Master Onderwijsk...
Follow
Find
2.7K views | +0 today
Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Artikelen t.b.v. de masteropleiding L&I
Curated by Manuela Bazen
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Effectief leren van multimediale leerbronnen - deel 3 - Artikelen - 4W Weten Wat Werkt Waarom - Kennisnet

Effectief leren van multimediale leerbronnen - deel 3 - Artikelen - 4W Weten Wat Werkt Waarom - Kennisnet | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Manuela Bazen's insight:

Samengevat:
In het hedendaags onderwijs is veel aandacht voor vaardigheden op het vlak van zelfregulerend en zelfsturend leren. Zelfregulerend leren speelt zich af op het microniveau van taakuitvoering, zelfsturend leren speelt zich af op het macroniveau van taaksequenties. De uitkomsten van het zelfregulerend leerproces (‘hoe heb ik deze taak volbracht’) bieden aanknopingspunten voor het zelfsturend leerproces (‘wat heb ik nodig om verder te komen op mijn leertraject’).
Multimediale leerbronnen die zelfsturing ondersteunen stellen leerlingen in staat controle uit te oefenen over instructie en leermateriaal.
Met elektronische ontwikkelportfolio’s doen leerlingen ervaringen op met vaardigheden voor zelfsturend en zelfregulerend leren.
Effectief zijn leeromgevingen die de aansturing geleidelijk verplaatsen van controle door de leraar/het systeem via gedeelde controle naar controle door de leerling.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Effectief leren van multimediale leerbronnen - inleiding en deel 1 - Artikelen - 4W Weten Wat Werkt Waarom - Kennisnet

Effectief leren van multimediale leerbronnen - inleiding en deel 1 - Artikelen - 4W Weten Wat Werkt Waarom - Kennisnet | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Er zijn steeds meer mogelijkheden om multimedia in te zetten in de les. Maar is dat altijd effectief? Cruciaal is dat de leerbron aansluit bij de werking van het geheugen. Alleen dan kunnen leerlingen hun weg vinden door de leerstof en zich deze eigen maken. De aansturing van dit leerproces kan verplaatst worden van de leraar of het systeem naar de leerling.

Manuela Bazen's insight:

Samengevat
Om informatie effectief te kunnen verwerken, moet deze op een manier aangeboden worden die aansluit bij de werking van het geheugen. Alleen dan kan een leerling informatie selecteren voor verdere verwerking, deze organiseren en integreren in zijn bestaande kennis. Om te voorkomen dat het werkgeheugen overbelast raakt kunnen multimediale leerbronnen (a) de aandacht van de leerling richten, (b) de complexiteit van het materiaal verkleinen, (c) ondersteuning bieden, (d) irrelevante informatie weghouden en (e) een beroep doen op zowel het visuele als het auditieve systeem.
Deze punten zijn te vertalen in elf kenmerken, die als handvatten kunnen dienen voor de makers en gebruikers van multimediale leerbronnen.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Personalized Learning: 5 Future Technology Predictions from IBM - YouTube

Personalized Learning: 5 Future Technology Predictions from IBM - YouTube | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Every year IBM makes predictions about 5 technology innovations that stand to change the way we live within the next 5 years. This set of predictions, narrated by Mo Rocca, is all about personalization. See the other predictions athttp://www.ibm.com/smarterplanet/us/e...

 
Manuela Bazen's insight:

In five years, classrooms will learn about you, and personalize coursework accordingly. It's the end of the era of one-size-fits-all education, and the beginning of personalized experiential learning.

more...
No comment yet.
Rescooped by Manuela Bazen from ICT in de lerarenopleiding
Scoop.it!

Aantekeningen webinar OU/Kennisnet "De Pionier als Bruggenbouwer" door Jos Fransen.

Aantekeningen webinar OU/Kennisnet "De Pionier als Bruggenbouwer" door Jos Fransen. | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

"Vanavond volgde ik de webinar van mijn collega Jos Fransen, associate-lector eLearning en onderzoeksbegeleider bij de masteropleiding Leren & Innoveren. De titel van de webinar is “De pionier als bruggenbouwer" (ook de titel van het artikel van Jos in 4W) en het betreft de implementatie van de didactische inzet van ICT. Hieronder mijn aantekeningen, zover ik heb meegeschreven. "


Via Jeroen Bottema
more...
Manuela Bazen's comment, December 10, 2013 4:12 PM
Dank Jeroen!
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

ARTIKELEN: Het ontwikkelen van een groeimindset - Hoe individuen en organisaties ervan profiteren

