De vakbond is nod...
Follow
Find
5.4K views | +0 today
 
Rescooped by Dirks scoop from money money money
onto De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit!
Scoop.it!

Paul De Grauwe and the Rehn of Terror

Paul De Grauwe and the Rehn of Terror | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

Nobody has taught me as much about the euro crisis as Paul De Grauwe, who brought to the fore a crucial point almost everyone was overlooking: the importance of self-fulfilling debt panics in countries that no longer have their own currencies. Now he has a new paper with Yuemei Ji following up on that insight, and offering yet more evidence of the incredible unwisdom of European economic policy.


Via jean lievens
Dirks scoop's insight:

"Olli Rehn of the European Commission, last heard declaringthat the big problem with austerity isn’t that it doesn’t work, it’s the fact that economists keep publishing studies showing that it doesn’t work, says that theonly thing we have to fear is fear itself"

more...
No comment yet.
De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit!
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) bestaat sinds 1948 en heeft een reële  meerwaarde voor de rechten van de werknemers. De UVRM garandeert o.m. dat iedereen recht heeft op waardig werk, waardige loon- en arbeidsomstandigheden, gelijk loon voor gelijk werk en ze geeft de werknemers het recht om vakbonden op te richten, om lid te worden van een vakbond en zich te laten verdedigen door een vakbond. De UVRM bevestigt ook het recht op een billijk proces... een recht dat het Belgische gerecht aan zijn laars lapt als het ingaat op eenzijdige verzoekschriften van werkgevers bij stakingen. Tevens zijn er in België openbare diensten waar vakbonden niet erkend zijn en sociaal overleg onbestaande is. Vakbondsbashen is in. Nochtans, zonder vakbonden zijn werknemers bedelaars.
Curated by Dirks scoop
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Misbruik van antidiscriminatie

Misbruik van antidiscriminatie | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

Een groep van federale topambtenaren (!) klaagt in een brief aan minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput de discriminatie aan tussen de arbeidsvoorwaarden van statutair en contractueel personeel bij de overheid. Terecht, want deze discriminatie is inderdaad wraakroepend. De ACOD volgt hen dus in de diagnose, maar beslist niet in de therapie. 

 

We willen er eerst en vooral op wijzen dat de topambtenaren zelf zijn die het contractueel personeel aanwierven, terwijl ze net zo goed hadden kunnen kiezen voor statutaire wervingen.

Deze topambtenaren laten nu uitschijnen dat een hervorming naar beneden toe – weg met het statuut en een contract voor iedereen – de meest aangewezen oplossing is. Een discriminatie misbruiken om iedereen zijn arbeidsvoorwaarden te verslechteren is voor de ACOD onaanvaardbaar. Een lager pensioen en een minder voordelige ziekteregeling voor alle personeel van de overheid? Blijkbaar wordt het minimale de nieuwe norm. 

 

Ook Guy Tegenbos doet vandaag in zijn opiniestuk in De Standaard (2 februari 2016) zijn duit in het zakje. De vraag van de topambtenaren is volgens hem niet meer dan normaal, want bijvoorbeeld geen enkel openbaar ziekenhuis doet volgens hem nog aan vaste benoemingen. 


Hoewel Tegenbos doorgaans zeer goed geïnformeerd is, slaat hij hier de bal mis. Het Universitair Ziekenhuis in Gent – nationale en internationale top in de medische wereld en volledig openbaar – trekt volledig de kaart van statutaire tewerkstelling voor haar personeel, de dokters inbegrepen. Dit ziekenhuis maakt geen verlies en draait op volle toeren. De vaste benoemingen tonen zich eerder een voordeel dan een handicap.

Dat het ook de Vlaamse regering menens is met het ondergraven van stabiel werk, blijkt uit haar plannen om interimarbeid invoeren in de administraties, de steden en de gemeenten. 

 
Interimkantoren moeten instaan wanneer er zich personeelstekorten voordoen. De Vlaamse regering is zelfs niet te beroerd om toe te geven dat het een pak duurder is dan zelf te werven. We spreken hier van een 70% meer loonkost en daar komt bovenop nog eens een btw van 21%. Is dat dan een verantwoorde en goede besteding van ons belastinggeld? De Vlaamse regering is trouwens evenmin beschaamd in haar motivering: interimarbeid maakt het eenvoudiger om iemand zonder bijkomende kosten aan de deur te zetten.

Waar blijft de onafhankelijkheid die door de vaste benoeming wordt garandeerd als de totale afhankelijkheid via contractuele tewerkstelling als norm wordt ingevoerd? Wordt neutraliteit en gelijke bediening ten aanzien van de burgers zo naar de geschiedenisboeken verwezen? De ACOD zal zich met hand en tand blijven verzetten tegen de politiek van de begrafenisondernemers van kwaliteitsvolle openbare diensten. 

 

Guido Rasschaert - algemeen secretaris - 03 februari 2016
Dirks scoop's insight:

Overheidsmanagers pleiten voor sociale afbraak! 

more...
SocialismeKoekelberg's curator insight, February 3, 8:42 AM

Topambtenaren: "weg met het statuut en een contract voor iedereen!" 

Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Waarom deze staking over meer gaat dan je denkt

Waarom deze staking over meer gaat dan je denkt | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

Het conflict bij de NMBS is een complex kluwen. Mocht u het overzicht verloren zijn, krijgt u hier nog eens alle verhaallijnen bij elkaar. Het gaat immers niet alleen over de nakende kaalslag bij de spoorwegen (die ook de reiziger veel zal kosten). Dwars daar doorheen loopt een aanval op het sociaal overleg en loert er ook een nieuwe communautaire ronde om de hoek. 

 

Het eerste niveau van het drama speelt zich af binnen het openbare bedrijf. Het plan-Galant (genoemd naar de minister van Mobiliteit) zet het mes in de NMBS. In 2019 zou de NMBS 663 miljoen euro minder krijgen dan de 3,1 miljard in 2014. Die besparing wordt gerealiseerd door 7000 personeelsleden te laten afvloeien en door de werkdruk met 20 procent te verhogen. Dat betekent voor het personeel (nog) meer flexibiliteit en minder verlof- en kredietdagen.

