Mediawijsheid in ...
Follow
Find tag "onderwijs"
6.0K views | +0 today
Mediawijsheid in het VO
Allerhande informatie betreffende mediawijsheid voor en in het Voortgezet Onderwijs
Curated by MrBieb
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

Office Mix: ideale aanvulling op PowerPoint

Office Mix: ideale aanvulling op PowerPoint | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it

Office Mix is een gratis tool binnen Office 2013. Het voegt veel extra faciliteiten toe aan PowerPoint, waarmee u eenvoudig mooi lesmateriaal kunt maken met interactieve elementen, zoals toetsvragen. De MIX is op een digibord te tonen of als video op te slaan. De interactieve opties werken zodra u het resultaat plaatst op mix.office.com en uw leerlingen een koppeling geeft naar de webversie. Vervolgens kunt u alle toetstresultaten inzien.

Office Mix: ideale aanvulling op PowerPoint

PowerPoint 2013 wordt veel gebruikt in het onderwijs om instructie aantrekkelijk vorm te geven. Office Mix vult hier onder meer de volgende mogelijkheden aan toe:

  • eenvoudig commentaar en video opnemen
  • tonen van uw eigen schermaantekeningen tijdens een presentatie
  • schermopnames van een ander programma integreren
  • vragen stellen en de resultaten opslaan
  • webpagina’s integreren
  • apps integreren, zoals Khan Academy of PhET.
more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

spelenderwijs leren over sociale media voor docenten

spelenderwijs leren over sociale media voor docenten | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it


Twitter, Facebook, LinkedIn... er zijn docenten voor wie het allemaal nog onontgonnen terrein is. Dat kan eigenlijk niet meer, vinden Steven, Stefan, Mark, Ismaël, Bob, Thomas en Bryan, eerstejaars studenten aan de lerarenopleiding ICT van de Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool, een van mijn oude werkgevers. In het kader van hun opleiding ontwikkelden de studenten een spel, dat ze vandaag presenteerden aan hun docenten en een aantal belangstellenden. Een serious game, bedoeld om leraren de benodigde kennis bij te brengen en ze tot meer gebruik van sociale media in de les te krijgen.

more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

Naar nieuwe normen voor informatievaardigheid

Naar nieuwe normen voor informatievaardigheid | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it
Sinds jaar en dag baseren veel instellingen of bibliotheken van die instellingen hun onderwijs op het gebied van informatievaardigheid impliciet of expliciet op de normen zoals in 2000 vastgelegd door de ACRL, of de ...
MrBieb's insight:

Hoewel voor het hoger onderwijs, toch goed om in het VO kennis van te nemen zodat de aansluiting met deze instellingen behouden blijft.

more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

Mediawijsheid in het vo en mbo: wat doet men eigenlijk?

Mediawijsheid in het vo en mbo: wat doet men eigenlijk? | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it

"Mediawijsheid in het vo en mbo: wat doet men eigenlijk? Rapportage 'Mediawijsheid in het vo en mbo: achtergronden en percepties' is nu online beschikbaar....De vraag ‘welk mediawijsheidsniveau kun je nu op welke leeftijd verwachten?’ is erg moeilijk te beantwoorden. Dit is namelijk erg afhankelijk van de ervaringen die een adolescent opdoet en de omgeving waar hij of zij verkeert. Er zijn bovendien geen aanwijzingen dat er met betrekking tot de mediawijsheidcompetenties verschillen zijn tussen het niveau dat een vmbo-leerling kan behalen en dat van een vwo-leerling. In principe kan iedereen op hetzelfde niveau uitkomen. Maar, net zoals dat er verschil in benadering en aanpak is tussen vmbo en vwo op het gebied van andere vaardigheden, zal dit ook gelden voor mediawijsheid.."

more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

Tips om afleiding bij gebruik ICT in onderwijs te voorkomen

Tips om afleiding bij gebruik ICT in onderwijs te voorkomen | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it

Het gebruik van ICT in het onderwijs kan afleidend werken. Om die reden heb ik de afgelopen week onder meer gepleit voor digitale studievaardigheden. Omgaan met risico’s van afleiding maken daar deel van uit....Tenslotte werkt het m.i. beter om goed gedrag te belonen, dan om te straffen. “Je mag je smartphone gebruiken voor opdrachten”, wekt beter dan “Het is verboden je smartphone te gebruiken voor Facebook”. Maak daarover aan het begin van het school/studiejaar afspraken met lerenden. En laat hen meedenken over de consequenties van het je niet houden aan afspraken...

more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

- Ipads in het onderwijs of onderwijsvernieuwing?

