวรรค์ สุโขทัย นครศรีธรรมราช นครนายก จันทบุรี  เพชรบุรี อุบลราชธานี อุดรธานี ยะลา ของ มสธ. 

more...
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 17, 2014 10:07 PM

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 “ สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ ” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 21, 2014 4:50 AM

20 เม.ย. 2557  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ได้มีการจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 2 / 2557 และ การประชุมสามัญ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( สออ. ) ประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2257 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, July 17, 2014 10:31 PM

มสธ. เปิดบ้านให้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 ณ โถงชั้นล่างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานเปิดบ้าน มสธ. (STOU Open House 2014) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และดีเจรายการวิทยุ ที่ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชมนิทรรศการและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.ทุกระดับ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ

  ในช่วงวันงาน มสธ. เพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ภายในวันงาน จะได้รับของที่ระลึกและจับสลากลุ้นรับ “แท็บแล็ต”และของรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2503 3641, 0 2504 7777, 0 2504 7788 หรือ www.stou.ac.th

Rescooped by clipping news | by Public Relation STOU from ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Scoop.it!

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี | ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Scoop.it

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี คุณเยียรยง ไชยรัตน์ 

 พบปะเครือข่าย ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.จังหวัดขอนแก่น

 


Via clipping news | by Public Relation STOU
more...
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 17, 2014 10:07 PM

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 “ สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ ” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 21, 2014 4:50 AM

20 เม.ย. 2557  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ได้มีการจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 2 / 2557 และ การประชุมสามัญ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( สออ. ) ประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2257 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, July 17, 2014 10:31 PM

มสธ. เปิดบ้านให้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 ณ โถงชั้นล่างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานเปิดบ้าน มสธ. (STOU Open House 2014) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และดีเจรายการวิทยุ ที่ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชมนิทรรศการและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.ทุกระดับ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ

  ในช่วงวันงาน มสธ. เพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ภายในวันงาน จะได้รับของที่ระลึกและจับสลากลุ้นรับ “แท็บแล็ต”และของรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2503 3641, 0 2504 7777, 0 2504 7788 หรือ www.stou.ac.th

Scooped by clipping news | by Public Relation STOU
Scoop.it!

ACTIVITY PR. 2014

ACTIVITY PR. 2014 | ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Scoop.it

IDOL SEARCH STOU 2014 ค้นหา Presenter หน้าใหม่ มสธ. ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2557

more...
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 17, 2014 10:07 PM

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 “ สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ ” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 21, 2014 4:50 AM

20 เม.ย. 2557  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ได้มีการจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 2 / 2557 และ การประชุมสามัญ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( สออ. ) ประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2257 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, July 17, 2014 10:31 PM

มสธ. เปิดบ้านให้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 ณ โถงชั้นล่างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานเปิดบ้าน มสธ. (STOU Open House 2014) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และดีเจรายการวิทยุ ที่ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชมนิทรรศการและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.ทุกระดับ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ

  ในช่วงวันงาน มสธ. เพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ภายในวันงาน จะได้รับของที่ระลึกและจับสลากลุ้นรับ “แท็บแล็ต”และของรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2503 3641, 0 2504 7777, 0 2504 7788 หรือ www.stou.ac.th

Rescooped by clipping news | by Public Relation STOU from ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Scoop.it!

มสธ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ทปอ. และ สออ. แห่งประเทศไทย

มสธ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ทปอ. และ สออ. แห่งประเทศไทย | ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Scoop.it

Via clipping news | by Public Relation STOU
clipping news | by Public Relation STOU 's insight:

20 เม.ย. 2557  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ได้มีการจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 2 / 2557 และ การประชุมสามัญ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( สออ. ) ประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2257 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ

more...
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 1, 2014 10:14 PM
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาการวิจัยนิเทศศาสตร์อาเซียน ในวันที่ 3-5 เมษายน 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น เขตหลักสี่ กทม. ฟรี! ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น สามารถลงทะเบียนได้ที่อีเมลล์ gchor008@gmail.com, pa_stou@hotmail.co.th,aey931@hotmail.com หรือสอบถามโทร. 0 2504 8400, 0 2504 8351-3
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 17, 2014 10:07 PM

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 “ สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ ” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, July 17, 2014 10:31 PM

มสธ. เปิดบ้านให้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 ณ โถงชั้นล่างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานเปิดบ้าน มสธ. (STOU Open House 2014) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และดีเจรายการวิทยุ ที่ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชมนิทรรศการและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.ทุกระดับ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ

  ในช่วงวันงาน มสธ. เพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ภายในวันงาน จะได้รับของที่ระลึกและจับสลากลุ้นรับ “แท็บแล็ต”และของรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2503 3641, 0 2504 7777, 0 2504 7788 หรือ www.stou.ac.th

Rescooped by clipping news | by Public Relation STOU from ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Scoop.it!