Voor de reiziger betekent het minder loketten, treinen zonder begeleiders en duurdere ticketten. Het plan kiest ook voor ‘een optimalisering van het aanbod’. In het woordenboek van de manager staat bij dat lemma: minder rendabele lijnen zullen geschrapt worden.  

 

(...) 

 

Maar, en nu komen we op een tweede niveau, er is ook een frontale aanval ingezet op de vakbonden en het sociaal overleg. De spoorbonden zijn traditioneel de motor van het verzet tegen regeringsmaatregelen. Zij zorgen er voor dat algemene stakingen een visueel en numeriek succes zijn. Er ligt een batterij maatregelen klaar om de bewegingsruimte van de vakbonden in te perken.

Binnen de vakbonden vrezen sommigen dat deze staking zal aangegrepen worden om de minimumdienst in te voeren. Een effectieve minimumdienst betekent eigenlijk zo goed als het einde van het stakingsrecht bij de NMBS aangezien zowat alle personeel nodig is om op alle lijnen het grootste deel van de treinritten te verzekeren. 

Vakbonden zouden ook hun beslissingsmacht kunnen verliezen binnen de ondernemingsraden van publieke bedrijven. “We bekijken of de wet van 1926 aangepast kan worden”, reageerde N-VA-kamerlid Inez De Coninck in december op de stakingsaanzegging. “Die bepaalt dat er een tweederde meerderheid moet zijn in het Nationaal Paritair Comité. Dat geeft de vakbonden het wapen om alles te blokkeren. We moeten de macht van de spoorbonden beknotten.” Dat zou betekenen dat er geen overleg meer nodig is in bedrijven als Bpost en Proximus. Nu kunnen veel hervormingen pas doorgevoerd worden na een akkoord met de vakbonden. 

Dirks scoop's insight:

"Zij die denken dat we met deze regering zonder druk iets kunnen bereiken, vergissen zich". 

more...
No comment yet.
Rescooped by Dirks scoop from Socialisme Koekelberg
Scoop.it!

Waarom de spoorbonden kop van Jut zijn

Waarom de spoorbonden kop van Jut zijn | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

De media veroordelen unaniem de aangekondigde NMBS-vakbondsacties van januari 2016. Merkwaardig. Waar er veel kan worden bespaard (overbevolkte, overbetaalde en gepolitiseerde directie, gesplitste structuur, outsourcing) gebeurt er niets. Waar het technisch personeel niet kan volgen om de treinen dagelijks te laten rijden wordt er daarentegen zwaar gesnoeid. Waarom dan de aanvallen op de spoorvakbonden die dit aanklagen? 


Via SocialismeKoekelberg
Dirks scoop's insight:

Vreemd dat bij alle terechte kritiek in de media op de slechte prestaties van de trein de echte verantwoordelijken volledig buiten schot worden gehouden, namelijk de regering en de door haar benoemde top van het spoorbedrijf.  

more...
SocialismeKoekelberg's curator insight, December 31, 2015 2:41 AM

Vreemd dat bij alle terechte kritiek in de media op de slechte prestaties van de trein de echte verantwoordelijken volledig buiten schot worden gehouden, namelijk de regering en de door haar benoemde top van het spoorbedrijf.  

Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Wereldvreemd?

Wereldvreemd? | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

60 dagen?

60 dagen? | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

Vooraleer u beweringen maakt en met de vinger wijst naar de mensen op de werkvloer, kan ‘t helpen om jullie huiswerk te maken.  

Ik zal ‘t eenmalig voor u doen: 

Ik ben jong, net 30, dus zoals u kan zien op bijgevoegde afbeelding heb ik recht op 24 dagen verlof. Punt. Als u ons vergelijkt met anderen, vergelijk dan de verlofdagen en sleur er geen andere dingen bij. Waarover later meer. 

Een 45-tot-50-jarige heeft één dagje meer, een 50-plusser twee dagen. Dat zijn er dus 26. U zit er met uw berekening maar liefst 34 dagen naast. 

 

Dat u zich misrekent is één ding, maar besef dat u ons hiermee afschildert als profiteurs, als luie mensen. Dat zijn we hoegenaamd niet, maar door zulke beweringen blijven mensen in dat oude cliché denken. Dan mogen we ons allemaal zo positief mogelijk gedragen op alle mogelijke vlakken, op deze manier dragen we water naar de zee. Soit. Dat gezegd zijnde… 

 

Kredietdagen? 

Dertien stuks per jaar, correct. Iets meer dan één dag per maand. Om – zoals het woord krediet zegt – terug te krijgen wat we teveel werken. Want wij worden volgens een 36-uren-stelsel betaald terwijl we er meer kloppen. Zo simpel is dat. Anderen krijgen overuren uitbetaald, wij kunnen ze terugnemen. Is dat zo raar? Is dat zo verschillend met ‘de privé’, buiten dan het feit dat ‘t bij ons systematisch gebeurt en dus in onze jaarplanning voorzien is? Dienen wij trouwens met de vinger gewezen voor beslissingen die jaren en jaren geleden zijn genomen? Bon. 

 

Optelsommetje… 

In het geval van een 50-plusser kom ik dus uit op 26 plus 13. Dat zijn dan 39 dagen. Min 13, want compensatie voor teveel gewerkte uren is geen verlof. En nee, mijnheer Welter, dat is geen compensatie voor de onregelmatige uren, want daar worden we niet voor gecompenseerd. Nacht- en weekendpremies zijn daar geen compensatie voor, want een arbeider die in de privé nachtdiensten klopt krijgt daar ook meer voor betaald. De logica zelve. 

 

Conclusie? 

Dit was een opheldering voor zij die enkel naar de radio luisteren of boeken lezen en zodoende slechts een kant van het verhaal horen. Voor mensen die niét zien dat die 60 dagen fantasie is, gebakken lucht, je reinste onzin. Gelieve ons niet af te schilderen als profiteurs, die mentaliteit is er al lang uit. Wat wij wel willen, is serieus genomen worden. Op ‘t werk, van bovenaf én door het publiek waar wij elke dag ons uiterste best voor doen. Gelieve het personeel op de werkvloer dan ook buiten jullie politiek getouwtrek te houden. Alvast bedankt.

more...
No comment yet.
Rescooped by Dirks scoop from Socialisme Koekelberg
Scoop.it!

