Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
4.3K views | +0 today
Follow
Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Artikelen t.b.v. de masteropleiding L&I
Curated by Manuela Bazen
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Wat is het effect van huiswerk op het leerrendement en de schoolprestaties van de leerling? - NRO

Wat is het effect van huiswerk op het leerrendement en de schoolprestaties van de leerling? - NRO | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Huiswerk maken zorgt ervoor dat leerlingen in het voortgezet onderwijs betere cijfers halen. Hoe meer tijd leerlingen besteden aan huiswerk, des te hoger de leerprestaties. Oudere leerlingen profiteren meer van het maken van huiswerk dan jongere leerlingen. Daarnaast beïnvloedt de feedback van de docent op het huiswerk ook het effect van huiswerk op de leerprestaties.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Rubrics in de klas: zo ga je er mee aan de slag! - Vernieuwenderwijs

Rubrics in de klas: zo ga je er mee aan de slag! - Vernieuwenderwijs | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Nakijken, leerlingen beoordelen en feedback geven zijn ingewikkelde processen. Hoe zorg je dat je als docent duidelijk maakt aan leerlingen wat ze moeten kunnen, en organiseer je het ook nog eens zo dat dit tot goede feedback leidt? Rubrics zijn daarbij een oplossing, wanneer deze goed ingezet worden. Maar hoe pak je dat aan? In dit artikel alles wat je moet weten om aan de slag te gaan met rubrics.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Heeft het nakijken van schriften zin? - NRO

Heeft het nakijken van schriften zin? - NRO | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Nakijken kan zinvol zijn als daarmee feedback wordt gegeven op het leerproces van de leerling. De leerling moet deze feedback wel direct verwerken. Nakijken heeft ook zin als de leerkracht de informatie die hij daaruit verkrijgt, benut in zijn lessen en/of instructie. Als er alleen fouten worden aangestreept of gecorrigeerd, heeft nakijken geen of zelfs een negatief effect.

Als leerkrachten schriften nakijken om feedback te geven aan leerlingen, kan dat effectief zijn. Daarbij is het wel van belang hoe zij feedback geven. Feedback geven door alleen een krul te zetten of fouten te corrigeren geeft geen informatie over de taak en is dus eigenlijk geen feedback. Deze vorm van nakijken is nutteloos voor het leren van leerlingen en kan zelfs een negatief effect hebben op de uitvoering van een volgende taak. Feedback is effectief als deze bijdraagt aan het leren van leerlingen. Bijvoorbeeld in de vorm van meer leeropbrengsten of meer inzicht in het eigen leerproces.

Feedback is het effectiefst wanneer deze de lerende antwoord geeft op drie vragen:
- waar ga ik naartoe? (wat is het doel van deze taak)
- hoe doe ik het? (informatie over de huidige leerprestaties en leerprocessen)
- wat is de volgende stap? (individuele tips om het beoogde leerdoel te bereiken)

De focus van feedback moet liggen op veranderingen die de leerling moet doorlopen en niet op veranderingen in diens werk. Voor effectieve feedback is ook een goede vertrouwensrelatie is tussen de leerling en de leerkracht nodig.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

De (nog) niet gerealiseerde potentie van onderwijstechnologie voor het rekenonderwijs?

De (nog) niet gerealiseerde potentie van onderwijstechnologie voor het rekenonderwijs? | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Moeten we hoge verwachtingen hebben van het inzetten van onderwijstechnologie in het rekenonderwijs? Een recente meta-analyse suggereert dat misschien niet realistisch is.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Begrippen onderwijs - onderwijskundige begrippen

Begrippen onderwijs - onderwijskundige begrippen | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Onderwijskundige begrippen bibliotheek. Elk begrip is beschreven in 100 woorden. Binnen een minuut weet u de betekenis van het begrip.
Manuela Bazen's insight:
Handig!
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Hoe lees je een onderzoeksartikel? Enkele tips voor docenten

Hoe lees je een onderzoeksartikel? Enkele tips voor docenten | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

