Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
4.1K views | +0 today
Follow
 
Scooped by Manuela Bazen
onto Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Scoop.it!

Before and After the Flipped Class

Before and After the Flipped Class | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
This is the first in a short series of guest posts.  Each guest will be sharing their story of transformation.  Each illustrates how one teacher transformed their classroom and their teac...
Manuela Bazen's insight:

Voorbeeld hoe Flipping the Classroom in het basisonderwijs (groep 7) kan worden toegepast en wat is het verschil met 'voor-FtC'. 

more...
No comment yet.
Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Artikelen t.b.v. de masteropleiding L&I
Curated by Manuela Bazen
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Master Leren & Innoveren

In september 2012 ben ik gestart met de masteropleiding Leren & Innoveren bij InHolland. Op deze website verzamel ik interessante artikelen die ik op het internet tegenkom.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

De opgestoken vinger verdwijnt uit de klas

De opgestoken vinger verdwijnt uit de klas | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
ONDERWIJS Wie krijgt de beurt? In plaats van vingers worden in steeds meer klaslokalen witte wisbordjes opgestoken. Zo komen ook de verlegen kinderen aan bod.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Wat is het effect van de vroege doorstroom door de 1 januari grens van leerlingen naar groep 3 voor hun schoolloopbaan? - NRO

Wat is het effect van de vroege doorstroom door de 1 januari grens van leerlingen naar groep 3 voor hun schoolloopbaan? - NRO | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Vroege doorstromers behalen op langere termijn gemiddeld genomen dezelfde toetsscores voor rekenen en taal als qua aanvangsniveau vergelijkbare leerlingen.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Wat is de invloed van ouderbetrokkenheid op het zelfgestuurde leerproces van leerlingen die werken met kindportfolio’s? - NRO

Wat is de invloed van ouderbetrokkenheid op het zelfgestuurde leerproces van leerlingen die werken met kindportfolio’s? - NRO | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Zowel het gebruik van portfolio’s als zelfgestuurd leren hebben positieve effecten op de ontwikkeling van leerlingen: meer zelfvertrouwen, betere zelfregulatie, hogere prestaties. Bovendien kunnen portfolio’s zelfgestuurd leren bevorderen.Welke invloed ouderbetrokkenheid daarop heeft, daar heeft onderzoek nog geen antwoord op. We weten wel dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft als deze de ontwikkeling van de kinderen direct stimuleert. Een motiverende rol van ouders kan het zelfgestuurd leren met portfolio’s dus bevorderen.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Game-Based Learning: wat is dat precies? - Vernieuwenderwijs

Game-Based Learning: wat is dat precies? - Vernieuwenderwijs | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
We hebben inmiddels aardig wat artikelen geschreven over gamification in het onderwijs. Dit is inmiddels een bekende term die vaak wordt gebruik als er in het onderwijs iets met spellen of spelelementen wordt gedaan. Dan is er ook nog game-based learning… Wat is dat dan precies? Hieronder een korte uitleg en enkele bijzondere voorbeelden.
more...
No comment yet.
Rescooped by Manuela Bazen from Master Leren & Innoveren
Scoop.it!

Howard Gardner on his ‘multiple intelligences’: the theory is no longer current!

Deze Engelstalige blogpost is ondertussen een paar 1000 keer bekeken, en dat is wellicht niet zo verwonderlijk. Het siert Gardner dat hij dit geschreven heeft. Toch zal dit voor vele mensen die meervoudige intelligenties in het onderwijs als een verrassing komen.
Concreet: de theorie is nooit door hem echt getest en volgens Gardner zelf is de theorie vandaag verouderd.