Bereken hier wat de factuurregeringen Bourgeois en Michel jou en je gezin kosten.

Bereken hier wat de factuurregeringen Bourgeois en Michel jou en je gezin kosten. | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it
De regering liegt: uw koopkracht stijgt niet. 

 

Maak mee een vuist tegen de onevenwichtige en asociale besparingen, want er zijn alternatieven! 

 

 


Via SocialismeKoekelberg
more...
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

‘O barbaren! Denkt wat gij doet’

‘O barbaren! Denkt wat gij doet’ | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

Zonder stakingen kende dit land geen welvaartsstaat. Maar valt er vandaag nog wel iets op te bouwen met afbreken? ‘Meer dan de index of de pensioenleeftijd is voor de vakbond de eigen ruggengraat de inzet’, zegt Luc Huyse. ‘Thatcher heeft die gebroken, in België bleven we daarvan gespaard.’ 

 

Dat het een ‘politieke staking’ was, foeterde premier Gaston Eyskens (CVP) toen het ACOD op 20 december 1960 zware syndicale actie tegen de op stapel staande Eenheidswet aankondigde. Dat de socialisten, met financiële hulp van de Russen – er woedde een Koude Oorlog –, de economie kapot zouden staken. Tussen 19 december en 22 januari zou een half miljoen betogers de straat op trekken, vijf miljoen werknemers legden het werk neer, er vielen vier doden. 

Maar Eyskens hield voet bij stuk en de laatste stakingspost was nog maar opgebroken of de Eenheidswet ‘voor de economische expansie, de sociale vooruitgang en het financieel herstel’ werd een feit. 

 

Gewapende arm 

Kreeg de staking die wet niet van de tafel, ze versnelde wel het federaliseringsproces van het land. Het FGTB van André Renard werd de motor achter de Waalse eis voor economische autonomie.

Het ACV, zo wisten alle CVP-premiers na Eyskens, was makkelijker te bewegen om de voeten onder de tafel te schuiven. Dat deed ACV-vakbondsleider Jef Houthuys tussen 1982 en 1987 dan ook geregeld met premier Wilfried Martens en andere christendemocratischepowers that were in Poupehan. Het verzwakte het ABVV dat met nationale stakingen storm liep tegen het herstelplan van Martens, met als orgelpunt de devaluatie van de Belgische frank in 1982. 

Die twee snelheden in het syndicalisme – meer overleg in Vlaanderen, meer strijd in Wallonië – is precies waar Bart De Wever vandaag op hoopt als hij het FGTB brandmerkt als ‘de gewapende arm van de PS’. Er spreekt de hoop uit dat het ACV zich opnieuw tot het staatsmanschap zal laten verleiden dat het altijd al met de CVP heeft gedeeld. 

Maar de politieke context vandaag is anders. Van Houthuys tot Luc Cortebeeck wisten ACV-leiders zich altijd verzekerd van een CVP in de cockpit. Vandaag mogen Marc Leemans en Wouter Beke de koppen nog bij elkaar steken, de hendels liggen meer bij MR en vooral N-VA dan bij CD&V. Of waarom Leemans, die het regeerakkoord van Michel I ‘sociale horror’ noemde, tot op heden nog altijd niet met de ogen heeft geknipperd.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

'Wie zijn de winnaars en de verliezers in het debat over werkbaar werk?'

'Wie zijn de winnaars en de verliezers in het debat over werkbaar werk?' | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

'Het debat over werkbaar werken is verraderlijk', schrijft Christophe Vanroelen van Tripalium. 'Als we niet oppassen gaat de werkbaarheid dus vooral vooruit bij diegenen die al een goede arbeidskwaliteit hebben.' 


 

Over de pensioenhervorming is het laatste woord nog niet gezegd, al joeg de regering de verhoging van de pensioenleeftijd spoorslags door het parlement. Toch zijn voor- en tegenstanders van de pensioenhervorming het erover eens dat werkbaar werk de noodzakelijke voorwaarde is voor langer werken. Maar net als bij het eindeloopbaandebat is ook hier waakzaamheid geboden. 


 

Voor de zomervakantie lanceerden verschillende regeringspartijen hun werkbaarheidsplannen. Volgens die plannen moeten we "het nieuwe werken omarmen". Ook werkgevers en consultants mengden zich in het debat, met voorstellen om werken en ondernemen (weer) plezierig te maken! Maar welke lading dekt de vlag van het nieuwe werken eigenlijk? Wanneer het concreter wordt, duikt al snel een vast lijstje van kenmerken op: flexibiliteit in termen van tijd en locatie, strikte richtlijnen vervangen door bredere taakafspraken en grotere autonomie voor de werknemers, minder hiërarchische relaties en meer inspraak los van de logge structuur van de vakbond. Als dat het nieuwe werken is, wie kan daar dan tegen zijn? Toch is het werkbaarheidsdebat verraderlijk. 

 

Eenvoudig voorgesteld bestaan er twee modellen van innovatieve arbeidsorganisatie. Enerzijds is er het model van de "flexibele specialisatie". Dit model gaat het verst in het vernieuwen van de werkmethoden: teamwerk, plaats- en tijdsonafhankelijk werken, meer autonomie, inspraak en interessantere arbeidstaken. Het impliceert dat de organisatie zelf fundamenteel verandert en dat taken die vroeger waren voorbehouden voor managers en stafleden nu door alle werknemers kunnen worden uitgevoerd volgens echte democratische verhoudingen.

