Master Onderwijsk...
Follow
Find
3.0K views | +0 today
 
Scooped by Manuela Bazen
onto Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Scoop.it!

Flipping the classroom: een opstap naar (echte) onderwijsvernieuwing - Kennisnet

Flipping the classroom: een opstap naar (echte) onderwijsvernieuwing - Kennisnet | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Manuela Bazen's insight:

Ik mocht er dinsdag bij zijn, en inderdaad en bijzonder inspirerende dag! Veel stof tot nadenken, vooral m.b.t. mijn eigen onderwijsontwerp......

more...
No comment yet.
Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Artikelen t.b.v. de masteropleiding L&I
Curated by Manuela Bazen
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Master Leren & Innoveren

In september 2012 ben ik gestart met de masteropleiding Leren & Innoveren bij InHolland. Op deze website verzamel ik interessante artikelen die ik op het internet tegenkom.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Verontrustend nieuws over digital natives?

Digital natives zijn mensen geboren na 1984 die vanaf hun geboorte ondergedompeld zijn (geweest) in digitale technologieën. Volgens Prensky (2001) zorgt deze blootstelling voor unieke gaven die hen onderscheiden van alle vorige generaties. Hierdoor kunnen zij onmogelijk excelleren in het huidige onderwijs met zijn achterhaalde lesaanpakken. Digital natives, samen met hun stamverwanten Homo zappiëns, vormen een generatie voor wie ‘leren spelen is’, waar scholen bestaan om ‘vrienden te ontmoeten in plaats van te leren’ die ‘betekenisvolle kennis [kunnen] construeren uit discontinu audiovisuele en tekstuele informatiestromen’ (Veen, 2006). Klopt dit?
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

The Science of Learning - Deans for Impact

The Science of Learning - Deans for Impact | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Vandaag om 16 uur Nederlandse tijd is een document van Deans for Impact  online gegaan met de naam The Science of Learning. Dit document is in wezen een samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit onderzoek in de cognitieve wetenschappen over hoe studenten/leerlingen leren. De resultaten van het onderzoek worden verbonden met de praktische implicaties daarvan voor zowel het leren als het doceren. Het document is bedoeld als bron van informatie voor lerarenopleidingen, nieuwe docenten, LIO’s, en iedereen die te maken heeft met het onderwijs en die geïnteresseerd is in wat de wetenschap zegt over hoe men leert en hoe de resultaten geïmplementeerd kunnen worden.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

9 studietips samengevat in een korte video

9 studietips samengevat in een korte video | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
9 studietips samengevat in een korte video
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Kleine klassen zijn slecht voor het onderwijs (Column) - Blik op hulp

Kleine klassen zijn slecht voor het onderwijs (Column) - Blik op hulp | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Kleine klassen zijn slecht voor de kwaliteit van het onderwijs. Althans, dat is wat staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag beweerde op het radiojournaal toen er gesproken werd over het samenvoegen van scholen als gevolg van het krimpende aantal leerlingen in delen van Nederland. Het was zo’n moment waarop je hoopt dat je het verkeerd verstaan hebt, maar hij zei het echt! (Hoor hier dat hij het op 18 minuten in de uitzending zegt). De kwaliteit van het onderwijs zou niet vóóruit gaan wanneer er minder kinderen in een klas zaten, maar juist achteruit. Toen het besef doordrong dat hij ook écht bedoelde wat hij zei, schoot ik eerst in de lach, maar niet snel daarna werd ik boos. Want wat de staatssecretaris daar uitkraamde werkte niet voor niets in eerste instantie op mijn lachspieren. Zijn stellingname is simpelweg niet waar. Zo erg onwaar zelfs, dat het absurd is. Onderzoek uit Zweden (u weet wel, dat land waar onze bewindslieden zo graag naar verwijzen als het om passend onderwijs gaat) laat bijvoorbeeld zien dat naar mate klassen kleiner zijn, de leerprestaties van leerlingen niet alleen op korte, maar ook op lange termijn verbeteren en dat kinderen die in een kleinere klas zaten, later een hoger inkomen hebben dan kinderen uit grote klassen. Onderzoek uit de VS toont aan dat het reduceren van de omvang van een klas van 22 leerlingen naar 15 leerlingen, voor de leerlingen in zo’n kleine klas een leerwinst oplevert die gelijk staat aan drie maanden extra onderwijs.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

De zesmaandelijkse discussie over schooltijden

De zesmaandelijkse discussie over schooltijden | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Er is een nieuwe studie over het optimale uur waarop school zou moeten starten. Dit is de aanleiding voor de zowat zesmaandelijkse discussie over of school al dan niet later zou moeten starten voor tieners (de waarheid gebiedt me te zeggen dat de vorige ronde geen 6 maanden geleden is maar slechts een paar weken met een school die hiermee experimenteerde).

 

Nu toont een overzichtswerk van de University of Oxford, Harvard Medical School en de University of Nevada dat hoe school vandaag georganiseerd wordt het leren en de gezondheid van kinderen kan schaden, waarbij volgens de onderzoekers school voor kinderen van 10 ten vroegste om 8u30 zou moeten starten, 10u of later voor zestienjarigen en na 11u voor 18+.

