Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
4.2K views | +0 today
Follow
 
Scooped by Manuela Bazen
onto Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Scoop.it!

Learning-Analytics-Whitepaper-v1.0.pdf

Manuela Bazen's insight:

Learning Analytics is het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van en over data van leerlingen en hun context, met als doel het begrijpen en optimaliseren van het leren en de omgeving waarin dit plaatsvindt. De terugkoppeling van deze analyses kan leiden tot effectiever handelen door de leraar, leerling of bijvoorbeeld de ontwikkelaar van lesmateriaal. 

 

De belangrijkste conclusies uit de pilotstudie:

- Learning Analytics slaat een brug tussen het onderwijs van nu en het ideale onderwijs dat leraren voor ogen hebben.

- Ervaringen met werken met een online leerplatform in de les zijn positief.

- Noodzakelijke veranderingen in het onderwijs zijn nodig voordat Learning Analytics een grote rol kan spelen.

more...
No comment yet.
Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Artikelen t.b.v. de masteropleiding L&I
Curated by Manuela Bazen
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Master Leren & Innoveren

In september 2012 ben ik gestart met de masteropleiding Leren & Innoveren bij InHolland. Op deze website verzamel ik interessante artikelen die ik op het internet tegenkom.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Wie beantwoordt best de vraag ‘waarom moeten we dit leren?’

Wie beantwoordt best de vraag ‘waarom moeten we dit leren?’ | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Het is een vraag die elke leerkracht wel eens te horen krijgt: Waarom moeten we dit leren? Soms leidt dit tot een zucht, maar het is zeker een pertinente vraag. Een nieuwe studie bij Amerikaanse studenten die een online cursus volgden (lees, zeer welbepaalde omstandigheden) toont dat het antwoord op die vraag beter niet van de leerkracht komt, maar dat studenten die van medestudenten een positief antwoord krijgen op die vraag beter scoren. Of beter: op korte termijn werkt het antwoord van zowel de docent als de medestudenten positief, maar op lange termijn – op het einde van het semester – bleek de duiding van de docent minder goed te werken dan deze van de medestudenten.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

De volgende woorden zijn geen synoniemen voor leren

De volgende woorden zijn geen synoniemen voor leren | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Door Pedro de Bruykere: Vandaag geef ik de hele dag les over leren en bedacht net dat het even handig is om een overzicht te geven van woorden en concepten die niet synoniem zijn aan leren:

- Welbevinden: Je kan je perfect goed voelen, de les zeer aangenaam vinden, maar niet noodzakelijk iets bijleren.
- Betrokkenheid: Leerlingen kunnen zeer actief meewerken, maar ook dit betekent niet noodzakelijk dat ze aan het bijleren zijn.
- Hard werken: Idem
- Zeer diep nadenken: maar geen antwoord vinden?

Begrijp me niet verkeerd: het is fijn als leerlingen leren én het aangenaam vinden, als ze leren én betrokken zijn, hard werken en diep nadenken én leren,… De grootste fout die we echter kunnen maken is dat we denken dat het ene een bewijs is voor het andere.

Prof. Rob Coe maakte deze lijst van deze en andere slechte aanwijzingen voor leren, “poor proxies for learning”, je vindt ze oa in Improving Education.

Manuela Bazen's insight:
Exact: het zijn míddelen om leren mogelijk te maken....
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Welk leerkrachtgedrag bevordert zelfgestuurd leren bij leerlingen? - NRO

Welk leerkrachtgedrag bevordert zelfgestuurd leren bij leerlingen? - NRO | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it


Welk leerkrachtgedrag bevordert zelfgestuurd leren bij leerlingen?

Zelfsturing is mogelijk vanaf jonge leeftijd, als leerkrachten en ouders de leerlingen goed begeleiden. Hun gevoel van competentie en autonomie kan worden gestimuleerd door leerlingen de juiste leerstrategieën bij te brengen. Effectief daarbij is het gebruik van hints en modeling. De leerkracht biedt de leerlingen geleidelijk meer vrijheid en hij geeft procesgerichte feedback.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Didactief | Psstt, niet voorzeggen…

Didactief | Psstt, niet voorzeggen… | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Artikel | Psstt, niet voorzeggen…
Manuela Bazen's insight:
Heeft een leerling moeite met een opdracht? Ga het dan niet direct voorzeggen, maar sluit aan bij wat hij of zij zelf al weet en vraag door: zo help je hem of haar steeds een stapje verder.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Wat werkt beter bij het aanleren van woorden: plaatje, praatje of tekst? - Nieuws- en agendapagina - OU

