Peepshow van de wiskunde | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it

" Korte films over Copernicus en computerpionier Babbage zijn pronkstukken van de iPad-app Minds of Mathematics die IBM heeft uitgebracht....Vijf van de negen video’s in de app komen uit de film Mathematics Peepshow uit 1961. Dit zijn korte tekenfilms waarin met een knipoog begrippen uit de wiskunde worden uitgelegd. Eén gaat over de Griekse filosoof Eratosthenes, die in 250 voor Christus met een vrij simpele hoekmeting als eerste de omtrek van de Aarde bepaalde. "