Master Onderwijsk...
Follow
Find
2.9K views | +0 today
 
Scooped by Manuela Bazen
onto Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Scoop.it!

Flipping the classroom: een opstap naar (echte) onderwijsvernieuwing - Kennisnet

Flipping the classroom: een opstap naar (echte) onderwijsvernieuwing - Kennisnet | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Manuela Bazen's insight:

Ik mocht er dinsdag bij zijn, en inderdaad en bijzonder inspirerende dag! Veel stof tot nadenken, vooral m.b.t. mijn eigen onderwijsontwerp......

more...
No comment yet.
Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Artikelen t.b.v. de masteropleiding L&I
Curated by Manuela Bazen
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Master Leren & Innoveren

In september 2012 ben ik gestart met de masteropleiding Leren & Innoveren bij InHolland. Op deze website verzamel ik interessante artikelen die ik op het internet tegenkom.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Truth or Truthiness in Onderzoek?

Truth or Truthiness in Onderzoek? | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Is een onderzoek betrouwbaar of lijkt het alleen zo? Stephen Colbert – Amerikaanse komiek – bedacht het mooie woord ‘truthiness’, dat in het Nederlands nauwelijks in een woord te vangen is, maar zoiets betekent als: iets dat aannemelijk klinkt en waar mensen aan vast willen houden zonder rekening te (willen) houden met feiten, logica of ander tegensprekend bewijs. Dit ‘waarheidsachtig’ is heel iets anders dan ‘trustworthy’ (betrouwbaar). Ik constateer, helaas dat de conclusies die wetenschappers trekken uit hun onderzoek – en soms het onderzoek zelf – eerder waarheidsachtig dan betrouwbaar zijn.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

'Multitasken is compleet inefficiënt'

'Multitasken is compleet inefficiënt' | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

We appen terwijl we tv kijken, versturen mailtjes tijdens vergaderingen en checken tussen alle bedrijven door ook nog de hele dag Facebook. We multitasken meer dan ooit. En dat heeft invloed op ons gedrag en ons brein. 

Verschillende recente studies laten zien dat onze werk- en studieprestaties lijden onder het vele multitasken. We zijn langzamer en maken meer fouten. Maar ermee stoppen is zo makkelijk niet. 

In Nieuwsuur test verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal hoe goed hij verschillende dingen tegelijkertijd kan doen en spreekt hij met neuropsychiater Theo Compernolle en hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner.

Het is slechts zeven jaar geleden dat de eerste moderne smartphone zijn intrede deed, maar ruim driekwart van de Nederlanders heeft er inmiddels een in zijn broekzak. Met de snelle ontwikkeling van de technologie hebben we nu altijd en overal toegang tot de wereld. De verleiding om even snel tussendoor iets anders te doen is groot en we multitasken meer dan ooit. 

Inefficiënt 
Volgens neuropsychiater Theo Compernolle hebben we nog niet goed geleerd hoe we om moeten gaan met het grote aanbod aan afleiding: "Veel mensen denken dat ze kunnen multitasken, maar dat is een illusie. Ons brein is daar simpelweg niet toe in staat. Niemand kan twee denkprocessen tegelijk uitvoeren."

Het gevolg is dat we voortdurend heen en weer switchen tussen verschillende taken. "We verliezen tijd en informatie bij dit switchen en het kost ons veel meer energie. Het is dus compleet inefficiënt", zegt Compernolle. 

Scholen omarmen smartphone tegen wil en dank
De smartphone wakkert de drang aan om alles te doen behalve te leren. Door die afleiding nemen kinderen de lesstof gewoon niet op.

Afleiding
Op de helft van de Nederlandse scholen mag de smartphone mee de klas in. Dit tot groot ongenoegen van hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner. Volgens Kirschner is de smartphone een grote bron van afleiding. 

Er is niets op tegen om technologie in te zetten als het helpt bij het leren, maar de smartphone wakkert de drang aan om alles te doen behalve te leren. Door die afleiding nemen kinderen de lesstof gewoon niet op.”