Hangt succes of falen vooral af van of je wel of niet beschikt over één of ander vastliggend talent? Is het waar dat wie voor een dubbeltje geboren wordt nooit een kwartje wordt? En hoe is deze kwestie relevant voor organisaties? Dit artikel gaat over het belang van de groeimindset, het geloof in de ontwikkelbaarheid van menselijke capaciteiten door inspanning en ervaring. Een grote hoeveelheid onderzoek laat zien dat het geloof in de ontwikkelbaarheid van capaciteiten een belangrijke voorwaarde is voor de ontwikkeling van die capaciteiten. Dit geloof blijkt realistisch. Alles wat mensen doen is een ontwikkelbare vaardigheid. Wat betekent dit inzicht voor hoe we mensen managen en opleiden? En hoe kunnen we in onze organisaties een groeimindsetcultuur ontwikkelen?

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Mariska en rekenen

Mariska en rekenen | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Dit blog gaat over onderzoek in en over onderwijs. Onderzoek start met waarnemen en je verbazen. Over mijn verbazing onderstaande post. 

Dit blog gaat over Mariska (12 jaar) op het VO met rekenniveau groep 4.

Manuela Bazen's insight:

Bezig met me te verdiepen in rekenmethodes op de basisschool. Dit artikel geeft me stof tot nadenken.

more...
No comment yet.
Rescooped by Manuela Bazen from Content Curation World
Scoop.it!

Need To Explain To Others What Content Curation Is? Use This Visual Collection

Need To Explain To Others What Content Curation Is? Use This Visual Collection | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
What is content curation about? Diagram, charts and infographics to make sense of the curation conundrum

Via Robin Good
Manuela Bazen's insight:

Mooi bij elkaar!

more...
Ali Anani's curator insight, March 4, 2014 12:39 AM

Curate using this visual map

Monica S Mcfeeters's curator insight, March 30, 2014 9:18 AM

This will be helpful to share to those wondering about content curation.

Jeff Domansky's curator insight, September 1, 2014 11:53 PM

Valuable collection of the art of curation from Robin Good.

Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Carol Dweck on the power of "Yet"

It's just one little word, but says world-renowned Stanford psychologist Carol Dweck, it has the power to inspire your child to do incredible things.
Manuela Bazen's insight:

Vanaf nu denk je anders over het woordje 'yet'. Prachtig!

Via http://xyofeinstein.wordpress.com/2013/10/21/carol-dweck-over-de-kracht-van-het-woord-yet-of-nog-niet/

more...
No comment yet.
Rescooped by Manuela Bazen from Flipping de klas
Scoop.it!

De beste uitlegvideo’s en oefenvragen voor het Voortgezet Onderwijs: Snapput online bijles en oefenvragen

De beste uitlegvideo’s en oefenvragen voor het Voortgezet Onderwijs: Snapput online bijles en oefenvragen | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Snapput is gemaakt voor leerlingen en docenten in het Voortgezet Onderwijs. In heldere uitlegvideo’s komen alle onderwerpen en struikelblokken van een specifiek vak aan bod.

Via Frans Droog
more...
Frans Droog's curator insight, October 13, 2013 2:54 PM

Verzamelsite voor video's, voor flippende docenten of leerlingen.

Els Snels's curator insight, October 13, 2013 2:58 PM

info via frans droog

Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Lessen uit Het Leren van de Toekomst; ervaringen en tips bij innoveren met ict

Lessen uit Het Leren van de Toekomst; ervaringen en tips bij innoveren met ict | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
“Doel van dit project: het versterken van de innovatiekracht van pabo's voor toekomstgerichter onderwijs. Het lectoraat e-learning van Hogeschool Inholland onderzocht de opbrengsten en ervaren ...”
Manuela Bazen's insight:
Niet alleen als het gaat om innoveren met ICT, maar bij alle innovaties zijn m.i. kritische succesfactoren: - het beschikbaar stellen van tijd om te experimenteren door de organisatie - de betrokkenheid van leidinggevenden is essentieel - er dient sprake te zijn van voldoende creatief potentieel aanwezigheid in een team. - er dient sprake te zijn van een cultuur van samenwerkend leren en elkaar feedback geven.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

How to Write a Research Paper in Two Days | eHow

How to Write a Research Paper in Two Days | eHow | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Writing a research paper involves four basic steps: selecting a topic, researching the topic, writing the paper and revising the paper.
Manuela Bazen's insight:
Of het nou echt verstandig is je paper in 2 dagen te schrijven betwijfel ik, maar de tips die in deze eHow staan zijn evenzeer zeer bruikbaar!
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Oproep aan alle docenten: ‘Deel voor elke les je hand-outs!’