ประชุมสัมมนาการวิจัยนิเทศศาสตร์อาเซียน

ประชุมสัมมนาการวิจัยนิเทศศาสตร์อาเซียน | ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Scoop.it

Via clipping news | by Public Relation STOU
clipping news | by Public Relation STOU 's insight:
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาการวิจัยนิเทศศาสตร์อาเซียน ในวันที่ 3-5 เมษายน 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น เขตหลักสี่ กทม. ฟรี! ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น สามารถลงทะเบียนได้ที่อีเมลล์ gchor008@gmail.com, pa_stou@hotmail.co.th,aey931@hotmail.com หรือสอบถามโทร. 0 2504 8400, 0 2504 8351-3
more...
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 17, 2014 10:07 PM

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 “ สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ ” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 21, 2014 4:50 AM

20 เม.ย. 2557  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ได้มีการจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 2 / 2557 และ การประชุมสามัญ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( สออ. ) ประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2257 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, July 17, 2014 10:31 PM

มสธ. เปิดบ้านให้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 ณ โถงชั้นล่างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานเปิดบ้าน มสธ. (STOU Open House 2014) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และดีเจรายการวิทยุ ที่ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชมนิทรรศการและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.ทุกระดับ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ

  ในช่วงวันงาน มสธ. เพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ภายในวันงาน จะได้รับของที่ระลึกและจับสลากลุ้นรับ “แท็บแล็ต”และของรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2503 3641, 0 2504 7777, 0 2504 7788 หรือ www.stou.ac.th

Rescooped by clipping news | by Public Relation STOU from ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Scoop.it!

คุณตาวัย 92 ปี ทำฝันเป็นจริง คว้าปริญญาตรี มสธ. สำเร็จ

คุณตาวัย 92 ปี ทำฝันเป็นจริง คว้าปริญญาตรี มสธ. สำเร็จ | ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Scoop.it

Via clipping news | by Public Relation STOU
clipping news | by Public Relation STOU 's insight:

คุณตาเลียบ ทิศาภาค วัย 92  ปี ทำฝันเป็นจริง หลังคว้าปริญญาตรี มสธ. ได้สำเร็จ พร้อมระบุ มีความรู้ดีกว่าไม่รู้ 

          วันนี้ (17 มีนาคม 2557) รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 เปิดเผยเรื่องราวความสำเร็จของคุณตา วัย 92 ปี ว่า ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ปรากฏว่า หนึ่งในผู้สำเร็จการศึกษามี นายเลียบ ทิศาภาค อายุ 92 ปี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เอกส่งเสริมการเกษตร ซึ่งถือว่า นายเลียบ ทิศาภาค เป็นบัณฑิตที่มีอายุมากที่สุด

          ทั้งนี้ จากการสอบถาม นายเลียบ ทิศาภาค ทราบว่า นายเลียบ เป็นคน จ.พระนครศรีอยุธยาซึ่งปัจจุบันยังคงประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา และเหตุผลที่ตัดสินใจสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีที่ มสธ. ตั้งแต่เมื่อปี 2544 เพราะอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในครั้งนี้ไปต่อยอดในการทำการเกษตร และสอนลูกหลาน 

          อย่างไรก็ดี นายเลียบ ยังได้กล่าวเชิญชวนเกษตรกร และผู้สูงอายุให้หันมาเรียนหนังสือกันมากขึ้น อย่ามัวอายเรื่องอายุของตนเอง เพราะไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็เรียนได้ และไม่มีใครแก่เกินเรียนขอขอบคุณภาพประกอบและเนื้อหาข่าว จากทาง กระปุกดอทคอม

more...
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 17, 2014 10:07 PM

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 “ สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ ” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 21, 2014 4:50 AM

20 เม.ย. 2557  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ได้มีการจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 2 / 2557 และ การประชุมสามัญ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( สออ. ) ประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2257 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, July 17, 2014 10:31 PM

มสธ. เปิดบ้านให้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 ณ โถงชั้นล่างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานเปิดบ้าน มสธ. (STOU Open House 2014) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และดีเจรายการวิทยุ ที่ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชมนิทรรศการและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.ทุกระดับ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ

  ในช่วงวันงาน มสธ. เพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ภายในวันงาน จะได้รับของที่ระลึกและจับสลากลุ้นรับ “แท็บแล็ต”และของรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2503 3641, 0 2504 7777, 0 2504 7788 หรือ www.stou.ac.th

