Master Leren & Innoveren
16.0K views | +0 today
Follow
Master Leren & Innoveren
(Mogelijk) relevante informatie voor masterstudenten Leren & Innoveren.
Curated by Jeroen Bottema
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Waarom helpt nieuwsgierigheid ons leren?

Waarom helpt nieuwsgierigheid ons leren? | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
"Curiosity killed the cat" is een bekende Engelse uitspraak (en misschien kennen sommigen onder jullie ook nog wel de gelijknamige band uit de jaren '80?). Het kan inderdaad gevaarlijk zijn om je n...
Jeroen Bottema's insight:
De onderzoekers geven aan dat ook leerkrachten mogelijk hun voordeel kunnen halen uit deze vaststellingen. Wanneer je ‘saaie’ informatie wilt aanreiken is het beter om eerst de nieuwsgierigheid van leerlingen te prikkelen alvorens de ‘saaie’ informatie aan te reiken. Toch zijn er nog heel wat dingen te ontdekken met betrekking tot het effect van nieuwsgierigheid. Zo tracht men nog te achterhalen hoe lang het “nieuwsgierigheidseffect” duurt. Wanneer de nieuwsgierigheid van een leerling ‘s ochtends wordt geprikkeld, zal die dan de hele dag beter informatie opnemen of zal de interesse afn
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Want to help students improve their work? Mark them on their progress

Want to help students improve their work? Mark them on their progress | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
By giving students a mark that reflects personal development – rather than a comparison with peers – universities can avoid demotivating those who have not performed highly
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding
Scoop.it!

Open Universiteit: Masterclass Betekenisvol Leren (Specht, 2014)

Jeroen Bottema's insight:
The presentation gives an overview of current learning technologies. Analyses questions of the students and links to potential answers and solutions and ends with a building your own practical example app.
more...
Jeroen Bottema's curator insight, December 8, 2014 2:59 PM
The presentation gives an overview of current learning technologies. Analyses questions of the students and links to potential answers and solutions and ends with a building your own practical example app.
Rescooped by Jeroen Bottema from The 21st Century
Scoop.it!

Ten Educational Innovations To Watch For In The Next Ten Years

Ten Educational Innovations To Watch For In The Next Ten Years | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
A team of education experts at the Open University (UK), led by Professor Mike Sharples, have identified "ten innovations that are already in currency but have not yet had a profound influence on e...

Via Dr. Susan Bainbridge
more...
Won Ho's curator insight, November 30, 2014 5:42 AM

We know it all already, but how?

이제는 다 알고 있는 내용... 어떻게 하는지가 문제...

Willem Kuypers's curator insight, November 30, 2014 9:10 AM

Les concepts pour le debut du 21ème siècle sont là.  Il faut encore voir ce qui va dépasser le seuil de la nouveauté. 

Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Gratis online masterclass ‘Informatievaardigheden voor onderzoekers’ | Wilfred Rubens

Gratis online masterclass ‘Informatievaardigheden voor onderzoekers’ | Wilfred Rubens | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Van 12 t/m 19 november verzorgt Prof. Dr. Saskia Brand de gratis online masterclass ‘Informatievaardigheden voor onderzoekers’. In deze masterclass gaat zij met twee promovendi in op de problemen die studenten en beginnende onderzoekers ervaren als ze literatuur zoeken voor bijvoorbeeld het schrijven van een scriptie of het uitvoeren van een literatuuronderzoek.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Nieuwe app Toolkit instrumenten praktijkonderzoek (TiP) - OU

Nieuwe app Toolkit instrumenten praktijkonderzoek (TiP) - OU | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Moet u een onderzoek doen, maar weet u niet welk onderzoeksinstrument u het beste kunt gebruiken? Moet u een vragenlijst opstellen of wilt u een interview houden, maar weet u niet hoe dit aan te pakken? Wilt u checken of u goed bezig bent met de door u ontworpen instrumenten? Het Welten-instituut heeft een app ontwikkeld die u daarbij kan helpen. De app Toolkit instrumenten praktijkonderzoek (TiP) is bedoeld voor iedereen die hulp kan gebruiken bij het ontwikkelen en inzetten van instrumenten voor zijn/haar onderzoek. De app is gratis te downloaden in de Appstore of via Google play.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Competentiegericht leren, maar dan anders? | Wilfred Rubens

Ik ben bang dat deze 'toepassingsgerichte' benadering leidt tot een grote nadruk op het trainen van vaardigheden. Wat mij betreft is dat wat anders dan het ontwikkelen van bekwaamheden. We moeten ons er van bewust zijn dat werkgevers andere belangen hebben ten aanzien van het onderwijs, dan de samenleving als geheel. We moeten volgens mij dan ook terughoudend zijn met deze 'Amerikaanse invulling' van competentiegericht leren.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Opnames webinars onderwijswetenschappen | Wilfred Rubens

Ik verbaas me nog elke dag over de massa waardevolle informatie die online te vinden is. Ook op het gebied van onderwijs, opleiden en leren. Het afgelopen weekend stuitte ik bijvoorbeeld op een opnames van webinars op het gebied van onderwijswetenschappen.
more...
Michiel Lauwerijssen's curator insight, October 14, 2014 9:05 AM

Een mooie site met veel materiaal. Dank Wilfred!

Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

CPS: R&D projecten en publicaties

In opdracht van het Ministerie van OCW en in samenspraak met de PO-raad en VO-raad voert CPS Research & Development (R&D) projecten uit (ook wel Onderzoek & Ontwikkeling genoemd). Samen met scholen zijn op tal van thema’s nieuwe praktijken ontwikkeld en onderzocht.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Onderwijskunde 2012-2013

Onderwijskunde 2012-2013 | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
De opzet van de cursus onderwijskunde is vanaf het academiejaar 2012-2013 grondig vernieuwd. Nieuwe types oefeningen zijn voorzien, naast een andere aanpak van de ervaringsonderzoeken. Deze website geeft voor studenten - ingeschreven aan de Universiteit Gent - een ondersteuning naast de voorzieningen die via het Minerva leerplatform worden aangeboden. Verken deze website en volg vooral de planning goed op. Via "Cursus" krijg je concrete ondersteuning bij de thema's die in de wekelijkse werkcolleges worden aangepakt.

Klik op planning om de inplanning van de verschillende activiteiten na te kijken. Verken ook  al even de toetsingsaanpak en de opzet rond de ervaringsonderzoeken. Per les is de inhoud van de cursus verrijkt met aanvullende leermaterialen, clips, teksten, testjes, … . 
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

The Educators - BBC Radio 4

The Educators - BBC Radio 4 | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Sarah Montague interviews the people whose ideas are challenging the future of education.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Robson: Real World Research, 3rd Edition - Student Companion Site

Robson: Real World Research, 3rd Edition - Student Companion Site | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Jeroen Bottema's insight:

"Welcome to the website for Real World Research by Colin Robson. This website gives you access to a wide range of additional material of various kinds."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Drs. Wilfred Rubens in gesprek met prof. dr. Paul Kirschner over blended learning

Wilfred Rubens in gesprek met Paul Kirschner over het begrip en de terminologie van, Blended Learning, als onderwerp binnen de MOOC: Blended learning ontwikk...
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from ICT en Onderwijs
Scoop.it!

Can you do experiential learning online? Assessing design models for experiential learning

Can you do experiential learning online? Assessing design models for experiential learning | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

I thought I’d covered the main learning design models when I became aware that I hadn’t covered experiential learning. Nevertheless, I still remember at one of my presentations to faculty on online learning, a faculty member saying that you can’t do experiential learning online. I felt at the time that this was so mistaken a view, that I need to address it in my book. Indeed, experiential learning is like most design models: it is independent of the mode of delivery. What matters is how well it is done.


Via Pierre
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Een onderwijsstelsel met veerkracht (samenvatting)

In een snel veranderende samenleving veranderen ook de eisen aan het onderwijs. Toenemende individualisering, automatisering, innovatie en internationalisering stellen hoge eisen aan de burgers van morgen, en aan hun opleiding nu. De druk op het onderwijsstelsel neemt toe. Aanpassingen in het stelsel vinden wel plaats, maar alleen op onderdelen. Sinds de verschijning van het rapport van de commissie-Dijsselbloem zijn beleidsmakers en politici huiverig om over het stelsel als geheel te praten, terwijl dat juist moet. Hoe kan het onderwijsstelsel zich blijven aanpassen aan veranderende eisen vanuit de samenleving? Dat is de vraag die de Onderwijsraad beantwoordt in dit advies.
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Scoop.it!

Infografiek: hoe wetenschappelijk onderzoek echt gaat

Infografiek: hoe wetenschappelijk onderzoek echt gaat | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
    Soms kom je kleine parels tegen via Twitter, en deze ontdekte ik via @researchUgent op deze blog die er trouwens een zeer lezenswaardige tekstversie van maakte.

Via Manuela Bazen
more...
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

The Big Bang Theory - Sheldon Trains Penny - Operante conditionering

Season 03 Episode 03, "The Gothowitz Deviation". Sheldon attempts to modify Penny's behaviour by giving her a chocolate every time she does something right. ...
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Aankondiging - Masterclass "ICT-rijk onderwijs in de klas"