Oproep aan alle docenten: ‘Deel voor elke les je hand-outs!’ | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Het nieuwe academiejaar is deze week van start gegaan. Heel wat jongeren krijgen opnieuw heel wat informatie te verwerken. Een deel daarvan is beschikbaar online, via handboeken of hand-outs. Toch moeten jongeren ook zelf heel wat kennis verzamelen door tijdens de lessen en de colleges notities te maken. De afgelopen jaren is er al heel wat onderzoek gebeurd naar de kwaliteit en het effect van noteren; hoe je deze vaardigheid kunt aanscherpen en of het bijvoorbeeld beter is om als docent vooraf een hand-out ter beschikking te stellen. We zetten de enkele conclusies op een rijtje.

Manuela Bazen's insight:

De eindconclusie? Noteren tijdens de les kan ervoor zorgen dat iemand actief betrokken bij het verhaal en de leerstof zo dieper verwerkt op voorwaarde dat hij/zij op een efficiënte manier kan noteren. Wil je er zeker van zijn dat je studenten kwaliteitsvolle lesnotities hebben, bezorg hen dan vooraf op zijn minst een beknopte samenvatting en structuur van het verhaal dat je wilt brengen. 

more...
Frans Droog's comment, September 28, 2013 12:29 AM
De conclusie: "Tijdens de les ervoor zorgen dat iemand actief betrokken.." Dit klinkt als een pleidooi voor Flipping the Classroom. Geef de hand-outs vooraf!
Manuela Bazen's comment, September 29, 2013 4:30 AM
Mee eens, Frans!
Rescooped by Manuela Bazen from Web20 in de klas
Scoop.it!

Mathigon

Mathigon | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
A collection of interactive and engaging resources for students and teachers: from interactive eBooks to Videos and Classroom Activities.

Via Frans Droog
Manuela Bazen's insight:

Hier is maar 1 woord van toepassing: wauw!

more...
Frans Droog's curator insight, September 22, 2013 7:23 AM

Belachelijk mooi gemaakt materiaal voor wiskunde, voor docenten en leerlingen.

Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Effectief leren van multimediale leerbronnen - deel 2 - Artikelen - 4W Weten Wat Werkt Waarom - Kennisnet

Effectief leren van multimediale leerbronnen - deel 2 - Artikelen - 4W Weten Wat Werkt Waarom - Kennisnet | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Manuela Bazen's insight:

Samengevat:
Kenmerkend voor effectieve multimediale leerbronnen is dat ze leerlingen aanzetten tot een diepe verwerking van het leermateriaal. Dat gebeurt middels twee complementaire processen die ervoor zorgen dat het werkgeheugen minder belast wordt: schemaconstructie en schema-automatisering. Er ontstaat expertise: de beschikking hebben over rijke en geavanceerde schema’s, oftewel declaratieve en procedurele kennis.
Schemaconstructie houdt in dat leerlingen cognitieve schema’s bouwen en uitbreiden. Dat gebeurt respectievelijk door middel van gevarieerde leertaken en ondersteunende informatie, op een manier die de voorkennis van de leerling activeert en de leerling aan het denken zet. In de informatie worden tekst en beeld gecombineerd. Heeft de doelgroep weinig voorkennis dan werken statische plaatjes het beste. Heeft de doelgroep veel voorkennis dan werken dynamische visualisaties het beste.
Schema-automatisering treedt op als een leerling een schema herhaaldelijk en met succes toepast. Wat hiervoor nodig is, is kenniscompilatie en versterking. Multimediale leerbronnen die hierop insteken bieden respectievelijk procedurele informatie en deeltaakoefening. Procedurele informatie leert de leerling hoe hij routinevaardigheden uit moet voeren. Via deeltaakoefeningen oefent een leerling deze routinevaardigheden in, zodat hij deze ‘op de automatische piloot’ kan uitvoeren.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Technologiekompas voor onderwijs legt te veel nadruk op invloed technologie #kntrendrapport | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning

Technologiekompas voor onderwijs legt te veel nadruk op invloed technologie #kntrendrapport | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Vandaag is het “Kennisnet Trendrapport 2014/2015, technologiekompas voor het onderwijs” verschenen. Ondanks dat hier al door Pierre Gorissen over is geblogd, heb ik ook behoefte om dat te doen. Wat valt mij op?