 
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Persbericht NRO: Presteren fysiek actieve leerlingen beter op school?

Fysiek actieve adolescenten presteren beter op aandachtstaken, maar halen geen hogere schoolcijfers. Daarnaast blijkt dat meisjes in het voortgezet onderwijs die naar school lopen of fietsen beter presteren op school dan meisjes die met de auto of bus komen. Op 4 september promoveerde Martin van Dijk (Open Universiteit) op de relaties tussen lichamelijke activiteit en schoolprestaties, cognitieve prestaties en mentaal welbevinden. Zijn project is mogelijk gemaakt met financiering van het NWO regieorgaan voor hersenen en cognitie (NIHC).

 

Martin van Dijk deed objectief en observationeel onderzoek. Om het beweeggedrag te meten, droegen 440 proefpersonen een week lang, 24 uur per dag een bewegingsmeter op hun bovenbeen. Eén keer in de klassen 1 en 3 van HAVO en VWO en één jaar later in diezelfde groepen nogmaals, toen de leerlingen in klas 2 en 4 van het Bernardinuscollege in Heerlen zaten.

Meer bewegen, betere concentratie

 

Uit het onderzoek van Van Dijk blijkt dat actieve leerlingen beter presteren op taken waarin ze zich goed moeten concentreren dan hun minder actieve leeftijdsgenoten. Toch is er voor de hele groep geen directe relatie gevonden tussen fysieke activiteit en schoolprestatie; de positieve invloed die bewegen heeft op aandachtstaken wordt teniet gedaan door andere factoren. “Mogelijk besteden actieve adolescenten minder tijd aan huiswerk, wat een negatieve invloed heeft op de schoolprestaties”, geeft Van Dijk hiervoor als verklaring.

Fietsende meisjes presteren beter op school

 

Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat meisjes zich op school beter kunnen concentreren als ze naar school lopen of fietsen dan wanneer ze bijvoorbeeld met de auto worden gebracht. Een mogelijke uitleg voor dit verschil tussen jongens en meisjes is wellicht dat meisjes gevoeliger zijn voor stressvolle factoren op school, zoals toetsen. “De inspanning voor school kan zorgen voor ontspanning op school en zodoende een betere concentratie.”

Scholieren bewegen onder aanbevolen norm

 

Uit de metingen blijkt ook dat scholieren tussen de eerste en tweede klas van de middelbare school veel minder (20%) gaan bewegen. Daarnaast zijn adolescenten fysiek minder actief in het weekend dan op doordeweekse dagen, met name op zondag bewegen ze ver onder de Norm Gezond Bewegen.

Van onderzoek naar praktijk

 

Van Dijk zou de observationele onderzoeksbevindingen graag omzetten naar concrete interventies. “Het zou toch mooi zijn als je bijvoorbeeld leerprestaties van kinderen kunt verbeteren door ze meer gymlessen te geven of regelmatiger met de fiets naar school te laten komen? Daar zet ik me in de komende jaren graag voor in.”

 

NRO-onderzoeksprogramma Bewegen en leerprestaties

Aanhakend op het NIHC-onderzoek dat hierboven omschreven is, vormt de effectiviteit van concrete interventies een belangrijke focus van het NRO-onderzoeksprogramma ‘Bewegen en leerprestaties’. Centrale vraag van dit onderzoeksprogramma is: is er een causale relatie tussen bewegen op school en cognitieve onderwijsprestaties, verzuim en schooluitval? Het toegekende onderzoeksproject binnen dit programma loopt tot half 2018, en zal de effecten van diverse interventies op de leerprestaties laten zien.


Martin van Dijk (Naaldwijk, 1983) verdedigt zijn proefschrift Physical Activity, Cognitive Performance and Academic Achievement in Adolescents op vrijdag 4 september 2015 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. Promotores zijn prof. dr. Paul Kirschner en dr. Renate de Groot.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Truth or Truthiness in Onderzoek?

Truth or Truthiness in Onderzoek? | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Is een onderzoek betrouwbaar of lijkt het alleen zo? Stephen Colbert – Amerikaanse komiek – bedacht het mooie woord ‘truthiness’, dat in het Nederlands nauwelijks in een woord te vangen is, maar zoiets betekent als: iets dat aannemelijk klinkt en waar mensen aan vast willen houden zonder rekening te (willen) houden met feiten, logica of ander tegensprekend bewijs. Dit ‘waarheidsachtig’ is heel iets anders dan ‘trustworthy’ (betrouwbaar). Ik constateer, helaas dat de conclusies die wetenschappers trekken uit hun onderzoek – en soms het onderzoek zelf – eerder waarheidsachtig dan betrouwbaar zijn.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

'Multitasken is compleet inefficiënt'

'Multitasken is compleet inefficiënt' | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

We appen terwijl we tv kijken, versturen mailtjes tijdens vergaderingen en checken tussen alle bedrijven door ook nog de hele dag Facebook. We multitasken meer dan ooit. En dat heeft invloed op ons gedrag en ons brein. 