 Door Paul Kirschner:Het is niet makkelijk om een onderzoeksartikel te ontcijferen om te zien of je er iets aan hebt en ik kan mij levendig voorstellen dat menig docent(e) na titel en abstract snel afhaakt. Maar als het de bedoeling is om de professie van docenten uit de handen van onderwijsgoeroes, consulenten, leermiddelenverkopers, over het paard getilde betweters en algehele eduquacks te houden, dan is het toch nodig voor docenten om vaardig te worden in het lezen van onderzoeksartikelen.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

De vier grote voordelen van digitaal observeren - CPS.nl

De vier grote voordelen van digitaal observeren - CPS.nl | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Onderzoek laat zien dat het geven van mondelinge feedback op basis van een lesobservatie een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de leraar. In de praktijk blijkt dat het niet altijd even makkelijk is om op frequente basis lessen te observeren. Inmiddels zijn er diverse digitale observatie-instrumenten op de markt gebracht die daarbij kunnen helpen. Wat zijn nou de belangrijkste voordelen van digitaal observeren?
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Promovenda: jezelf overhoren effectievere leerstrategie dan markeren of herhalen

Studenten die een tekst bestuderen doen dat vaak door de tekst herhaaldelijk door te nemen of door belangrijke informatie te markeren. Zij denken dat deze technieken het meest effectief zijn, waarschijnlijk ook omdat ze makkelijk toepasbaar zijn. Promovenda Pauline Reijners laat zien dat er andere, effectievere technieken zijn. Zoals technieken die het ophalen van eerder opgeslagen informatie uit het geheugen stimuleren. Op vrijdag 2 september 2016 verdedigt Reijners haar proefschrift, getiteld 'Retrieval as a cognitive and metacognitive study technique to learn from expository text'. Ze doet dat bij de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

De Nederlandse versies van de studieposters van The Learning Scientists

De Nederlandse versies van de studieposters van The Learning Scientists | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Enkele weken geleden bracht ik de 6 Engelstalige posters die Yana Weinstein (University of Massachusetts Lowell) & Megan Smith (Rhode Island College) samen met Oliver Caviglioli uitwerkten. Omdat deze posters zo fijn waren om te gebruiken in het onderwijs, bood ik aan om deze te vertalen naar het Nederlands.

Deze vertalingen zijn er nu! Je kan de posters bekijken na de lees meer knop en hier als pdf downloaden:
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Facebookgroepen als klankbord voor leerkrachten

Facebookgroepen als klankbord voor leerkrachten | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Het leerkrachtenberoep is een sociaal beroep waar interactie en dialoog centraal staan. Toch voelen leerkrachten zich soms ook eenzaam. Klasdeuren blijven doorgaans gesloten en achter deze deuren staan leerkrachten er meestal alleen voor. Facebookgroepen kunnen bijdragen aan nieuwe contacten en uitwisselingen met andere leerkrachten. Deze groepen hebben evenwel niet de bedoeling om andere initiatieven te vervangen, maar vormen een nieuwe manier om expertise te delen.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Die ochtend in de krantenwinkel: weer discussies over iPad-scholen

Gisteren stond er een groot interview met Maurice De Hond in de Volkskrant over 4 jaar Steve Jobsscholen. In het artikel reageert hij geprikkeld op kritiek van Paul Kirschner en Casper Hulshof die hij kamergeleerden noemt. Voor alle duidelijkheid, ik heb een directe band met zowel Paul als Casper, en ik doe ook aan wetenschap. Maar omdat ik niet de hele tijd dromend uit het venster kan kijken, ga ik toch maar wat schrijven.

