[vidapervida] Pornografia o imbecil·litat entre les ombres de Grey | Muntanyes | Scoop.it
No sabia que exisitien les ombres amb nom propi fins que dimarts passat una companya de treball va despertar la meua vanitat. “Tu que eres escriptora -em preguntà- em pots explicar què vol dir quan una expressió es repetix molt?