Master Leren & Innoveren
15.9K views | +0 today
Follow
Master Leren & Innoveren
(Mogelijk) relevante informatie voor masterstudenten Leren & Innoveren.
Curated by Jeroen Bottema
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Instructional support, een elementaire basis voor een goede cognitieve ontwikkeling

Instructional support, een elementaire basis voor een goede cognitieve ontwikkeling | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Op de UC Leuven-Limburg Internationale Studiedag: Op Weg Naar Een Kwaliteitsvolle Leerkracht-Kind Relatie (2 december 2015; zie ook blogbericht De relatie leerkracht – kind doet ertoe!) luister ik geboeid naar Robert Pianta. Die vertelt dat de cognitieve ontwikkeling van kleuters (ook nog op latere leeftijd) sterk samenhangt met de mate waarin ze ‘instructional support’ krijgen in de vroege kinderjaren (Hamre e.a., 2014). Met andere woorden: leerkrachten voorzien sowieso activiteiten en instructies die tot leren leiden. Het is echter de bijkomende begeleiding bij dat aanbod en de instructies die sterk samenhangen met hoe goed kinderen weten, begrijpen, inzien, en met hoe ze hun denken vorm en richting geven. Het gaat hier dus niet om nieuwe inhouden, wél om de manier waarop we kinderen kunnen ondersteunen bij het opdoen en verwerken van hun ervaringen en indrukken.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Cognitieve Belasting Theorie: Leuker kunnen we het maken, en ook makkelijker

Cognitieve Belasting Theorie: Leuker kunnen we het maken, en ook makkelijker | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Ik lees op blogs en Twitter de laatste tijd van alles en nog wat over cognitieve belasting en de overgrote meerderheid daarvan valt in de categorie ‘De klok horen luiden maar niet weten waar de kle...
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Beyond Working Hard: What Growth Mindset Teaches Us About Our Brains

Beyond Working Hard: What Growth Mindset Teaches Us About Our Brains | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Teaching practices around growth mindset have come a long way in the last few years. Common pitfalls have emerged, as well as strong examples of programs that
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

2 berichten van NRO over hoe onderwijs beter kan: training en teamwerk van leraren & ondersteunen schoolleiders

  Twee zeer relevante persberichten van en dito rapporten via NRO die allebei tonen hoe we de kwaliteit van onderwijs kunnen verbeteren.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

E-Merge Presentatie ‘Hoe doe je goed onderzoek naar ICT&O?’ – Huib Tabbers « E-merge

E-Merge Presentatie ‘Hoe doe je goed onderzoek naar ICT&O?’ – Huib Tabbers « E-merge | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Dat er veel onderzoek naar ICT&O wordt gedaan illustreert Tabbers met een meta-analyse uit 2009. Daarin doken aanvankelijk ruim 6000 onderzoeken op uit de jaren 1990-2006, waarvan er zo’n 500 bruikbaar bleken. In een overzichtstabel “schieten de bolletjes alle kanten op”. Door de grote verschillen tussen de onderzoeken valt er nog altijd geen eenduidige conclusie te trekken. Negatieve scores zijn op verschillende manieren te verklaren, en ook de positieve uitschieters zijn te koppelen aan een flink aantal factoren.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Onderwijs en neurowetenschappen #OEB15 | WilfredRubens.com over leren en ICT

Neuromythes zijn vaak zo hardnekkig omdat ze gemakkelijk te begrijpen zijn. Neurowetenschappen zijn echter niet de troefkaart van het onderwijs. Aldus Lia Commissar tijdens de Online Educa Berlijn van verleden week.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Mayer's cognitieve theorie van multimedia leren - Introductie - Educatieve Kijkwijzer

Mayer’s Cognitieve Theorie van Multimedia Leren is gestoeld op de werking van ons geheugen en beschrijft de cognitieve processen die een rol spelen bij het verwerken van woorden en beelden.
Jeroen Bottema's insight:

Studenten van de inhmli lezen over Mayer's Cognitieve Theorie van Multimedia Leren. Deze pagina betreft een beschrijving van deze theorie. 

more...
Wilfred Rubens's curator insight, December 10, 2015 1:00 PM

Nuttige samenvatting van theorie over cognitieve overbelasting, multimedia en leren. De Educatieve Kijkwijzer is ook een checklist.

Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Krijg je echt waar voor je geld?