- Ipads in het onderwijs of onderwijsvernieuwing? | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it

".....En dat er wel eens sprake kan zijn van een grote discrepantie tussen het aantal op te vullen banen voor IT-technici/programmeurs en het aantal studenten met een daarvoor relevante opleiding. Een recent Amerikaans rapport verwacht dat in Amerika in 2020 ongeveer 1,4 miljoen banen zullen zijn voor computer experts en programmeurs terwijl het onderwijs maar 400.000 studenten in die richtingen gaat afleveren. We kennen de cijfers niet voor Nederland of Europa maar de vooruitzichten zullen hier zeker niet beter zijn.....

more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

Onderwijs van overmorgen: Privacy in het onderwijs

Onderwijs van overmorgen: Privacy in het onderwijs | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it

...In 454 is de eed van Hippocratus ontstaan. In de eed belooft een arts dat hij de gegevens van zijn patiënt geheim houdt. Privacy is ook opgenomen in artikel 12 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens. In 1983 is privacy pas in de Grondwet opgenomen. En de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens dateert pas van 2001. In de kern komt privacy neer op 'your right to be left alone and to be in control of information about you'.

 Bij privacy gaat het om gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Privacybescherming geldt voor stelselmatig verwerken van gegevens, een studentadministratie bijvoorbeeld. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de 'betrokkene' (data-subject), en tot en met 16 ook de ouders. Daarnaast is er de 'verantwoordelijke' voor de gegevensverwerking (directeur of CvB). Ook een leverancier van digitale systeem speelt een rol. Die moet bijvoorbeeld zorgen voor een goede beveiliging, al blijft de verantwoordelijkheid bij de verantwoordelijke. ... 
more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

Met deze app schakelen leerkrachten alle gsm's uit

Met deze app schakelen leerkrachten alle gsm's uit | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it

De komst van de gsm was voor vele leerkrachten een doorn in het oog, aangezien de aandacht van hun leerlingen flink kelderde....Nu hebben ze in Zuid-Korea een oplossing; via een app kunnen de leerkrachten elke gsm in het schoolgebouw vergrendelen van op afstand.

Ze doopten de app 'iSmartKeeper' en gaven hem meteen verschillende functies en keuzemogelijkheden mee. De app kan gsm's in het schoolgebouw vergrendelen, enkel noodoproepen toestaan of alle apps met één druk op de knop afsluiten. Via een GPS krijgt de dienst een overzicht op alle gsm's die zich op het schoolterrein bevinden.

MrBieb's insight:

En die van docenten dan. Alsof die niet te pas en onpas hun mobiel gebruiken

more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

Een dubbel Facebookaccount als docent: het doel voorbij én een heel karwei

Een dubbel Facebookaccount als docent: het doel voorbij én een heel karwei | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it

"...De docent voelt zich heel mediawijs, want hij omzeilt beginnersfout één: vriend worden met de student. Ondertussen trapt hij met open ogen in fout twee, drie en vier:

-       Over het hoofd zien dat de docent ook online een rolmodel is,

-       Het gemak en de winst van Facebookcommunicatie volledig teniet doen,

-       De bereikbaarheidsdrempel verhogen in plaats van verlagen....."

more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

School gluurt online mee met leerlingen

School gluurt online mee met leerlingen | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it
Tijdens de les even snel een tweetje posten is er voor de leerlingen in het Amerikaanse Glendale, een wijk van Los Angeles, niet meer bij. Het bestuur van dat schooldistrict gluurt namelijk dit schooljaar online mee.
MrBieb's insight:

heiligt het doel alle middelen?

more...
No comment yet.
Rescooped by MrBieb from E-learning, Blended learning, Apps en Tools in het Onderwijs
Scoop.it!

Tweetallen zijn effectiever achter de computer.

Tweetallen zijn effectiever achter de computer. | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it
Onderwijs leert onderzoeken. Onderwijs wordt onderzocht. En dan? Het verbaast mij al sinds ik uit de wereld van het onderzoek ben gestapt en de wereld van het onderwijs in dat er zo weinig met onde...

Via Ariane 'Bielski' van Doorn-Schatens, Arjen van Walsum, MeeMetICT
MrBieb's insight:

voor docenten en geinteresseerden in het onderwijs een site met goed leesbare blogs met interessante standpunten en iinformatie

more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

Waarom De Hond, Spitzer en Schnitzler te kort door de bocht gaan

Waarom De Hond, Spitzer en Schnitzler te kort door de bocht gaan | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it

"Het debat rond computertechnologie op school kende de laatste weken een duidelijke polarisatie....Het pijnlijke is dat voor- en tegenstanders van technologie in het onderwijs inhoudelijk beiden wel degelijk een punt hebben, maar in de conclusies vooral in de media vaak te kort door de bocht gaan."