Céleste Meijs, onderzoeker bij het Welten-instituut, onderzocht hoe kinderen tussen 5 en 16 jaar het best woordjes aanleren: met plaatjes, met gesproken tekst of met geschreven tekst. Ze rapporteert erover in het tijdschrift Child Neuropsychology.
Manuela Bazen's insight:
Uit de resultaten blijkt dat vanaf 7 jaar de kinderen die de plaatjes hadden gezien de meeste woorden hadden onthouden en de meeste woorden herkenden. Dat effect werd groter naarmate de kinderen ouder werden.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Feedback tussen PO en VO: we hebben elkaar nodig!

Het belang van feedback aan leerlingen is algemeen bekend. Feedback onderling (tussen professionals) is ook belangrijk voor een beroepsgroep die volop in ontwikkeling is. We moeten echter niet vergeten om ook tussen de verschillende onderwijstypen met elkaar in gesprek te blijven of misschien (nog) te komen. Zeker in het belang van de leerlingen die doorstromen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Onderstaande blog schetst een voorbeeld.
Manuela Bazen's insight:
Share your insight
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Hoe de vinger opsteken in de klas sociale ongelijkheid kan vergroten

Hoe de vinger opsteken in de klas sociale ongelijkheid kan vergroten | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Misschien herinner je je nog hoe Dylan William geen vingers wou zien in de The Classroom Experiment om zo iedereen aan het denken te zetten? Een nieuw onderzoek dat net op de valreep in 2016 gepubliceerd werd, toont het mogelijk negatieve effect van vingers vragen in de klas om te weten wie het weet op ongelijkheid.

Het onderzoek van Goudeau and Croizet dat ik via de blog van The Learning Scientists vond, bestond uit drie experimenten. Bij het eerste experiment werden leerlingen uit het vierde leerjaar random aan 2 groepen toegewezen, een groep waar de hand wel opgestoken moest worden en een groep waar kinderen niet mochten tonen dat ze het antwoord wisten op een van de 15 vragen die achtereenvolgens op een scherm werden getoond.

Vervolgens werd gekeken welke invloed dit had op de resultaten in relatie tot de SES:
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

De opgestoken vinger verdwijnt uit de klas

De opgestoken vinger verdwijnt uit de klas | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
ONDERWIJS Wie krijgt de beurt? In plaats van vingers worden in steeds meer klaslokalen witte wisbordjes opgestoken. Zo komen ook de verlegen kinderen aan bod.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Wat is het effect van de vroege doorstroom door de 1 januari grens van leerlingen naar groep 3 voor hun schoolloopbaan? - NRO

Wat is het effect van de vroege doorstroom door de 1 januari grens van leerlingen naar groep 3 voor hun schoolloopbaan? - NRO | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Vroege doorstromers behalen op langere termijn gemiddeld genomen dezelfde toetsscores voor rekenen en taal als qua aanvangsniveau vergelijkbare leerlingen.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Wat is de invloed van ouderbetrokkenheid op het zelfgestuurde leerproces van leerlingen die werken met kindportfolio’s? - NRO

Wat is de invloed van ouderbetrokkenheid op het zelfgestuurde leerproces van leerlingen die werken met kindportfolio’s? - NRO | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Zowel het gebruik van portfolio’s als zelfgestuurd leren hebben positieve effecten op de ontwikkeling van leerlingen: meer zelfvertrouwen, betere zelfregulatie, hogere prestaties. Bovendien kunnen portfolio’s zelfgestuurd leren bevorderen.Welke invloed ouderbetrokkenheid daarop heeft, daar heeft onderzoek nog geen antwoord op. We weten wel dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft als deze de ontwikkeling van de kinderen direct stimuleert. Een motiverende rol van ouders kan het zelfgestuurd leren met portfolio’s dus bevorderen.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Game-Based Learning: wat is dat precies? - Vernieuwenderwijs

Game-Based Learning: wat is dat precies? - Vernieuwenderwijs | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
We hebben inmiddels aardig wat artikelen geschreven over gamification in het onderwijs. Dit is inmiddels een bekende term die vaak wordt gebruik als er in het onderwijs iets met spellen of spelelementen wordt gedaan. Dan is er ook nog game-based learning… Wat is dat dan precies? Hieronder een korte uitleg en enkele bijzondere voorbeelden.
more...
No comment yet.
Rescooped by Manuela Bazen from Master Leren & Innoveren
Scoop.it!