Krijg je echt waar voor je geld? | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Deze blog schreef ik oorspronkelijk voor het decembernummer van het blad Didactief waar ik iedere maand iets schrijf over m.i. spraakmakend wetenschappelijk onderzoek en wat de betekenis daarvan is...
Jeroen Bottema's insight:
Paul Kirschner over open educational resources. "De vraag is: Klopt het in een wereld waar gratis en vrij te verkrijgen informatie alledaags is geworden, dat je veel moet betalen voor kwaliteit als het om leermiddelen gaat? En waar er steeds meer open educational resources (OER) is?"
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Why educational theory is flawed

Why educational theory is flawed | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

The TES has published an interesting piece by Janet Orchard that argues in favour of teachers learning educational theory. I think that educational theory is incredibly important and awareness of i...

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Mijn idee voor Onderwijs #3: Annette van Valkengoed

"In de onderwijsreeks 'Mijn Idee voor Onderwijs' draait het om de vraag: Waartoe dient onderwijs? In deze derde aflevering zal Annete van Valkengoed, schoolleider van Integraal kindcentrum Laterna Magica, haar antwoord op deze vraag formuleren.

De avonden van deze onderwijsreeks staan in het teken van ervaren denkers en doeners die diep en lang hebben nagedacht over de staat van het Nederlandse onderwijs. Elke aflevering biedt een gastspreker ruim de tijd om zijn of haar visie op het Nederlandse onderwijs te geven door middel van een lezing. Daarna is er kort de tijd voor enkele vragen uit het publiek om een aantal elementen uit de lezing nader te verkennen. De bijeenkomst is opgezet ter inspiratie voor iedereen die hart heeft voor het onderwijs.

Als een van de meest elementaire instituten van de samenleving is onderwijs verbonden met alle aspecten van het leven. Vandaag de dag staat het systeem van publiek onderwijs zoals zich dat heeft ontwikkeld in de afgelopen 150 jaar onder druk door technologische ontwikkelingen, demografische verschuivingen en geopolitieke veranderingen.

Leerlingen, ouders, docenten, schoolleiders en beleidsmakers worden dagelijks geconfronteerd met de grenzen van het systeem. Grenzen die belemmeringen opwerpen voor persoonlijke en collectieve ontwikkeling. Lang niet alles moet anders, integendeel. 150 jaar onderwijsontwikkeling heeft heel veel goeds opgeleverd. Maar de moderne tijd vraagt wel om een nieuw fundament. Een fundament dat ons in staat stellen opnieuw naar de wereld in het klein en in het groot te kijken. Een fundament dat leerlingen een stevigere bodem biedt om op te groeien. Dat hen voorbereidt op een wereld in permanente verandering."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Gratis webinar over feedback als effectieve leer- en instructiestrategie | WilfredRubens.com over leren en ICT

Gratis webinar over feedback als effectieve leer- en instructiestrategie | WilfredRubens.com over leren en ICT | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Op dinsdag 1 december 2015 verzorgt dr. Desiree Joosten-ten Brinke (Open Universiteit) van 15-16 uur een gratis webinar “Feedback als effectieve leer- en instructiestrategie”.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Onderzoek naar effecten blended learning en serious gaming | WilfredRubens.com over leren en ICT

Onderzoek naar effecten blended learning en serious gaming | WilfredRubens.com over leren en ICT | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Op 18 november jongstleden is Mary Dankbaar van het Erasmus Medisch Centrum gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van serious games en blended learning op de prestaties en motivatie binnen het medisch onderwijs. Zij concludeert onder meer dat de voorkennis van de lerende van invloed is op de effectiviteit van serious gaming, en dat de toegevoegde waarde van blended learning met name te maken heeft met efficiency (bij gelijkblijvende effectiviteit).
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

De geschiedenis van leren en #onderwijs: 2500 jaar in 40 minuten door Donald Clark

Ik probeer de inhoud van deze blog en mijn Engelstalige blog TheEconomyOfMeaning zoveel mogelijk apart te houden. Slechts bij uitzondering post ik hier iets dat je ook daar kan vinden. Meestal omdat het zo goed of zo interessant is. Deze lezing van Donald Clark is zo een voorbeeld.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Alles kan altijd beter: Op zoek naar 'tacit knowledge'

Gisteren kwam ik in een TEDx-presentatie over metacognitie de onderstaande uitleg tegen over het begrip 'tacit knowledge'.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Hoe kun je afleiding voorkomen, en je productiviteit verbeteren? | WilfredRubens.com over leren en ICT

Hoe kun je afleiding voorkomen, en je productiviteit verbeteren? | WilfredRubens.com over leren en ICT | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
De poging en om meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren -of snel af te wisselen- zijn niet alleen funest voor leren, maar ook voor de productiviteit op de werkvloer. Hoe kun je afleiding beter hanteerbaar maken?
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Specht, M. (2015, 11 December). Innovatieve benaderingen van leerprocessen en leerpraktijken. Invited Masterclass, Inholland hogeschool, Den Haag, The Netherlands.