 

MrBieb's insight:

Om gehoord te worden dien je tegenwoordig te schreeuwen.

more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

Vier in balans monitor 2013 - Kennisnet

Vier in balans monitor 2013 - Kennisnet | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it

Jongeren lijken vaak mediawijs maar overschatten hun eigen mediawijsheid. Vooral hogere vaardigheden zoals het controleren van bronnen en het goed kunnen zoeken naar informatie blijft een kritiek punt. Wel kan een meerderheid van de jongeren technisch goed omgaan met ict en media. Ze weten hoe ze ongewenste contacten kunnen blokkeren en hoe ze privacy-instellingen aan kunnen passen. Daarnaast heeft het grote gebruik van sociale media ook negatieve gevolgen. Leerlingen zijn snel afgeleid tijdens de les en sociale media worden gebruikt om te pesten.

MrBieb's insight:

weer heel. wat data om door te nemen

more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

Handige apps bij de Taxonomie van Bloom

Differentiëren: dit document kan een handig hulpmiddel zijn om de Taxonomie van Bloom praktisch toe te passen. En daarnaast ook een bron voor interessante apps die meteen gerangschikt zijn op cognitieve domeinen.


Zie ook: http://www.te-learning.nl/blog/samr-model-via-video-uitgelegd/  hierin wordt het SAMR model in een video uitgelegd.

MrBieb's insight:

Met dank aan directie Kempenhorst College voor de tip.

more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

KK-hoeren en sletjes. Wat te doen met de Secret App op school? |

KK-hoeren en sletjes. Wat te doen met de Secret App op school? | | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it

"De hele les is een aantal leerlingen al verdacht onrustig. Meer dan anders lijkt er de behoefte om steeds te grijpen naar de mobiele telefoon, worden veel betekende blikken uitgewisseld tussen leerlingen en wordt af en toe hardop gelachen om datgene wat zich kennelijk op de telefoon afspeelt. Ik vraag me af wat er ineens zo grappig is geworden aan het onderhouden van hun  smurfenboerderijen, maar wacht het juiste moment erover te spreken af. Ergens achterin de klas trekt een van de meiden, de hele les al opvallend stil, wit weg en vraagt of ze naar het toilet mag.  Als ik haar even later opwacht bij de deur van het lokaal, vraag ik of het goed gaat. Ze barst in tranen uit en laat me op haar telefoon een app zien, waarvan ik later zou begrijpen dat dit de app Secret was...."

more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

Why MOOCs are Failing the People They're Supposed to Help

Why MOOCs are Failing the People They're Supposed to Help | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it

MOOCs and online education are a technology with potentially revolutionary implications—but without a precise plan for realizing that potential....MOOCs started with a bang of optimism......Last winter, Thrun himself expressed some doubts....And the quality of the education they offer can be quite high....MOOCenrollment has soared, but completion rates are abysmal....The datasuggest, in fact, that the students who succeed in the MOOC environment are those who don’t particularly needMOOCs in the first place: they are the self-motivated, self-directed, and independent individuals who would push to succeed anywhere.....The Suppes-Atkinson courses proved so successful that they were soon expanded to include multiple subjects for many age levels.

MrBieb's insight:

Iets om ook bij stil te staan bij het gebruik van Smartboards en ELO's

more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

Intel start verkoop van 'postzegelcomputer' Edison

Intel start verkoop van 'postzegelcomputer' Edison | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it
Intel is begonnen met de verkoop van zijn do-it-yourself-module Edison voor onder andere internet-of-things-toepassingen. De computer, iets groter dan een postzegel, kost in de VS iets meer dan 50 dollar, omgerekend 39 euro.
MrBieb's insight:

Nog een jaartje of 2-3 en leerlingen hoeven geen laptop, tablet meer naar school te sjouwen.  Edison in je portemonnaie , koppelen aan het netwerk van school en werken in de cloud.  

more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

Hoogleraar: geweldsbeelden sociale media moeten behandeld

Hoogleraar: geweldsbeelden sociale media moeten behandeld | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it

Scholen moeten meer aandacht besteden aan de gewelds- en oorlogsbeelden waarmee kinderen in aanraking komen via sociale media, zo vindt bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding Peter Nikken. ‘Scholen moeten kinderen ook leren omgaan met wat er in het wereldnieuws gebeurt.' Daarom moet er meer actueel onderwijsmateriaal ontwikkeld worden. Dit meldt Kennisnet.nl naar aanleiding van uitspraken van Peter Nikken in de nieuwste online brochure van Mijn Kind Online: ‘Kinderen en oorlog in de sociale media.’ 

 

zie ook: http://tinyurl.com/lprm7kg

more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

Mogen pestbeelden uitgezonden worden?