Verschillende recente studies laten zien dat onze werk- en studieprestaties lijden onder het vele multitasken. We zijn langzamer en maken meer fouten. Maar ermee stoppen is zo makkelijk niet. 

In Nieuwsuur test verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal hoe goed hij verschillende dingen tegelijkertijd kan doen en spreekt hij met neuropsychiater Theo Compernolle en hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner.

Het is slechts zeven jaar geleden dat de eerste moderne smartphone zijn intrede deed, maar ruim driekwart van de Nederlanders heeft er inmiddels een in zijn broekzak. Met de snelle ontwikkeling van de technologie hebben we nu altijd en overal toegang tot de wereld. De verleiding om even snel tussendoor iets anders te doen is groot en we multitasken meer dan ooit. 

Inefficiënt 
Volgens neuropsychiater Theo Compernolle hebben we nog niet goed geleerd hoe we om moeten gaan met het grote aanbod aan afleiding: "Veel mensen denken dat ze kunnen multitasken, maar dat is een illusie. Ons brein is daar simpelweg niet toe in staat. Niemand kan twee denkprocessen tegelijk uitvoeren."

Het gevolg is dat we voortdurend heen en weer switchen tussen verschillende taken. "We verliezen tijd en informatie bij dit switchen en het kost ons veel meer energie. Het is dus compleet inefficiënt", zegt Compernolle. 

Scholen omarmen smartphone tegen wil en dank
De smartphone wakkert de drang aan om alles te doen behalve te leren. Door die afleiding nemen kinderen de lesstof gewoon niet op.

Afleiding
Op de helft van de Nederlandse scholen mag de smartphone mee de klas in. Dit tot groot ongenoegen van hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner. Volgens Kirschner is de smartphone een grote bron van afleiding. 

Er is niets op tegen om technologie in te zetten als het helpt bij het leren, maar de smartphone wakkert de drang aan om alles te doen behalve te leren. Door die afleiding nemen kinderen de lesstof gewoon niet op.”

Manuela Bazen's insight:

Kirschner deed onderzoek naar studenten die Facebooken tijdens het leren. Hij vergeleek een groep studenten die zei vaak sociale media te gebruiken tijdens het leren met een groep die dat weinig deed. De eerste groep maakte meer fouten en scoorde gemiddeld een heel cijfer lager op een vak.

 

Als het aan Kirschner ligt, gaan alle mobieltjes de klas uit als er gewerkt moet worden. "Vroeger had je ook wel wat afdwalende kinderen die uit het raam keken. Maar nu is het moeilijk om kinderen te vinden die niet met hun telefoon bezig zijn tijdens de les." Kirschner vindt dat scholen hier duidelijke afspraken over gaan maken.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Reactie op "De onderwijskundige moet worden gestopt"

Marc Oskamp publiceerde een stuk in Trouw op 19 auugustus dat ook hier op zijn blog te vinden is: http://www.trias-o.nl/2015/08/de-onderwijskundige-moet-worden-gestopt/ Het stuk heet “De onderwijskundige moet worden gestopt”, Ik heb een reactie daarop geschreven die de lezer hieronder kan vinden. Het is niet een aanval op Marc en ook geen verdediging van de onderwijskundige. Het is een pleidooi tegen een al te simpele kijk op de zaken.
Manuela Bazen's insight:

Mooie reactie van Paul Kirschner.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

2 nieuwe onderzoeken met link tussen stress en leren

2 nieuwe onderzoeken met link tussen stress en leren | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
2 nieuwe onderzoeken met link tussen stress en leren. Een van de belangrijkere boeken van de voorbije jaren, is volgens mijn bescheiden mening, Schaarste van Mullanaithan en Shafir. Hierin beschrijven ze hoe stress door schaarste onze mentale bandbreedte vermindert waardoor we enkel op korte termijn nog dingen doen en er een tunnelvisie ontstaat. 2 nieuwe onderzoeken verdiepen de kennis over wat stress kan veroorzaken en hebben een duidelijke link met leren. Onderzoek 1 toont dat stress een negatief effect op onze zelfcontrole kan hebben. Dit is in feite iets waar je geen onderzoek voor lijkt nodig te hebben. Je zal makkelijker dat koekje eten als je gestresseerd bent, terwijl je net op je lijn let. Dergelijk onderzoek toont ook dat we wellicht fouten zullen maken die de stress ironisch genoeg kunnen verhogen. Het tweede onderzoek toont de link tussen stress en metacognitie. Uit het onderzoek blijkt dat we onder stresserende omstandigheden minder goed kunnen inschatten of we iets al dan niet weten. Je zou nu kunnen opperen dat we alle stress uit bijvoorbeeld onderwijs moeten bannen, maar dit is om een paar redenen de verkeerde conclusie. Ten eerste kan een zekere vorm van druk of zelfs – taboe – element van competitie wel leuk zijn, denk aan de hele gamificiation-beweging. Te veel en onnodige stress opleggen is natuurlijk iets waar we collectief over moeten waken. Ten tweede is het naïef te denken dat we alle stress uit het leven van onze kinderen kunnen bannen. Als we al elke thuissituatie positief zouden kunnen houden (euh) dan zijn er nog de puberrelaties, de dromen, enz. Daarom besluiten Hattie en Yates in hun boek Visible Learning & The Science of Learning dat we vooral onze kinderen en jongeren moeten leren omgaan met stress.
more...
Arjan van Heukelom's curator insight, October 3, 9:39 AM

