Master Leren & In...
Follow
10.2K views | +8 today
Master Leren & Innoveren
(Mogelijk) relevante informatie voor masterstudenten Leren & Innoveren.
Curated by Jeroen Bottema
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

The End of Industrial Education | Online Universities

The End of Industrial Education  | Online Universities | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

"Just as revolutionaries throughout history have used a catalyst to overturn governments, as a society we must upend our outdated education system through technology. During uncertain times, humanity has the tendency to cling to the tried and true, nothing more so than the Industrial Age schools and universities that have been a staple of our society for 150 years or more. However, the factory model of education that we currently use is a poor match for the Information Age society in which we live. Change is inevitable, and we have the opportunity to take control of this one in order to place the individual student at the center of our education system by leveraging the power of online instruction."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Quasi-experiment - PsyWiki

"Een Quasi-experiment lijkt erg op een standaard experimenteel onderzoek, alleen wordt bij een quasi-experiment de proefpersoon niet random toegewezen aan een bepaalde conditie (omdat dit niet mogelijk/ethisch is).  

 

Er is sprake van selectie van bestaande groepen en er wordt dus niet direct gebruik gemaakt van het manipuleren van een variabele."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Belangrijkste onderwijstendensen wereldwijd in 1 infografiek

Belangrijkste onderwijstendensen wereldwijd in 1 infografiek | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Technology: Myth of Multitasking | Psychology Today

"Like many wired people, you probably take great pride in being a multitasker. You talk on your mobile phone, send e-mail, check the stock market online, and perhaps even read a letter and jot down notes for an upcoming meeting all at the same time (or so you think). Why do you multitask? Well, how else can you accomplish everything you need to get done (and still have time for a life!)? You believe you are the epitome of productivity and efficiency, getting so much done all at once.

 

There's one problem with this scenario: there is no such thing as multitasking -- at least not the way you may think of it. The fact is that multitasking, as most people understand it, is a myth that has been promulgated by the "technological-industrial complex" to make overly scheduled and stressed-out people feel productive and efficient."

more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Web20 in de klas
Scoop.it!

Flipping the classroom

Dit artikel gaat over flipping the classroom. Een docent geschiedenis vertelt over zijn ervaringen met flipping the classroom. Hij gebruikt het concept nu een jaar en is zeer enthousiast.

Via Frans Droog
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Skills for the 21st Century: Implications for Education | Rijksoverheid.nl

Engelstalig essay voor de Kenniskamer van het ministerie van OCW 'Skills for the 21st Century: Implications for Education' van Jim Allen en Rolf van der Velden. Verbonden aan het Research Centre for Education and the Labour Market, School of Business and Economics van de Universiteit van Maastricht.

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

IITTL: Instrument - CBAM - The Concerns-Based Adoption Model

IITTL: Instrument - CBAM - The Concerns-Based Adoption Model | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
The Concerns-Based Adoption Model - Levels of Use (CBAM-LoU v1.1) instrument is a quick self-assessment measure. It is targeted toward describing behaviors of innovators as they progress through various levels of use - from non-use, to managing, and finally to integrating use of the technology. It does not focus on attitudinal, motivational, or other affective aspects of the user.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Explore a New Learning Frontier: MOOCs by Inge de Waard

“As educational technology is becoming more mainstream through social media and mobile devices, there is a rising interest to find methodologies that build upon these new technologies to enhance the learning and teaching process. MOOC is one of these emerging formats. A MOOC can boost your institutional, corporate, or NGO knowledge, if you are open to its innovative approach.”
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Een taal leren in 6 weken? Geloof niet in talent, wel in oefenen en associaties.

Als je dit filmpje bekijkt, zie je dat niet het talent voor talen centraal staat, meer nog Benny leek tot zijn 20ste nauwelijks een aanleg voor talen te hebben. Volgens Scott Young op de blog 99percent hebben slimme mensen leertruukjes die in feite iedereen kunnen helpen. Truukjes die mensen als Benny dan door hebben. Die ‘truukjes’ slaan op enerzijds ouderwets veel oefenen en op het leggen van verbanden. Voor het eerste verwijst hij naar onderzoek van Anders Ericsson waaruit blijkt dat de meeste succesvolle sporters, denkers, creatievelingen, … zo goed presteren door vooral veel oefening:
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Sociale media en leren | Scoop.it

Hoe kun je sociale media voor leren gebruiken?
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Hoe Google een gat in ons geheugen maakt

Hoe Google een gat in ons geheugen maakt | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Google en het internet veranderen de manier waarop we zaken onthouden. Dat is de conclusie van een rapport dat deze week in Science magazine wordt gepubliceerd en dat gebaseerd is op twee studies waarin werd onderzocht hoe mensen zaken onthouden.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Do trees communicate?

Do trees communicate? | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Yes, trees in a forest communicate, by means of interconnected roots. And young trees that are connected have a greater chance of survival. Just as, in a digital age, schools that succeed are schools that connect.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Tekst oratie Karel Kreijns | Lectoraat educatieve functies van ICT

Tekst oratie Karel Kreijns | Lectoraat educatieve functies van ICT | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) is in onze kennisgebaseerde maatschappij niet meer weg te denken. ICT is alomtegenwoordig in ons werk en thuis. Ook leraren ontkomen er niet aan ICT te gebruiken in hun onderwijs. Immers, ICT heeft een meerwaarde doordat het gebruik van ICT leerlingen motiveert en stimuleert om zelfstandig te werken. Althans, dat wordt beweerd.