Probleem is namelijk dat er veel zaken door elkaar en op elkaar gegooid worden. Maurice De Hond herleidt zo kritiek tot tegenstanders, maar tegelijk wordt hij zelf ook vaak nogal persoonlijk weggezet. Laten we deze stap hier overslaan.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

CPB: Leerling toch gebaat bij vroege schoolkeuze | Binnenland | de Volkskrant

CPB: Leerling toch gebaat bij vroege schoolkeuze | Binnenland | de Volkskrant | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Basisschoolkinderen leren beter als ze les krijgen in klassen met leerlingen van gelijk niveau. Met het invoeren van parallelklassen zou - zonder dat dit veel kost - een gemiddelde leerwinst van bijna een half onderwijsniveau te behalen zijn.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Persbericht NRO: Ingewikkelde som? Berekening opschrijven helpt

Zwakke rekenaars uit groep 8 presteren beter als ze bij ingewikkelde sommen de berekeningen opschrijven. Dat ontdekte psycholoog Marije Fagginger Auer. De specialist in Methodologie en Statistiek ziet perspectief: “Na een training kiezen deze leerlingen vaker voor deze oplossingsstrategie.” Fagginger Auer promoveert op 15 juni aan de Universiteit Leiden.

Het rekenniveau van leerlingen in groep 8 is de afgelopen decennia op bepaalde onderdelen sterk gedaald, in het bijzonder bij vermenigvuldigen en delen met meercijferige getallen (bijvoorbeeld 23×56 en 544÷34). Dit hangt samen met veranderingen in de strategieën die leerlingen gebruiken om opgaven op te lossen: leerlingen beantwoorden vaker opgaven zonder daarbij een berekening te noteren en ze maken daarbij veel fouten.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Leerlingen het nut van huiswerk laten zien: zo doe je dat!

Leerlingen het nut van huiswerk laten zien: zo doe je dat! | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Hoewel veel leerlingen het waarschijnlijk nooit zullen toegeven, zijn velen van hen niet tegen het concept huiswerk. Alleen de manier waarop leerlingen thuis aan de slag moeten, wordt meestal niet als inspirerend, motiverend of nuttig gezien. En dat moet natuurlijk ook anders kunnen! Daarom delen we in dit artikel vijf tips om huiswerk nuttiger en relevanter te maken voor je leerlingen. 
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Marzano en Hattie: de overeenkomsten uit meta-onderzoek - Vernieuwenderwijs

Marzano en Hattie: de overeenkomsten uit meta-onderzoek - Vernieuwenderwijs | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
John Hattie en Robert Marzano zijn waarschijnlijk de meest gelezen onderzoekers op het gebied van onderwijs op dit moment. Beiden proberen door middel van meta-onderzoek te ontdekken wat er precies werkt in het onderwijs. Hier hebben ze allebei een andere methode voor. John Hattie kijkt vooral naar resultaten uit ‘harde’ toetsen, zoals de PISA of het CITO. Marzano kijkt vooral naar docenten en gebruikt daarbij zelf ontwikkelde instrumenten. Dat dit verschillende resultaten oplevert is dan ook geen verrassing, maar er zijn ook veel overeenkomsten. Hieronder de 8 belangrijkste overeenkomsten:
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Onderzoek naar professionele ontwikkeling van docenten op het werk

Onderzoek naar professionele ontwikkeling van docenten op het werk | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Onderzoekers van het Welten-instituut hebben in kaart gebracht hoe de professionele ontwikkeling van docenten op het werk werkt. Die ontwikkeling blijkt te worden versterkt door het bieden van werkgerelateerde hulpbronnen. Ze maakten ook zichtbaar dat de professionele ontwikkeling van docenten bijdraagt aan flexibiliteit en competentieontwikkeling. Hun resultaten bevestigen de meerwaarde van professionele ontwikkeling op het werk ten opzichte van bijvoorbeeld het volgen van externe cursussen.