Aankondiging - Masterclass "ICT-rijk onderwijs in de klas" | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
ICT-rijk onderwijs is geen nouveauté, in Nederland zijn we er al minstens 20 jaar mee bezig, ruwweg vanaf het moment dat het Internet voor het grote publike toegankelijk werd. Bij de inzet van ICT is het belangrijk onderscheid te maken tussen de manier waarop dat gebeurt. De meeste docenten proberen eerst activiteiten die ze toch al deden nu met behulp van ICT uit te voeren. Schoolborden zijn er al zolang er scholen zijn, de moderne variant daarop zijn Smart boards. Kopietjes met instructies voor een practicumproef kennen we allemaal, nu kun je die aanbieden als computerbestand (tekst, presentatie, ...). Ofschoon er hier iets verandert, is er geen sprake van een fundamenteel soort vernieuwing, is er geen sprake van een innovatie van het onderwijs. Dit soort vernieuwing wordt daarom substitutie genoemd. Er is niks mis mee als manier om te wennen aan de inzet van ICT. Anders wordt het als we in substitutie zouden blijven steken. Transformatie zou de volgende stap moeten zijn, waarin er in meer fundamentele zin iets verandert. Omdat transformaties dieper ingrijpen vergen zij een herontwerp van het onderwijs. Zo'n herontwerp komt alleen goed van de grond als we ons realiseren dat onderwijs, alle onderwijs, de resultante is van een ontwerpproces, ook al heeft dat proces al heel lang geleden plaatsgevonden, door anderen dan degenen die nu aan het onderwijs uitvoering geven. Met andere woorden, zonder besef van het ontwerpkarakter van onderwijs geen herontwerp; en zonder herontwerp geen onderwijsinnovatie. Dat is het Leitmotiv van deze masterclass en MOOC. We kiezen nadrukkelijk de invalshoek van het onderwijsontwerp om tot zinvol en innovatief gebruik van ICT in het onderwijs te komen.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Athabasca University Press - Teaching Crowds: Learning and Social Media

Athabasca University Press - Teaching Crowds: Learning and Social Media | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
In Teaching Crowds, Dron and Anderson introduce a new model for understanding and exploiting the pedagogical potential of Web-based technologies, one that rests on connections — on networks and collectives — rather than on separations. Recognizing that online learning both demands and affords new models of teaching and learning, the authors show how learners can engage with social media platforms to create an unbounded field of emergent connections. These connections empower learners, allowing them to draw from one another’s expertise to formulate and fulfill their own educational goals. In an increasingly networked world, developing such skills will, they argue, better prepare students to become self-directed, lifelong learners.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Mindshifting en het geven van feedback « E-PeerFeedback & Reflectie

Mindshifting en het geven van feedback « E-PeerFeedback & Reflectie | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Eind 2013 heeft Robert-Jan Simons zijn afscheidsrede uitgesproken. De rede gaat over mindshifting en het veranderen van mindsets. Robert-Jan benoemt drie mindsets van de mind, waaronder het belang van feedback geven en ontvangen. Hij verwijst hiervoor naar het proefschrift van Lia Voerman. In het onderzoek van Lia Voerman (Voerman, Meijer, Korthagen & Simons, 2012) bleek dat bij het geven van feedback enkele mindsets een rol spelen. Docenten Voortgezet Onderwijs bleken weinig feedback te geven. Docenten gaven zo weinig (goede) feedback omdat ze niet wisten hoe belangrijk dit was, omdat ze niet wisten hoe ze dit moesten doen in grote klassen en omdat ze dachten dat feedback alleen na een toets kan worden gegeven. Kan de mindset van deze docenten veranderd worden, zodat ze meer (goede) feedback gaan geven?
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Lerenden peer feedback leren geven | Wilfred Rubens

Lerenden peer feedback leren geven | Wilfred Rubens | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Peer feedback is een krachtige leeractiviteit. Ook -of misschien juist- voor degene die feedback geeft. Toch worstelen opleidingen met het gebruik van peer feedback. Hoe kun je dit bevorderen?
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem

De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad gevraagd na te gaan wat de invloed is geweest van de commissie-Dijsselbloem op de onderwijspolitiek (deze commissie deed in 2007-2008 onderzoek naar de totstandkoming van onderwijsvernieuwingen). Ook is gevraagd of de terugblik aanleiding geeft om het huidige onderwijsbeleid te veranderen.
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Hersenwerk
Scoop.it!

Kennis over het brein verhoogt motivatie bij studenten

Kennis over het brein verhoogt motivatie bij studenten | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
In onderstaande video vertelt Dr. Sanne Dekker op eenvoudige wijze wat de nieuwe inzichten zijn uit de neuropsychologie en wat de impact hiervan op leren is. Verplicht voer voor iedere docent, vind...

Via Michel Boer
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Wat maakt onderwijs effectief? Interview met John Hattie.

BBC Radio heeft eind augustus een bijna half uur durend interview uitgezonden met hoogleraar John Hattie. Hattie is binnen het onderwijs zo’n beetje wereldberoemd vanwege zijn baanbrekende meta-studie naar effectief onderwijs. Wat zijn belangrijke wetenswaardigheden?
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Dick and Carey's ISD model

Jeroen Bottema's insight:

"Dick and Carey's model (1996) is systematic in nature. The model is a procedural system including ten major process components (nine basic steps in an iterative cycle and a culminating evaluation of the effectiveness of the instruction)."

more...
No comment yet.