Aanleren om  met stress om te gaan is belangrijk. Testangst als stressfactor heeft bijvoorbeeld grote invloed op de  prestaties op school (Zeidner, 1998). Omgaan met stress op school wordt vaak via cognitieve therapieën aangepakt. Goed voorbereiden door aanleren van juiste leermethodieken lijkt  nog belangrijker.

Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Een Alternatief voor de Onderwijsinspectie

Een Alternatief voor de Onderwijsinspectie | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Er is een hoopvolle ontwikkeling aan de gang waarbij leraren steeds meer de regie krijgen over het onderwijs. De titel van de internationale uitgave van 'Het Alternatief', 'Flip the Syste...
Manuela Bazen's insight:
Interessante zienswijze! Ik ga het boek toch maar eens aanschaffen.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Is een school automatisch een lerende organisatie? - CPS.nl

Is een school automatisch een lerende organisatie? - CPS.nl | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Het lerend vermogen van een organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de interne cultuur. In dit blog noemen we een aantal belangrijke cultuurkenmerken die van invloed zijn. Wanneer genoemde kenmerken onvoldoende binnen de school aanwezig zijn, heeft dit al gauw een negatief effect op de verander- en leerbereidheid van de collega’s.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

15 tips om beter te leren - Sterkeschool.nl


15 tips om beter te leren:

1. Zorg voor een goede planning. Wissel vakken af en neem voldoende pauzes tussendoor.

2. Zet een duidelijk doel voor jezelf voor je begint met leren. Dan weet je waarom je het doet.

3. Voor je begint met leren: zet je mindset op uitdaging en je focus op leren.

4. Zorg dat je nergens door afgeleid kunt worden. Zet dus alles uit.

5. Als je muziek luistert: kies voor muziek in hetzelfde ritme als je hart klopt.

6. Zorg voor licht, frisse lucht en water. In de pauzes mag je wat eten en ga je flink bewegen.

7. Multitasken bestaat niet!

8. Sport regelmatig.

9. Eet gezond en vermijd energiedrankjes.

10. Leer snellezen. Als je sneller leest ben je ook eerder klaar.

11. Als je iets wilt onthouden dan moet je het 7 keer herhalen.

12. Optimaal herhalen = na 10 minuten, na 1 uur, na 1 dag, na 3 dagen, na 7 dagen, na een maand en na een jaar.

13. Werk met kleuren en kaartjes om woorden en begrippen te onthouden en jezelf te overhoren. Dansjes en liedjes werken ook!

14. Maak mindmaps in plaats van samenvattingen. Je brein onthoudt een mindmap beter omdat je je hersenen dan beter benut.

15. Pas als je iets 21 keer gedaan hebt, kan iets een automatisme worden.

Extra tip: Oefening baart kunst & de aanhouder wint!

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Stuurloos in de informatiestroom | Blogcollectief Onderzoek Onderwijs

Stuurloos in de informatiestroom | Blogcollectief Onderzoek Onderwijs | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Deze tekst stond oorspronkelijk in het oktober 2013 nummer van Didactief . Onlangs publiceerde ik het artikel als Engelstalige blog met Miriam Neelen op onze blogsite 3‑Star Learning Experiences. Op verzoek van een aantal Nederlandse docenten zet ik de Nederlandse versie hier. Onlangs hebben Jeroen van Merriënboer en ik in The Educational Psychologist[1] gepubliceerd over drie onderwijsmythes die even ongegrond als onuitroeibaar zijn. Gezien de lancering van de Steve Jobsschool is een daarvan extra actueel, namelijk dat lerenden hun eigen leren zelf kunnen bepalen, reguleren en richting geven. Deze mythe bestaat uit een aantal submythes.
Manuela Bazen's insight:
Niets meer aan toevoegen, duidelijker kan niet!
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Leerstof beter verankeren met de +1 routine | Leren.Hoe?Zo!