Manuela Bazen's insight:

Kirschner deed onderzoek naar studenten die Facebooken tijdens het leren. Hij vergeleek een groep studenten die zei vaak sociale media te gebruiken tijdens het leren met een groep die dat weinig deed. De eerste groep maakte meer fouten en scoorde gemiddeld een heel cijfer lager op een vak.

 

Als het aan Kirschner ligt, gaan alle mobieltjes de klas uit als er gewerkt moet worden. "Vroeger had je ook wel wat afdwalende kinderen die uit het raam keken. Maar nu is het moeilijk om kinderen te vinden die niet met hun telefoon bezig zijn tijdens de les." Kirschner vindt dat scholen hier duidelijke afspraken over gaan maken.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Reactie op "De onderwijskundige moet worden gestopt"

Marc Oskamp publiceerde een stuk in Trouw op 19 auugustus dat ook hier op zijn blog te vinden is: http://www.trias-o.nl/2015/08/de-onderwijskundige-moet-worden-gestopt/ Het stuk heet “De onderwijskundige moet worden gestopt”, Ik heb een reactie daarop geschreven die de lezer hieronder kan vinden. Het is niet een aanval op Marc en ook geen verdediging van de onderwijskundige. Het is een pleidooi tegen een al te simpele kijk op de zaken.
Manuela Bazen's insight:

Mooie reactie van Paul Kirschner.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

2 nieuwe onderzoeken met link tussen stress en leren

2 nieuwe onderzoeken met link tussen stress en leren | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
2 nieuwe onderzoeken met link tussen stress en leren. Een van de belangrijkere boeken van de voorbije jaren, is volgens mijn bescheiden mening, Schaarste van Mullanaithan en Shafir. Hierin beschrijven ze hoe stress door schaarste onze mentale bandbreedte vermindert waardoor we enkel op korte termijn nog dingen doen en er een tunnelvisie ontstaat. 2 nieuwe onderzoeken verdiepen de kennis over wat stress kan veroorzaken en hebben een duidelijke link met leren. Onderzoek 1 toont dat stress een negatief effect op onze zelfcontrole kan hebben. Dit is in feite iets waar je geen onderzoek voor lijkt nodig te hebben. Je zal makkelijker dat koekje eten als je gestresseerd bent, terwijl je net op je lijn let. Dergelijk onderzoek toont ook dat we wellicht fouten zullen maken die de stress ironisch genoeg kunnen verhogen. Het tweede onderzoek toont de link tussen stress en metacognitie. Uit het onderzoek blijkt dat we onder stresserende omstandigheden minder goed kunnen inschatten of we iets al dan niet weten. Je zou nu kunnen opperen dat we alle stress uit bijvoorbeeld onderwijs moeten bannen, maar dit is om een paar redenen de verkeerde conclusie. Ten eerste kan een zekere vorm van druk of zelfs – taboe – element van competitie wel leuk zijn, denk aan de hele gamificiation-beweging. Te veel en onnodige stress opleggen is natuurlijk iets waar we collectief over moeten waken. Ten tweede is het naïef te denken dat we alle stress uit het leven van onze kinderen kunnen bannen. Als we al elke thuissituatie positief zouden kunnen houden (euh) dan zijn er nog de puberrelaties, de dromen, enz. Daarom besluiten Hattie en Yates in hun boek Visible Learning & The Science of Learning dat we vooral onze kinderen en jongeren moeten leren omgaan met stress.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Een Alternatief voor de Onderwijsinspectie

Een Alternatief voor de Onderwijsinspectie | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Er is een hoopvolle ontwikkeling aan de gang waarbij leraren steeds meer de regie krijgen over het onderwijs. De titel van de internationale uitgave van 'Het Alternatief', 'Flip the Syste...
Manuela Bazen's insight:
Interessante zienswijze! Ik ga het boek toch maar eens aanschaffen.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Is een school automatisch een lerende organisatie? - CPS.nl

