Prīmā vīce descriptiōnem latīnē scrībō! Hoc carmen est adaptātiō latīnā carminis "Let It Go" ex filmō Disnēiānō "Gelāta" (vel "Hiemis Rēgī...