Leerstof beter verankeren met de +1 routine | Leren.Hoe?Zo! | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Jezelf meteen testen en de belangrijke concepten trachten op te roepen nadat je iets hebt ingestudeerd, levert vaak meer leerrendement op dan de leerstof meteen een tweede keer door te nemen (dit wordt ook wel omschreven als het zogenaamde "testing effect"). Via de Facebook pagina "Making Thinking Visible" ontdekte ik de "+1 routine", een techniek die je in de klas kunt toepassen om het testing effect meteen in de praktijk te brengen.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Don Zuiderman: MOOC: Onze aannames in twijfel trekken

Don Zuiderman: MOOC: Onze aannames in twijfel trekken | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Onderwijs herinrichten"Als je altijd doet, wat je altijd hebt gedaan, dan krijg je altijd, wat je altijd hebt gekregen." Deze quote, waarschijnlijk van Henry Ford, past prima bij het nadenken over onderwijs. Het onderwijs is in de basis al 100 jaar nauwelijks veranderd. De quote betekent ook dat machines en/of organisaties precies dat produceren waarvoor ze zijn gemaakt. In andere woorden: het onderwijs levert waartoe het is ingericht.  Wanneer je gaat nadenken over het herinrichten van je onderwijs, dan kun je niet alleen afvragen wanneer je wel/niet technologie gaat inzetten, maar het gaat om meer fundamentele aannames zoals de rol van de leerkracht (en andere volwassenen), fysieke ruimtes, indeling van groepen, het lesrooster, etc.  Bij het implementeren van blended learning gaat het niet om een snelle reparatie, maar om het grondig nadenken van het hele schoolsysteem en vaste structuren om een zo goed mogelijke leerervaring voor de leerling te creëren. Om dat te doen, is het nodig om kritisch enkele vaste aannames te bekijken:

Manuela Bazen's insight:

Vervolgens wordt naar de volgende aannames gekeken:

#1 Het schooljaar

#2 De schooltijden

#3 het lesrooster

#4 Klassengrootte

#5 Eén klas één leerkracht

#6 Groepsindeling

 

Een mooi stuk om over na te denken!

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Schrift of scherm: hoe leren kinderen het meest?

Schrift of scherm: hoe leren kinderen het meest? | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
We nemen steeds minder vaak pen en papier ter hand. Computers en smartphones zijn niet weg te denken uit ons leven en duiken ook vaker op in het onderwijs. Is dat een goede trend of moeten we niet te hard van stapel lopen? De wetenschap geeft antwoord.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Opvallend kritisch bericht in het AOB-tijdschrift over Flipping the Classroom

In een recent artikel van het AOB-tijdschrift over hoe belangrijke de leerkracht is staat een box met enkele opvallende quotes over Flipping the Classroom (vet door mij):

Digitaal huiswerk wordt vaak niet gedaan, waardoor leerlingen niet goed voorbereid in de lessen komen. ‘Het is een aanwijzing dat deze leerlingen contacturen nodig hebben om tot goede leerprestaties te komen’, schrijven de onderzoekers over flipping the classroom. Flipping the classroom werd in twee van de vijf projecten van Innovatie Impuls Onderwijs gebruikt. De onderzoekers waren niet speciaal op zoek naar de werking van het gebruik van films bij de lesvoorbereiding door de leerlingen, maar de uitkomsten waren te sterk om te negeren. De duidelijk lagere schoolcijfers zijn volgens de onderzoekers van SEO en ResearchNed vooral opvallend omdat in de internationale literatuur kleine, maar wel positieve resultaten van het flippen worden gemeten. Ook in andere projecten wordt de kwaliteit minder als te veel verwacht wordt van digitale lessen. ‘Les krijgen van een persoon blijkt nog altijd beter dan overwegend les krijgen via de elektronische leeromgeving’, constateren de onderzoekers. Mogelijk dat het concept niet geschikt is voor leerlingen voortgezet onderwijs, concluderen de onderzoekers, omdat ze nog onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces. Eigenlijk zou flipping the classroom daarom volgens het rapport alleen ingezet moeten worden bij leerlingen die ‘gemotiveerd en kundig genoeg zijn’ om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun schoolprestaties.

Toen mijn studenten hiermee experimenteerden kwam gelijkaardige geluiden, maar toch er ook maar even het rapport zelf bij genomen, en inderdaad daar staat onder andere:

Het Leerlingen voor Leerlingen concept heeft gemiddeld genomen geen effect gehad op de eindejaarscijfers van leerlingen, behalve bij specifieke invullingen van het concept. Zo zijn bij vakken, waarbij zowel leraren als leerlingen aangeven dat er met educatieve filmpjes wordt gewerkt, de eindejaarscijfers significant gestegen en bij vakken waar contacturen zijn vervallen of gekozen is voor ‘flipping the classroom’ de eindejaarscijfers significant gedaald. Mogelijk vraagt het thuis zelfstandig voorbereiden van de lesstof te veel verantwoordelijkheid aan de onderbouwleerlingen of is er onvoldoende digitaal materiaal beschikbaar voor de leerlingen om zich goed te kunnen voorbereiden. De leerlingentevredenheid heeft in ieder geval niet geleden onder Leerlingen voor Leerlingen, de werkdruk of werktevredenheid onder leraren evenmin. Er zijn zelfs aanwijzingen dat Leerlingen voor Leerlingen heeft gezorgd voor meer tevreden leerlingen en leraren, maar de gevonden effecten zijn statistisch niet significant.