Is een school automatisch een lerende organisatie? - CPS.nl | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Het lerend vermogen van een organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de interne cultuur. In dit blog noemen we een aantal belangrijke cultuurkenmerken die van invloed zijn. Wanneer genoemde kenmerken onvoldoende binnen de school aanwezig zijn, heeft dit al gauw een negatief effect op de verander- en leerbereidheid van de collega’s.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Hoe coöperatief leren spelenderwijs persoonlijk leiderschap vergroot - CPS.nl

Hoe coöperatief leren spelenderwijs persoonlijk leiderschap vergroot - CPS.nl | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
In schooljaar 2010-2011 is OBS Atlantis in Amersfoort gestart met een leiderschapsprogramma voor alle leerlingen. The Leader in Me, zoals dit programma heet, is gebaseerd op de 7 gewoonten van Stephen Covey. Atlantis vindt het belangrijk dat kinderen spelenderwijs persoonlijk leiderschap ontwikkelen en dat ze op een gestructureerde manier leren om samen te werken. Coöperatieve werkvormen spelen daarin een belangrijke rol. Kim van Mosel, intern begeleider op Atlantis, beschrijft de overeenkomsten tussen coöperatief leren en de 7 gewoonten en hoe dit hun leerlingen belangrijke vaardigheden meegeeft voor de  21ste eeuw. Het artikel is overgenomen uit Beter Begeleiden Digitaal februari 2015. 
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Digitale Didactiek | Digitale Didactiek voor Lesgevers

Digitale Didactiek | Digitale Didactiek voor Lesgevers | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Deze website heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt. Hierbij ligt de focus op de didactiek en niet zozeer op de techniek. En dit om trainers, instructeurs en docenten een opstap aan te bieden die hen vertrouwd maakt met digitale didactiek.

Vanuit de theorie zal de praktijk versterkt worden.

Als je hier voor de eerste keer komt, begin je best door op ‘wegwijs‘ te klikken.

Je kunt de website zelfstandig doornemen of via een georganiseerd begeleid opleidingstraject, momenteel nog alleen voor interne partners, maar dit najaar heb je de mogelijkheid om hier ook aan deel te nemen. Een van de voordelen van het opleidingstraject is dat je met je eigen praktijksituatie aan de slag gaat, waardoor je heel snel de vertaalslag van deze website naar je eigen dagdagelijkse situatie zult ervaren.

Veel digitaal didactisch plezier!

Manuela Bazen's insight:

Modules:

1. Basis (TPACK)

2. Ontwerp

3. Ontwikkeling

4. Uitrollen en nazorg

5. E-coaching

6. Samenwerkend leren

7. Bezorgdheden

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Hoe stimuleer je als ouders de studieresultaten van je kinderen?

De nieuwsbrief “Best Evidence in Brief” van het Center for Research and Reform in Education berichtte deze week o.a. over een meta-analyse waarin de impact van ouderbetrokkenheid op studieresultaten werd geanalyseerd. Hieruit blijkt dat o.a. (hoge) verwachtingen van ouders, het regelmatig praten met je kinderen over activiteiten op school en aanleren van leesgewoontes de grootste impact hebben. Toezien op het huiswerk en deelnemen aan activiteiten op school hebben volgens deze studie het minste effect op studieresultaten. 

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Over Leesstrategieën - Destructive alignment?

In mijn rubriek in Van Twaalf tot Achttien (paul) heb ik in het meinummer (2015) een vraag gekregen van Henk, een docent Nederlands, over leesstrategieën en hoe moeilijk het is om leerlingen te motiveren om die te gebruiken.
Manuela Bazen's insight:
Met uitleg over werkende (en niet werkende) leesstrategieën.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Tienminutengesprekken zijn nét rollades - CPS.nl

Tienminutengesprekken zijn nét rollades - CPS.nl | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Toen mijn vrouw afgelopen weekend een rollade bereidde, was ik nogal verbaasd. Ze zette deze ‘s avonds op tafel, toen ik zag dat de kapjes - ook wel kontjes genoemd - ontbraken. Ik vroeg waar de kapjes waren gebleven, waarop ze vertelde dat deze waren weggegooid en dat haar moeder dat ook altijd deed. U begrijpt het waarschijnlijk al. Een korte discussie volgde. Die werd de volgende dag bij schoonmoeder voortgezet. Een soortgelijk antwoord volgde. En dus reden om oma te vragen waarom ze dat deed. Daar werd meer duidelijk. Oma antwoordde: ‘nou jongen dat is simpel, mijn ovenschaal was te klein.'

