Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
4.3K views | +0 today
Follow
Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Artikelen t.b.v. de masteropleiding L&I
Curated by Manuela Bazen
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Manuela Bazen from Master Leren & Innoveren
Scoop.it!

Wanneer is onderwijs effectief?

Wanneer is onderwijs effectief? | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Wat levert wetenschap op? In deze post vat ik de resultaten van een grootschalig onderzoeksprogramma samen dat als doel had de effectiviteit van leren en onderwijzen te helpen vergroten.
Via Jeroen Bottema
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Britse minister van onderwijs verwijst naar werk Nederlandse onderzoeker…

Britse minister van onderwijs verwijst naar werk Nederlandse onderzoeker… | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Gisteren nogal opvallend onderwijsnieuws: de nieuwe minister Nick Gibb vermeldde in een van zijn eerste speeches in een pleidooi voor een meer evidence informed aanpak een wel zeer bekend artikel van Kirschner, Sweller en Clark, namelijk: Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work. Hij vermeldt trouwens een heel pak andere interessante wetenschappelijke bronnen, meer dan ik ooit een minister zag doen, eerlijk gezegd.

Jelmer Evers had wel enkele niet onterechte bedenkingen bij deze speech:
Manuela Bazen's insight:
En.... niet heel onprettig: in het artikel ook een link naar het in het NL vertaalde artikel...
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Man, man, man… de lokroep om mannen naar het onderwijs te trekken jaagt hen weg

Man, man, man… de lokroep om mannen naar het onderwijs te trekken jaagt hen weg | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw wil men zowat overal meer mannen in de kinderopvang en het kleuteronderwijs, maar nergens slaagt men er in. De Noren spannen nog de kroon met 10% mannen in de rangen. Elders blijft men op een schrale 3% of nog minder steken.

Streven we misschien om de verkeerde redenen en op de verkeerde manier naar meer mannen in onze sector? Volgens de auteurs van het boek Men, masculinities and teaching in early childhood education (2016) pleit men al decennialang op dezelfde manier voor meer professionele mannen in de wereld van de jonge kinderen. Die argumenten bal ik samen als: het is goed voor de kinderen én voor de beroepskrachten.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Juist nu je alles kunt googelen, moet onderwijs over kennis gaan

Juist nu je alles kunt googelen, moet onderwijs over kennis gaan | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Volgens het belangrijkste onderwijsadvies van 2016 zou onderwijs zich minder op kennis moeten richten. Samenwerken, creativiteit en digitale vaardigheden zouden belangrijker moeten worden. Aan die gedachte liggen twee hardnekkige mythes ten grondslag, die ik in dit stuk ontkracht.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Didactief | 'Hoe leer je leerlingen na te denken over hun leerproces?'

Didactief | 'Hoe leer je leerlingen na te denken over hun leerproces?' | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Metacognitieve vaardigheden zijn belangrijk om beter te leren. Maar leerkrachten kunnen er nog niet zo goed mee uit de voeten, ontdekte onderzoeker Anouk Donker.
Even ons geheugen opfrissen: wat zijn ook alweer metacognitieve vaardigheden?
'Simpel gezegd betekent het dat je kunt nadenken over je eigen leerproces en dat proces kunt sturen: wat kan en begrijp ik wel en wat niet? Waar moet ik nog aan werken en hoe kan ik dat het beste doen? Het gaat ook om planning: het kunnen inschatten wat het belangrijkste doel van een leertaak is en hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt. Na afloop moet je jezelf kunnen evalueren: wat ging goed en wat moet ik de volgende keer anders doen? Als een leerling die vaardigheden beheerst, is hij minder afhankelijk van een leerkracht.'
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Persbericht NRO: Autonomie van leraren stimuleren komt de prestaties van scholen ten goede