Hier merk je echter dus nog een andere verklaring, het ontbreken van digitaal materiaal. Verder schrijven de onderzoekers ook:

Verder blijkt dat het concept van flipping the classroom, waarbij leerlingen de stof thuis achter de computer voorbereiden en op school worden getoetst op de verworven kennis en vaardigheden, niet geschikt lijkt te zijn voor onderbouwleerlingen in het voortgezet onderwijs, omdat ze nog onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerprestaties. Maar ook bij E-klas/PAL, waar het gaat om bovenbouwleerlingen die worden geacht thuis te werken met de E-klassen in ruil voor minder contacturen met de leraar, blijven leerprestaties achter wanneer ze dat volgens de betrokken leraren onvoldoende doen.

Maar hierdoor zijn er ook andere bedenkingen te maken, imho:

one size fits all in onderwijs bestaat niet, dus ook niet te veel flipping the classroom.Sal Kahn stelt trouwens Flipping the classroom voor als een middel, niet het. En zeker niet met de bedoeling om contacturen te verminderen zoals je hier kan lezen. Integendeel, de bedoeling zou moeten zijn de tijd die je samen doorbrengt optimaal te gebruiken.Dit onderzoek uit 2003 kan dan misschien ook nog relevant zijn in de discussie, met de conclusie  dat je voor begrip meer tijd samen nodig hebt. De vraag is dus vooral: hoe je die tijd samen doorbrengt.Zelfsturing is een proces (lang leve het didactische principe van geleidelijkheid) waarbij inderdaad veel verschillen tussen leerlingen kunnen bestaan, maar waarbij doorheen de tijd ook leerlingen kunnen evolueren.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Onderzoek: Meer bewegen = beter concentreren op school - Persberichten

Onderzoek: Meer bewegen = beter concentreren op school - Persberichten | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Jongeren die regelmatig voldoende bewegen, kunnen zich beter concentreren op school en presteren  beter op taken die aandacht en concentratie vereisen. Dat is een van de resultaten van het promotieonderzoek van Martin van Dijk bij 440 leerlingen van het voortgezet onderwijs. Van Dijk pleit er dan ook voor dat scholen een actief beleid voeren om beweging te stimuleren. Op vrijdag 4 september 2015 verdedigt hij zijn proefschrift ‘Physical Activity, Cognitive Performance and Academic Achievement in Adolescents' bij de Open Universiteit in Heerlen.

Objectief meten is weten

Wij lezen vaak dat bewegen goed is voor onze fysieke gezondheid en onze mentale prestaties. Onderzoek naar het verband tussen bewegen en schoolprestaties bij adolescenten (12-18 jarigen) is echter schaars en de resultaten zijn tegenstrijdig. Een mogelijke verklaring voor die tegenstrijdigheid is dat de meeste onderzoeken werken met vragenlijsten. Van Dijk: "Als je leerlingen vraagt hoeveel ze aan beweging hebben gedaan, krijg je vaak een onnauwkeurig en onvolledig antwoord. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze die dag niet bewogen hebben of alleen van en naar school zijn gefietst. Maar ze vergeten dat ze ook nog twee keer de hond hebben uitgelaten of dat ze op drie hoog wonen en een paar keer per dag naar boven zijn gelopen." Van Dijk heeft het anders aangepakt en het beweeggedrag objectief gemeten: 440 leerlingen van het eerste en derde jaar voortgezet onderwijs hebben een week lang, 24 uur per dag, een bewegingsmeter gedragen. Die bewegingsmeter registreerde hun bewegingen, zoals lopen of fietsen. Een jaar later werd dit herhaald.

Beter concentreren

Van Dijk heeft de leerlingen ook een aantal cognitieve taken laten uitvoeren en heeft de schoolcijfers van de leerlingen ontvangen. Vervolgens heeft hij gekeken naar het verband tussen de hoeveelheid beweging  en de score op de cognitieve taken en de schoolcijfers. Hieruit blijkt dat fysiek actieve adolescenten beter presteren op taken die concentratie en aandacht vragen. Toch vertaalt zich dat niet in hogere schoolcijfers. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat jongeren die veel tijd besteden aan beweging, minder tijd investeren in hun huiswerk.

Minder, minder, minder

Uit het promotieonderzoek blijkt ook dat jongeren beduidend minder (20%) gaan bewegen ná het eerste jaar van het voortgezet onderwijs en over het algemeen bewegen ze in het weekend veel minder dan doordeweeks. Een belangrijke bewegingsactiviteit is het fietsen of lopen naar school. Deze activiteit is een zeer belangrijk deel (28%) van de wekelijkse beweging van jongeren. Daarnaast toont Van Dijk aan dat meisjes die lopend of fietsend naar school gaan, beter presteren op complexe cognitieve taken dan meisjes die met de auto naar school gaan of worden gebracht. Bij jongens was er geen verschil meetbaar.

Actief bewegingsbeleid

Van Dijk pleit ervoor dat jongeren worden gestimuleerd om te (blijven) bewegen. Scholen zouden bijvoorbeeld meer gymlessen kunnen inroosteren, beweging kunnen stimuleren tijdens de pauzes of tussenuren, en actief forenzen naar school kunnen stimuleren.