The presentation gives a perspective of the teacher, the headmaster and the research on TEL. It highlights different aspects important in the proces of technology adoption and innovation management.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

inquiry based-learning met weSPOT

inquiry based-learning met weSPOT | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
weSPOT aims at propagating scientific inquiry as the approach for science learning and teaching in combination with today's curricula and teaching practices. It lowers the threshold for linking everyday life with science teaching in schools by technology.

weSPOT supports the meaningful contextualization of scientific concepts by relating them to personal curiosity, experiences, and reasoning. weSPOT addresses several challenges in the area of science learning and technology support for building personal conceptual knowledge.

The project focuses on inquiry-based learning with a theoretically sound and technology supported personal inquiry approach. In inquiry based-learning learners take the role of an explorer and scientist and are motivated by their personal curiosity, guided by self-reflection, and develop knowledge personal and collaborative sense-making and reasoning.

weSPOT will work on a meta-inquiry level in that it will (a) define a reference model for inquiry-based learning skills, (b) create a diagnostic instrument for measuring inquiry skills, and (c) implement a working environment that allows the easy linking of inquiry activities with school curricula and legacy systems. weSPOT [1]is supported by the European Commission.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Innovatieve didactiek: ontwikkelingen en voorbeelden | WilfredRubens.com over leren en ICT

Innovatieve didactiek: ontwikkelingen en voorbeelden | WilfredRubens.com over leren en ICT | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Onderzoekers van de Britse Open Universiteit signaleren tien richtingen waarin nieuwe didactiek zich aan het ontwikkelen is. ICT speelt daarbij een belangrijke faciliterende en ‘mogelijk makende’ rol.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Nieuw rapport geeft overzicht onderzoek over zelf-regulatie en sociale competenties in onderwijs

Nieuw rapport geeft overzicht onderzoek over zelf-regulatie en sociale competenties in onderwijs | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Via een blogpost van Daniel Willingham ontdekte ik deze working paper van Transforming Education en het is een degelijk overzicht van onderzoek naar zelf-regulatie en sociale competenties in het on...
Jeroen Bottema's insight:
Pedro de Bruyckere schrijft over een rapportage met een overzicht van onderzoek naar zelf-regulatie en sociale competenties in het onderwijs.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Feedback als effectieve leer- en instructiestrategie

Feedback als effectieve leer- en instructiestrategie | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Desirée Joosten-ten Brinke geeft een weblecture over Feedback als effective leer- en instructiestrategie in het kader van de EMMA MOOC Toetsen voor leren in de praktijk.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Eliciting Students’ Voices through Screencast-Assisted “Feedback on Feedback

Eliciting Students’ Voices through Screencast-Assisted “Feedback on Feedback | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
"Despite its obvious importance, research has suggested that students do not always engage with their tutors’ assignment feedback. This paper focuses on a new approach to examining student responses to feedback received. 10 distance students of Spanish from beginner to advanced level articulated their responses to feedback obtained from their tutor on a particular written assignment using student-generated screencast (Jing) recordings. The recordings were then analysed for cognitive, metacognitive and affective elements. The study demonstrated that motivated students engage with tutor feedback and make active efforts to integrate it into their learning, although sometimes their responses are ineffective, with incorrect tutor assumptions about an individual student’s abilities or assumptions leading to unsuccessful feedback dialogue. The findings indicate that this approach could constitute a valuable contribution to enhancing student-tutor dialogue in distance language learning assessment, which would merit further research."
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Verslag EAPRIL congres 2015 – Blog Leeradvies.nl

Op 25, 26 en 27 november ben ik op het EAPRIL congres geweest in Luxemburg. EAPRIL staat voor European Association for Practitioner Research on Improving Learning (in education and professional practice). Het is een onderwijscongres over praktijkgericht onderzoek over het verbeteren van leren in het onderwijs. Op 27 november heb ik zelf een presentatie en workshop verzorgd maar ik geef hieronder eerst een samenvatting van de sessies die ik heb bijgewoond. Ik sluit kort af met een terugblik op mijn workshop over de inzet van weblectures en concept mapping in het onderwijs.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Lessen uit Singapore

Lessen uit Singapore | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Singapore is een van de landen die het op de internationale onderwijsranglijsten erg goed doet. Daarom is het net als in Finland een komen en gaan van delegaties die komen kijken wat het geheime re...
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

FreeBook download - Know Thy Impact: Visible Learning in Theory and Practice - Routledge

FreeBook download - Know Thy Impact: Visible Learning in Theory and Practice - Routledge | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
We are pleased to present this carefully curated selection of chapters from John Hattie’s Visible
Learning books, including a chapter from the new book Visible Learning into Action! The theme of this e-book is “Know Thy Impact” which is the concept of understanding and evaluating the effect teachers have on their students.
more...
No comment yet.