Actualiteit in de aardrijkskundeles via ICT | Mediawijsheid ed | Scoop.it

Een artikel waarin verschillende voorbeelden gegeven worden hoe je ICT kunt toepassen om de actualiteiten in de aardrijkskundeles te verwerken.