Martin van Dijk (Naaldwijk, 1983) verdedigt zijn proefschrift Physical Activity, Cognitive Performance and Academic Achievement in Adolescents op vrijdag 4 september 2015 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen.Promotores zijn prof. dr. Paul Kirschner en dr. Renate de Groot. Het onderzoek is mee gefinancierd door het NWO regieorgaanNationaal Initiatief Hersenen en Cognitie.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

e-Learning.nl, de Nederlandse e-learning portal > Onderzoek naar Flipped Classroom

e-Learning.nl, de Nederlandse e-learning portal > Onderzoek naar Flipped Classroom | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Onderzoek naar Flipped Classroom

Op de site van Faculty Focus kan een rapport worden gedownload met daarin de resultaten van een Amerikaans onderzoek naar de ervaring met Flipped Classroom (wel e-mailadres achterlaten). De belangrijkste uitkomsten:

Meer dan 2/3 van de respondenten (1.089 lezers van Faculty Focus) heeft met Flipped Classroom geëxperimenteerd en is van plan er mee door te gaan;5,49% heeft het geprobeerd maar doet het niet opnieuw;70,3% beoordeelde de ervaring positief voor zichzelf (als docent) en 64,8% beoordeelde het positief voor de leerlingen/studenten;De belangrijkste redenen om er mee te beginnen zijn: grotere betrokkenheid van de studenten (79,3%) en het verbeteren van de leerervaring (75,8%);Meer dan 80% gaf aan dat de studenten meer zijn gaan samenwerken en 76,61% gaf aan dat hun studenten meer vragen gingen stellen;Bijna de helft (48,75%) merkte enige weerstand bij hun studenten;Belangrijkste hindernis: gebrek aan tijd;Van de respondenten die niet geïnteresseerd waren in Flipped Classroom, gaf 38,9% aan er niet genoeg van te weten en 27,4% vond het een hype.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Lezen vanaf papier en online lezen: beiden belangrijk | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning

Lezen vanaf papier en online lezen: beiden belangrijk | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it

Eén van de artikelen die ik tijdens mijn zomervakantie heb opgespaard, is een bijdrage waarin wordt samengevat wat wetenschappelijk bekend is over online lezen. Ik vat de belangrijkste bevindingen samen.

 

We lezen meer dan ooit te voren. Maar wel via andere media.

Of je beter van papier of scherm af kunt lezen hangt van veel variabelen af, zoals (de eigenschappen van) het medium (papier, smartphone, e-book, tablet, laptop), de aard van de tekst (o.a. complexiteit en opbouw), degene die leest (diens voorkeur en ICT-vaardigheid), enzovoorts.Online lezen is vooral geschikt voor scannen en selectief lezen. Dat is een belangrijke bekwaamheid om massa’s informatie te kunnen hanteren.Deze manier van lezen gaat echter ten koste van verdiepend lezen, en leren, ook doordat we onze aandacht onvoldoende focussen. Papier leidt in elk geval minder af dan een tablet of smartphone met veel andere functionaliteiten.Online lezen gaat daarom vaak gepaard met multitasken, wat niet effectief is.Romans en wetenschappelijke artikelen kun je mede daarom wellicht het beste offline lezen.De fysieke vorm van papier helpt mensen bepaalde informatie beter te verwerken tijdens het lezen. Je hebt bij een elektronisch formaat bijvoorbeeld minder gevoel bijn de vraag hoeveel tekst je nog moet verwerken. Digitale teksten zijn minder tastbaar. Dit is waarschijnlijk bij langere teksten een belangrijk argument om te kiezen voor het medium papier.Dyslectische mensen lezen vaak beter met een elektronisch apparaat dan van papier.Papier en scherm hebben elk unieke voordelen. We zullen beiden moeten gebruiken, en vooral afleiding zien te voorkomen.

Deze uitkomsten sluiten goed aan bij mijn pleidooi voor meer aandacht voor digitale studievaardigheden.

Manuela Bazen's insight:

Via Jeroen Bottema.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Informatie-overload bestaat niet

Informatie-overload bestaat niet | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Volgens veel mensen is de constant groeiende stroom aan informatie en prikkels een van de belangrijkste issues waar we tegenwoordig mee te maken hebben. Onze aandacht wordt opgeslurpt door de sociale netwerken die we de hele dag via mobiele apparaten kunnen checken, en de (online) kranten en tijdschriften worden constant voorzien van online commentaar via blogposts en Twitterfeeds. Daarnaast worden we getriggerd door de wereld om ons heen: televisie, radio, billboards. We zouden er overspannen en gestrest van kunnen raken. Ofwel: we ervaren met zijn allen informatie overload, met alle negatieve gevolgen van dien. In deze blogpost leg ik uit dat deze gedachtengang compleet de plank misslaat en weerleg ik dit doemdenken. Want: informatie-overload bestaat niet!
Manuela Bazen's insight:

Uit het onderzoek van Suzanne de Bakker:

"Het is juist de nutteloze informatie die zorgt voor een gevoel van overload." 