Howard Gardner on his ‘multiple intelligences’: the theory is no longer current!

Deze Engelstalige blogpost is ondertussen een paar 1000 keer bekeken, en dat is wellicht niet zo verwonderlijk. Het siert Gardner dat hij dit geschreven heeft. Toch zal dit voor vele mensen die meervoudige intelligenties in het onderwijs als een verrassing komen.
Concreet: de theorie is nooit door hem echt getest en volgens Gardner zelf is de theorie vandaag verouderd.

Via Jeroen Bottema
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Leesbegrip: wat klopt er niet?

Leesbegrip: wat klopt er niet? | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Begrijp ik de tekst nog wel? Zo nee, waarom niet? En wat kan ik hieraan doen? Leerlingen kunnen zich bewuster worden van hun eigen leesbegrip door teksten met inconsistenties te lezen. De detectietraining is gericht op het monitoren van begrip, een begrijpend leesstrategie die belangrijk is voor diepgaand tekstbegrip. Detectietraining is een begrijpend lezen-training gericht op het detecteren – en wegwerken – van inconsistenties.

Stel je eens voor dat je een verhaal leest over Mark. Van zijn zakgeld koopt hij ballonnen en de grootste vult hij met water. Verderop in de tekst lees je dat de ballon langzaam opstijgt met de wind. Je zult waarschijnlijk even stilstaan bij deze laatste zin. Ook letterlijk. Je neemt de tijd om na te denken over deze tegenstrijdigheid. Misschien lees je nog eens terug naar het deel waarin staat dat Mark de ballon met water vult. Eventueel probeer je een mogelijke verklaring te bedenken voor het opstijgen van de ballon. Basisschoolleerlingen moeten nog leren om dergelijke controle over hun eigen leesgedrag uit te oefenen. Zij zijn zich nog onvoldoende bewust van hun leesbegrip.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Is het waar dat leren schrijven (handschrift) bijdraagt aan taalvaardigheidsontwikkeling? En hoe zit dat bij typen? - NRO

Is het waar dat leren schrijven (handschrift) bijdraagt aan taalvaardigheidsontwikkeling? En hoe zit dat bij typen? - NRO | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Met de hand schrijven heeft invloed op de ontwikkeling van taalvaardigheid. De relatie tussen de motorische schrijfbeweging en de visuele vorm van de letters zorgt voor een betere verankering in het geheugen. Dit bevordert de ontwikkeling van letterkennis en leesvaardigheid. Bovendien draagt het bij aan de ontwikkeling van de fijne motorische vaardigheden, die gerelateerd zijn aan verschillende academische vaardigheden. Ook bij het verwerken en onthouden van informatie kan met de hand schrijven een voordeel bieden. Typen van letters en teksten is een minder complex motorisch proces. Maar daardoor blijft er wel meer aandacht over voor bijvoorbeeld de inhoud en opbouw van teksten.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Infografiek en powerpoint over volledig begeleide instructie

Infografiek en powerpoint over volledig begeleide instructie | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Door Pedro De Bruyckere: Eerder deze week bracht ik al de Engelstalige versie van deze infografiek, en al snel kreeg ik zelf de vraag of er geen Nederlandstalige versie was. Paul Kirschner en ik hebben dus maar een vertaling gemaakt in samenwerking met Oliver en je kan het resultaat hier downloaden:

more...
No comment yet.
Rescooped by Manuela Bazen from Master Leren & Innoveren
Scoop.it!

Wanneer is onderwijs effectief?

Wanneer is onderwijs effectief? | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Wat levert wetenschap op? In deze post vat ik de resultaten van een grootschalig onderzoeksprogramma samen dat als doel had de effectiviteit van leren en onderwijzen te helpen vergroten.
Via Jeroen Bottema
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Britse minister van onderwijs verwijst naar werk Nederlandse onderzoeker…

Britse minister van onderwijs verwijst naar werk Nederlandse onderzoeker… | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Gisteren nogal opvallend onderwijsnieuws: de nieuwe minister Nick Gibb vermeldde in een van zijn eerste speeches in een pleidooi voor een meer evidence informed aanpak een wel zeer bekend artikel van Kirschner, Sweller en Clark, namelijk: Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work. Hij vermeldt trouwens een heel pak andere interessante wetenschappelijke bronnen, meer dan ik ooit een minister zag doen, eerlijk gezegd.