 

Anderzijds is er het "lean model". Ook hier vinden we teamwerk, gevarieerdere arbeidstaken, overleg en flexibiliteit op het vlak van werkuren en contracten. Het lean model werd in de eerste plaats toegepast om goedkoper te kunnen produceren in de huidige competitieve globale economie. Werkbaarheid is hier geen garantie, integendeel. In veel gevallen verhoogt de flexibiliteit het arbeidsritme en dus ook de werkdruk.


more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Sociaaleconomische barometer van ABVV: rechtvaardige fiscaliteit is broodnodig

Sociaaleconomische barometer van ABVV: rechtvaardige fiscaliteit is broodnodig | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

Met de belastingen financieren we ons onderwijs, onze wegen, politie, brandweer, gezondheidszorg,… Dit zijn stuk voor stuk levensbelangrijke openbare diensten die iedereen ten goede komen. De belastingen zorgen ook voor een herverdeling van de inkomens en voor een degelijke sociale bescherming voor zieken, gepensioneerden, werklozen,… Belastingen betalen is dus rechtvaardig, maar ons belastingsysteem, de fiscaliteit, is niet rechtvaardig. Iedereen is het erover eens dat arbeid in ons land te zwaar belast wordt in vergelijking met andere inkomens. 

De helft van de staatsinkomsten (buiten de sociale-zekerheidsbijdragen) is afkomstig van directe belastingen en consumptie, dus hoofdzakelijk van inkomens uit arbeid. Tel daar nog eens de sociale bijdragen (van werknemers en werkgevers) bij, dan kom je aan 83% afkomstig van inkomens uit arbeid. Slechts 17% van de inkomsten van de staat is afkomstig van inkomens uit kapitaal en eigendom.
Om de belastingen op arbeid te kunnen terugdringen, zonder de inkomsten van de overheid te verminderen, moeten we elders inkomsten gaan zoeken. Dat noemt men een ‘taxshift’, een verschuiving van de ene naar de andere belastingbron. 
Voor het ABVV is de enige goede taxshift een meer rechtvaardige fiscaliteit, waarbij degenen die het meest hebben, ook meer bijdragen. Rechtvaardige fiscaliteit gaat over eerlijke bijdragen aan de opbouw van de samenleving. Dat is solidariteit! 

Arbeid te zwaar belast in vergelijking met kapitaal 
De belastingen op kapitaal zijn te voordelig. Er moet opnieuw een evenwicht komen in de fiscaliteit.  
De ondernemingswinsten worden te weinig belast, meer bepaald dankzij de belastingvoordelen en fiscale constructies. Binnen de OESO-landen heeft België één van de laagste gemiddelde aanslagvoeten op de bedrijfswinsten (vennootschapsbelasting + roerende voorheffing op dividenden): 31%. We staan hiermee op plaats 31 van de 36.
In feite word je heel oneerlijk belast, want op 40.000 euro inkomsten betaal je: 
- Als werknemer ongeveer 13.000 euro of 32% belastingen. 
- Als rentenier 10.000 euro of 25%. 
- Als onderneming ongeveer 6000 euro of 15%. 
- Als speculant betaal je 0 euro of 0% meerwaardebelasting op de verkoop van aandelen. 

Vermogen is ongelijk verdeeld 
Zo hard de crisis de ene treft, zo zachtjes gaat ze voorbij aan de andere. Wat men de crisis noemt, is niet zozeer de tragere groei van de taart, maar wel een slechtere verdeling ervan, en wel omdat de globale rijkdom ondanks alles blijft stijgen, maar steeds minder goed herverdeeld wordt.
België is en blijft een rijk land, maar de gemiddelde Belg bulkt niet van het geld. Volgens de laatste cijfers van de FOD Economie bedroeg het netto belastbaar inkomen van de Belgen in 2012 gemiddeld 16.651 euro. Dat is 1387 euro per maand. Achter dit gemiddelde gaan grote verschillen schuil en het houdt ook geen rekening met het vermogen, maar alleen met het belastbaar inkomen. 
Houden we wel rekening met het vermogen, dan ziet het plaatje er totaal anders uit. De 10% rijksten bezitten 44% van het totale vermogen in ons land. En de 1% rijkste Belgen bezitten een groter deel van het totale vermogen dan de helft van de Belgen samen. 

Bron: De Nieuwe Werker

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

'Een verzwakte vakbond betalen we cash'

'Een verzwakte vakbond betalen we cash' | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

'Een wegdeemsterende vakbond is slecht voor uw portemonnee (tenzij u een CEO bent)', schrijft Stan De Spiegelaere van de denktank Poliargus. 'Maar u hoeft (nog) niet te vrezen. België is een uitzondering op Europees niveau als het over vakbondsaanwezigheid gaat: de vakbonden blijven sterk en leden aantrekken.'

 

In april van dit jaar werd er smakelijk bericht over Dan Price. Deze Amerikaanse CEO besliste zomaar even om drastisch te snoeien in zijn eigen verloning en in eenzelfde beweging het minimumloon van zijn werknemers sterk te verhogen. Helaas is dit voorbeeld de uitzondering die de regel bevestigt. En de regel is de volgende: de ongelijkheid tussen veelverdieners en de rest neemt over de decennia toe, en een van de belangrijkste redenen daarvoor is de tanende rol van vakbonden. 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

ABVV: ‘Verhoging pensioenleeftijd kaakslag aan de democratie’

ABVV: ‘Verhoging pensioenleeftijd kaakslag aan de democratie’ | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

Voor de socialistische vakbond ABVV kan niet alleen de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar niet door de beugel. Ook de manier waarop, vlak voor het zomerreces, vindt geen genade. De Kamercommissie Sociale Zaken keurde de verhoging, na meerdere voorafgaande zittingen, dinsdagavond goed. 

 

 

Federaal secretaris Jef Maes vindt dat de regering elk debat smoort door de hervorming nog snel voor de parlementaire vakantie door het parlement te loodsen. ‘Op die manier schendt de regering het principe zelf van de democratie. Een haastig afgehaspelde stemming over een zo belangrijk thema als de pensioenen, dat is onduldbaar en onverantwoord’, hekelt hij. 

