Dossier: Elektronische Leeromgeving (elo) - De rol van social media in de elo (deel 1) | E-learning, Blended learning, Apps en Tools in het Onderwijs | Scoop.it

De elektronische leeromgeving heeft een belangrijke plek verworven op veel scholen in het voortgezet onderwijs. Parallel daaraan constateren we een grote toename in het gebruik van social media. Ook in het onderwijs groeit de belangstelling. Vanuit die gedachte is het interessant de elo-leveranciers/gebruikers te polsen over hoe zij het gebruik van social media binnen hun elo zien.


Via SLRE