Maar hoe komt het dat leraren maar sporadisch ICT integreren in hun lessen? Spelen er bij leraren soms ook andere zaken een rol bij hun beslissing wel of niet ICT te gebruiken? Mijn oratie geeft daartoe enige inzichten. Ik ga na of er voldoende (empirisch) bewijs aanwezig is dat aantoont of ICT daadwerkelijk een meerwaarde heeft voor het onderwijs.

Verder wordt een verklaring gegeven waarom desondanks leraren geen ICT gebruiken in hun lessen. Leraren kunnen bijvoorbeeld denken dat het gebruik van ICT hun werkdruk belangrijk doet verhogen. Of zij ervaren te weinig steun om de problemen rondom het gebruik van ICT op te lossen. Ook te weinig veronderstelde kennis en ervaring met ICT kan hen parten spelen.

Ik stel het gebruik van het Geïntegreerd Model voor Gedragsvoorspelling voor om inzicht te verkrijgen in determinanten die het gebruik van ICT in lessituaties bepalen. Met behulp van deze determinanten kunnen stimuleringsprogramma’s worden ontwikkeld. Om te vermijden dat dit op een ad hoc basis gebeurt stel ik voor het Intervention Mapping protocol te gebruiken. Dit protocol gaat uit van een planmatige aanpak en ondersteunt zich daarbij van een wetenschappelijke benadering.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Inquire Within

"Inquire Within is a blog dedicated to inquiry. In its purest form, inquiry is asking questions and discovering the answers to those questions. We strongly believe that learners of all ages must be given the opportunity to engage in inquiry."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Feedback « De Luie Leraar

Feedback « De Luie Leraar | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

"John Hattie noemt in zijn grote meta-onderzoek feedback geven één van de meest effectieve onderwijsstrategieën. Welke implicaties heeft dit voor de manier waarop (en waarom!) we leerlingen beoordelen? Een mogelijk antwoord daarop biedt het artikel ‘The Power of Feedback‘ (2007). Hierin beschrijven Hattie en zijn collega Helen Timperley een model voor effectieve feedback."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Aantekeningen maken met de Cornell methode

Aantekeningen maken met de Cornell methode | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

Notities maken tijdens colleges zijn leuk, maar gebruik je ze later ook? Leer je er iets van? Kan je de kernstof eruit filteren? Met de Cornell Method in ieder geval wel!
 

Met de Cornell methode kun je op een compacte manier aantekeningen maken tijdens lessen, colleges of het doornemen van lesstof die je later moet kunnen reproduceren voor een of andere toets. Nadat je de aantekeningen op deze manier hebt gemaakt kun je zo vaak als nodig de lesstof weer even opfrissen.

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Primal Brain in the Modern Classroom: Scientific American

Primal Brain in the Modern Classroom: Scientific American | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Evolution biased the human mind to attend to some types of information over others—often the exact opposite of what teachers wish children would learn...
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

IGI Global: Student Reactions to Learning with Technologies: Perceptions and Outcomes (9781613501771): Kathryn Moyle, Guus Wijngaards: Books

IGI Global: Student Reactions to Learning with Technologies: Perceptions and Outcomes (9781613501771): Kathryn Moyle, Guus Wijngaards: Books | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

Student Reactions to Learning with Technologies: Perceptions and Outcomes brings together recent research findings about the views and expectations of students when including technologies in their studies. The chapters in this book suggest that the use of technologies in teaching not only makes learning more interesting but also offers possibilities for variations in the learning processes. While this book does not offer irrevocable opinions and definitive views or insights, it provides a useful lens for viewing the world of students and providing insights into the possibilities for accessing and conducting similar research.

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Etienne Wenger - Video interview

Etienne Wenger - Video interview | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

Recorded and processed with Etienne Wenger by Mike O'Donoghue and Tim Dornan, November 2010.

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Daniel Pink on the surprising science of motivation

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Learning by experiment is all in a day's play : Nature News

Learning by experiment is all in a day's play : Nature News | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Preschool children spontaneously invent experiments in their play, according to research published this month in Cognition1. The findings suggest that basic scientific principles help very young brains to learn about the world.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Back to the future of education – Papert vs. Freire | Wisdom Begins with Wonder

I've been researching both Papert and Freire lately and have found their ideas incredibly relevant to the present debates surrounding education. Although these two educational visionaries come from highly diverse perspectives, their ideas often overlap in very intriguing ways.

So, I was surprised to discover that a conversation between these two great men had actually occurred!
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

It's Happening: sharing the shift in education

The sole reason for this website is to make people aware of the shift in education that is happening all around the world. We do this by sharing inspiring videos related to the shift in education.

Hopefully these videos will make more people look at education from a different, creative perspective. Through inspiration we hope to achieve action.

Action that will turn education into an exploring, fun, empowering experience.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Toolkit Netwerkleren

Toolkit Netwerkleren | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Op deze website kun je de Toolkit Netwerkleren primair onderwijs bekijken en downloaden. De toolkit en website bieden je de mogelijkheid om met netwerkleren binnen je eigen school aan de slag te gaan. De Toolkit bestaat uit een transparante doos met kleurrijke tools, gemaakt in samenwerking met een aantal scholen uit het primair onderwijs.

Netwerkleren is een vorm van professionalisering waarbij leraren leren door gebruik te maken van elkaars ervaringen en expertise. De toolkit helpt scholen en lerarenteams bij het invoeren of versterken van netwerkleren.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Wilfred Rubens: Waardecreatie binnen communities en netwerken

In dit rapport draait het om waardecreatie binnen communities en netwerken. De samenstellers presenteren een kader voor het bevorderen en beoordelen van waardecreatie in communities en netwerken. Dit raamwerk plus een toolkit moet professionals ondersteunen bij het vertellen van verhalen over waardecreatie (storytelling).
more...
No comment yet.