Manuela Bazen's insight:

Mooi column over ingesleten gewoonten en gebruiken waarvan niemand zich precies afvraagt waarom we dit ook al weer doen....

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Try this at home | Onderwijsspecial

Try this at home | Onderwijsspecial | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Try this at home VK 11.04.2015 Try this at home Thuis via YouTube de stof bekijken en de les benutten voor vragen en uitleg. Flipping the classroom heet het, maar hoe pak je het aan? Vijf tips van flippers.

Manuela Bazen's insight:

Geïnterviewd door De Volkskrant. Met link naar het artikel.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Onderzoek: Meer bewegen = beter concentreren op school - Persberichten

Onderzoek: Meer bewegen = beter concentreren op school - Persberichten | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Jongeren die regelmatig voldoende bewegen, kunnen zich beter concentreren op school en presteren  beter op taken die aandacht en concentratie vereisen. Dat is een van de resultaten van het promotieonderzoek van Martin van Dijk bij 440 leerlingen van het voortgezet onderwijs. Van Dijk pleit er dan ook voor dat scholen een actief beleid voeren om beweging te stimuleren. Op vrijdag 4 september 2015 verdedigt hij zijn proefschrift ‘Physical Activity, Cognitive Performance and Academic Achievement in Adolescents' bij de Open Universiteit in Heerlen.

Objectief meten is weten

Wij lezen vaak dat bewegen goed is voor onze fysieke gezondheid en onze mentale prestaties. Onderzoek naar het verband tussen bewegen en schoolprestaties bij adolescenten (12-18 jarigen) is echter schaars en de resultaten zijn tegenstrijdig. Een mogelijke verklaring voor die tegenstrijdigheid is dat de meeste onderzoeken werken met vragenlijsten. Van Dijk: "Als je leerlingen vraagt hoeveel ze aan beweging hebben gedaan, krijg je vaak een onnauwkeurig en onvolledig antwoord. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze die dag niet bewogen hebben of alleen van en naar school zijn gefietst. Maar ze vergeten dat ze ook nog twee keer de hond hebben uitgelaten of dat ze op drie hoog wonen en een paar keer per dag naar boven zijn gelopen." Van Dijk heeft het anders aangepakt en het beweeggedrag objectief gemeten: 440 leerlingen van het eerste en derde jaar voortgezet onderwijs hebben een week lang, 24 uur per dag, een bewegingsmeter gedragen. Die bewegingsmeter registreerde hun bewegingen, zoals lopen of fietsen. Een jaar later werd dit herhaald.

Beter concentreren

Van Dijk heeft de leerlingen ook een aantal cognitieve taken laten uitvoeren en heeft de schoolcijfers van de leerlingen ontvangen. Vervolgens heeft hij gekeken naar het verband tussen de hoeveelheid beweging  en de score op de cognitieve taken en de schoolcijfers. Hieruit blijkt dat fysiek actieve adolescenten beter presteren op taken die concentratie en aandacht vragen. Toch vertaalt zich dat niet in hogere schoolcijfers. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat jongeren die veel tijd besteden aan beweging, minder tijd investeren in hun huiswerk.

Minder, minder, minder

Uit het promotieonderzoek blijkt ook dat jongeren beduidend minder (20%) gaan bewegen ná het eerste jaar van het voortgezet onderwijs en over het algemeen bewegen ze in het weekend veel minder dan doordeweeks. Een belangrijke bewegingsactiviteit is het fietsen of lopen naar school. Deze activiteit is een zeer belangrijk deel (28%) van de wekelijkse beweging van jongeren. Daarnaast toont Van Dijk aan dat meisjes die lopend of fietsend naar school gaan, beter presteren op complexe cognitieve taken dan meisjes die met de auto naar school gaan of worden gebracht. Bij jongens was er geen verschil meetbaar.