Als een school stimulerende HRM-activiteiten ontplooit, voelen leraren zich meer verbonden met de doelen en waarden van hun school. Daardoor zijn leraren tevredener, concludeert Tessa Janssen in haar proefschrift. Ook de leiderschapsstijl van de schoolleider is van invloed: schoolleiders die de autonomie van leraren stimuleren, implementeren meer HRM-activiteiten. En die hebben dus een positief effect. Zowel op leraren als op de prestaties van scholen.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Peerfeedback: hoe effectief is het? - Vernieuwenderwijs

Peerfeedback: hoe effectief is het? - Vernieuwenderwijs | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
In deze eerdere blog over het gebruik van rubrics wordt de kracht en het gebruik van rubrics bij het beoordelen beschreven. Het communiceren of het samen creëren van doelen is een belangrijk uitgangspunt voor leren. Als leerlingen deze doelen kennen, kunnen zij deze ook gebruiken voor zelfreflectie of om elkaar feedback te geven: peerfeedback.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Peer Support: Welke vormen zijn er?

Peer Support: Welke vormen zijn er? | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Door Rob van Bakel werd in deze eerdere blog beschreven wat de effectiviteit is van peer feedback. In dit artikel zal ik toelichten waar het om draait binnen Peer Support, welke verschillende vormen Peer Support kent en wat de meerwaarde is voor zowel de leerling als de organisatie.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Samen school maken, dat maakt gelukkig.

Samen school maken, dat maakt gelukkig. | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Door Kleutergewijs: DDe voorbije weken werkte ik samen met de derdejaarsstudenten in de opleiding kleuteronderwijs rond het gegeven ‘samen school maken’, waar het belang wordt benadrukt van samenwerken en communiceren op school in een teamcontext. Deze samenwerkingscultuur wordt in ons huidig onderwijssysteem immers belangrijk geacht, en krijgt meer en meer expliciete uitwerkingen (zie co-teaching bijvoorbeeld).

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

10 vaak gehoorde maar twijfelachtige redenen om multimedia te gebruiken

10 vaak gehoorde maar twijfelachtige redenen om multimedia te gebruiken | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Door Paul Kirschner: Deze blog schreef ik oorspronkelijk voor het novembernummer van Didactief waar ik iedere maand iets schrijf over m.i. spraakmakend wetenschappelijk onderzoek en wat de betekenis daarvan is in/voor het onderwijs. Dit keer gaat het over multimedia en de vraag of de verwachtingen / wensen van mensen die multimediagebruik propageren echt kloppen.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

8 vaardigheden die onmisbaar zijn voor docenten

8 vaardigheden die onmisbaar zijn voor docenten | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Er wordt veel gezegd over wat het betekent om een leerling te zijn in de 21e eeuw. Maar hoe zit het eigenlijk met de docenten? Welke vaardigheden zijn voor hen onmisbaar om les te geven in de 21e eeuw? Deze lijst gaat verder dan technologische ontwikkelingen en social media. Ontdek de vaardigheden die vandaag de dag wat ons betreft onmisbaar zijn voor docenten in dit artikel.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

1 miljard euro extra voor betere lessen op school - D66

1 miljard euro extra voor betere lessen op school - D66 | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen vindt dat iedereen recht heeft op het beste onderwijs. Daarom wil D66 dat er structureel 1 miljard euro per jaar extra wordt geïnvesteerd in betere lessen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Dat doet D66 door te investeren in de leraar.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Docent krijgt te maken met virtuele concurrent | Topics

Studeer je economie en wil je weten hoe je omzet precies berekent, dan hoef je alleen de Lesflix-app te openen. Deze knipoog naar film- en seriestreamer Netflix, is een vondst van ROC Mondriaan. Waar de echte leraar een heel lesuur nodig heeft om stof uit te leggen, komt zijn virtuele evenbeeld (avatar) in maximaal twee minuten tot de kern. Waarom zou dan je überhaupt nog naar school gaan?
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Wat werkt beter bij het aanleren van woorden: plaatje, praatje of tekst? - Nieuws- en agendapagina - OU

