Gratis en betaalde diensten in het onderwijs, wat werkt? | Mediawijsheid in het HBO | Scoop.it

Nu Apple iBooks 2 en iBooks Author heeft uitgebracht, komen educatieve e-books weer even extra onder de aandacht. Maar er bestaan binnen én buiten de wereld van e-books nog veel meer ontwikkelingen die inspelen op de behoefte aan flexibel leermateriaal. In tegenstelling tot het traditionele schoolboek zijn de meeste van deze producten digitaal, interactief, multimediaal en adaptief. Ook niet onbelangrijk: ze zijn makkelijker te maken en distribueren. En dat leidt weer tot andere distributievormen en verdienmodellen.


Via SLRE