Actief bewegingsbeleid

Van Dijk pleit ervoor dat jongeren worden gestimuleerd om te (blijven) bewegen. Scholen zouden bijvoorbeeld meer gymlessen kunnen inroosteren, beweging kunnen stimuleren tijdens de pauzes of tussenuren, en actief forenzen naar school kunnen stimuleren.

Martin van Dijk (Naaldwijk, 1983) verdedigt zijn proefschrift Physical Activity, Cognitive Performance and Academic Achievement in Adolescents op vrijdag 4 september 2015 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen.Promotores zijn prof. dr. Paul Kirschner en dr. Renate de Groot. Het onderzoek is mee gefinancierd door het NWO regieorgaanNationaal Initiatief Hersenen en Cognitie.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

e-Learning.nl, de Nederlandse e-learning portal > Onderzoek naar Flipped Classroom

e-Learning.nl, de Nederlandse e-learning portal > Onderzoek naar Flipped Classroom | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Onderzoek naar Flipped Classroom

Op de site van Faculty Focus kan een rapport worden gedownload met daarin de resultaten van een Amerikaans onderzoek naar de ervaring met Flipped Classroom (wel e-mailadres achterlaten). De belangrijkste uitkomsten:

Meer dan 2/3 van de respondenten (1.089 lezers van Faculty Focus) heeft met Flipped Classroom geëxperimenteerd en is van plan er mee door te gaan;5,49% heeft het geprobeerd maar doet het niet opnieuw;70,3% beoordeelde de ervaring positief voor zichzelf (als docent) en 64,8% beoordeelde het positief voor de leerlingen/studenten;De belangrijkste redenen om er mee te beginnen zijn: grotere betrokkenheid van de studenten (79,3%) en het verbeteren van de leerervaring (75,8%);Meer dan 80% gaf aan dat de studenten meer zijn gaan samenwerken en 76,61% gaf aan dat hun studenten meer vragen gingen stellen;Bijna de helft (48,75%) merkte enige weerstand bij hun studenten;Belangrijkste hindernis: gebrek aan tijd;Van de respondenten die niet geïnteresseerd waren in Flipped Classroom, gaf 38,9% aan er niet genoeg van te weten en 27,4% vond het een hype.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Lezen vanaf papier en online lezen: beiden belangrijk | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning

Lezen vanaf papier en online lezen: beiden belangrijk | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Eén van de artikelen die ik tijdens mijn zomervakantie heb opgespaard, is een bijdrage waarin wordt samengevat wat wetenschappelijk bekend is over online lezen. Ik vat de belangrijkste bevindingen samen.

 

We lezen meer dan ooit te voren. Maar wel via andere media.

Of je beter van papier of scherm af kunt lezen hangt van veel variabelen af, zoals (de eigenschappen van) het medium (papier, smartphone, e-book, tablet, laptop), de aard van de tekst (o.a. complexiteit en opbouw), degene die leest (diens voorkeur en ICT-vaardigheid), enzovoorts.Online lezen is vooral geschikt voor scannen en selectief lezen. Dat is een belangrijke bekwaamheid om massa’s informatie te kunnen hanteren.Deze manier van lezen gaat echter ten koste van verdiepend lezen, en leren, ook doordat we onze aandacht onvoldoende focussen. Papier leidt in elk geval minder af dan een tablet of smartphone met veel andere functionaliteiten.Online lezen gaat daarom vaak gepaard met multitasken, wat niet effectief is.Romans en wetenschappelijke artikelen kun je mede daarom wellicht het beste offline lezen.De fysieke vorm van papier helpt mensen bepaalde informatie beter te verwerken tijdens het lezen. Je hebt bij een elektronisch formaat bijvoorbeeld minder gevoel bijn de vraag hoeveel tekst je nog moet verwerken. Digitale teksten zijn minder tastbaar. Dit is waarschijnlijk bij langere teksten een belangrijk argument om te kiezen voor het medium papier.Dyslectische mensen lezen vaak beter met een elektronisch apparaat dan van papier.Papier en scherm hebben elk unieke voordelen. We zullen beiden moeten gebruiken, en vooral afleiding zien te voorkomen.