De socialistische bond zal zich met alle middelen blijven verzetten tegen de verhoging van de pensioenleeftijd, klinkt het nog. ‘Sociale achteruitgang en vanuit economisch standpunt helemaal geen meerwaarde’, luidt de boodschap. Tot slot wordt de minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, gehekeld, omdat hij niet van plan zou zijn het sociaal overleg te respecteren

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Marc Goblet: «Nous demandons une réduction collective du temps de travail»

Marc Goblet: «Nous demandons une réduction collective du temps de travail» | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it
Le secrétaire général du syndicat socialiste propose son tax shift : baisser les cotisations pour financer une réduction collective du temps de travail. Entretien.
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

'3 redenen waarom N-VA belofte van werkbaarder werk niet inwilligt'

'3 redenen waarom N-VA belofte van werkbaarder werk niet inwilligt' | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it
'N-VA levert een paar positieve aanzetten, maar willigt haar belofte op werkbaarder werk niet in', schrijft Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV. 

 

Aan de vooravond van de rondetafel over werkbaar werk poogde de N-VA de toon te zetten met een rist eigen voorstellen. Over werkbaar werk denkt het ABVV al veel langer na. In 2010 was het nog een congresthema. 

 

De vraag is of de N-VA-voorstellen de loopbanen van werknemers echt werkbaarder maken, of juist niet? Bij nader inzien zijn die voorstellen niet op maat van de werknemers en brengen ze het perspectief van werkbaarder werk niet dichterbij. 

 

Positief is alvast dat de problematiek van werkbaar werk terug op de politieke agenda komt. De SERV-werkbaarheidsmonitor geeft immers aan dat bijna 50 procent van de werknemers in Vlaanderen problemen met werkbaarheid heeft: ze ervaren problemen met werkdruk, autonomie op het werk, leermogelijkheden of de combinatie werk en privéleven. 

 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

'Spoormannen worden tegenwoordig vaak als profiteurs gebrandmerkt. Dat is onterecht'

'Spoormannen worden tegenwoordig vaak als profiteurs gebrandmerkt. Dat is onterecht' | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it
'Treingebruikers worden dikwijls voorgesteld als gegijzeld door de vakbonden. Wij herkennen ons niet in dit plaatje en wensen als burgers-gebruikers onze solidariteit te betuigen met het sociaal protest bij de spoorwegen', schrijft een groep academici van de UGent, UA en VUB. 

 

'Stakende spoorwegarbeiders zijn de klimaatactivisten van de 21ste eeuw' (Naomi Klein) 


De sociale onrust bij de spoorwegen heeft het niveau 3 overstegen. Hoewel de treinstakingen in Vlaanderen voorlopig werden afgeblazen zal er tijdens de komende dagen in Franstalig België wel gestaakt worden. Treingebruikers worden dikwijls voorgesteld als gegijzeld door de vakbonden. Wij herkennen ons niet in dit plaatje en wensen als burgers-gebruikers onze solidariteit te betuigen met het sociaal protest bij de spoorwegen. 

 

Wij stellen vast dat het openbaar vervoer onder vuur ligt. Terwijl de behoeften inzake mobiliteit toenemen, dreigen de spoorwegen 3 miljard euro - 20% van hun overheidstoelage - te verliezen. Terwijl alle landen zich op de klimaattop van Parijs hebben verbonden de CO2-uitstoot systematisch te verminderen - onvoldoende maar toch - gaat deze regering 'koning auto' en het fijn stof opnieuw voorrang verlenen. Laat ons immers niet vergeten dat de overheid 4,1 miljard euro misloopt door het systeem van fiscale voordelen voor bedrijfswagens. 

 

 Wij hebben ook proefondervindelijk kunnen vaststellen dat de kwaliteit van de dienstverlening erop achteruit is gegaan. Dubbeldekstreinen mogen dan meer mensen vervoeren, toch is er tijdens de piekuren een tekort aan plaatsen en treinverbindingen. Onderzoek wees op het feit dat de meeste treinen langzamer sporen. De hele organisatie van de spoorwegen gaat gebukt onder toenemende bureaucratisering. Infrabel en NMBS zijn aparte structuren waarbij de verantwoordelijkheid voor het disfunctioneren op elkaar wordt afgewenteld. 

De veelvuldige defecten van locomotieven verklaren het veelvuldig afschaffen van treinen. Het tekort aan investeringen veroorzaakt pannes die op hun beurt laattijdig worden aangepakt. Sommige sporen zouden ontdubbeld moeten worden om de capaciteit écht te kunnen verhogen maar zowel Infrabel als NMBS-directies verkiezen peperdure hogesnelheidsverbindingen. 

Dirks scoop's insight:

"In plaats van een 36-urenweek als norm te beschouwen voor zware arbeidsprestaties met onregelmatige uren worden spoormannen als profiteurs gebrandmerkt. Dit is bijzonder schandalig, zeker als je weet dat de topmanagers van Infrabel en NMBS om en bij de 300.000 euro per jaar opstrijken! En blijkbaar zijn de talrijke zeer goed betaalde consultants ook niet in staat ervoor te zorgen dat de trein vol sporen ... "

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Wat zoudt gij zonder de vakbond zijn?

Wat zoudt gij zonder de vakbond zijn? | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Wat is er nog goed aan vakbonden?

Wat is er nog goed aan vakbonden? | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

Vakbonden staan historisch voor een bepaald mensbeeld: dat van een volledige en veelzijdige mens, die via arbeid zijn of haar vrijheid verdient en zich daardoor als burger en als compleet mens kan ontplooien. Vakbonden staan, kortom, voor het principe van menselijke waardigheid: wanneer arbeid in z’n verschillende vormen – en die houden ookwerkloosheid in – de waardigheid van de mens aantast, dan komt de vakbond in opstand. De mens is immers geen verlengstuk van de machine, geen lastdier, en ook geen “menselijke grondstof” (een vertaling van het Engelse human resources). 

Dat mensbeeld staat volkomen haaks op het mensbeeld dat vandaag door de EU wordt uitgedragen – een mens lijkt maar waarde te hebben wanneer hij een door private ondernemers betaalde baan heeft – en dat in eigen land ook door de georganiseerde ondernemers wordt uitgedragen. Die laatsten worden daarin steeds meer gevolgd door de overheden; in het domein van het onderwijs is dit neoliberale mensbeeld al helemaal doorgedrongen, en ook alles wat welzijn en sociale zekerheid betreft is al doortrokken van dit beeld. Het is van groot belang te beseffen dat vakbonden dit mensbeeld bestrijden, en dat dit geen detail is. Achter dat beeld gaan immers wij allemaal schuil; dit gaat niet over abstracte mensen maar over U en ik, en over onze kinderen. 