Unieke bijdrage aan het debat
Om de professionele ontwikkeling van docenten inzichtelijk te maken, hebben Arnoud Evers, Béatrice van der Heijden, Karel Kreijns en Marjan Vermeulen, allen werkzaam bij de Open Universiteit, een model ontwikkeld en getoetst. Dat model houdt rekening met werkgerelateerde eisen en hulpbronnen, met de professionele ontwikkeling van docenten op het werk én met flexibiliteit en competentieontwikkeling. Het onderzoek levert een unieke bijdrage aan het wetenschappelijk debat over docentprofessionalisering. Ten eerste doordat het zich richt op de relatie tussen de professionele ontwikkeling op het werk en flexibiliteit en competentieontwikkeling. Het is immers heel belangrijk dat docenten zich kunnen aanpassen aan professionele veranderingen, zoals de steeds diverser wordende studentenpopulatie, de hoge sociale verwachtingen en verantwoordelijkheden, en de snel veranderende maatschappij. Ten tweede doordat het zich richt op verscheidene werkgerelateerde eisen (zoals werkdruk) en hulpbronnen (zoals een gezond leerklimaat en sociale steun van collega's en schoolleider) als stimulans voor de professionele ontwikkeling van docenten op het werk. Met hun onderzoek willen de onderzoekers een bijdrage leveren aan de voorspellende validiteit van deze werkgerelateerde eisen en hulpbronnen.

Gegevens uit de praktijk
45 docenten vanuit negen basisscholen en 166 docenten vanuit 33 middelbare scholen vulden tweemaal, met een tussenliggende periode van een jaar, een complete gevalideerde vragenlijst in. Uit de analyse bleek dat de professionele ontwikkeling van docenten op het werk sterk gerelateerd is aan hun flexibiliteit en competentieontwikkeling. Dit benadrukt nog maar eens de waarde van professionele ontwikkeling op het werk in plaats van bijvoorbeeld het volgen van externe trainingen. Daarnaast bleek dat de werkgerelateerde hulpbronnen een sterke positieve invloed hebben op de professionele ontwikkeling van docenten op het werk.

Het onderzoek Job demands, job resources, and flexible competence: The mediating role of teachers professional development at work is gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Career Development.
Geïnteresseerden in het onderzoek kunnen contact opnemen met Arnoud Evers.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Ken jij deze 6 mythes over huiswerk?

Ken jij deze 6 mythes over huiswerk? | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
“Huiswerk dient niet om thuis de lestijd te verlengen”, zeggen experts. “Je haalt er ook geen betere resultaten mee, maar kweekt hoogstens een degout van school.” 6 hardnekkige mythes over huiswerk ontkracht.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Truth or Truthiness in Onderzoek?

Truth or Truthiness in Onderzoek? | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Door Paul Kirschner:


Is een onderzoek betrouwbaar of lijkt het alleen zo? Stephen Colbert – Amerikaanse komiek – bedacht het mooie woord ‘truthiness’, dat in het Nederlands nauwelijks in een woord te vangen is, maar zoiets betekent als: iets dat aannemelijk klinkt en waar mensen aan vast willen houden zonder rekening te (willen) houden met feiten, logica of ander tegensprekend bewijs. Dit ‘waarheidsachtig’ is heel iets anders dan ‘trustworthy’ (betrouwbaar). Ik constateer, helaas dat de conclusies die wetenschappers trekken uit hun onderzoek – en soms het onderzoek zelf – eerder waarheidsachtig dan betrouwbaar zijn.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Geef professionalisering van leraren een impuls met de kracht van feedback

Geef professionalisering van leraren een impuls met de kracht van feedback | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Feedback uitwisselen is een zeer effectief instrument om de professionaliteit van lerarenteams te vergroten, blijkt onder meer uit internationaal onderzoek en ervaringen van Stichting LeerKRACHT. Die brengt de kracht van feedback nu binnen het bereik van elke school met de app 'Onze les'.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Waarom kinderen te weinig leren van de methode begrijpend lezen - CPS.nl

Waarom kinderen te weinig leren van de methode begrijpend lezen - CPS.nl | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Veel scholen worstelen met het onderwijs in begrijpend lezen. Ze werken met een methode, er is een doorgaande leeslijn, maar toch: de resultaten blijven achter. Herkent u dat? In dit blog laten we zien waarom het volgen van de methode geen kant-en-klare routekaart is.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Gamers doen het beter …

Gamers doen het beter … | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

BLOG VAN TOMMY OPGENHAFFEN, AUTEUR VAN HET BOEK LEREN.HOE?ZO!