Deze uitkomsten sluiten goed aan bij mijn pleidooi voor meer aandacht voor digitale studievaardigheden.

Manuela Bazen's insight:

Via Jeroen Bottema.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Informatie-overload bestaat niet

Informatie-overload bestaat niet | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Volgens veel mensen is de constant groeiende stroom aan informatie en prikkels een van de belangrijkste issues waar we tegenwoordig mee te maken hebben. Onze aandacht wordt opgeslurpt door de sociale netwerken die we de hele dag via mobiele apparaten kunnen checken, en de (online) kranten en tijdschriften worden constant voorzien van online commentaar via blogposts en Twitterfeeds. Daarnaast worden we getriggerd door de wereld om ons heen: televisie, radio, billboards. We zouden er overspannen en gestrest van kunnen raken. Ofwel: we ervaren met zijn allen informatie overload, met alle negatieve gevolgen van dien. In deze blogpost leg ik uit dat deze gedachtengang compleet de plank misslaat en weerleg ik dit doemdenken. Want: informatie-overload bestaat niet!
Manuela Bazen's insight:

Uit het onderzoek van Suzanne de Bakker:

"Het is juist de nutteloze informatie die zorgt voor een gevoel van overload." 

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Onderzoek: leer kinderen in groep 8 hoe ze zelf hun leren kunnen sturen

Onderzoek: leer kinderen in groep 8 hoe ze zelf hun leren kunnen sturen | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is een van de grootste veranderingen in een schoolloopbaan. Door kinderen in groep 8 te leren hoe ze zélf hun leren kunnen sturen, zijn ze beter voorbereid op die overstap. Dat blijkt uit het onderzoek van Kelly Meusen, pabo-docent bij Avans Hogeschool en promovendus bij de Open Universiteit. Zij bood een grote groep leerlingen in groep 8 een aangepast lesprogramma en volgde de leerlingen tijdens hun eerste jaar op het voortgezet onderwijs. Op vrijdag 19 juni 2015 verdedigde ze haar proefschrift bij de Open Universiteit in Heerlen. Kelly Meusen was in 2009 de eerste afgestudeerde van de masteropleiding Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit.

 

Motiverend
Kelly Meusen, zelf jarenlang onderwijzeres in de bovenbouw van het basisonderwijs, zette een programma op om bij leerlingen van groep 8 de zelfregulatievaardigheid te stimuleren. Dat is de vaardigheid om eigen werk te beoordelen, verbeterpunten te signaleren en daaraan te werken. Een vaardigheid die in het voortgezet onderwijs van groot belang is, maar ook motiverend werkt. In haar onderzoek trainde Meusen leerlingen uit groep 8 in zelfregulatie door middel van formatief toetsen van schrijfopdrachten, waarbij de leerlingen hun eigen of elkaars schrijfopdrachten beoordeelden. 695 leerlingen waren bij het onderzoek betrokken. Meusen deelde ze in drie groepen in. Een groep leerlingen beoordeelde de eigen schrijfopdrachten (self-assessment). Een tweede groep beoordeelde schrijfopdrachten van anderen (peer-assessment). De derde groep was de controlegroep.

 

Blijvend effect
Het onderzoek van Meusen toont aan dat het mogelijk is om door formatief toetsen leerlingen in groep 8 zelfregulatievaardigheden bij te brengen. Daarbij maakt het niet uit of je dat via self-assessment of via peer-assessment doet. De leerlingen waren niet alleen beter in staat hun leren te reguleren, ze werden ook gemotiveerder en hun persoonlijke interesse in een onderwerp nam toe. Die toename in vaardigheden en in motivatie zakte niet weg: ook na de zomervakantie bij de start van het voortgezet onderwijs en in het eerste jaar voortgezet onderwijs was die nog aanwezig. Opvallend is dat bij de controlegroep tijdens het eerste jaar voortgezet onderwijs de lagere score op zelfregulatie en motivatie blijft bestaan. Terwijl je toch zou verwachten dat in het voortgezet onderwijs in elk geval de zelfregulatievaardigheden zouden toenemen. Kijkend naar onderwijsniveau dan zie je dat dat alleen bij de hogere onderwijsniveaus enigszins het geval is.