 

Ten tweede, vakbonden zien arbeid als een collectief gegeven, waarin rechten en plichten collectief worden bepaald. Waarom? Omdat in het veld van arbeid de macht volkomen ongelijk verdeeld is. Een individuele werknemer heeft geen enkele hefboom van macht tegenover de ondernemer; hij of zij is dan ook overgeleverd aan de willekeur van deze laatste. Enkel wanneer zwakke mensen zich groeperen, en zo in staat zijn een heel bedrijf of sector te raken bij conflicten, heeft de werknemer een mate van macht. Het beginsel van solidariteit dient dit doel: solidariteit is het enige middel dat de werknemers tot een echte tegenmacht kan maken.

Ook dit principe staat op de helling in een tijd van 360 graden evaluaties, persoonlijke ontwikkelingsplannen, individuele variabele loonafspraken, flexwerk en zo meer. Mensen lijken het zogenaamde “maatwerk” op de arbeidsmarkt zeer te smaken, want zij “krijgen” voordelen die collectief nooit gegund zouden worden. Vele vakbonds-bashers behoren tot deze categorie. Jammer genoeg vindt men een groeiend aantal van hen enkele jaren later terug aan de deuren van de vakbondskantoren, wanneer ze die individueel bedongen baan-met-bonus kwijt geraakt zijn. 

 

Is die tegenmacht nodig? Ja, want dit is het derde punt dat we moeten aanhalen. De vakbonden maken al vele decennia lang duidelijk dat “de economie” niet beperkt is tot de bedrijven maar heel de samenleving omvat, en dat “groei” niet enkel over bedrijfswinsten gaat maar over de welvaart van de hele samenleving. Als de balans naar een zijde overhelt, dan is de economie ziek, want dan zorgen hogere bedrijfswinsten voor verarming in de samenleving. Dat is zowel onrechtvaardig als economisch nefast. Zelfs het IMF is het daarmee nu eens.

Die balans helt wel degelijk over naar een kant. We zijn eraan gewoon geraakt dat we “de economie” zien als een los staand iets, dat zich niets gelegen laat aan de wetten van de democratische samenleving. Kijk naar Griekenland voor voorbeelden. We zijn ook gewend geraakt aan een begrip “groei” dat enkel staat voor opverende grafieken voor aandeelhouders, terwijl diezelfde “groei” duizenden arbeidsplaatsen kost en de arbeidsvoorwaarden van vele anderen aantast. Wat “groeit” er dan eigenlijk? En wie poogt ons wijs te maken dat we erop vooruit gaan wanneer we met z’n allen verarmen? Wiens Euro wordt hier eigenlijk gered? 

 

Er is dus nu, meer dan ooit, behoefte aan vakbonden die de drie bovenstaande punten aanhangen.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

De karikaturen ontsporen

De karikaturen ontsporen | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

"Joe Hill never died" 100 jaar geleden

"Joe Hill never died" 100 jaar geleden | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

Op 19 november 1915 werd Joe Hill geëxecuteerd voor roofmoord na een schijnproces in de Amerikaanse stad Salt Lake City. Het was vanaf de eerste dag van zijn aanhouding duidelijk dat hij werd geviseerd als activist en songschrijver voor de vakbond International Workers of the World. 100 jaar later blijft zijn politieke erfenis brandend actueel. 


Op 7 oktober 1879 werd Joel Emmanuel Hägglund geboren in het havenstadje Gävle in het hoge noorden van Zweden, als derde van een gezin van negen kinderen, waarvan er drie zeer jong stierven. Toen zijn vader Olof, een treinconducteur, jong stierf hield zijn moeder het gezin samen tot ook zij stierf in 1902. Het huisje waar ze woonden is vandaag een museum van zijn nagedachtenis.

De jonge Joel had een zwakke gezondheid en moest meermaals worden behandeld voor tuberculose, een ziekte waar hij nooit helemaal van genas. In 1902, na de dood van hun moeder emigreerde Joel met zijn broer Paul naar de VS, net als vele arme werkloze Zweden. Zijn bestaan in de VS was niet veel beter dan in zijn thuisland. In de VS werkte hij als seizoensarbeider. 

Hij werd actief in de vakbond Industrial Workers of the World (IWW). Vanaf 1906 gebruikte hij de naam Joseph Hillstrom. Waarschijnlijk deed hij dat omdat zijn echte naam op een zwarte lijst stond van syndicale activisten die nergens nog werk konden vinden. Met zijn Zweeds accent zag hij zich wel verplicht nog steeds een Zweeds klinkende naam te gebruiken. 


more...
No comment yet.
Rescooped by Dirks scoop from Denkoefening
Scoop.it!

In debat over stakingsrecht staat de democratie centraal

In debat over stakingsrecht staat de democratie centraal | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

Kritiek op bepaalde actievormen van de vakbonden mag. En intern nadenken over deze methoden moet, opdat die een zo groot mogelijk draagvlak hebben bij de bevolking. Maar daaraan verbinden dat sommige acties verboden zijn of dat een vereniging vervolgd kan worden, is het cement van de democratie zelf aantasten.

Het gaat al lang niet meer om de blokkade van de E40. Iedereen weet ondertussen wel dat alleen een onderzoek kan uitwijzen wat daar juist is gebeurd. Dit incident wordt schaamteloos misbruikt om een verborgen agenda door te voeren. Zowel vanuit werkgeversorganisaties  als vanuit de meeste regeringspartijen is er een aanval in regel ingezet tegen het stakingsrecht en de vakbonden. In essentie gaat het om welke soort stakingsacties nog rechtmatig zijn, om de rechtspersoonlijkheid en de financiering van de vakbond. Door de essentiële pijlers van een democratische samenleving verregaand te bedreigen, is de inzet van het debat veel breder geworden. 
Gelukkig wordt het stakingsrecht vooralsnog niet gedefinieerd door één van de partijen in het conflict - de werkgever - maar vloeit het voort uit internationale verdragen en overeenkomsten 
 

‘Onder staking verstaan we: het recht om het werk neer te leggen om zo de druk op onderhandelingen op te voeren. Ook betogen is een wettelijk wapen van het sociaal overleg. Sociaal hooliganisme begint dan weer daar waar de rechten van de actievoerder indruisen tegen de rechten van al wie niet rechtstreeks betrokken is bij het sociaal conflict.’


