Social Media Logo Parodie in de bibliotheek | Mediawijsheid ed | Scoop.it

Een reclame campagne van de Milwaukee Public Library waarbij zij gebruik maken van aangepaste logo's van sociale media. 

Leuk bedacht!