Mogen pestbeelden uitgezonden worden? | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it
RT Een beangstigende trend in media land, dat voor eigen rechter spelen door TVzenders. #mediawijsheid http://t.co/bX80IWopup #mediawijsheid
more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

Goed voor uw brein: het papieren boek Slecht voor uw brein: de digitale versie

Goed voor uw brein: het papieren boek Slecht voor uw brein: de digitale versie | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it

Hersenen hebben brandstof nodig
Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken en studies tonen de negatieve effecten van digitalisering. Manfred Spitzer, geheugenonderzoeker en publicist, betoogt dat ons geheugen achteruit gaat door het gebruik van digitale media. In het onderwijs en bij de ontplooiing van kinderen vormt dit een risico. Jonge mensen ontwikkelen achterstanden in hun cognitieve en sociale ontwikkeling. Denk onder meer aan aandachtstoornissen, spraak-, geheugen- en leerproblemen en afname van het intellectueel prestatievermogen (2). Digitale media veroorzaken fysieke veranderingen in de hersenen, de zogenaamde neuroplasticiteit. In Het Ondiepe van Nicolas Carr (3) wordt uitgelegd hoe de hersenstructuur zich aanpast aan het gebruik. Internet biedt continue afleiding. De hersenen passen zich aan en stellen zich in op verbreding in plaats van verdieping. Van alles een beetje. Surfen en klikken op hyperlinks dragen dan ook niet bij aan het leerproces van kinderen. Een computer legt volgens Carr geen verbanden, heeft geen humor en maakt geen analyses. Dat doen onze hersens. Zij kunnen een creatieve machine zijn, maar hebben net als de motor van een auto brandstof nodig om te kunnen functioneren. Ofwel, kennis.....

MrBieb's insight:

Het wordt én én

more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

De Puberijsberg: verbinding maken met leerlingen

De Puberijsberg: verbinding maken met leerlingen | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it
Het maakt een groot verschil of er wel of niet een ‘klik’ is tussen een docent en een leerling, of zelfs met een hele klas. Verbinding tussen docent en leerling ... Lees verder »
more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

Can An App Really Improve Learning? -

Can An App Really Improve Learning? - | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it
Do you think a mobile app could really improve the learning of a student no matter the age? This visual guide walks you through what you should know.
MrBieb's insight:

Het vormt een aanwijzing dat apps een positieve invloed hebben op leren bij jonge kinderen. Maar hoe zit het op de langere termijn? En als het merendeel van de lesstof als app wordt aangeboden?

 

Ik denk dat het nog veel te vroeg is om conclusies te trekken en daarop beleid te bouwen.

more...
No comment yet.
Rescooped by MrBieb from Mediawijsheid ed
Scoop.it!

Help mijn Facebookpagina heeft 2 miljoen leden - Gerard Dummer

Help mijn Facebookpagina heeft 2 miljoen leden - Gerard Dummer | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it

Via Jeroen van Beijnen
MrBieb's insight:

De mooiste tip komt van de commentator: "Zorg dat je tekst foutloos geformuleerd is en beschrijf duidelijk waar je precies voor staat".

 

Overigens een interessante blog die Gerard bij houdt.

more...
Jeroen van Beijnen's curator insight, October 27, 2013 12:23 PM

Een leuke casus in het kader vn Mediawijsheid en het te succesvol toepassen van Social Media. Wat doe je als je te succesvol bent?

Scooped by MrBieb
Scoop.it!

Menselijke interesse voorspellen

Menselijke interesse voorspellen | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it

"Stel, je zoekt op Google iets over een bepaald automerk. Ben je als gebruiker dan al bekend met de verschillende modellen van dat merk? Of weet je nog bijna niks? Je kan je voorstellen dat deze gegevens heel andere zoekresultaten opleveren. De zoekmethode die Google op dat gebied toepast, is nog veel te ruw."

 

De gebruikerservaringen met zoekmachines, nieuwsdiensten en leeromgevingen kunnen zo, dankzij op maat toegesneden informatie, sterk worden verbeterd.

MrBieb's insight:

Wat informatie zoeken betreft leidt dit tot de zgn. filterbubble.

Voor het onderwijs lijkt het me wel een aanwinst; gedifferentieerd leren wordt mogelijk.

more...
No comment yet.
Scooped by MrBieb
Scoop.it!

College and Career Ready: Soft Skills Are Crucial

College and Career Ready: Soft Skills Are Crucial | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it

"...He said that we do ourselves a disservice by using the terms "soft-skills" when referring to reasoning, logic, collaboration, communication, and thinking skills.  He emphatically stated that in the information technology industry, these skills are crucial and anything but soft because they are the most difficult to master and, unfortunately, fairly rare in employee candidates. ."

MrBieb's insight:

en dan begin je weer met TAAL; de 'moeder van alle ontwikkeling'.

more...
No comment yet.