Aan het woord is Voka-topman Hans Maertens. Unizo-voorzitter Karel Van Eetvelt meent zelfs te weten dat zij die destijds gestreden hebben voor het stakingsrecht ‘kwaad zouden zijn om te zien waarvoor het nu wordt gebruikt’. Die sociale gehechtheid zou bijna ontroeren mocht ze niet juist het tegenovergestelde beogen, namelijk de regelrechte inperking van de democratie. 

Via Denkoefening Be
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Staken levert meer op dan enkel praten - Marc Hooghe

Staken levert meer op dan enkel praten - Marc Hooghe | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it
Het sociaal overleg start vandaag opnieuw. De werkgevers waarschuwen de vakbonden dat ze met staken niets zullen winnen. Integendeel, zeggen ze. Maar historisch onderzoek leert dat de vakbonden meer binnenrijven bij stakingen dan bij louter sociaal overleg. 

 

Het politieke jaar komt langzaam weer op gang, en het zijn vakbonden en werkgevers die daarbij de spits afbijten. Terwijl de meeste parlementsleden nog in vakantiemodus zijn, is vandaag al het eerste sociaal overleg gepland. Die vergadering komt er op een cruciaal tijdstip: het is net een maand geleden dat de regering-Michel haar fameuze taxshift erdoor drukte en daarna verdween als een dief in de nacht. De vakbonden reageerden toen uiterst negatief, maar we zullen vandaag pas merken hoe diep de wonden zijn die toen geslagen werden.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

De openbare diensten betalen de tax shift 400 miljoen euro, op kosten van de ambtenaar

De openbare diensten betalen de tax shift 400 miljoen euro, op kosten van de ambtenaar | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

 

De Tijd van vandaag gaf meer details over de manier waarop de regering Michel de tax shift wil betalen. Blijkbaar is ze van plan in de openbare sector nog 400 miljoen euro extra te zoeken. De ACOD was al niet te spreken over de voorgestelde tax shift – die eigenlijk geen tax shift is – en nu nog veel minder over de manier waarop die gefinancierd zou worden. 


Plannen om de pensioenvoorwaarden nog verder verstrengen houden helemaal geen rekening met de eigenheid van bepaalde beroepen binnen de openbare diensten. Dergelijke plannen doorkruisen trouwens de discussie die de regering hierover sinds maanden heeft beloofd binnen de Nationale Pensioencommissie. Zal er daar een echt debat gevoerd worden of blijft het overleg een schijnvertoning? 
De Belgische overheidspensioenen behoren tot de lagere middenmoot op Europees niveau en dit reeds vóór de hervormingen van de regering Michel. De ACOD weigert een verder afbraak en eist net de versterking van het wettelijke pensioen van alle werknemers – privé of openbare sector. 

In verband met het systeem van ziekteverloven vraagt de ACOD met aandrang om meer voorzichtigheid. Elke afwezigheid om medische redenen moet immers gestaafd worden met een geneeskundig getuigschrift. Beweert de regering nu dat het medische korps valse getuigschriften aflevert? De federale regering zou beter de oorzaken van dit absenteïsme bestrijden: te weinig personeel, gebrek aan middelen, enz. 
Net als met de werkzoekenden richt de federale regering ook hier haar pijlen op de zwaksten in plaats van de oorzaken van deze toestanden aan te pakken. Door nog slechts een ambtenaar op vijf te willen vervangen, zal de regering de toestand alleen maar verergeren. 
Verkondigen dat de ambtenaren de dagen ziekteverlof oppotten om van een vervroegde uitstap te kunnen ‘profiteren’, is al even absurd.

De ACOD gaat niet akkoord met de pistes die de federale regering overweegt. Ze leiden tot een verarming van de toekomstig gepensioneerden van het openbare ambt, ontmoedigen het personeel en veroorzaken opnieuw ongelijkheid tussen personeelsleden van de verschillende overheidsdiensten. De ACOD zal op het gepaste moment reageren tegen deze afbraakpolitiek. 

 

Guido Rasschaert, algemeen secretaris ACOD

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Sociaaleconomische barometer van ABVV: blinde besparingen en groei gaan niet samen

Sociaaleconomische barometer van ABVV: blinde besparingen en groei gaan niet samen | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

Dankzij ons sociaal model, dat werkt als een schokdemper, overleeft België in crisistijd. Toch blijft de ongelijkheid een doorn in het oog. Bovendien tasten onze regeringen met hun blind besparingsbeleid de koopkracht van een doorsnee gezin aan, en breken ze ons sociaal model af. 

Het huidige beleid zal de ongelijkheid doen toenemen en het economisch herstel fnuiken. Dit blijkt uit cijfers die het ABVV publiceert in zijn jaarlijkse ‘Sociaaleconomische barometer’. De cijfers zijn afkomstig van universiteiten en internationale instellingen zoals het IMF, de OESO en de EU. 

De toestand is ernstig 
België deed het – in vergelijking met de meeste andere landen – redelijk goed en dit dankzij ons sociaal model met inbegrip van onze sociale zekerheid. Zij zorgden voor voldoende schokdempers om de gevolgen van de crisis op te vangen.  
Maar het volstaat niet om de schokken te dempen. Hoewel ons land op de Europese scène van sociale ongelijkheid en achteruitgang nog een vrij behoorlijk figuur slaat, blijft de ongelijkheid een doorn in het oog en gaat de koopkracht van de overgrote meerderheid van de bevolking erop achteruit. En toch wil de regering-Michel met besparingen en bezuinigingen de sociale zekerheid en ons sociaal model afbreken. Gevolg: de ongelijkheid zal toenemen. 

Wat onthouden we? 

