Utvecklingsprojekt - SPSM | Mathematics | Scoop.it

Har ni tankar om hur ni vill utveckla lärandemiljön? Skulle ni vilja arbeta för att alla barn och elever ska känna delaktighet och gemenskap i skolan? Skolhuvudmän kan söka om statligt bidrag från SPSM till utvecklingsprojekt för barn och elever medfunktionsnedsättning.


Via Gert Nilsson