Volgens Kennisnet hebben nieuwe technologieën een enorme invloed op het functioneren van het onderwijs. Daarom analyseert Kennisnet nieuwe technologietrends en de invloed ervan op actuele onderwijsvraagstukken. Kennisnet heeft samen met onderzoeks- en adviesbureau Gartner negen relevante technologieën geïdentificeerd die volgens hen voor het Nederlandse onderwijs het meest relevant zijn. De auteurs maken, net als ik dat doe, een onderscheid tussen hypes en trends.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Why are so many of our teachers and schools so successful? John Hattie at TEDxNorrkoping

Why are so many of our teachers and schools so successful? John Hattie at TEDxNorrkoping | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Professor John Hattie, has been Professor of Education and Director of the Melbourne Education Research Institute at the University of Melbourne, Australia, ...
Manuela Bazen's insight:

His research interests include performance indicators and evaluation in education, as well as creativity measurement and models of teaching and learning. He is a proponent of evidence based quantitative research methodologies on the influences on student achievement. In his talk he presents results from his research on what really matters for the student achievements.


Zijn boek 'Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses relating to achievement' (2009) is nu ook in het Nederlands vertaald.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Sluit niet aan bij de leerstijl van de student!

Sluit niet aan bij de leerstijl van de student! | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Er bestaat een claim dat mensen verschillende leerstijlen hebben oftwel dat individuen verschillende voorkeuren hebben hoe zij informatie verwerken. Dat mensen verschillende behoeften hebben aan feedback en instructie is zeker waar. Dat er zoiets bestaat als verschillende leerstijlen is alleen waar in de zin dat mensen zelf denken dat ze een voorkeursstijl hebben. Dat geven mensen aan als ze erom gevraagd wordt, bijvoorbeeld als ze lijstjes moeten invullen waarin hun leerstijl wordt gemeten. Vragenlijstjes die zijn ontwikkeld door organisaties die commercieel belang hebben bij de afname van hun product. Vragenlijstjes die niet wetenschappelijk zijn en aan alle kanten rammelen.

Manuela Bazen's insight:

Een andere insteek waar ik het niet helemaal mee eens ben, maar wel:

 

1. Verschillende studenten leren inderdaad verschillend, en dat is afhankelijk van het kennisniveau dat ze al hebben. Stem dus als docent je feedback en instructie af op waar de individuele student op een bepaald moment behoefte aan heeft en niet op een vermeende leerstijl van die student.
2. Er bestaat niet zoiets als een mismatch tussen onderwijsstijl en leerstijl. Er bestaan wel effectieve leerstrategieën die voor iedereen gelden.
3. Kijk goed naar de individuele student met wie je werkt en bedenk daarbij dat de manier waarop je die student onderwijs geeft sterk afhankelijk is van het bestaande kennisniveau van die student.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Learning-Analytics-Whitepaper-v1.0.pdf

Manuela Bazen's insight:

Learning Analytics is het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van en over data van leerlingen en hun context, met als doel het begrijpen en optimaliseren van het leren en de omgeving waarin dit plaatsvindt. De terugkoppeling van deze analyses kan leiden tot effectiever handelen door de leraar, leerling of bijvoorbeeld de ontwikkelaar van lesmateriaal. 

 

De belangrijkste conclusies uit de pilotstudie:

- Learning Analytics slaat een brug tussen het onderwijs van nu en het ideale onderwijs dat leraren voor ogen hebben.

- Ervaringen met werken met een online leerplatform in de les zijn positief.

- Noodzakelijke veranderingen in het onderwijs zijn nodig voordat Learning Analytics een grote rol kan spelen.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Big Data in Education

Big Data in Education | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Education is increasingly occurring online or in educational software, resulting in an explosion of data that can be used to improve educational effectiveness and support basic research on learning. In this course, you will learn how and when to use key methods for educational data mining and learning analytics on this data.

Manuela Bazen's insight:

Learning analytics is het verzamelen, analyseren en rapporteren van data van studenten en hun omgeving om zo het onderwijs en de omgeving waarin dit onderwijs plaatsvindt te begrijpen en verbeteren (Surf, 2013). 

 

Via Jeroen Bottema

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Heb jij al een online Persoonlijk Leernetwerk (PLN)? | Manssen.nl ~ Vanaf de Zijlijn...

Heb jij al een online Persoonlijk Leernetwerk (PLN)? | Manssen.nl ~ Vanaf de Zijlijn... | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Manuela Bazen's insight:

Mooi overzicht hoe je verschillende ICT tools kunt gebruiken om een Persoonlijk Leernetwerk op te zetten.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Schrijven versus typen: wat zegt de neurowetenschap?

Computers en tablets zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en het onderwijs. Daarmee rijst de vraag of het nog wel nodig is om kinderen letters te leren schrijven – we hebben immers toetsenborden tot onze beschikking?