Jelmer Evers had wel enkele niet onterechte bedenkingen bij deze speech:
Manuela Bazen's insight:
En.... niet heel onprettig: in het artikel ook een link naar het in het NL vertaalde artikel...
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Man, man, man… de lokroep om mannen naar het onderwijs te trekken jaagt hen weg

Man, man, man… de lokroep om mannen naar het onderwijs te trekken jaagt hen weg | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw wil men zowat overal meer mannen in de kinderopvang en het kleuteronderwijs, maar nergens slaagt men er in. De Noren spannen nog de kroon met 10% mannen in de rangen. Elders blijft men op een schrale 3% of nog minder steken.

Streven we misschien om de verkeerde redenen en op de verkeerde manier naar meer mannen in onze sector? Volgens de auteurs van het boek Men, masculinities and teaching in early childhood education (2016) pleit men al decennialang op dezelfde manier voor meer professionele mannen in de wereld van de jonge kinderen. Die argumenten bal ik samen als: het is goed voor de kinderen én voor de beroepskrachten.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Juist nu je alles kunt googelen, moet onderwijs over kennis gaan

Juist nu je alles kunt googelen, moet onderwijs over kennis gaan | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Volgens het belangrijkste onderwijsadvies van 2016 zou onderwijs zich minder op kennis moeten richten. Samenwerken, creativiteit en digitale vaardigheden zouden belangrijker moeten worden. Aan die gedachte liggen twee hardnekkige mythes ten grondslag, die ik in dit stuk ontkracht.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Didactief | 'Hoe leer je leerlingen na te denken over hun leerproces?'

Didactief | 'Hoe leer je leerlingen na te denken over hun leerproces?' | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Metacognitieve vaardigheden zijn belangrijk om beter te leren. Maar leerkrachten kunnen er nog niet zo goed mee uit de voeten, ontdekte onderzoeker Anouk Donker.
Even ons geheugen opfrissen: wat zijn ook alweer metacognitieve vaardigheden?
'Simpel gezegd betekent het dat je kunt nadenken over je eigen leerproces en dat proces kunt sturen: wat kan en begrijp ik wel en wat niet? Waar moet ik nog aan werken en hoe kan ik dat het beste doen? Het gaat ook om planning: het kunnen inschatten wat het belangrijkste doel van een leertaak is en hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt. Na afloop moet je jezelf kunnen evalueren: wat ging goed en wat moet ik de volgende keer anders doen? Als een leerling die vaardigheden beheerst, is hij minder afhankelijk van een leerkracht.'
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Persbericht NRO: Autonomie van leraren stimuleren komt de prestaties van scholen ten goede

Als een school stimulerende HRM-activiteiten ontplooit, voelen leraren zich meer verbonden met de doelen en waarden van hun school. Daardoor zijn leraren tevredener, concludeert Tessa Janssen in haar proefschrift. Ook de leiderschapsstijl van de schoolleider is van invloed: schoolleiders die de autonomie van leraren stimuleren, implementeren meer HRM-activiteiten. En die hebben dus een positief effect. Zowel op leraren als op de prestaties van scholen.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Peerfeedback: hoe effectief is het? - Vernieuwenderwijs

Peerfeedback: hoe effectief is het? - Vernieuwenderwijs | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
In deze eerdere blog over het gebruik van rubrics wordt de kracht en het gebruik van rubrics bij het beoordelen beschreven. Het communiceren of het samen creëren van doelen is een belangrijk uitgangspunt voor leren. Als leerlingen deze doelen kennen, kunnen zij deze ook gebruiken voor zelfreflectie of om elkaar feedback te geven: peerfeedback.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Peer Support: Welke vormen zijn er?

Peer Support: Welke vormen zijn er? | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Door Rob van Bakel werd in deze eerdere blog beschreven wat de effectiviteit is van peer feedback. In dit artikel zal ik toelichten waar het om draait binnen Peer Support, welke verschillende vormen Peer Support kent en wat de meerwaarde is voor zowel de leerling als de organisatie.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Samen school maken, dat maakt gelukkig.

Samen school maken, dat maakt gelukkig. | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Door Kleutergewijs: DDe voorbije weken werkte ik samen met de derdejaarsstudenten in de opleiding kleuteronderwijs rond het gegeven ‘samen school maken’, waar het belang wordt benadrukt van samenwerken en communiceren op school in een teamcontext. Deze samenwerkingscultuur wordt in ons huidig onderwijssysteem immers belangrijk geacht, en krijgt meer en meer expliciete uitwerkingen (zie co-teaching bijvoorbeeld).

more...
No comment yet.