more...
No comment yet.
Rescooped by Manuela Bazen from ICT in de lerarenopleiding
Scoop.it!

educatieve kijkwijzer | Esther Breuker

educatieve kijkwijzer | Esther Breuker | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Liesbeth Kester (OU) lanceerde in haar oratie ‘De educatieve kijkwijzer’ op basis van ruim twintig jaar onderwijspsychologisch onderzoek naar multimedialeren , leren en instructie. Het is een handig hulpmiddel om de educatieve waarde van filmpjes snel en objectief te kunnen beoordelen. Samenvattend sluit een filmpje aan bij de werking van ons geheugen als het voldoet aan de volgende criteria

Via Jeroen Bottema
Manuela Bazen's insight:

Handig om de kijkwijzer erbij te houden bij het selecteren van filmpjes.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Typen of schrijven

De les begint, gaat de computer/tablet aan of uit? Wij zijn het – hoop ik – allemaal eens dat chatten, mailen, Facebooken enzovoorts gedurende de les slecht voor het leren is. Maar veel docenten willen ook leerlingen niet de mogelijkheid ontnemen om aantekeningen te maken of schrijven te leren en te oefenen met computer of tablet. Zoiets is zonder meer eigentijds, maar de vraag is of het ook pedagogisch verantwoord is.
Manuela Bazen's insight:

Conclusie: 

Alle onderzoeken die ik heb kunnen vinden wijzen in dezelfde richting, namelijk dat je beter kunt schrijven dan typen als leren het doel is. Of zoals Mueller en Oppenheimer stellen: ‘…laptopgebruik in de klas moet gezien worden met gezonde wantrouwen (‘healthy dose of caution’); ondanks hun groeiende populariteit doen laptops in de klas misschien meer kwaad dan goed.’ Dus wij zetten een grote, dikke en met de hand geschreven streep door de iPad-scholen.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Waarom uw studiedag niet direct aan teambuilding doet (en zo dus wel) - CPS.nl

Waarom uw studiedag niet direct aan teambuilding doet (en zo dus wel) - CPS.nl | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Bij- en nascholing in het onderwijs zijn superbelangrijk. Veel scholen grijpen de studiedagen aan om voort te bouwen op ontwikkelingen binnen de school. Teams doen nieuwe kennis op, praten met elkaar door over eerder uitgezette lijnen, of werken verder aan thema’s die zijn opgepakt. Het is een uitgelezen moment om vooral ook wat aandacht te hebben voor elkaar. Om elkaar beter te leren kennen, iets van jezelf te laten zien en je een team te voelen dat samen een doel voor ogen heeft. Staat op uw ‘to-do’ lijst om de studiedagen voor volgens schooljaar een passende invulling te geven ? Met een paar tips versterkt u meteen de teamspirit.

Veel leraren vinden het prettig om met collega’s het gesprek aan te gaan over het vak. De studiedagen zijn daar een uitgelezen moment voor (al moeten er vaak ook de nodige praktische zaken worden afgestemd). Maar op zo’n studiedag tankt u natuurlijk niet alleen inhoudelijk bij. Het is een moment om vooral ook aandacht te hebben voor elkaar. Maar hoe bewust geven we daar dan eigenlijk aandacht aan? Verwachten we dat ‘het teamgevoel’ vanzelf ontstaat, gewoon door bij elkaar te zijn?

We weten allemaal wel dat er ook wat ‘fun’ in het programma moet, en ‘energizers’ om scherp te blijven. Maar je echt een team voelen? Dat voel je je natuurlijk pas als je samen een missie hebt, je erin gelooft dat het mogelijk is, en als je wordt aangemoedigd om er vanuit persoonlijke kwaliteiten aan bij te dragen. Als u het versterken van dat teamgevoel ook als doel in uw achterhoofd houdt, dan organiseert u zo’n studiedag waarschijnlijk net iets anders met wat simpele ingrepen.