Manuela Bazen's insight:

De conclusie? De onderzoeken wijzen in dezelfde richting, namelijk: schrijven is iets anders dan typen. Maar er is geen enkel bewijs dat kinderen zonder de motorische vaardigheid van het schrijven niet in staat zouden zijn te leren lezen. De onderzoeken laten enkel zien dat een motorische component in het leesonderwijs het leren lezen vergemakkelijkt.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Tweetallen zijn effectiever achter de computer. Onderzoek onderwijs toepassen 4.

Tweetallen zijn effectiever achter de computer. Onderzoek onderwijs toepassen 4. | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Onderwijs leert onderzoeken. Onderwijs wordt onderzocht. En dan? Het verbaast mij al sinds ik uit de wereld van het onderzoek ben gestapt en de wereld van het onderwijs in dat er zo weinig met onde...
Manuela Bazen's insight:

Nog maar een keer onder de aandacht: tweetallen zijn effectiever achter de computer. De reden?

De belangrijkste reden die hiervoor door onderzoekers wordt gegeven zijn de krachtige effecten van peer learning die bij tweetallen optimaal kunnen optreden. Leerlingen kunnen van elkaar gebruik maken bij het oplossen van problemen, het proberen van een andere strategiën en het doorlopen van een aantal mogelijke stappen. Samenwerken zorgt in zijn algemeenheid voor effectiever leren doordat leerlingen worden blootgesteld aan meerdere perspectieven en meerdere opties om problemen te verklaren. Er zijn meerdere bronnen voor feedback beschikbaar en meerdere mogelijkheden aanwezig om kennis op te bouwen en te delen. Er is ook een grotere kans dat fouten ontdekt worden.

more...
No comment yet.
Rescooped by Manuela Bazen from ICT in de school
Scoop.it!

Korte animatie over netwerkleren

Korte animatie over netwerkleren | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Wilfred Rubens Netwerkleren voor docenten:

Netwerkleren is overal, en van alle tijden. Informele professionele netwerken spelen onder meer een rol bij het oppakken van brandende kwesties van organisaties, bij het oplossen van persoonlijke issues en bij het invoeren van onderwijsinnovaties.

Informeel leren komt binnen organisaties moeilijk van de grond vanwege de sterke nadruk op formeel leren. Er wordt binnen schoolorganisaties en het onderwijssysteem vaak eenzijdig gekeken naar de waarde van formeel leren gekeken. En dat is te eenzijdig, en niet terecht. Informeel leren is gebonden aan netwerken. Informeel leren is ook een relevant om je aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Bron: http://www.te-learning.nl/blog/?p=6411

Manuela Bazen's insight:

Via Willem van Dinther ben ik nogmaals op een blog van Wilfred Rubens geattendeerd (waarvoor dank!) over Netwerkleren voor docenten. Hij refereert hierbij naar het onderzoek van prof. dr. Maarten de Laat 'De leraar als lerende netwerker in de sociale ruimte'. Zie ook de opname van de officiële oratie, persbericht en powerpointpresentatie: http://www.ou.nl/web/look-onderzoek/oratie-maarten-de-laat.

more...
Manuela Bazen's curator insight, September 29, 2013 5:36 AM

Via Willem van Dinther ben ik nogmaals op een blog van Wilfred Rubens geattendeerd (waarvoor dank!) over Netwerkleren voor docenten. Hij refereert hierbij naar het onderzoek van prof. dr. Maarten de Laat 'De leraar als lerende netwerker in de sociale ruimte'. Zie ook de opname van de officiële oratie, persbericht en powerpointpresentatie: http://www.ou.nl/web/look-onderzoek/oratie-maarten-de-laat.

Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

5 inzichten waarom het potentieel van de leraar niet wordt benut

5 inzichten waarom het potentieel van de leraar niet wordt benut | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Top 5:

1. Propvolle roosters en strakke leerplannen
2. Te veel rompslomp
3. Ondoordachte professionalisering
4. Te weinig beweging
5. Er wordt onvoldoende leiding gegeven aan professionaliteit


Manuela Bazen's insight:

Zo ontzettend waar.....! Wanneer gaan we hier nu iets aan doen?

more...
Frans Droog's comment, September 28, 2013 12:26 AM
Niet wanneer lijkt mij. Nu! Meer: hoe en wie. Wie lijkt mij de leraar zelf. Door zelf de regie te nemen en een voorbeeld voor zijn collega's te gaan zijn. Hoe: via initiatieven als The Crowd, edcampNL, Meesterschappers, Reflexies, OperationEdu.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Kennisnet Innovatie Learning Analytics Animatie

In deze animatie van Kennisnet Innovatie wordt uitgelegd wat we verstaan onder Learning Analytics.
Manuela Bazen's insight:

Heel duidelijk uitgelegd!

more...
No comment yet.