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Onderzoek: leer kinderen in groep 8 hoe ze zelf hun leren kunnen sturen

Onderzoek: leer kinderen in groep 8 hoe ze zelf hun leren kunnen sturen | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is een van de grootste veranderingen in een schoolloopbaan. Door kinderen in groep 8 te leren hoe ze zélf hun leren kunnen sturen, zijn ze beter voorbereid op die overstap. Dat blijkt uit het onderzoek van Kelly Meusen, pabo-docent bij Avans Hogeschool en promovendus bij de Open Universiteit. Zij bood een grote groep leerlingen in groep 8 een aangepast lesprogramma en volgde de leerlingen tijdens hun eerste jaar op het voortgezet onderwijs. Op vrijdag 19 juni 2015 verdedigde ze haar proefschrift bij de Open Universiteit in Heerlen. Kelly Meusen was in 2009 de eerste afgestudeerde van de masteropleiding Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit.

 

Motiverend
Kelly Meusen, zelf jarenlang onderwijzeres in de bovenbouw van het basisonderwijs, zette een programma op om bij leerlingen van groep 8 de zelfregulatievaardigheid te stimuleren. Dat is de vaardigheid om eigen werk te beoordelen, verbeterpunten te signaleren en daaraan te werken. Een vaardigheid die in het voortgezet onderwijs van groot belang is, maar ook motiverend werkt. In haar onderzoek trainde Meusen leerlingen uit groep 8 in zelfregulatie door middel van formatief toetsen van schrijfopdrachten, waarbij de leerlingen hun eigen of elkaars schrijfopdrachten beoordeelden. 695 leerlingen waren bij het onderzoek betrokken. Meusen deelde ze in drie groepen in. Een groep leerlingen beoordeelde de eigen schrijfopdrachten (self-assessment). Een tweede groep beoordeelde schrijfopdrachten van anderen (peer-assessment). De derde groep was de controlegroep.

 

Blijvend effect
Het onderzoek van Meusen toont aan dat het mogelijk is om door formatief toetsen leerlingen in groep 8 zelfregulatievaardigheden bij te brengen. Daarbij maakt het niet uit of je dat via self-assessment of via peer-assessment doet. De leerlingen waren niet alleen beter in staat hun leren te reguleren, ze werden ook gemotiveerder en hun persoonlijke interesse in een onderwerp nam toe. Die toename in vaardigheden en in motivatie zakte niet weg: ook na de zomervakantie bij de start van het voortgezet onderwijs en in het eerste jaar voortgezet onderwijs was die nog aanwezig. Opvallend is dat bij de controlegroep tijdens het eerste jaar voortgezet onderwijs de lagere score op zelfregulatie en motivatie blijft bestaan. Terwijl je toch zou verwachten dat in het voortgezet onderwijs in elk geval de zelfregulatievaardigheden zouden toenemen. Kijkend naar onderwijsniveau dan zie je dat dat alleen bij de hogere onderwijsniveaus enigszins het geval is.

more...
No comment yet.
Rescooped by Manuela Bazen from ICT in de lerarenopleiding
Scoop.it!

educatieve kijkwijzer | Esther Breuker

educatieve kijkwijzer | Esther Breuker | Master Onderwijskunde Leren & Innoveren | Scoop.it
Liesbeth Kester (OU) lanceerde in haar oratie ‘De educatieve kijkwijzer’ op basis van ruim twintig jaar onderwijspsychologisch onderzoek naar multimedialeren , leren en instructie. Het is een handig hulpmiddel om de educatieve waarde van filmpjes snel en objectief te kunnen beoordelen. Samenvattend sluit een filmpje aan bij de werking van ons geheugen als het voldoet aan de volgende criteria

Via Jeroen Bottema
Manuela Bazen's insight:

Handig om de kijkwijzer erbij te houden bij het selecteren van filmpjes.

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Typen of schrijven

De les begint, gaat de computer/tablet aan of uit? Wij zijn het – hoop ik – allemaal eens dat chatten, mailen, Facebooken enzovoorts gedurende de les slecht voor het leren is. Maar veel docenten willen ook leerlingen niet de mogelijkheid ontnemen om aantekeningen te maken of schrijven te leren en te oefenen met computer of tablet. Zoiets is zonder meer eigentijds, maar de vraag is of het ook pedagogisch verantwoord is.
Manuela Bazen's insight:

Conclusie: 

Alle onderzoeken die ik heb kunnen vinden wijzen in dezelfde richting, namelijk dat je beter kunt schrijven dan typen als leren het doel is. Of zoals Mueller en Oppenheimer stellen: ‘…laptopgebruik in de klas moet gezien worden met gezonde wantrouwen (‘healthy dose of caution’); ondanks hun groeiende populariteit doen laptops in de klas misschien meer kwaad dan goed.’ Dus wij zetten een grote, dikke en met de hand geschreven streep door de iPad-scholen.

more...
No comment yet.