Manuela Bazen's insight:

Tip 1: betrek collega's actief bij het programma

Tip 2: wees helder over het doel

Tip 3: biedt keuzemogelijkheden in het programma

Tip 4: zorg voor humor en sfeer

Tip 5: maak het concreet en persoonlijk

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

2 manieren om je leerlingen en studenten betere notities te laten maken

In dit onderzoek experimenteerden Dung Bui en Mark McDaniel met het mogelijks verbeteren van hoe leerlingen notities nemen. In een les met 144 studenten over automechanica werden er random 3 groepen gemaakt:

1 groep kreeg een structuurblad van de les1 groep kreeg schema’s van de stukken van de wagen waarover de les zou gaan met daarop de belangrijkste punten benoemd1 groep kreeg als controlegroep… een wit blad.

Na dit deel van de les moesten alle studenten hun papieren afgeven en werden ze gedurende een half uur afgeleid met een woordtest (die niks ter zake deed) en vervolgens werden de studenten op de al dan niet nieuw verworven kennis van automechanica getest. Eerst door “free recall”, schrijf alles op wat je nog van het eerste lesdeel weet, vervolgens door een reeks van vragen en ten slotte een tekstanalyse test (om te kijken hoe goed ze structuur en informatie uit een tekst kunnen halen).

Zeer opvallende resultaten:

los van hoe sterk een student was, bleken alle studenten met structuurblad beter te scoren op de ‘free recall’.Sterke studenten met structuurblad deden het beter op de vragen, echter zwakkere studenten hadden hier geen voordeel bij.Sterke én zwakke studenten hadden wel duidelijk voordeel van de schema’s.

Dit experiment werd gedaan bij een technisch vak, waardoor we niet met zekerheid kunnen zeggen of dit voor andere vakken een gelijkaardig effect kan hebben.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Leren door goede feedback | Tumult

Leren door goede feedback | Tumult | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Zowel op school, als in m’n werk, als thuis heb ik in m’n leven al heel wat feedback gekregen. Bijvoorbeeld: ‘Je werkt te snel’ (die herinner ik me nog van m’n lagere school), ‘je loopt voor de troepen uit’ (op m’n werk) en ‘je doet te veel’ (thuis, in combinatie met ‘je doet te weinig’). Wat leerde ik daarvan? Ten eerste natuurlijk kreeg ik daar een – al dan niet terecht – zelfbeeld van. Daarnaast leerde ik dat ik meer tijd voor het maken van opdrachten moet nemen (op de lagere school), meer aandacht moet besteden aan uitleg (op m’n werk) en meer of juist minder moet doen (thuis). Maar was dat nou handige feedback? Had ik er niet veel meer van kunnen leren?

Manuela Bazen's insight:

Over feed up / feed back en feed forward.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Wat iedereen zou moeten weten over rekenmethodes - CPS.nl

Wat iedereen zou moeten weten over rekenmethodes - CPS.nl | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Het is een groot misverstand om te denken dat rekenmethodes van a tot z moeten worden gevolgd. We denken dat, omdat deskundigen er goed over hebben nagedacht. We verwachten dat als we alles uit de methode doen, we dan dat grootste kans hebben op succes. Maar laat dat nu niet het geval zijn.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Academische Docenten

In mijn rubriek in Van Twaalf tot Achttien (paul) heb ik in het aprilnummer (2015) een vraag gekregen van Michel, een leraar Nederlands, over docenten, en meer specifiek over de nut van academisch gevormde docenten. 

Manuela Bazen's insight:

Antwoord op de vraag 'Wat is het nut van academisch gevormde leraren? Is er evidentie voor dat zij daadwerkelijk beter leraren zijn?door Paul Kirschner.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Try this at home | Onderwijsspecial

Try this at home | Onderwijsspecial | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Thuis via YouTube de stof bekijken en de les benutten voor vragen en uitleg. Flipping the classroom heet het, maar hoe pak je het aan? Vijf tips van flippers.
Manuela Bazen's insight:

Flipping the classroom

more...
No comment yet.