Rescooped by clipping news | by Public Relation STOU from ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Scoop.it!

e-Learning "A Day of Future with e-Learning"

e-Learning  "A  Day of Future with e-Learning" | ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Scoop.it

Via clipping news | by Public Relation STOU
clipping news | by Public Relation STOU 's insight:

การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน e-Learning  "A  Day of Future with e-Learning"  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://elearning.dusit.ac.th/pr/seminar_11032557/index.html

more...
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 17, 2014 10:07 PM

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 “ สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ ” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 21, 2014 4:50 AM

20 เม.ย. 2557  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ได้มีการจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 2 / 2557 และ การประชุมสามัญ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( สออ. ) ประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2257 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, July 17, 2014 10:31 PM

มสธ. เปิดบ้านให้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 ณ โถงชั้นล่างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานเปิดบ้าน มสธ. (STOU Open House 2014) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และดีเจรายการวิทยุ ที่ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชมนิทรรศการและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.ทุกระดับ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ

  ในช่วงวันงาน มสธ. เพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ภายในวันงาน จะได้รับของที่ระลึกและจับสลากลุ้นรับ “แท็บแล็ต”และของรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2503 3641, 0 2504 7777, 0 2504 7788 หรือ www.stou.ac.th

Rescooped by clipping news | by Public Relation STOU from ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Scoop.it!

มสธ. ร่วมเป็นพลังภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน สานต่อกรุงเทพฯ มหานครแห่งการอ่าน

มสธ. ร่วมเป็นพลังภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน สานต่อกรุงเทพฯ มหานครแห่งการอ่าน | ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Scoop.it

Via clipping news | by Public Relation STOU
clipping news | by Public Relation STOU 's insight:
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่ผ่านมา ณ อาคารกีฬาเวสน์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ( ไทย – ญี่ปุ่น ) กรุงเทพมหานครได้จัดงานรวมพลังภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน สร้างการมีส่วนร่วมการส่งเสริมการอ่านในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน
more...
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 17, 2014 10:07 PM

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 “ สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ ” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 21, 2014 4:50 AM

20 เม.ย. 2557  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ได้มีการจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 2 / 2557 และ การประชุมสามัญ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( สออ. ) ประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2257 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, July 17, 2014 10:31 PM

มสธ. เปิดบ้านให้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 ณ โถงชั้นล่างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานเปิดบ้าน มสธ. (STOU Open House 2014) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และดีเจรายการวิทยุ ที่ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชมนิทรรศการและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.ทุกระดับ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ

  ในช่วงวันงาน มสธ. เพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ภายในวันงาน จะได้รับของที่ระลึกและจับสลากลุ้นรับ “แท็บแล็ต”และของรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2503 3641, 0 2504 7777, 0 2504 7788 หรือ www.stou.ac.th

Rescooped by clipping news | by Public Relation STOU from ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Scoop.it!

มสธ. Road Show จังหวัดอุบลราชธานี

มสธ. Road Show จังหวัดอุบลราชธานี | ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Scoop.it

Via clipping news | by Public Relation STOU
clipping news | by Public Relation STOU 's insight:

เมื่อวันที่ 12-13 ก.พ.ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( มสธ. ) ร่วมกิจกรรม มสธ. Road Show ครั้งแรกที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ ร่วมจัดรายการ ให้สัมภาษณ์ เรื่องแนวนโยบายการบริหาร การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตลอดจนทิศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( มสธ. ) ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในรายการ “ รวมมิตรคิดทำ ช่วงปฏิรูปการศึกษา ” ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีและ รายการ “ 8 โมงเช้าข่าว 11 ” ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ ( สด ) ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมพบปะสื่อมวลชนและเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ตลอดจนบัณฑิตและนักศึกษา มสธ. ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง มสธ.กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ สื่อไอที เปลี่ยนชีวิต ที่ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี โดยมีสื่อมวลชน ผู้แทนเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนอาชีวะเกือบ 1300 คน ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมผู้บริหารโรงเรียนนารีนุกกูล ซึ่งเป็นศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายประหยัด หลักรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ และเข้าเยี่ยมผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราธานี โดย ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการนำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและพร้อมร่วมเป็นพันธมิตรทางการศึกษาร่วมกัน 

more...
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 17, 2014 10:07 PM

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 “ สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ ” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 21, 2014 4:50 AM

20 เม.ย. 2557  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ได้มีการจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 2 / 2557 และ การประชุมสามัญ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( สออ. ) ประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2257 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, July 17, 2014 10:31 PM

มสธ. เปิดบ้านให้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 ณ โถงชั้นล่างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานเปิดบ้าน มสธ. (STOU Open House 2014) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และดีเจรายการวิทยุ ที่ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชมนิทรรศการและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.ทุกระดับ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ

  ในช่วงวันงาน มสธ. เพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ภายในวันงาน จะได้รับของที่ระลึกและจับสลากลุ้นรับ “แท็บแล็ต”และของรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2503 3641, 0 2504 7777, 0 2504 7788 หรือ www.stou.ac.th

Rescooped by clipping news | by Public Relation STOU from ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Scoop.it!