Via Jeroen Bottema
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Weerstand tegen veranderingen? Coach je collega! – Klasse

Weerstand tegen veranderingen? Coach je collega! – Klasse | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Wat als je veranderingen wil doorvoeren op school, maar je collega’s wringen tegen? “Laat die weerstand toe. En waardeer ze”, zegt coachtrainer Hans Mennes. “Want weerstand toont dat je collega’s betrokken zijn.”
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Wanpraktijken

Een brandende kwestie: wat weegt zwaarder, de eindtoets van de basisschool of het advies van de leerkrachten. De Cito-eindtoets was ingesteld om subjectieve oordelen van leerkrachten over het niveau van kinderen te compenseren. Het had (en heeft vermoedelijk) daarmee een emanciperende bedoeling: kinderen uit de arbeidersklasse moeten de zelfde kansen krijgen als kinderen uit de midden- en hogere klassen.
Afgelopen jaar is er nogal gerommeld met de eindtoets. Eerst werd ingesteld dat na jaren het oordeel van de leerkrachten weer de doorslag moest geven. Nu komt de overheid er weer op terug omdat ze bang is dat de subjectiviteit weer een rol gaat spelen en dat een slim arbeiderskind weer als vanouds het advies huishoudschool of ambachtsschool krijgt.
Tijd voor een goede discussie over de voorwaarden waaraan een basisschooladvies moet voldoen. Teun Dekker laat zien hoe op zijn school het advies tot stand komt. Is dat goed genoeg om van de eindtoets af te wijken? Wat kunnen basisscholen nog meer doen om hun adviezen betrouwbaarder te maken?
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

De kracht van voorlezen

De kracht van voorlezen | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Voorlezen aan jonge kinderen heeft duurzame en diepgaande effecten op hun ontwikkeling. Zo toont het PISA-onderzoek (OESO) dat jongeren van 15 jaar aan wie op jonge leeftijd regelmatig werd voorgelezen een hoger niveau van begrijpend-leesvaardigheid hebben ontwikkeld dan jongeren bij wie dat niet gebeurde. Ook op tal van andere aspecten van hun cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling blijkt voorlezen een heilzaam effect te hebben:
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Eindtoets als ‘second opinion’ is al meer dan goed is voor een kind

Eindtoets als ‘second opinion’ is al meer dan goed is voor een kind | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
‘Eindtoets nog steeds genegeerd’, kopte de Telegraaf. ‘Deel scholen slaat advies eindtoets in de wind’, kopte het AD. En staatssecretaris Sander Dekker die belooft de Inspectie op de scholen af te sturen die zich niet laten overtuigen door de uitkomsten van de eindtoets. Wat is hier aan de hand en hoe terecht is de verwijtende ondertoon?
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Over professionaliteit

Over professionaliteit | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
In het onderwijs is professionaliteit al een aantal jaren een buzz-woord. Docenten zijn hoog-opgeleide professionals, het Lerarenregister draagt bij aan die professionaliteit enz. Een korte wandeling door wat door Mintzberg de “professionele bureaucratie” genoemd wordt.
Manuela Bazen's insight:
Wat mij vooral opviel: 
'De professionals doen (teveel) werk waarvoor ze niet gekwalificeerd zijn. En dat zit hem ook in kleine dingetjes. Dit schooljaar startte voor mij als mentor van een klas, met het controleren van een NAW-lijst, het uitreiken van kluissleutels, het beheren van wachtwoorden, het inrichten van een ELO, het voeren van sollicitatiegesprekken met LIO’s, schrijven van teksten voor het personeels-bulletin en het adviseren van leerlingen over vervolgonderwijs.'
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Wat schrijf jij op het rapport? – Klasse

Wat schrijf jij op het rapport? – Klasse | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
“Thijs kan zijn tafels van vijf niet goed genoeg. Dat kan beter!” Schrijf je ook zulke boodschappen op het rapport? “Niet doen”, zegt Sander Van Acker, opleidingshoofd Bachelor Secundair Onderwijs aan Odisee Hogeschool Sint-Niklaas. “Vertel op het rapport liever wat het kind doet en hoe het zich voelt op school.” 6 tips om de rapportvalkuil te vermijden.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Wat is het effect van huiswerk op het leerrendement en de schoolprestaties van de leerling? - NRO

