De valse profeten van de social media | Mediawijsheid ed | Scoop.it

Een grappig artikel uit de Revu, over waarom je je nooit een social media expert moet noemen.