มสธ. เปิดรับ ป.โท วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2557

มสธ. เปิดรับ ป.โท วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2557 | ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Scoop.it

Via clipping news | by Public Relation STOU
clipping news | by Public Relation STOU 's insight:

มสธ. เปิดรับสมัคร ป.โท 12 สาขา  วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร ได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm หรือ โทร 02 - 504 -7788

more...
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 17, 2014 10:07 PM

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 “ สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ ” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 21, 2014 4:50 AM

20 เม.ย. 2557  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ได้มีการจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 2 / 2557 และ การประชุมสามัญ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( สออ. ) ประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2257 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, July 17, 2014 10:31 PM

มสธ. เปิดบ้านให้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 ณ โถงชั้นล่างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานเปิดบ้าน มสธ. (STOU Open House 2014) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และดีเจรายการวิทยุ ที่ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชมนิทรรศการและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.ทุกระดับ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ

  ในช่วงวันงาน มสธ. เพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ภายในวันงาน จะได้รับของที่ระลึกและจับสลากลุ้นรับ “แท็บแล็ต”และของรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2503 3641, 0 2504 7777, 0 2504 7788 หรือ www.stou.ac.th

Rescooped by clipping news | by Public Relation STOU from ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Scoop.it!

ปริญญาโทในเรือนจำ

ปริญญาโทในเรือนจำ | ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Scoop.it

Via clipping news | by Public Relation STOU
clipping news | by Public Relation STOU 's insight:

ปริญญาโทในเรือนจำ 

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

คอลัมน์ อินไซต์แคมบัส

หน้า 22 

ฉบับที่ 23,468 

วันที่ 13 ม.ค.57

more...
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 17, 2014 10:07 PM

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 “ สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ ” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 21, 2014 4:50 AM

20 เม.ย. 2557  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ได้มีการจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 2 / 2557 และ การประชุมสามัญ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( สออ. ) ประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2257 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, July 17, 2014 10:31 PM

มสธ. เปิดบ้านให้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 ณ โถงชั้นล่างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานเปิดบ้าน มสธ. (STOU Open House 2014) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และดีเจรายการวิทยุ ที่ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชมนิทรรศการและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.ทุกระดับ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ

  ในช่วงวันงาน มสธ. เพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ภายในวันงาน จะได้รับของที่ระลึกและจับสลากลุ้นรับ “แท็บแล็ต”และของรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2503 3641, 0 2504 7777, 0 2504 7788 หรือ www.stou.ac.th

Rescooped by clipping news | by Public Relation STOU from ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Scoop.it!

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมโครงการ “ผ้าป่าการศึกษาเพื่อน้อง เขียวทองสัมพันธ์”

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมโครงการ “ผ้าป่าการศึกษาเพื่อน้อง เขียวทองสัมพันธ์” | ข่าวสาร STOU | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Scoop.it

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมโครงการ “ผ้าป่าการศึกษาเพื่อน้อง เขียวทองสัมพันธ์” ณ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และได้เดินทางเข้าร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดเพชรบูรณ์ในโครงการ “ศึกษางานเกษตรไร่กำนันจุล เรียนรู้ภูมิประวัติศาสตร์เขาค้อ มสธ. รวมใจ 57” ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธ.ค. 2556 ณ ไร่กำนันจุล และอณุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

more...
clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 17, 2014 10:07 PM

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 “ สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ ” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, April 21, 2014 4:50 AM

20 เม.ย. 2557  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ ได้มีการจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 2 / 2557 และ การประชุมสามัญ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( สออ. ) ประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2257 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ

clipping news | by Public Relation STOU 's curator insight, July 17, 2014 10:31 PM

มสธ. เปิดบ้านให้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 ณ โถงชั้นล่างอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานเปิดบ้าน มสธ. (STOU Open House 2014) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ร่วมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และดีเจรายการวิทยุ ที่ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ชมนิทรรศการและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.ทุกระดับ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ

  ในช่วงวันงาน มสธ. เพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ภายในวันงาน จะได้รับของที่ระลึกและจับสลากลุ้นรับ “แท็บแล็ต”และของรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2503 3641, 0 2504 7777, 0 2504 7788 หรือ www.stou.ac.th