Wat is het effect van huiswerk op het leerrendement en de schoolprestaties van de leerling? - NRO | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Huiswerk maken zorgt ervoor dat leerlingen in het voortgezet onderwijs betere cijfers halen. Hoe meer tijd leerlingen besteden aan huiswerk, des te hoger de leerprestaties. Oudere leerlingen profiteren meer van het maken van huiswerk dan jongere leerlingen. Daarnaast beïnvloedt de feedback van de docent op het huiswerk ook het effect van huiswerk op de leerprestaties.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Juist nu je alles kunt googelen, moet onderwijs over kennis gaan

Juist nu je alles kunt googelen, moet onderwijs over kennis gaan | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Volgens het belangrijkste onderwijsadvies van 2016 zou onderwijs zich minder op kennis moeten richten. Samenwerken, creativiteit en digitale vaardigheden zouden belangrijker moeten worden. Aan die gedachte liggen twee hardnekkige mythes ten grondslag, die ik in dit stuk ontkracht.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Didactief | 'Hoe leer je leerlingen na te denken over hun leerproces?'

Didactief | 'Hoe leer je leerlingen na te denken over hun leerproces?' | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Metacognitieve vaardigheden zijn belangrijk om beter te leren. Maar leerkrachten kunnen er nog niet zo goed mee uit de voeten, ontdekte onderzoeker Anouk Donker.
Even ons geheugen opfrissen: wat zijn ook alweer metacognitieve vaardigheden?
'Simpel gezegd betekent het dat je kunt nadenken over je eigen leerproces en dat proces kunt sturen: wat kan en begrijp ik wel en wat niet? Waar moet ik nog aan werken en hoe kan ik dat het beste doen? Het gaat ook om planning: het kunnen inschatten wat het belangrijkste doel van een leertaak is en hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt. Na afloop moet je jezelf kunnen evalueren: wat ging goed en wat moet ik de volgende keer anders doen? Als een leerling die vaardigheden beheerst, is hij minder afhankelijk van een leerkracht.'
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Persbericht NRO: Autonomie van leraren stimuleren komt de prestaties van scholen ten goede

Als een school stimulerende HRM-activiteiten ontplooit, voelen leraren zich meer verbonden met de doelen en waarden van hun school. Daardoor zijn leraren tevredener, concludeert Tessa Janssen in haar proefschrift. Ook de leiderschapsstijl van de schoolleider is van invloed: schoolleiders die de autonomie van leraren stimuleren, implementeren meer HRM-activiteiten. En die hebben dus een positief effect. Zowel op leraren als op de prestaties van scholen.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Peerfeedback: hoe effectief is het? - Vernieuwenderwijs

Peerfeedback: hoe effectief is het? - Vernieuwenderwijs | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
In deze eerdere blog over het gebruik van rubrics wordt de kracht en het gebruik van rubrics bij het beoordelen beschreven. Het communiceren of het samen creëren van doelen is een belangrijk uitgangspunt voor leren. Als leerlingen deze doelen kennen, kunnen zij deze ook gebruiken voor zelfreflectie of om elkaar feedback te geven: peerfeedback.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Peer Support: Welke vormen zijn er?

Peer Support: Welke vormen zijn er? | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Door Rob van Bakel werd in deze eerdere blog beschreven wat de effectiviteit is van peer feedback. In dit artikel zal ik toelichten waar het om draait binnen Peer Support, welke verschillende vormen Peer Support kent en wat de meerwaarde is voor zowel de leerling als de organisatie.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Samen school maken, dat maakt gelukkig.

Samen school maken, dat maakt gelukkig. | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Door Kleutergewijs: DDe voorbije weken werkte ik samen met de derdejaarsstudenten in de opleiding kleuteronderwijs rond het gegeven ‘samen school maken’, waar het belang wordt benadrukt van samenwerken en communiceren op school in een teamcontext. Deze samenwerkingscultuur wordt in ons huidig onderwijssysteem immers belangrijk geacht, en krijgt meer en meer expliciete uitwerkingen (zie co-teaching bijvoorbeeld).