Céleste Meijs, onderzoeker bij het Welten-instituut, onderzocht hoe kinderen tussen 5 en 16 jaar het best woordjes aanleren: met plaatjes, met gesproken tekst of met geschreven tekst. Ze rapporteert erover in het tijdschrift Child Neuropsychology.
Manuela Bazen's insight:
Uit de resultaten blijkt dat vanaf 7 jaar de kinderen die de plaatjes hadden gezien de meeste woorden hadden onthouden en de meeste woorden herkenden. Dat effect werd groter naarmate de kinderen ouder werden.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Feedback tussen PO en VO: we hebben elkaar nodig!

Het belang van feedback aan leerlingen is algemeen bekend. Feedback onderling (tussen professionals) is ook belangrijk voor een beroepsgroep die volop in ontwikkeling is. We moeten echter niet vergeten om ook tussen de verschillende onderwijstypen met elkaar in gesprek te blijven of misschien (nog) te komen. Zeker in het belang van de leerlingen die doorstromen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Onderstaande blog schetst een voorbeeld.
Manuela Bazen's insight:
Share your insight
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Hoe de vinger opsteken in de klas sociale ongelijkheid kan vergroten

Hoe de vinger opsteken in de klas sociale ongelijkheid kan vergroten | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Misschien herinner je je nog hoe Dylan William geen vingers wou zien in de The Classroom Experiment om zo iedereen aan het denken te zetten? Een nieuw onderzoek dat net op de valreep in 2016 gepubliceerd werd, toont het mogelijk negatieve effect van vingers vragen in de klas om te weten wie het weet op ongelijkheid.

Het onderzoek van Goudeau and Croizet dat ik via de blog van The Learning Scientists vond, bestond uit drie experimenten. Bij het eerste experiment werden leerlingen uit het vierde leerjaar random aan 2 groepen toegewezen, een groep waar de hand wel opgestoken moest worden en een groep waar kinderen niet mochten tonen dat ze het antwoord wisten op een van de 15 vragen die achtereenvolgens op een scherm werden getoond.

Vervolgens werd gekeken welke invloed dit had op de resultaten in relatie tot de SES:
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

De opgestoken vinger verdwijnt uit de klas

De opgestoken vinger verdwijnt uit de klas | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
ONDERWIJS Wie krijgt de beurt? In plaats van vingers worden in steeds meer klaslokalen witte wisbordjes opgestoken. Zo komen ook de verlegen kinderen aan bod.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Wat is het effect van de vroege doorstroom door de 1 januari grens van leerlingen naar groep 3 voor hun schoolloopbaan? - NRO

Wat is het effect van de vroege doorstroom door de 1 januari grens van leerlingen naar groep 3 voor hun schoolloopbaan? - NRO | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Vroege doorstromers behalen op langere termijn gemiddeld genomen dezelfde toetsscores voor rekenen en taal als qua aanvangsniveau vergelijkbare leerlingen.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Wat is de invloed van ouderbetrokkenheid op het zelfgestuurde leerproces van leerlingen die werken met kindportfolio’s? - NRO

Wat is de invloed van ouderbetrokkenheid op het zelfgestuurde leerproces van leerlingen die werken met kindportfolio’s? - NRO | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Zowel het gebruik van portfolio’s als zelfgestuurd leren hebben positieve effecten op de ontwikkeling van leerlingen: meer zelfvertrouwen, betere zelfregulatie, hogere prestaties. Bovendien kunnen portfolio’s zelfgestuurd leren bevorderen.Welke invloed ouderbetrokkenheid daarop heeft, daar heeft onderzoek nog geen antwoord op. We weten wel dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft als deze de ontwikkeling van de kinderen direct stimuleert. Een motiverende rol van ouders kan het zelfgestuurd leren met portfolio’s dus bevorderen.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Game-Based Learning: wat is dat precies? - Vernieuwenderwijs