Via de nieuwsbrief “Best Evidence in Brief” kwam ik uit bij een recent onderzoek van Alberto Posso bij Australische tieners. Daaruit blijkt dat tieners die op regelmatige basis videogames spelen beter scoren op op leesvaardigheid, wiskunde en wetenschap dan tieners die dagelijks sociale media gebruiken.   

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Mooi overzicht van 5 leer- en kennistheorieën

Mooi overzicht van 5 leer- en kennistheorieën | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Ik voeg zelf kennistheorieën toe omdat bijvoorbeeld het connectivisme veel vertelt over kennis- en kennisdeling maar op vlak van leren weinig effectief meegeeft. De tijdlijn met namen kan ook wel voor wat verwarring zorgen, Vygotsky en Piaget zijn een inspiratie voor constructivisme, maar kunnen evengoed bij het cognitivisme staan. En oja, er zijn nog veel…
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Hattie-bashing en het CPB-rapport

Het CPB had wellicht niet zoveel discussie verwacht na hun rapport, maar de behoorlijk eenzijdige keuze voor onderwijseconomische onderzoeken roept vragen op. In een rand van de discussie duikt veel kritiek op John Hattie op. Vandaag in de Volkskrant verwijst het hoofd van het CPB naar een bekentenis als zou Hattie toegegeven hebben dat de helft van zijn resultaten niet kloppen. Als je dit stuk met Theo Wubbels leest zal je zien dat het een pak genuanceerder is dan dat. Ik ontdekte zelf ook al fouten in het werk van Hattie, maar zou nooit verwachten dat een organisatie zoals het CPB naar het boek Visible Learning als primaire bron zou krijgen. Voor ons eigen werk keken we zelf ook naar de bronnen die Hattie zelf gebruikte (en meer). Het is een goed startpunt en zelfs de wetenschappelijke critici geven aan de de volgorde van belang wellicht klopt.

Maar als het gaat over abilty grouping en Hattie, wordt er niet per se verwezen naar zijn Visible Learning werk, maar de man werkte zelf mee aan meta-studies (zie oa hier) over het onderwerp en met resultaten die in de lijn liggen van verschillende andere studies.

Eigen kritiek wegzetten door andere te bekritiseren, is menselijk. Ik vind zelf dat het rapport van het CPB nu ook wel heel snel weggezet wordt, terwijl er wel degelijk zeer relevante en interessante inzichten in zitten. Misschien is het definitieve karakter dat het in een eerste instantie meekreeg, wel de grootste oorzaak van de huidige storm.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Niet slimme leerkracht, maar sociale leerkracht het beste voor kind | CPB.nl

Niet slimme leerkracht, maar sociale leerkracht het beste voor kind | CPB.nl | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Docenten met goede sociale vaardigheden leren hun leerlingen het meest. Het heeft zin om die sociale vaardigheden te verbeteren. Dit blijkt uit het onderzoek 'Kansrijk Onderwijsbeleid' van het Centraal Planbureau dat vandaag verscheen. In totaal zijn 160 onderwijsmaatregelen voor leerlingen van basisscholen tot aan de universiteit onderzocht.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Cruciale input voor debat lerarenloopbaan en -opleiding

Vandaag publiceerde het Nederlandse CPB een rapport over hoe je kansrijk onderwijs mogelijk maakt. Ze noemen daarin 3 maatregelen die kosteffectief zijn:

-gericht coachen van docenten;
-anders indelen van klassen;
-inlopen van leerachterstanden.

De drie elementen bevatten ook heel veel input voor de huidige onderwijsdiscussies in Vlaanderen, onder andere over al dan niet brede eerste graad, maar het eerste punt verdient volgens mij extra aandacht. We praten momenteel over de lerarenloopbaan en de lerarenopleiding (al dan niet masters) en wat deze wetenschappelijke literatuurstudie stelt kan en moet een inspiratiebron zijn, zeker omdat Vlaanderen nog meer dan enige andere OESO-regio de minst ervaren leerkrachten bij de moeilijkste klassen zet.

more...
No comment yet.