1. In Europa dringt eindelijk het besef door dat na 2008, toen de overheden de banken moesten redden, een ronduit verkeerd economisch beleid werd gevoerd. Studie na studie drukt de Europese besparingsfans met de neus op de feiten: blind besparen werkt niet. Het tast het inkomen aan van de werknemers en hele bevolkingslagen met een laag of bescheiden inkomen, en verscherpt de crisis in plaats van de toekomst veilig te stellen en de basis te leggen voor economische groei. Hierdoor presteert Europa onder zijn potentieel. 
Gaan de Belgische regeringen in hun ideologische waanzin een beleid proberen doorduwen dat overal in Europa heeft bewezen dat het niet werkt? Besparingen en groei gaan niet samen. 
2. Groeiende inkomensongelijkheid heeft een rol gespeeld in het ontstaan van de crisis. In België bleef deze tot nu toe stabiel, maar er zijn tekenen dat dit stilaan verandert. De ongelijkheid nam in aanloop naar de crisis fors toe en ook na de crisis zijn de hogere inkomensklassen erin geslaagd om meer inkomsten te verwerven.
De ongelijkheid zal stijgen ten gevolge van het beleid van de regering-Michel. Streven naar een betere inkomensverdeling, naar solidariteit tussen zwakkeren en sterken, naar openbare dienstverlening die naam waardig, is geen aandachtspunt voor deze regering. 
3. Stop met de mensen wijs te maken dat de besparingsregeringen het goed voor hebben met iedereen, dat zij ontwikkeling en welvaart willen voor een zo groot mogelijk aantal mensen. Het enige dat rechts wil is een verrijking van degenen die ze vertegenwoordigen: de welvarendste groep in onze samenleving. Niet meer, niet minder. Het is een politieke keuze. 

Driesporenbeleid 
Om de economie te herstellen, moet een driesporenbeleid gevoerd worden. Allereerst moet de koopkracht hersteld worden. Gezinnen moeten de middelen en het vertrouwen hebben om opnieuw te consumeren en te investeren. Loonmatiging past absoluut niet in dat plaatje. De lonen zijn de échte motor van de economie.
Ten tweede moet je inwerken op de factoren die competitiviteit van de bedrijven echt verbeteren, zoals innovatie en vorming.
Ten slotte moet de overheid opnieuw de ruimte krijgen om te investeren in alle mogelijke publieke voorzieningen, zodat ze economische activiteit, tewerkstelling en een sociale meerwaarde creëert. 

Herverdeling van rijkdom 
In dit driesporenbeleid staan afspraken rond de correcte, rechtvaardige herverdeling van de (geproduceerde) rijkdom centraal. Dit betekent dat iedereen moet bijdragen volgens eigen draagkracht. Ons belastingstelsel is zo opgevat, dat het momenteel de sterkste schouders ontziet. Het is tijd voor een kentering.
Een rechtvaardigere herverdeling van de inkomsten zal de overheid in staat stellen om opnieuw te kunnen investeren in onderwijs, in infrastructuur, in zorg,… Kortom, in de toekomst. Bovendien zal een rechtvaardige herverdeling van de inkomens de financiering van onze sociale bescherming garanderen. 

Bron: De Nieuwe Werker

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

De staking van 1936: hoe werkend België de sociale zekerheid verwekte

De staking van 1936: hoe werkend België de sociale zekerheid verwekte | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it
“Uw voornaam is Waal of Vlaming, uw achternaam is arbeider.” 79 jaar geleden barstte na de moord op twee Antwerpse socialisten een wekenlange staking uit. Over heel België, oui. 

 

Wanneer Albert Pot en Theo Grijp in de vroege ochtend van 25 mei 1936 uit hun bed klauteren, danst de hitte al op de Antwerpse leien. Beide mannen gooien wat water in hun gezicht, groeten hun madam en trekken naar hun respectievelijke vergaderingen die tot laat in de avond zouden duren. De twee zijn actief in de socialistische vakbond: Albert Pot is propagandaleider van de syndicale jeugd, Theophiel Grijp raadslid van de havenarbeidersbond. 

 

Het zijn woelige tijden. In eigen land groeit de onvrede over de bezuinigingen van de uittredende liberaal-katholiek-sociaal-democratische regering Van Zeeland, in Spanje zijn de fascisten hun staatsgreep aan het voorbereiden, en in Frankrijk is een stakingsgolf in de Parijse metaalindustrie over de rest van het land gedenderd gelijk een tsunami over een Aziatische kuststrook. Honderdduizenden werklozen en toch alle dagen overuren: Pierre en Marie pikten dat niet meer en rechtten hun rug.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Indexsprong slaat toe : werknemers beginnen de vakantiemaanden met één weekloon minder

Indexsprong slaat toe : werknemers beginnen de vakantiemaanden met één weekloon minder | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it
De media maakten al bekend dat de indexsprong op 1 juli in vele sectoren toeslaat als gevolg van de overschrijding van de spilindex. Maar het gaat veel verder. Er zijn niet alleen de sectoren die een indexeringsmechanisme hanteren op basis van de spilindex. Ook sectoren waar andere mechanismen van toepassing zijn worden geraakt. Voor de arbeiderssectoren waar de Algemene Centrale-ABVV actief is geeft dat het volgende beeld.
Dirks scoop's insight:

Vakantiewensen van Michel & co. 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Vakbondsvernieuwing: VS: Jongeren positief over vakbonden

Vakbondsvernieuwing: VS: Jongeren positief over vakbonden | De vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit! | Scoop.it

‘Jongeren vinden de vakbond een achterhaald instituut’, zo valt vaak te beluisteren. Maar klopt dat ook? Het Amerikaanse Pew Research Center heeft het onlangs nog maar eens uitgezocht en de resultaten zijn duidelijk. In alle leeftijdsgroepen zijn er meer mensen die positief over vakbonden denken dan negatief, maar de steun voor vakbonden is veruit het grootst onder jongeren. 

De cijfers worden aangehaald in een interessant artikel in Business Insider (via Kurt Vandaele). Ondertussen heeft in Nederland de jongerenbeweging Young & United al tienduizenden handtekeningen opgehaald tegen het feit dat jonge volwassenen maar de helft van het normale minimumloon krijgen.

more...
No comment yet.