Game-Based Learning: wat is dat precies? - Vernieuwenderwijs | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
We hebben inmiddels aardig wat artikelen geschreven over gamification in het onderwijs. Dit is inmiddels een bekende term die vaak wordt gebruik als er in het onderwijs iets met spellen of spelelementen wordt gedaan. Dan is er ook nog game-based learning… Wat is dat dan precies? Hieronder een korte uitleg en enkele bijzondere voorbeelden.
more...
No comment yet.
Rescooped by Manuela Bazen from Master Leren & Innoveren
Scoop.it!

Howard Gardner on his ‘multiple intelligences’: the theory is no longer current!

Deze Engelstalige blogpost is ondertussen een paar 1000 keer bekeken, en dat is wellicht niet zo verwonderlijk. Het siert Gardner dat hij dit geschreven heeft. Toch zal dit voor vele mensen die meervoudige intelligenties in het onderwijs als een verrassing komen.
Concreet: de theorie is nooit door hem echt getest en volgens Gardner zelf is de theorie vandaag verouderd.

Via Jeroen Bottema
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Weerstand tegen veranderingen? Coach je collega! – Klasse

Weerstand tegen veranderingen? Coach je collega! – Klasse | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Wat als je veranderingen wil doorvoeren op school, maar je collega’s wringen tegen? “Laat die weerstand toe. En waardeer ze”, zegt coachtrainer Hans Mennes. “Want weerstand toont dat je collega’s betrokken zijn.”
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Wanpraktijken

Een brandende kwestie: wat weegt zwaarder, de eindtoets van de basisschool of het advies van de leerkrachten. De Cito-eindtoets was ingesteld om subjectieve oordelen van leerkrachten over het niveau van kinderen te compenseren. Het had (en heeft vermoedelijk) daarmee een emanciperende bedoeling: kinderen uit de arbeidersklasse moeten de zelfde kansen krijgen als kinderen uit de midden- en hogere klassen.
Afgelopen jaar is er nogal gerommeld met de eindtoets. Eerst werd ingesteld dat na jaren het oordeel van de leerkrachten weer de doorslag moest geven. Nu komt de overheid er weer op terug omdat ze bang is dat de subjectiviteit weer een rol gaat spelen en dat een slim arbeiderskind weer als vanouds het advies huishoudschool of ambachtsschool krijgt.
Tijd voor een goede discussie over de voorwaarden waaraan een basisschooladvies moet voldoen. Teun Dekker laat zien hoe op zijn school het advies tot stand komt. Is dat goed genoeg om van de eindtoets af te wijken? Wat kunnen basisscholen nog meer doen om hun adviezen betrouwbaarder te maken?
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

De kracht van voorlezen

De kracht van voorlezen | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Voorlezen aan jonge kinderen heeft duurzame en diepgaande effecten op hun ontwikkeling. Zo toont het PISA-onderzoek (OESO) dat jongeren van 15 jaar aan wie op jonge leeftijd regelmatig werd voorgelezen een hoger niveau van begrijpend-leesvaardigheid hebben ontwikkeld dan jongeren bij wie dat niet gebeurde. Ook op tal van andere aspecten van hun cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling blijkt voorlezen een heilzaam effect te hebben:
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Eindtoets als ‘second opinion’ is al meer dan goed is voor een kind

Eindtoets als ‘second opinion’ is al meer dan goed is voor een kind | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
‘Eindtoets nog steeds genegeerd’, kopte de Telegraaf. ‘Deel scholen slaat advies eindtoets in de wind’, kopte het AD. En staatssecretaris Sander Dekker die belooft de Inspectie op de scholen af te sturen die zich niet laten overtuigen door de uitkomsten van de eindtoets. Wat is hier aan de hand en hoe terecht is de verwijtende ondertoon?
more...
No comment yet.