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

10 vaak gehoorde maar twijfelachtige redenen om multimedia te gebruiken

10 vaak gehoorde maar twijfelachtige redenen om multimedia te gebruiken | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Door Paul Kirschner: Deze blog schreef ik oorspronkelijk voor het novembernummer van Didactief waar ik iedere maand iets schrijf over m.i. spraakmakend wetenschappelijk onderzoek en wat de betekenis daarvan is in/voor het onderwijs. Dit keer gaat het over multimedia en de vraag of de verwachtingen / wensen van mensen die multimediagebruik propageren echt kloppen.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

8 vaardigheden die onmisbaar zijn voor docenten

8 vaardigheden die onmisbaar zijn voor docenten | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Er wordt veel gezegd over wat het betekent om een leerling te zijn in de 21e eeuw. Maar hoe zit het eigenlijk met de docenten? Welke vaardigheden zijn voor hen onmisbaar om les te geven in de 21e eeuw? Deze lijst gaat verder dan technologische ontwikkelingen en social media. Ontdek de vaardigheden die vandaag de dag wat ons betreft onmisbaar zijn voor docenten in dit artikel.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

1 miljard euro extra voor betere lessen op school - D66

1 miljard euro extra voor betere lessen op school - D66 | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen vindt dat iedereen recht heeft op het beste onderwijs. Daarom wil D66 dat er structureel 1 miljard euro per jaar extra wordt geïnvesteerd in betere lessen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Dat doet D66 door te investeren in de leraar.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Docent krijgt te maken met virtuele concurrent | Topics

Studeer je economie en wil je weten hoe je omzet precies berekent, dan hoef je alleen de Lesflix-app te openen. Deze knipoog naar film- en seriestreamer Netflix, is een vondst van ROC Mondriaan. Waar de echte leraar een heel lesuur nodig heeft om stof uit te leggen, komt zijn virtuele evenbeeld (avatar) in maximaal twee minuten tot de kern. Waarom zou dan je überhaupt nog naar school gaan?
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Wat weten we over het effect van zittenblijven of versnellen op leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling? - NRO

Wat weten we over het effect van zittenblijven of versnellen op leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling? - NRO | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Zittenblijven in het primair onderwijs heeft in het algemeen geen positief effect op de (cognitieve) leerprestaties, ook niet op langere termijn. Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen laat zowel positieve als negatieve gevolgen zien. De gevonden positieve gevolgen op korte termijn zijn op langere termijn weer verdwenen. Het versnellen van (hoog)begaafde leerlingen lijkt een positief effect te hebben op de cognitieve ontwikkeling, ook op langere termijn. Er zijn geen significant negatieve effecten op de sociaal-emotionele ontwikkeling gevonden.
more...
No comment yet.
Rescooped by Manuela Bazen from De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding
Scoop.it!

Waarom ICT nog niet heeft geleid tot transformatie van het onderwijs? | WilfredRubens.com over leren en ICT

Informatie- en communicatietechnologie, automatisering en robotisering hebben in veel bedrijfstakken geleid tot transformatie van arbeid of zelfs tot transformatie van hele sectoren. Binnen het onderwijs wordt ook steeds meer ICT toegepast. Echter, zonder dat dit  heeft geleid tot grote veranderingen. Hoe zou dat komen?

Via Jeroen Bottema
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Leerlingen het nut van huiswerk laten zien: zo doe je dat!

Leerlingen het nut van huiswerk laten zien: zo doe je dat! | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Hoewel veel leerlingen het waarschijnlijk nooit zullen toegeven, zijn velen van hen niet tegen het concept huiswerk. Alleen de manier waarop leerlingen thuis aan de slag moeten, wordt meestal niet als inspirerend, motiverend of nuttig gezien. En dat moet natuurlijk ook anders kunnen! Daarom delen we in dit artikel vijf tips om huiswerk nuttiger en relevanter te maken voor je leerlingen. 
more...
No comment yet.